פסוקים במבנה של שלוש צלעות קצרות מקבילות

קוד: שלוש צלעות מקבילות בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

  • רוב הפסוקים בספר משלי בנויים משתי צלעות;אך יש פסוקים שמורכבים משלוש צלעות - שני משלים ונמשל אחד.בדרך-כלל ההקבלה בין הצלעות היא ברורה, אך בחלק מהפסוקים ההקבלה מורכבת יותר - אלה הם הפסוקים המעניינים יותר: