עצמאות כלכלית בספר משלי

קוד: עצמאות כלכלית בספר משלי בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: סגלות משלי