על סדר היום - הישרדות

קוד: על סדר היום - הישרדות בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אראל

אל:

ישנם מומחים הצופים משבר עולמי, בסדר גודל של "השפעת הספרדית" בימי מלחמת העולם הראשונה.

בתורה ישנן מצוות רבות אשר, מלבד הערך הרוחני שלהן והברכה שה' נותן לשומרי מצוותיו, מועילות גם בדרך הטבע, בכך שהן מאמנות אותנו בכישורי-הישרדות חיוניים.

תגובות