תמות בנוער נפשם, וחייתם בקדשים

קוד: ביאור:איוב לו14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחד מייסורי הרשעים הנזכרים בדברי אליהוא הוא:
איוב לו14: "תָּמֹת בַּנֹּעַר נַפְשָׁם, וְחַיָּתָם בַּקְּדֵשִׁים".

קָדֵשׁ הוא איש המחלל את קדושת גופו ע"י זנות - בין עם נשים ובין עם גברים; לפיכך הוא חשוף למחלות מין קשות, ועלול למות בגיל צעיר, בבזיון ובייסורים. מצב זה משמש, בדברי אליהוא, כמשל לעונשי הרשעים (מצודת דוד, מלבי"ם).

תגובות