נשא = הגביה והרים

קוד: נשא = הגביה והרים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

מתוך הקונקורדנציה של שבי"ל:

נשא - עניינו העלאה הגבהה והרמה, טבעי [מוחשי] או מוסרי [מופשט].

ומזה כל לשון סבל ומשא, כי הסובל דבר מעלהו ומגביהו עליו.

ובכללו ליקוחי אישה,

וכן כל טורח ועומס מוסרי [מופשט].

ונאמר לקבלת מספר מפקד העם ומלקוח, בעבור העלותם על ספר.

ובא לנשיאת פני זולתו, כי הנושא מעלה ומרומם פניו ומרצהו.

ולשבועה, למעלת ורוממות השם.

ובא לכפרה וסליחה, כי החטא ינשא וירומם מעל החוטא.

ובא גם לדורון ומתנה, כי מורם להראותו לשבח הנותן.

תגובות