> ' >' > >

: : 8 "

: 1

:

:

8: " , ; , ; , "

, - - ' ;   , , ;   , .

, .

- ; - ( 2: " " - ).

- , , "" , 12: " תּ אָ" ("), , 15: "כּ ' יִשׂ כּשׁ קּ בּמּיִ, שׁ יִשׂ טּוֹ זּ שׁ וֹ; נּ, שׁ שׂוּ שׁ '" ().

, , ,  19: "בּדּ אָהּ לּוֹ הּ", 21: "שׁ שׁ יִקּ שׁ אָ - , אָ גּלּ יִוּ";   9: " בּ יִשׂ שׁ , טּ ";   19: "כּפּ בּוּוֹ שׁוּ, וּ ";   20: "וּ וֹ וֹ שׂוּ וֹ שׁקּוּ שׂוּ וֹ, כּ תּ ";   6: " שׁ וּ מּ, שּׁ ";   10: " אָ גּלּ , אַ נּדּ נּוּ ";   17: "כּאַ נּדּ";   1: "בּיּוֹ וּ יִ וֹ תּ דּ וּשׁ וּשׁ, טּ וּדּ";   5: "יּ שׁוּ יּ תּ דּשׁוּ דּשׁוּ בּ ' , וֹוּ נּדּ קּשׁ";  11: "אָ שׁ אַתּ בּ שׁתּהּ , בּדּ מּ וֹ, בּוֹ שׁ וּ פּ פּ בּאָ". : , " " (pariah state), . , , ' " "   (" ).  :

, 26: "לּתּ שׁ ' שׁ שׂ מּ , שׁוּ מּ וֹ"; ', , 27: "תּ כּ יִשׂ אָ, ' וֹ; שׁוּ מּ וֹ" (" " ).