אני לדודי ודודי לי

קוד: אני לדודי ודודי לי בתנ"ך

סוג: הבדל_דמות

מאת: אראל

אל:

סימן טוב לאהבה הוא, שכל צד דואג ל"אינטרסים" של הצד השני. ניתן לראות אהבה כזאת בין ה' לבין משה, ובין ה' לבין יהושע עבדו:

תגובות