סגולות משלי - עצות מקוריות בנושאים מגוונים, על-פי ספר משלי שלמה והמפרשים המסורתיים

קוד: סגלות משלי בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: אראל

אל: