פקד = השגיח, התייחס, הביא בחשבון

קוד: פקד= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

מתוך הקונקורדנציה של שבי"ל:

פקד - ענינו השגחה ושימת עין על דבר וביקורו לענין מה.

וכל לשון שמירה מזה, כי הפוקד ישים עיניו עליו לשמרו.

ומזה פקודת הצבא = השקפה על סדר מערכת העם ומספרו ותיקון צאתו ובואו.

ועל צד ההשאלה לפקודי המשכן, והם הכלים המסודרים על מכונם כעם לצבא.

ובא לענין חיסרון, כי כל דבר שהיה וחסר, פוקדים ושמים עין עליו מדוע יחסר.

ועמו מה שהוא מתורגם ארמית "ציווי", כי המצוה ישים עיניו על המצווה שלא יעבור גזירתו.

ע"ע:


תגובות