סגנון המגילה לאור ההווי הקדום בפרס

קוד: סגנון המגילה לאור ההווי הקדום בפרס בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: הרב קורמן

אל: תכלת אברהם

מגילת אסתר היא האחרונה במגילות המקרא והפופולרית שביניהן. יחד עם זאת, סגנונה פחות בהיר מיתר המגילות. אינני מתיימר ואינני יכול לפתור את כל הבעיות המתעוררות במגילה זו, כמו למשל זיהוי האישים שבמגילת אסתר עם אישים היסטוריים ידועים בממלכת פרס הקדומה, אבהיר רק כיצד עובדות היסטוריות והמציאות בימי פרס הקדומה משתקפות בסיפור המגילה ובאות לידי ביטוי בסגנונה. תחילה אציג את הבעיות ולאחר מכן אציע את הפיתרונות.

העובדות בסיפורי המגילה ובסגנונה

יש עוד הרבה קשיים ופיתרונות, אך קצר המצע מלהשתרע. אביא להלן הסברים שיבהירו את הדיוקים בסגנון ובהדגשים לאור ההווי והמציאות שבימים ההם.

תגובות