תשוקתך / תשוקתו

קוד: תשוקתך - תשוקתו בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: ע"פ הלל גרשוני

אל: נח"ת שבת אב ס"ב

[ע"פ הלל ג']

שני פסוקים דומים בתחילת ספר בראשית:

בשני הפסוקים, הפירוש המקובל הוא שהתשוקה היא של המשתוקק (תשוקתך = שאת משתוקקת), כלומר:

אבל בלשון המקרא, סיומת שייכות יכולה לשמש גם במשמעות הפוכה (תשוקתך = שמשתוקקים אלייך). לפי זה אפשר לפרש:

 

תגובות