וילכו שניהם = ביטוי שמציין ליווי לקראת פרידה

קוד: וילכו שניהם בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: ?לאה פ

אל:

הביטוי נזכר גם בפרשת עקידת יצחק (בראשית כ"ב ו-ח; שם כתוב פעמיים וילכו שניהם יחדו) וגם בפרשת עליית אליהו השמיימה (מל"ב ב' ו). והקשר ביניהם הוא שגם פה וגם שם הולכים שני אנשים ואחד מהם אמור למות, והם יודעים (בעקידה רק אברהם בטוח יודע) שהוא הולך למות.

תגובות