חזקיהו מלך יהודה - שלושה פרקים

קוד: חזקיהו מלך יהודה - שלושה פרקים בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: גליה ארביב

אל: שיעור נח"ת ירושלים סב-סג

[שיעור של גליה ארביב; סיכם: שי שמבה, מחוז ירושלים]

הקדמה: חזקיה מופיע במלכים ב', בישעיהו ובדברי הימים, אנו נעבור ביניהם.

מל"ב י"ח: חזקיהו מוצג כמלך צדיק שה' עמו והוא עושה כמעט כדוד אביו.

ישעיהו ל"ט: מתוארת נזיפתו של ישעיהו בחזקיה על שהוא מראה את נכסיו למלך זר ובעצם חזקיה מתחיל בנקודה גבוהה והוא צונח לאט לאט (בדה"י הנזיפה חמורה יותר).

מל"ב י"ח 14: חזקיה לוקח כסף גם מהמקדש ומשלם כופר למלך זר ואילו בדה"י הוא מחזק את ירושלים ומבצרה למרד.

ישעיה ל"ו: רבשקה נואם לשליח המלך ואח"כ לעם והם לא עונים כצו המלך.

א"כ יש פה שלושה מעשים שונים של חזקיהו:

א. משלם מס

ב. מבצר את העיר

ג. העם בבטחון ולא עונה לרבשקה, בצו המלך.

לפי המדרש רבשקה הוא יהודי מומר והוא בנו של חזקיהו ולכן הוא מדבר יהודית (שזהו השפה שהוא מכיר) כדי להמס את לב העם. בישעיהו (ל"ז), מתוארת תפילתו של חזקיהו לה' כדי שיפר את דברי רבשקה (אותה תפילה מופיעה גם במל"ב י"ט). בעצם חזקיהו מנסה את כל האפשרויות ורק שאין לו ברירה הוא פתאום נזכר להתפלל (דוגמה הפוכה יש אצל דוד שלפני המלחמה הוא נואם לעם בצורה של תפילה וחיזוק. לדעתי (גליה) חזקיה כמלך צדיק היה צריך להתפלל הרבה קודם (לפני שליחת הזהב למשל) ולא רק ברגע האחרון אחרי שהוא ניסה את כל הפתרונות האחרים.

נחזור לתחילת מלכותו של חזקיה (דברי הימים ב' כ"ט):

בשנתו הראשונה חזקיהו מטהר את בית המקדש ועושה פסח שני לכל העם (עיבר ניסן בניסן), בכפיה. אבל כל העם (לפחות מי שהגיעו) מעונינים בכך (כשתוך כך הוא מנסה לאחד את הממלכה). יש כמה שאלות:

שאלה ראשונה: למה חזקיהו מנסה כל פתרון אחר לפני שהוא מתפלל?

שאלה נוספת: למה חזקיהו לוקח ממקדש ולא מאוצרותיו בעיקר שאח"כ (בישעיה ל"ט) אנו רואים שיש לו אוצרות?

שאלה שלישית: למה חזקיה לא שואל את הנביא מה לעשות עם שליחי בבל, אלא לוקחם מיד לראות את האוצרות?

חטאו של חזקיהו הוא שהוא לא שואל את הנביא בהרבה נושאים בעוד שאחרים כן. (חוץ מהמקרה אצלנו גם לגבי הפסח וגם לגבי הברית בין העם לה' הוא פועל על דעת עצמו) כשבשניהם יש נושאים שהוא כן צריך להתייעץ עם הנביא ויש נושאים שלא (עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו). ההסבר לכך הוא שחזקיהו נוהג יותר מדי לפי דעת עצמו בלא התייעצות עם אחרים.

הפן האישי:

במלכים ב' כ' מסופר על מפלת חזקיהו כשבא הנביא ומבשר לו על מותו ואז מיד ישעיהו מתפלל וחזקיה מקבל ארכה לחייו ואף אות לכך. ונשאל למה חזקיה צריך אות? -. אותו דבר עושה חזקיה כשהוא פורש מאישתו כדי לא ללדת בנים כי הוא רואה שהם יחטאו, ועושה זאת ללא התייעצות עם הנביא. בעצם מה שמוביל את חזקיהו זה הרצון לעשות יותר מדי טוב או הצבת מטרה שהוא לא יכול להגיע אליה. ואפשר אולי לומר שכל העונשים לא מגיעים בימי חזקיהו אלא בימי בנו כי חזקיהו לא עושה זאת כרע ואילו בנו כן.

תגובות