יהושע בן נון

מאת: רענן

קוד: יהושע (בן נון)

 

שם נוסף: הושע

  1. שמות לג 11: ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל.
  2. במדבר יג 16: ...ויקרא משה להושע בן נון יהושע.

אב:   נון  

יהושע שייך גם כן לקבוצת:   האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ  


תוספות ותגובות