העובדות בסיפורי המגילה ובסגנונה

קוד: עובדות במגילה בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: הרב קורמן

אל: תכלת אברהם