סיומת שייכות - שתי משמעויות

קוד: סיומת שייכות - שתי משמעויות בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אראל

אל:

בעברית מקובל להוסיף לשמות-עצם "סיומת שייכות" - סיומת שמציינת למי שייך שם העצם. לסיומת הזאת יכולות להיות שתי משמעויות שונות, כמו שמודגם בפסוקים הבאים. (4 הדוגמאות הראשונות הן מתוך פירוש מלבי"ם לתהלים ב:ו, ביאור המילות).

המילה "מלכי":

המילה "תפילתי":

המילה "פחדכם":

לפי זה, יש שני פירושים למילים "תשוקתך" / תשוקתו .

תגובות