ניקור עיניים = סמל לתלות של המשועבד במשעבד

קוד: ניקור עיניים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בכמה מקומות בתנ"ך נזכר ניקור עיניים. על-פי רוב המקומות האלה נראה, שניקור עיניים הוא סמל לשעבוד והשפלה: המנצח מנקר את עיניו של אויבו כדי להפוך אותו לחסר-אונים, ולהראות שהוא תלוי בו לחלוטין:

 

תגובות