על סדר היום - נושאים מסדר היום של כנסת ישראל לאור התנ"ך

קוד: על סדר היום בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: