החיתי

קוד: החיתי בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אראל

אל:

כמה מקורות שמדברים על החיתים שישבו בא"י עוסקים בנשים:

נראה מכאן שהנשים החיתיות היו מבוקשות מאד בארץ – אולי בגלל יופיין. אם בת-שבע בת-אליעם, אשתו של אוריה החיתי, היתה גם-כן ממוצא חיתי – אז אפשר להוסיף גם אותה לרשימה, כי היא היתה "טובת מראה מאד" (שמ"ב יא2).

יופיין החיצוני של הנשים החיתיות לא התאים לאופיין הפנימי, כמו שכתוב:

היחס לגברים החיתיים הוא חיובי יותר: אברהם מכבד אותם ואף משתחווה להם (ע' בראשית כג).

ננסה ללמוד על האופי של החיתים מהרשימות של עממי-כנען שמופיעות בתורה. בשתיים מהן מופיע החיתי במקום הראשון:

שני הפסוקים האלה (ורק הם) עוסקים במצווה להחרים את יושבי-הארץ (ע"ׂע גירוש או חרם). המשמעות המעשית של המצווה הזאת היא בעיקר שצריך להרוג גם את הנשים והטף [את הגברים הורגים בכל מקרה במהלך המלחמה, כמו שכתוב במלחמת-הרשות "והכית את כל זכורה לפי חרב" (דברים כ13)]. לפי מה שהסברנו למעלה, ברור למה דווקא החיתי מופיע כאן ראשון – כי מבחינה רוחנית הנשים החיתיות הן המסוכנות ביותר לעם ישראל.

בשתי הרשימות שקשורות למצוות-ההחרמה הסדר של העמים הוא זהה, וההבדל היחיד בין הרשימות הוא, שבדברים ז' נזכר גם הגרגשי, ובדברים כ' לא נזכר הגרגשי. ואני לא יודע מה הסיבה לזה.

בשתי רשימות הקשורות לנישואי תערובת, נזכרו החיתים במקום השני:

כאשר במקום הראשון נמצאות הנשים הכנעניות.

פסוקים נוספים

 

תגובות