חזקיה מלך יהודה

מאת: רענן

קוד: חזקיהו (מלך יהודה)

 

שם נוסף: חזקיה, יחזקיהו

  1. מל"ב טז 20: וישכב אחז עם אבתיו ויקבר עם אבתיו בעיר דוד וימלך חזקיהו בנו תחתיו.
  2. מל"ב יח 1: ...חזקיה בן אחז...
  3. דה"ב כח 27: ...יחזקיהו...

אב:   אחז  

אם:   אבי  

אישה:   חפצי בה  

ילדים:   מנשה  


תוספות ותגובות