לשון וסגנון בספר משלי

קוד: לשון וסגנון בספר משלי בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: