המשתה של המן ואחשוורוש

קוד: ביאור:אסתר ד1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 9

אחרי שהמן החתים את אחשורוש על הגזירה להשמדת היהודים, נאמר:

אסתר ד1: "וּמָרְדֳּכַי יָדַע אֶת כָּל אֲשֶׁר נַעֲשָׂה, וַיִּקְרַע מָרְדֳּכַי אֶת בְּגָדָיו וַיִּלְבַּשׁ שַׂק וָאֵפֶר, וַיֵּצֵא בְּתוֹךְ הָעִיר וַיִּזְעַק זְעָקָה גדולה וּמָרָה"

ומרדכי ידע את כל אשר נעשה

מדוע נאמר "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה", וכי רק מרדכי ידע? והרי הגזירות נכתבו בגלוי ונשלחו לכל העמים (אסתר ג14): "פַּתְשֶׁגֶן הַכְּתָב לְהִנָּתֵן דָּת בְּכָל מְדִינָה וּמְדִינָה גָּלוּי לְכָל הָעַמִּים לִהְיוֹת עֲתִדִים לַיּוֹם הַזֶּה"!

כאשר מרדכי ידע

1. ייתכן שהביטוי "ומרדכי ידע" לא בא כניגוד אלא רק כתיאור זמן: "מייד כשמרדכי ידע את אשר נעשה, הוא התחיל לפעול" (ע"פ אבן עזרא).

מרדכי לעומת אסתר

2. ייתכן שהפסוק מציג את מרדכי כניגוד לאסתר. אסתר היתה בהרמון, מנותקת מהעולם, לא שמעה ולא ידעה שום דבר ממה שקורה בחוץ, והיה אפשר לחשוב שגם מרדכי לא יידע שהרי גם מרדכי היה עסוק מאד בתפקידיו במלכות, ובכל-זאת מרדכי ידע והודיע לאסתר, כפי שמתואר בהמשך הפרק.

המגילה מראה לנו שהתקשורת בין אנשי הארמון הייתה מוגבלת, למשל: המלך והמן לא ידעו שאסתר יהודיה, המלך ואסתר לא ידעו על פתשגן כתב הדת להריגת היהודים, המן לא ידע שמרדכי ואסתר פועלים ביחד וכבר סיכלו ניסיון לשלוח-יד במלך, והמן לא ידע מה הקריאו למלך בלילה שקדם למשתה השני. לעומת-זאת, אפשר לראות גם את ההפך, שמרדכי ידע "את-כל-אשר נעשה". למשל, מרדכי תיקשר עם אסתר בעזרת גורם פנימי שבתוך בית-הנשים (אסתר ב יא, אסתר ב כ), ויש לציין שההרמון היה תחום האסור על גברים, למעט המלך והסריסים. דוגמא אחרת היא: מרדכי גילה בעזרת קשריו ניסיון התנקשות במלך, וגם הייתה לו דרך להעביר למלכה את המידע על-כך (אסתר ב כב). בהמשך המגילה נראה, שמרדכי אפילו ידע על השיחה בין המלך להמן אודות הכסף שהוצע למלך (אסתר ג ט), ואשר לא נכתב בפתשגן כתב-הדת (אסתר ד ז), ואף ידע, על שיחת המן וזרש, אודות העץ (אסתר ה יד).

מרדכי לעומת שאר היהודים

וייתכן ששאר היהודים לא חשבו שהגזירה רצינית, הם חשבו שזה רק שגעון חולף של המלך. המלך היה ידוע בשכרותו ובהפכפכותו והיהודים הרגיעו זה את זה בנחמה ש"זה בטח יעבור לו כשהוא יתפכח".

גם בדורנו קרה, לצערנו, דבר דומה. לפני מלחמת העולם השניה, כשהתוכניות של היטלר להשמדת היהודים היו ברורות וגלויות, עדיין היו יהודים רבים שחשבו ש"זה יעבור לו" וש"יהיה בסדר". גם אז היו מעטים, יחידי סגולה, שראו את הנולד, כמו למשל צ'רלי צ'פלין בסרטו "הרודן הגדול", וכמו מרדכי היהודי.

מה בדיוק ידע מרדכי?

3. ידע שהגזירה קיבלה אישור גם מה': "בעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים לכך, לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו מסעודת אחשורוש" (רש"י); ראו גם מרדכי בפעולה / ניסן מינדל.

4. ידע שהגזירה נכתבה כשאחשורוש היה פיכח: בסוף הפרק הקודם נאמר (אסתר ג15): "הָרָצִים יָצְאוּ דְחוּפִים בִּדְבַר הַמֶּלֶךְ, וְהַדָּת נִתְּנָה בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה, וְהַמֶּלֶךְ וְהָמָן יָשְׁבוּ לִשְׁתּוֹת, וְהָעִיר שׁוּשָׁן נָבוֹכָה": ייתכן שהיהודים בשושן שמעו שהמלך והמן שותים (הם שמעו את צעקות-ההוללות מהארמון), וחשבו שהגזירה נכתבה מתוך שכרות, וכשהמלך יתפכח הוא יתחרט; אבל "מרדכי ידע את כל אשר נעשה" - מרדכי ידע (בעזרת 'קשרים' שהיו לו בבית המלך, או ברוח הקודש) שהגזירה נכתבה עוד לפני שהמלך והמן ישבו לשתות; הוא ידע שזו גזירה רצינית (ע"פ עידן בינשטוק).

ומרדכי ידע עוד לפני שהגזירות נכתבו - ראו ביאור:עבר רחוק.

5. ידע שהגזירה תתבצע בפיקוחו של המן: באגרות שנשלחו לא היה כתוב שמו של המן אלא שמו של המלך, ולכן היה אפשר לקוות שזה לא רציני. אבל מרדכי ידע, כנראה בעזרת "רשת מודיעין" (שבעזרתה גם גילה את הקשר של בגתן ותרש) שהמן עומד מאחרי הגזירה, והמן היה ידוע כאדם נחוש ואכזרי במיוחד.

ידיעה, דעת = הכרות קרובה, הכרה באמצעות החושים; שאר היהודים בשושן רק שמעו, אבל מרדכי ידע מקרוב.


ויצא בתוך העיר

מרדכי גר ב שושן הבירה, כלומר ב"קרית הממשלה" של שושן. אבל שאר היהודים גרו ב עיר שושן, שמעבר לנחל (ראו שושן - שושן הבירה). מרדכי יצא משושן הבירה אל תוך העיר. ראו גם רמב"ן על ויקרא כד י.

מתי בדיוק זה היה?

1. לפי רוב המפרשים, זה היה עוד באותו יום, כלומר ב-13 בחודש הראשון, י"ג בניסן (אסתר ג12).

2. אך ייתכן שהחקירה המודיעינית שעשה מרדכי לקחה זמן רב, ולכן הגזירות בוטלו רק בחודש השלישי, כ"ג בסיון. ראו 70 יום במגילת אסתר.

דרש

ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר

"מרדכי היה רבי אמת עם תלמידים... ותקון המשפט על-ידי הרבי אמת הוא על-ידי שמשליך עצמו לרפש וטיט בשביל השם יתברך, ומסלק ממנו כל החכמות... ועל-ידי זה זוכה שיתגלה לו בחינת "צדיק ורע לו רשע וטוב לו"... שזה בחינת תקון המשפט... ועל-כן מרדכי, כשידע את כל הנ"ל, שאחיזת המן הוא על-ידי פגם המשפט, על-כן לבש 'שק ואפר' וכו', שזה בחינת שמשליך עצמו לרפש וטיט בשביל השם יתברך. כי סלק כל החכמות ממנו, ועשה דברים פשוטים בלי שום חכמות, שיצא בתוך העיר וזעק זעקה גדולה ולבש שק ואפר, ועל-ידי זה בעצמו נעשה תקון המשפט כנ"ל. כי על-ידי זה שמשליכין כל החכמות, ומשליך עצמו לרפש וטיט בשביל השם יתברך, שזה בחינת לבישת שק ואפר, על-ידי זה זוכה שנתגלה לו בחינת 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו', שזה בחינת תקון המשפט כנ"ל.

וזהו בחינת 'ומרדכי ידע את כל אשר נעשה', כי על-ידי שלבש שק ואפר וכו', על-ידי זה נעשה בחינת 'ומרדכי ידע את כל אשר נעשה', כי זכה לידע כל אשר נעשה בעולם, כי "יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים ויש רשעים" וכו', הינו בחינת 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו'. ומרדכי ידע את כל זה, בחינת 'ומרדכי ידע את כל אשר נעשה', הינו כל אשר נעשה על הארץ, אפלו 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו', גם את זה זכה לידע ולהשיג. וזה נעשה על - ידי שהיה מסלק כל החכמות, והשליך עצמו לרפש וטיט בשביל השם יתברך בחינת 'וילבש שק ואפר' וכו':" (ליקוטי הלכות - חלק אורח חיים - הלכות פורים - הלכה ג)

ויזעק זעקה גדולה ומרה

ביטוי דומה מאד נזכר בספר בראשית, כשעשו גילה שיעקב רימה אותו וגנב את ברכתו:
 • בראשית כז34: "כִּשְׁמֹעַ עֵשָׂו אֶת דִּבְרֵי אָבִיו, וַיִּצְעַק צְעָקָה גְּדֹלָה וּמָרָה עַד מְאֹד, וַיֹּאמֶר לְאָבִיו בָּרֲכֵנִי גַם אָנִי אָבִי"
המן האגגי הוא, כידוע, צאצא של אגג מלך עמלק, ועמלק הוא נכד של עשו. אם כך, יש כאן מעין עונש:
 • יעקב גרם לעשו לצעוק צעקה גדולה ומרה;
 • דורות רבים לאחר מכן, צאצא של עשו גרם לצאצא של יעקב לזעוק זעקה גדולה ומרה.
חז"ל הרחיבו את הסיפור ותיארו את זעקתו של מרדכי:
 • "גבה המן מאחשורוש!" (רב, מגילה טו.)! המן שולט באחשורוש ומביא אותו לעשות דברים שלא היה מעז לעשות בעצמו!
 • "גבה המלך העליון מהמלך התחתון!" (שמואל, שם), כלומר, בלשון נקיה, מלכות של בשר ודם כביכול מנסה לפגוע במלכות ה'!

"...גם הטוב לב צריך להרגיש בוודאי מדת עניותו ושפלתו... ובשעה שמעמיק מחשבתו בעניותו ושפלותו בוודאי לבו נשבר בקרבו מאד ומצפה ומייחל שישפיעו עליו מאור החכמה העליונה למלאות חסרונו, אך אעפ"כ גם אז בפנימיות לבבו הוא מלא שמחה מגודל בטחונו בהשם יתברך, שבוודאי יעמוד בעזרתו.... ועל-כן מצינו גם גבי מרדכי ויזעק זעקה גדולה ומרה. אבל הכל היה לעורר לב ישראל בתשובה. אבל בפנימיות היה חזק בדעת בוודאי כי לא יטוש ה' את עמו... וכאשר פקדו לומר לאסתר כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר..." (נחת השולחן אורח חיים תרצז)

תגובות ישנות

"העיר שושן" – הכוונה ליהודים שבעיר שושן, כמו שרואים מהפסוק ההפוך " והעיר שושן צהלה ושמחה": לגויים לא היתה שום סיבה לשמוח! (נתן קלר מקרית מוצקין).

Nathan Keller (snkeller@t2.technion.ac.il): I think that your PERUSH is too imaginary: I don't think that the people heard that the King is drunk because it wasn't a strange thing for him (Remember the MISHTE).

The jews were sad because of the GZERA and not because of your reason. I think that UMORDECHAY YADA... means that he knew all of the story about HAMAN, the money etc. and that gave him the idea, what to do.

תגובה: לא כתוב שיהודי שושן היו עצובים –– כתוב שהם היו נבוכים: " והעיר שושן נבוכה". אני הבנתי שהם היו מבולבלים –– לא ידעו מה לחשוב ואיך להגיב לידיעה שקיבלו: האם זה ברצינות או בצחוק. רק מרדכי ידע שזה ברצינות ולכן קרע את בגדיו. זה גם מסביר את הקשר בין שני חלקי הפסוק: " ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו...": בגלל שמרדכי ידע הכל –– הוא קרע את בגדיו. לפי הפירוש שלך לא הבנתי –– מה בדיוק מרדכי ידע שאחרים לא ידעו, ולמה זה גרם לו לקרוע את בגדיו? 

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • דברי יוסף-לקוטי הפרדס- חלק הפשט - אסתר: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. יל"פ הלא כל העיר ידע שנאמר והדת נתנה בשושן הבירה והעיר שושן נבוכה)ואב"עז כֲ´ ומרדכי ידע. כאשר ידע זה הדבר ע"כ. ... (cache)
 • kabbalah Igrot Shamati kabala: ד) כ' ומרדכי ידע את כל אשר נעשה שמשמע שרק מרדכי ידע הלא כתוב לפני זה והעיר שושן נבוכה א"כ הרי כל העיר שושן ידעו מזה. ה) משכ' כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתם ... (cache)
 • הזוגיות במגילה: אמור: שהיה מתפלל בכל שעה, שנאמר ' ומרדכי ידע את כל אשר נעשה'. מאחר שראה עצמו בגדולה, לא הגיס לבו ולא עמד (לא הפסיק) מן התפלה. אלא 'וישב מרדכי'. ... (cache)
 • הסוד של פורים - יהדות - ערוץ 7: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה". מרדכי ברוח קדשו רואה שעוד דרך ארוכה נכונה לעם ישראל. בית שני שטרם נבנה יחרב אף הוא. בגלל שנאת חינם. עומדים מרדכי ואסתר וקובעים ... (cache)
 • קטע ממאמר לז: מאמר לפורים, שמעתי, בעל הסולם | purim2 | קבלה לעם...: ד) כתוב, "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה", שמשמע שרק מרדכי ידע. הלא כתוב לפני זה, "והעיר שושן נבוכה", אם כן, הרי כל העיר שושן ידעו מזה. ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: באמצע קריאת המגילה התעוררתי למילים " ומרדכי ידע את כל אשר נעשה וילבש שק ואפר" והוא מתייצב בתפילה, ולא קורא לאסתר. לא קורא לה שתפעל אצל המלך, ... (cache)
 • PURIM - Shitim - Israeli Chagim site: והמלך והמן ישבו לשתות ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ומרכי קרע את בגדיו ולבש שק ויצא בתוך העיר. וזעק.זעקה גדולה ומרה. ובא עד לפני שער המלך ... (cache)
 • מספרים על בן מלך אחד, שהיה בעצבות גדולה, וחשב לשלוח יד בנפשו: ותרץ הרה"ק מברדיטשוב זצ"ל: במגילה כתוב קודם לכן " ומרדכי ידע את כל אשר נעשה", מרדכי ידע כבר שהגזירה "להשמיד,להרוג ולאבד את כל היהודים" "נכתב ונחתם בטבעת ... (cache)
 • PURIM - Shitim - Israeli Chagim site: המן הרשע: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר...:ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה:ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך ... (cache)
 • בס"ד: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה". (פרק ד' פס' א'). 1. נסה לשער מה בער בראשו של מרדכי ... (cache)
 • חרבונה / אלחנן ליב לוינסקי: הוא עשה את מעשיו הנוראים בגלוי; הוא השתדל להשיג פקודה להשמיד ולהרוג את כל היהודים, והשתדל, כנראה, לא בסתר, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ... (cache)
 • דברי יוסף-לקוטי הפרדס- חלק הפשט - במדבר: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ולא נאמר וידע אדם. ויפקד הֲ´. ויאמר אל משה. וידע מרדכי לפי שדברים האלה היֲ´ מוקדמים בזמן. וזה פשוט וידוע. ולכן נאמר בשריפת בני אהרן ... (cache)
 • פרשת תצוה: אמור, שהיה מתפלל בכל שעה, שנאמר (שם ד): ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, מאחר שראה עצמו בגדולה, לא הגיס לבו ולא עמד מן התפלה, אלא וישב מרדכי, כשם שהיה מתחלה. ... (cache)
 • פרשת השבוע - תצווה - זכור - TheMarker Cafe: 6 מרץ 2009 ... ובאמת, מרדכי שהיה בעל כתפיים רחבות וראיה עמוקה, בראיה של דורות- 'ומרדכי ידע את כל אשר נעשה', החליט וקבע אז שנכון לעמוד על האינטרסים היהודיים ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - אוצר היראה פורים: ... והם יודעים היטב מה שנעשה עם כל אחד ואחד, בחינת " ומרדכי ידע את כל אשר נעשה", והם מעוררים את ישראל לתשובה, בבחינת "ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה", ... (cache)
 • מדרש רבה - תצוה: ... ו) ויקח המן את הלבוש ואת הסוס מי גרם למרדכי לבא לידי הגדולה הזאת אמור שהיה מתפלל בכל שעה שנאמר (שם ד) ומרדכי ידע את כל אשר נעשה מאחר שראה עצמו בגדולה לא ... (cache)
 • ביאור:איך התירו מרדכי ואסתר לצום בפסח ג€“ ויקיטקסט: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ", והוא סיפר על כך מייד לאסתר, והיא אמרה לו (אסתר ד טז) "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - בין פורים לפסח, בין פאסיביות לעשייה: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה" (אסתר ד', א'). ושוב מגלה לנו רש"י טפח על ה"ידע" של מרדכי. אין זו ידיעה עיתונאית בה התגלה למרדכי את אשר התרקם בין אחשורוש והמן, ... (cache)
 • אופיה היהודי של מגילת אסתר: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה". תגובתו של מרדכי, שמלבד היותו יהודי כשאר היהודים היה, ... (cache)
 • פורים ופסח: וחכם לבב יודע עת ומשפט, זה מרדכי [א"ה, לשון המדרש כך, ועת ומשפט ידע לב חכם זה מרדכי], דכתיב ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויש להבין, בלי ספק שגם מרדכי עסק ... (cache)
 • קבלה: כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק: ועל זה כתוב " ומרדכי ידע את כל אשר נעשה", זאת אומרת עיקר העניין פה הוא לא עניין גשמי שאומרים שהמן רצה להשמיד את עם ישראל. עיקר העניין הוא רוחני, ... (cache)
 • Me`at Min Haor: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה" (אסתר ד', א') "ומרדכי ידע את אשר נעשה". ... (cache)
 • עבודה בתנ"ך-מכתב טיעוני:: פרק ד' פסוק א': "ומרדכי ידע את כל -אשר נעשה ויקרע מרדכי. את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה". פרק ד' פסוק ד': ". ... (cache)
 • א: כך למשל: "כאשר אבדתי אבדתי", "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו", "אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתה", ועוד פסוקים המרמזים על גלות וצער. ... (cache)
 • פרשת השבוע: ומובא " ומרדכי ידע את כל אשר נעשה" (אסתר ד', א') - ואין הכוונה רק לידיעת הגזירה של המן אלא מרדכי יודע גם את הרקע לגזירה שהכל החל מההשתחויה לצלם בימי נבוכדנצר ... (cache)
 • האם יודע המלך על גזירות המן? (2): לשם עיגון קריאה זו יש להניח שמרדכי מודע להטעיית המן את המלך, ואומנם, היחידה הספרותית בה מרדכי מבקש מאסתר שתבוא אל המלך נפתחת באמירה: "ומרדכי ידע את כל אשר ... (cache)
 • כרם ביבנה - ספרי הרבנים שליט"א: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה" (א-ג) 67. ב. "להלביש את מרדכי" (ד-ט) 71. ג. "ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר" (ט-יד) 75. ד. "וצומו עלי" (טו-יז) 81 ... (cache)
 • | המכללה לאיכות השלטון בישראל | גולשים עם קודי ואתי: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואיפר בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה: ויבוא עד לפני שער המלך....: פרק ד' פסוקים 1-2. ... (cache)
 • מאור החסידות - מדרשים על מגילת אסתר: מלאכי השרת וקראו והודיעו למשה. אמר משה למאכי השרת "יש צדיק אחד בדור ושמו מרדכי לכו והודיעו לו. בא אליהו והודיע לו. והרמז בזה: "ומרדכי ידע - את כל אשר נעשה" ... (cache)
 • המכללה האקדמית בית ברל - מחשבות לפורים תשס"ו - תהפוכות במגילת אסתר...: בגדי האבל של מרדכי: "ומרדכי ידע את-כל -אשר נעשה... וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר..." (ד' 1), הופכים לבגדי מלכות: "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת ... (cache)
 • מגילת אסתר - חג פורים: א ומרדכי, ידע את-כל -אשר נעשה, ויקרע מרדכי את-בגדיו, וילבש שק ואפר; וייצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ב ויבוא, עד לפני שער-המלך: כי אין לבוא אל-שער ... (cache)
 • אוסף מקורות בנושא אסתר המלכה: א [ה] שומר מצוה לא ידע דבר רע, זו אסתר שהיתה עסוקה במצות ביעור חמץ, ועת ומשפט ידע לב חכם, זה מרדכי דכתיב (אסתר ד') ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ... (cache)
 • Untitled Document: אכן פרק ד' פותח בתיאור של היהודים האבלים בצום ובבכי על המצב " ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ... (cache)
 • בית הספר לרפואה סינית, שיאצו וטווינה. תמורות - המרכז לקידום רפואה...: ֲ´ ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה... וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצע לרביםֲ´ דֲ´, אֲ´, מגילת אסתר ... (cache)
 • מדרש רבה מגילת אסתר - פרשה ז: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו.הדא הוא דכתיב כיוון שהגידו לאסתר מיד ותתחלחל המלכה מאד. מהו "ותתחלחל"? מלמד שפרסה נדה. ... (cache)
 • more "ומרדכי ידע את כל ":
 • חג פורים - TheMarker Cafe: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו,וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה... ויאמר מרדכי להשיב לאסתר... כי אם החרש תחרישי, ... (cache)
 • בית ספר ויצמן קרית מוצקין- www.weizman-school.org: ... לפני בואה של אסתר אל היכלו של המלך אחשוורוש לבקש על ביטול הגזרה של המן הרשע: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר. ... (cache)
 • בס"ד: פרק ד'- היהודים בצרה! "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה"- מה ידע מרדכי? ... (cache)
 • תוכן מפורט: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו · ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים · ותבאנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ... (cache)
 • הכבוד בא לאחר קריעת המסיכה - המהדורה המודפסת - הארץ: מרדכי ידע שנחתמה הגזרה: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה" (אסתר ד, א). ... (cache)
 • מגילת אסתר - תחפושת ספרותית: שהרי כך מסופר לנו בעיצומה של העלילה: "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר וגו' ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש ... (cache)
 • yeshiva.org.il - עלונים - קול צופיך פרשת השבוע פרשת תצוה תשנ"ט: אמר לו משה רבינו: לך והודיע למרדכי, מיד הלך והודיע למרדכי, הה"ד ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו. שאל מישהו את הגאון מוילנא. ... (cache)
 • Satelite Drasha of Maran rabbi Eliyahu Shalita: מיד הלך והודיע למרדכי, הדא הוא דכתיב "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו". ועד כמה משה חי (במסכת שבת ל, א) מביאה הגמרא כמה פירושים על הפסוק ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - הלכות סליחות (המשך): הדא הוא דכתיב "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו". המדרש בא ללמד אותנו בזה יסוד גדול ונורא, שאם יש תפילה מהארץ - רק אז יכולה התפילה והזכות של ... (cache)
 • אסתר - הבלוגיה - תפוז אנשים: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה"אסתר ד` א`.זעקה גדולה ומרה. ... (cache)
 • בשנת בא תרתן אשדודה / ישעיהו כ': "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה". ברור שמרדכי לבש את השק קודם המעשה, לפני הפורענות, ... (cache)
 • מדרש רבה - אסתר: פרשה ח א ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו בנימין גרם לשבטים ליקרע הה"ד (שם מ"ד) ויקרע שמלותם והיכן גרמה לו קריעה בשושן הבירה הה"ד ויקרע מרדכי ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | חג פורים שמח: המן הרשע: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר...:ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה ... (cache)
 • התבודדות ושמחה. - הבלוג של הבן של המלך - תפוז בלוגים: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה" אסתר ד` א`. זעקה גדולה ומרה. ... (cache)
 • שבולת: "ומרדכי ידע את-כל- אשר נעשה ויקרע מרדכי את-בגדיו וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה: "... לבי זועק זעקה משלו. זעקה של התרגשות ורוממות רוח. ... (cache)
 • MORDEKHAI BALSHAN HAYA: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר; ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. The runners went out eagerly with the king's word, ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - ספרי אנ"ש פורים: ועל כן באמת בשעת גזרת המן התחזק בתפלה הרבה כמו שכתוב ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו ויזעק זעקה גדולה ומרה וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בן ... (cache)
 • מגילת אסתר - חג פורים: א ומרדכי, ידע את-כל- אשר נעשה, ויקרע מרדכי את-בגדיו, וילבש שק ואפר; וייצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ב ויבוא, עד לפני שער-המלך: כי אין לבוא אל-שער ... (cache)
 • more "אשר נעשה ויקרע מרדכי ":
 • ונהפוך הוא: ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. ואפר ויצא בתוך העיר, ויזעק (ח', טו). זעקה גדולה ומרה; (ד', א) ... (cache)
 • :המגילה נפתחת במשתה שאחשוורוש עורך לכבוד ושתי אשתו הפרתמים ושרי...: ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה?מי היה התך העוזר של המן אח של מרדכי שר הכספים של אחשוורוש סריס של אסתר התך היה ... (cache)
 • דף קשר מספר 642 - פרשת תצוה - זכור: שק ואפר - ויקרע יעקב שמלותיו וישם שק במתניו - ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר. [2] נזכיר בקצרה את הדעות המקובלות בנוגע לזהותו של מחבר מגילת אסתר. ... (cache)
 • תלבושות: "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר" (אסתר ד' 1). "ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר המלך" (אסתר ה' 1). "איש אשר המלך חפץ ביקרו ג€“ יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו ... (cache)
 • ביטויים עצובים: חזקיהו על דברי רבשקה (מב יט1). ויקרע את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית ה'. מרדכי על גזירת המן (אס ד1). ויקרע... את בגדיו וילבש שק ואפר ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - לבושי מרדכי ומלבושי הכהן: בתחילה בעת הצרה "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה", ואח"כ בשעת הישועה "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש ממלכות תכלת וחור ... (cache)
 • בית מורשה בירושלים: "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר... ויזעק זעקה גדולה ומרה". מרדכי קורע מעליו את בגדי הצבא וההכחשה, הוא מסיר את דרגות הקצונה ולובש שק ואפר. ... (cache)
 • פרשת לך לך: לפני שכנוע מרדכי את אסתר לבוא אל המלך, פותחת המגילה בתיאור תגובת מרדכי ותגובת העם כולו לנוכח הגזירות: "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ... (cache)
 • פרשת השבוע: פרשת צו ''ויַלבש אֹתו את המעיל'' - פרשת השבוע - אומדיה: וכשנודע למרדכי על מזימת המן, נאמר עליו: "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר" (אסתר ד, א). ונאמר בבשורת הגאולה: "שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי כי הלבישני בגדי ... (cache)
 • דף קשר מספר 850 - פרשת כי-תשא - בין יוסף לאסתר - על השתדלות והשגחה...: ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר..." (ד', א). "ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו..." (ל"ז, לד). "... וכאשר אבדתי אבדתי" (ד', טז). ... (cache)
 • פורים נפל פור: 10 מרץ 2009 ... מרדכי- "ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה " אסתר- "לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי 3 ימים". ... (cache)
 • / קול ברמה נשמע ושאלת קבורת רחל ד"ר יואל אליצור: ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר. (ג, טו - ד', א), "ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחדש השלישי הוא חדש סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל אשר צוה מרדכי אל היהודים ... (cache)
 • מאמר על פורים - דבורה קרולינה אור חיה חזן - TheMarker Cafe: 9 מרץ 2009 ... מרדכי- "ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ". אסתר- "לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי 3 ימים". ... (cache)
 • אברהם גבריאל פרשת השבוע חודשים סגולות דת הלכות מצוות דף ראשי, פרשת...: 14 מרץ 2008 ... ומדוע לא נלמד מהנהגתו של מרדכי הצדיק, אשר בשמעו את דבר הגזרה על עמו, מיד "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר" (אסתר ד-א), "ותשלח בגדים ... (cache)
 • בימי שמואל הנביא עם ישראל דרש מלך בשר ודם: ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה..." כך נהג מרדכי אחרי ששמע על גזירת השמדת היהודים! כיום... זנות בארץ. ... (cache)
 • : פסוק במקום המתאים רשום כל. לפניך פסוקים של צער ופסוקים של שמחה: ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר..4. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות..5. והעיר שושן צהלה ושמחה..6. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר ... (cache)
 • רציונל:: ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ... (cache)
 • פירושים על מגילת אסתר: ואז מיד "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ". אמרה אסתר מה תועיל קריעת בגד וצעקה של מרדכי הרי הוא לא חטא, ... (cache)
 • בין שאר ההכרעות שנעשו בועדת סל הבריאות לקראת שנת 2009 למניינם...: פרק ד' פסוק א': ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע את בגדיו וילבש שק ואפר. פותר החידה משבוע שעבר הינו יאיר איצקוביץ והוא זוכה בספר "תפסת מרובה" (חידושים ... (cache)
 • חגים: המן הרשע: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה:... ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת ויקרא > מאמר: ראשית יש להתפלל, "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה" (אסתר ד). שנית, הוא דורש מאסתר להשפיע על אחשוורוש שיבטל את הגזרה. ... (cache)
 • :Partners in Crime: ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויז. עק זעקה. גדלה ומרה. (:)ב. ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך ... (cache)
 • כרם ביבנה - ספרי הרבנים שליט"א: ... לו ולבקש מלפניו על עמה" (ד, ח); אבל בד בבד עיקר פעולותיו הן במישור הרוחני: "ויקרע את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה" (ד, א). ... (cache)
 • קולך - פורום נשים דתיות: 18 פברואר 2007 ... אכן פרק ד' פותח בתיאור של היהודים האבלים בצום ובבכי על המצב "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ... (cache)
 • more "את בגדיו וילבש שק ":
 • צעירי חב"ד | שיחת השבוע 950 | שיחת השבוע 950 - כל המדורים ברצף: הוא קרע את בגדיו "וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה". הוא הודיע על כך לאסתר, והיא ביקשה שכל היהודים יצומו שלושה ימים. ... (cache)
 • Megilas Esther: Hebrew: שק ואפר; ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא, עד לפני שער המלך: כי אין לבוא אל שער המלך, בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו ... (cache)
 • מסורת יהודי עירק: 3 מרץ 2008 ... ואז מיד "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ". אמרה אסתר מה תועיל קריעת בגד וצעקה של מרדכי הרי הוא לא ... (cache)
 • more "ואפר ויצא בתוך העיר ":
 • Shofar: 18 מרץ 2005 ...'' ויזעק זעקה גדולה ומרה''. חומרת המצער חברו, מתוך הרצאה של הרב אמנון יצחק. כמה דברים בנוגע לצער. מה זה לצער יהודי. ... (cache)
 • פרשת תולדות - התחפשות יעקב לעשו - גיליונות נחמה ליבוביץ: בראשית רבה ט"ז: זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו, כדכתיב "כשמוע עשו את דברי אביו ויזעק זעקה". והיכן נפרע לו? בשושן הבירה, שנאמר (אסתר ד') "ויזעק זעקה גדולה ומרה".... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - חיי שיחות מוהר"ן מוהרנ"ת באש ובמים פורים: ומיד ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה וכו' וכן בכל עיר ועיר וכו'. כי כנגד קלפת המן עמלק שהוא בחינת אריכות הגלות של עכשו שנקרא גלות אדום אין חכמה ואין ... (cache)
 • פרשת תולדות: בשושן הבירה, שנאמר (אסתר ד): ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאד. בא אחיך במרמה ר' יוחנן אמר: בא בחכמת תורתו. ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary...: שנאמר (אסתר ד) 'ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאד. (בראשית רבה פרשה סז). 'ויהי בערב וגו'' כל הלילה היה משמש עמה סבור שהיא רחל, כיון שעמד בבוקר 'והנה היא ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: בשושן, שנאמר: "ויזעק זעקה גדולה ומרה". (אסתר רבה ח'). והנה אמרו במדרש רבה שנענש יעקב אבינו על שגרם לעשו שצעק צעקה גדולה ומרה, וזה הביא שמרדכי צעק צעקה גדולה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - רעיונות לפורים: "ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה". ניתן היה לראות כאן זעקת שבר של מי שרואה שכל עולמו חרב עליו. אפשר היה לראות כאן ייאוש. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - רעיונות לפרשת ויצא: בשושן הבירה, שנאמר (במרדכי היהודי): ויזעק זעקה גדולה ומרה". לא נענש יעקב על כך שהביא את אביו לכלל "ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד". ... (cache)
 • האם אהבה רבקה את יצחק? - דבר תורה: 10 נובמבר 2007 ... זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו ואיכן נפרע לו בשושן הבירה שנ' ויזעק זעקה גדולה ומרה וגו' (אסתר ד א). יעקב אמנם משלם על הרמאות ואולי גם אנו, ...
 • פרשת תולדות - ברכת יצחק ליעקב - גיליונות נחמה ליבוביץ: בשושן הבירה, שנאמר (אסתר ד' א') "ויזעק זעקה גדולה ומרה". וכן הוא אומר במדרש תנחומא ישן (תולדות דף ע"ב): אמר ר' אליעזר: שלש דמעות הוריד עשו, אחת מימינו ואחת ... (cache)
 • "והיה כאשר תריד" / ליפא גינת: על הפסוק: "ויצעק צעקה גדלה ומרה" (כ"ז, לד) נאמר במדרש (ב"ר, ס"ז, ד): "והיכן נפרע לו - בשושן הבירה, שנאמר, 'ויזעק זעקה גדולה ומרה" (אסתר, ד', א). ... (cache)
 • החיים כתחפושת: בעקבות הרב שג"ר / ד"ר אבינועם רוזנק | תורה ועבודה: שהרי על זעקתו המרה של עשיו המרומה השיב הקב"ה בשושן הבירה, כשנאמר על מרדכי: "ויזעק זעקה גדולה ומרה". אולם גם עשיו מתחפש ליעקב. זהו "הציד" שהיה "בפיו". ... (cache)
 • פרשת לך לך: בשושן הבירה, שנאמר " ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאד". (בראשית רבה ס"ז, ד). כיוון שהקב"ה נפרע מיעקב על הצעקה שצעק עשיו, הרי שניתן לחשוב על מציאות אחרת, ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - נקודות להארת ענינו של פורים[1]: מספר המדרש בילק"ש (אסתר תתרנ"ז): באותו רגע קשה שבו נודעה הגזרה הנוראה שנגזרה על היהודים יצא מרדכי בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה אותה שעה פגע בשלושה ... (cache)
 • פרוזדור וטרקלין / שלום עליכם: ... בעיר כי ישברו את חלוניו, יקרעו כסתותיו וחיללו את כבוד אשתו, הלא ירגיז שמים וארץ, יעכב את הקריאה בבית-המדרש ויזעק זעקה גדולה ומרה: 'הוי אלים תעודי ארץ! ... (cache)
 • עשו-יעקב: והיכן נפרע לו בשושן הבירה, שנאמר: 'ויזעק זעקה גדולה ומרה' (אס' ד:א)". [7] כדרכם של חז"ל, אין הם חוסכים את ביקורתם גם מיעקב על מעשה התרמית וגנבת הדעת של האב ... (cache)
 • לפני המבול: מולאי עבדל עזיז (1908 - 1894): ... ומתחננים לפני אל נורא ואיום, שישלח לעמו פדיום, ומו"א הרב החסיד כמוהר"ר חיים משאש זיע"א, יצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, וכל העם נסעו מחצרו"ת, ... (cache)
 • "זכור את אשר עשה לך עמלק": ובעיקר, כאשר נשלחו 'אגרות ההשמדה', "והדת נִתנה בשושן הבירה", מסופר על מרדכי " ויזעק זעקה גדולה ומרה" (ד:א), ומלמדים מדרשי חז"ל [4] כי בזעקה לה' מדובר, ... (cache)
 • תוכן הענינים: בשושן הבירה, שנאמר: 'ויזעק זעקה גדולה ומרה' (אסתר ד' א')". ואפילו מילה בודדת לרשעים כעדת קרח - יש לה גמול, כמובא בסוטה (יג:): "ברב בישר ברב בישרוהו". ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: ויזעק זעקה גדולה ומרה. ('. אס. ד'. א:)". 7. כדרכם של חז.,ל". אין הם חוסכים את ביקורתם גם מיעקב על מעשה התרמית וגנבת הדעת של האב הקשיש ו ... (cache)
 • צופר אתר חדשות ישראלי -"הרהב שבלבושי שחץ זה היפך הצניעות": ... יודעים את כל אשר נעשה, כל עול הציבור, הכלל והפרט, בא לשולחנם של גדולי ישראל שליט"א, באו אלינו ֲ´ ויזעק זעקה גדולה ומרה ֲ´, באים לזעוק את הזעקה הנוראה. ... (cache)
 • תוספות למגילת אסתר ג€“ ויקיפדיה: כך למשל לפרק ד' פסוק א' על הפסוק " ויזעק זעקה גדולה ומרה" נוסף נוסח הצעקה "הנה עם חף מפשע הולך ונשמד". ערך זה עוסק בשבעת הקטעים החדשים שנוספו למגילה. ... (cache)
 • אחרי- מות: בשושן הבירה שנאמר (אסתר ד, א) "ויזעק זעקה גדולה ומרה". סוטה י ע"ב: א"ר חמא בר חנינא: ב"הכר" בישר לאביו, ב"הכר" בשרוהו. ב"הכר" בישר (בראשית לז, ... (cache)
 • סודות קבלה - Kabbalah Secrets - אחרית הימים - אולי כבר מחר?: ... שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים" וכן בדורו של מרדכי "ויצא ברחוב העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה" וכן לעתיד לבוא אין נגאלים עד אשר יצעקו אל ה'. ...
 • שירה - שמחה קודרת? - ללא תולעים: כתוב שם \" ויזעק זעקה גדולה ומרה \" -כמה שננסה יותר \"להכנס לסיפור\" של המגילה ולהזדהות איתו,נוכל יותר להבין את הנוראיות של הזעקה הזאת של מרדכי. ... (cache)
 • פרשת לך לך: כי על כל צרה שלא תבוא, איש הישראלי מתפלל לד' וצועק אליו ית', וכשהצרה ח"ו יותר גדולה, יותר צועק, כמ"ש הפסוק ' ויזעק זעקה גדולה ומרה' (אסתר ד', א). ... (cache)


תגובות