כל המיצר לישראל נעשה ראש

קוד: כל המיצר לישראל נעשה ראש בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: הרב קורמן

אל: תכלת אברהם

שאלות

י"ב) המן השיג את הסכמת המלך להרוג ולהשמיד את כל היהודים בשל כעסו על מרדכי שאינו משתחווה לו, אך לאחר כל התיכנון והוראות הביצוע, הוא מספר לזרש אשתו ולאוהביו את דאגתו ממרדכי היהודי, שאינו משתחווה לו, הרי יצא כבר הצו להשמידו?

אין מקום לומר ש"אין מוקדם ומאוחר" בסיפור וזה אירע לפני שהשיג את הסכמת אחשוורוש להשמיד את העם היהודי, כי מיד לאחר מכן המן נתלה. חכמי ישראל כבר קבעו, ש"הקורא את המגילה למפרע לא יוצא" ידי חובתו (מגילה יז,א). הם למדו זאת מהנאמר: "והימים האלה נזכרים ונעשים" (ט,כח). כלומר, כשם שהמאורעות אירעו זה אחר זה, כפי שמסופר במגילה, כך חובה לקוראה ולא להקדים את המאוחר. על המאורעות וגם על הצווים שבתורה נאמר "אין מוקדם ומאוחר" (פסחים ו,ב; ירושלמי שקלים ו,א; שם סוטה פ"ה,ה"ג ועוד). לעתים, אירוע שנכתב בפרשה מאוחרת קרה בפועל מוקדם יותר (עם זאת יהיה צורך להסביר בכל מקום שכזה, מה ראה הכתוב לשנות מהכרונולוגיה הרגילה) . לא כן בנוגע למגילה, שבה התיאור הוא כרונולוגי.

פתרונות

המן עלה לגדולה בשל היותו המנהיג של "צרי יהודה", שהפריעו לעולי בבל לבנות את ביהמ"ק השני, אך בהשיגו את תפקידו הרם, הוא החל לבחוש בפוליטיקה הגבוהה וחתר תחת אחשוורוש עצמו. הוא היה מוכן בינתיים לעבור לסדר היום ולהתעלם מאי השתחוותו של מרדכי. אולם, "צרי יהודה" הקטנים, התגרו במרדכי " מַדּוּעַ אַתָּה עוֹבֵר אֵת מִצְוַת הַמֶּלֶךְ ". כאשר לא שמע אליהם: "וַיַּגִּידוּ לְהָמָן לִרְאוֹת הֲיַעַמְדוּ דִּבְרֵי מָרְדֳּכַי כִּי הִגִּיד לָהֶם אֲשֶׁר הוּא יְהוּדִי ". רק לאחר מכן נאמר: "וַיַּרְא הָמָן כִּי אֵין מָרְדֳּכַי כֹּרֵעַ וּמִשְׁתַּחֲוֶה לוֹ וַיִּמָּלֵא הָמָן חֵמָה" (ג, ג-ה). האם לפני כן לא ראה, שכולם כורעים והנה איש אחד עומד זקוף קומה?

הם אשר לחצו עליו, שיקיים את האידיאולוגיה של התנועה, ושלא יסתפק בהענשת מרדכי לבדו, "כי הגידו לו את עם מרדכי". הם הזכירו לו את תפקידו האנטישמי.

כאשר החליט ונדמה היה לו, שהצליח לממש את החלטתו להשמיד את העם היהודי, הזמין אליו את אשתו ואת אוהביו "צרי יהודה" מרחוק, להוכיח להם שעלה בידו לבצע את אשר הם חלמו תמיד. לאחר שהצליח להשיג אישור מהמלך והוראות ההשמדה יצאו לדרך, הוא הזמין אותם אליו והראה, כביכול, שהוא מודאג ממרדכי. הם ייעצוהו לבקש אישור לתלות את מרדכי. בכוונתו היתה להפתיע אותם, שהוא יעשה זאת לכל היהודים, אך בינתיים החליט לבקש מהמלך לתלות את מרדכי מיד, לפני הזמן שנקבע להשמדה הכללית.

תגובות