פטר רחם = בכור לאימו, שמרחיב את פתח הרחם של אימו

קוד: פטר רחם= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: תגובה ל: פרשת המצות ופרשת הבכורות שנכתבה ב16:04:26  01.03.2005


פטר = פתח.

פטר רחם = הולד שפותח את הרחם.

פתח הרחם הוא די צר, והולד הראשון שנולד - מרחיב אותו באופן משמעותי, ולכן הוא נקרא "פטר רחם".

לסיכום: "פטר רחם" = הבכור לאימו.

 

דרך אגב, גם לאדם שהוא בכור לאביו יש שם מיוחד - "ראשית אונו" (בראשית מט).

תגובות