עבד אלהים אחרים = התמסר לכוח או למקור-סמכות שאינו יחיד (והגדרות אחרות)

קוד: עובדי אלהים אחרים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

התורה מתייחסת בחומרה רבה לעובדי אלהים אחרים, גם לאנשים בודדים וגם לעמים שלמים.

לכן, חשוב לדעת מהי ההגדרה המדוייקת של "עובדי אלהים אחרים", ואיך מזהים אותם.

לשאלה זו יש גם חשיבות פוליטית, כי היא משפיעה על היחס שלנו לעמים אחרים.

ניתן לחלק את השאלה לשלוש תת-שאלות, לפי שלושת מרכיבי המושג "עובדי אלהים אחרים":

חלקים ממאמר זה פורסמו גם כאן   וכאן.

תגובות