מי נותן לאדם את המילים?

קוד: ביאור:משלי טז1 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל: סגלות משלי

משלי טז1: "לְאָדָם מַעַרְכֵי לֵב, ומה' מַעֲנֵה לָשׁוֹן"

לאדם יש כוח לערוך (לסדר) את מחשבותיו בליבו,   אולם ה' הוא הנותן לו כוח בלשונו לדבר ולענות תשובות לשאלות בלתי צפויות.

עצות

1. זהו פסוק שכדאי להגיד אחרי שהתכוננו היטב לשיחה חשובה או הרצאה, ולפני שמתחילים לדבר (ח"כ רובי ריבלין בתחילת נאומו הראשון בכנסת ה-18, ה בניסן ה'תשס"ט):

לב = מקום המחשבות;   לאדם מערכי לב = תפקידו של האדם הוא לערוך, להכין ולסדר בליבו את הדברים שהוא רוצה להגיד;

מענה = תחילת דיבור (כמו "ויען ויאמר..."), או תשובה לשאלה;   ומה' מענה לשון = ה' קובע אם האדם יצליח להפעיל את לשונו כראוי, ואם יצליח לענות בלי להתבלבל לכל השאלות המפתיעות שישאלו אותו בהמשך.

אם כך, אחרי שערכנו והכננו בליבנו את כל מה שאנחנו רוצים להגיד, ראוי להתפלל לה' שיעזור לנו בשלב הביצוע.

2. יש שפירשו את הפסוק גם על שיחה שבין האדם לבין ה': "לאדם מערכי לב הוא רמז אל תיקון הלב שאדם צריך לעשות קודם שיתפלל לפניו ית', ואז תפילתו נשמעת ונענית... ולכן חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים..." (רמ"ד וואלי).

הפסוק מצוטט בתפילה שנוהגים החזנים לומר לפני אחת התפילות החשובות ביותר בשנה - תפילת מוסף של יום הכיפורים: החזן מצהיר שערך את ליבו והכין את כוונותיו, והוא מבקש מה' שיברך את לשונו, כך שלא יתבלבל ולא ייכשל בלשונו במהלך התפילה הארוכה.

התפילה הזאת נראית פרדוקסלית - אם האדם כבר מתפלל לה', אז שיגיע ישר לתפילה העיקרית; מה הטעם להתפלל שיצליח בתפילה? אולם רבי נתן מברסלב הסביר: "ההכנה והרצון לבד, שמכין את עצמו ורוצה לדבר רק שאינו יכול, גם זה יקר מאד אצלו יתברך, ואם יהיה חזק בזה הרבה, בודאי יעזרו השם יתברך ויברא לו דיבורים... כשהוא חזק ומכין עצמו לדבר ולשוח בינו לבין קונו וחזק בזה איזה שעה ברצונות וכיסופין חזקים, אזי השם יתברך עוזרו ושולח לו דיבורים לתוך פיו... וכמו שכתוב לאדם מערכי לב, ומה' מענה לשון, שהאדם צריך לערוך לבו, היינו בחינת ההכנה הנ"ל, ואזי השם יתברך בורא לו דיבורים לתוך פיו, בבחינת ומה' מענה לשון..." (ליקוטי הלכות, תפילת המנחה הלכה ז אות פט). לפעמים האדם יודע שהוא רוצה לדבר עם ה', אבל הוא מבולבל ולא זוכר על מה הוא רוצה לדבר, ולכן יש טעם לבקש מה' שיעזור לו בזה.

- מסקנה נוספת מהפסוק שלנו היא, שיש להשתמש בכוח הדיבור בחרדת-קודש, לא לחלל אותו בדיבורים אסורים או מיותרים, שהרי כוח הדיבור שבלשון הוא כוח אלהי (הרב יצחק עראמה, עקדת יצחק על פרשת הצרעת; וראו גם: הצרעת כעונש על לשון הרע)

הקבלות

כוח הדיבור, שה' נתן באדם, מאפיין את מהותו וייחודו של האדם, כדברי אונקלוס על בראשית ב7: "וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים, וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה" - "לרוח ממללא".

הפסוק מזכיר את דברי ה' למשה, אחרי שמשה התלונן שהוא כבד-פה וכבד-לשון, שמות ד11: "וַיֹּאמֶר ה' אֵלָיו: מִי שָׂם פֶּה לָאָדָם אוֹ מִי יָשׂוּם אִלֵּם אוֹ חֵרֵשׁ אוֹ פִקֵּחַ אוֹ עִוֵּר? הֲלֹא אָנֹכִי ה'!".

בפסוקנו נאמר שהאדם עורך את הלב, אולם משורר תהלים ביקש שה' יעזור לו גם לטהר את ליבו, תהלים נא12: "לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹהִים, וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי" (פירוט). ראו גם תהלים קלט4: "כִּי אֵין מִלָּה בִּלְשׁוֹנִי, הֵן ה' יָדַעְתָּ כֻלָּהּ".

הפסוק שלנו מדבר על תיכנון וביצוע בתחום הדיבור. פסוקים נוספים מעבירים מסר דומה בתחומים אחרים: האדם אחראי לתכנן את מעשיו מראש בצורה היסודית ביותר שאפשר, אך רק ה' קובע אם יצליח לבצע את תוכניותיו (ראו חלוקת התפקידים בין ה' לבין האדם).

בהמשך הפרק ישנו פסוק שנראה לכאורה מנוגד, משלי טז23: "לֵב חָכָם יַשְׂכִּיל פִּיהוּ, וְעַל שְׂפָתָיו יֹסִיף לֶקַח", כלומר - דברי פיו של החכם באים מליבו (פירוט). אז מאיפה באות המילים - מה' או מהלב?

1. היה אפשר לפרש שיש הבדל בין הפסוקים - בפסוק 1 נזכר "מענה לשון", ובפסוק 23 נזכרו "פיהו... שפתיו". ע"פ מלבי"ם, יש הבדל בין לשון לבין פה ושפתיים - הלשון היא פנימית יותר, והיא מציינת את הדיבור העמוק יותר, שנאמר בתבונה ובמחשבה.

 • אולם, לא נראה לי שהבחנה זו תעזור לנו להסביר את הפסוקים, כי בשני הפסוקים נזכר הלב, שהוא פנימי יותר מהלשון. אז אם מערכי לב, שהם פנימיים, נמצאים בשליטת האדם, וגם הפה והשפתיים, שהם חיצוניים, נמצאים בשליטת האדם, אז מה המשמעות לכך שדווקא הלשון, שהיא באמצע, נמצאת בשליטת ה'?

2. לפי הפירוש שהובא במאמר, יש להבחין בין "מערכי לב" לבין "מענה לשון": האדם יכול לשלוט בדברים שהוא עורך ומכין בליבו מראש, אבל הוא לא יכול לדעת מראש את כל השאלות שישאלו אותו, ולכן לא יכול להכין מענה לכולן.

פסוק 23 מתייחס לחלק הראשון:  לב חכם = המוח של אדם חכם;  ישכיל = יתן כישרון והצלחה;    לב חכם ישכיל פיהו = כשאדם חכם עורך ומכין מראש את מחשבות ליבו, הוא יכול להסביר אותן בצורה מסודרת וברורה, וכך דיבורו משכיל ומצליח להשיג את מטרתו;   ועל שפתיו יוסיף לקח = תוך כדי דיבור הוא יצליח להעביר מסרים נוספים לקהל השומעים (זוהי מומחיותו של החכם - להשתמש נכון באיברי הדיבור).

אבל גם אם התכונן מראש, הוא עדיין תלוי בה' שייתן לו מענה לשאלות מפתיעות שישאלו אותו לאחר הנאום. 

3. ויש שפירשו את פסוקנו, לא על אדם שמעוניין לדבר בעצמו, אלא על אדם שפונה לנביא כדי שיגיד לו את דבר ה': "וכשהיו נביאים, היו הולכים אצל הנביאים לדרוש את ה', והיה הנביא אומר, על-פי משפט הנבואה, דרכו אשר יילך בה, לפי שורש נשמתו ולפי טבע גופו. וזהו לאדם מערכי לב - שלו לא היה רק לערוך לבבו לדרוש את ה' בכל לבבו, ומה' היה מענה לשון, על ידי הנביא, איך יתנהג." (הגאון מווילנה על משלי טז ד; פירושו על פסוק א דומה לפירושנו בגוף המאמר)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • מלחמות ה': תשובה לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון. ויהי בראותו את מכתבך ישבתי משתומם ומתבהל. איך מלאך לבך לדרוש ולחקור אחר חבל גאונים, אשר הם בתורה נאמנים גדולי היחס כזרע ... (cache)
 • דעת תורה בענינים שאינם הלכתיים מובהקים / הרב יהודה לוי עמיחי: "" לאדם מערכי לב, ומה ' מענה לשון" - בעת שיצטרך לדבר לפני מלך ולפני שר, אין לו רק לערוך לבבו לה', ומה' מענה לשונו. וכל אשר ישים ד' בפיו, אותו ידבר". ... (cache)
 • אשא דעי מרחוק L ולפועלי אתן צדק ס פ ר ה מ ב ק ש: לאדם מערכי לב ומה מענה לשון י. לב אדם יחשוב דרכו ומה יכון צעדו י. מה מצעדי נבר כוננו ודרבו יחפץ. BamBmasssam ו *1.1 mm EBSB3BBBSESSSBג‚×SBR93. ... (cache)
 • בלבבי משכן אבנה | Building a Sanctuary in the Heart - פרק יז...: "לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון". "לאדם מערכי לב" - כשהוא עורך את לבו ומגיע לנקודת האלוקות שבנפשו, ממילא מתגלה ה"מה' מענה לשון", הנקודה הפועלת בו מעתה היא ... (cache)
 • פיוטים| קצת מפיוטי יום כיפור סוכות ושמחת תורה - לפי מסורת ספרד...: לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי ... (cache)
 • יושב ראש הכנסת: 30 מרץ 2009 ... לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי. אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה המיועד וראש האופוזיציה ... (cache)
 • קולך - פורום נשים דתיות: ... הוא המכשיר הטכני שבו גלומה המחשבה, כמו שנאמר: "לאדם מערכי לב, ומה ' מענה לשון" (משלי ט"ז). שני דברים אלה כרוכים יחדיו ומבטאים את עליונותו של האדם על החי. ... (cache)
 • ספר המזלות | רזיאל המלאך | אדם הראשון | כתבי מקובלים נוספים...: ... משקה אחר ויאמר אלו הפסוקים עליו אכן רוח הוא באנוש ונשמת שדי תבינם לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני ה' בצר פקודך צקון ... (cache)
 • מדרשת "נווה הדסה" - מאמרים: כלומר שאע"פ שלבו של חכם מלא חכמה אין חכמתו נערכת אצל בני אדם, אא"כ היא נעזרת בנועם הדיבור, "לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון" [משלי טז א] ... (cache)
 • (222) KLAFKOSHER.COM | PARCHMENT KOSHER | KLAF KOSHER | קלף כשר...: ... שלא אמר (ונשוב) [ואשובה] תחילה אתה דורש שלא הודיעם שהוא הולך לקרבן דבר אחר ונשובה אליכם לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון (משלי ט"ו א') שנתבשר שיצחק חוזר לו. ... (cache)
 • Rambam, 1 chapter per day for Wednesday, 1 Kislev, 5767 - November...: לאדם, מערכי לב; ומה ', מענה לשון. ה', שפתיי תפתח; ופי, יגיד תהילתך. ברוך אתה, ה'; למדני חוקיך! על כן נקווה לך ה' אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשלח: דבר אחר אמר אויב ולא ידע מאי אמר לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון נרדוף נשיג נחלק אין כתיב כאן אלא ארדוף אשיג אחלק שלל מורדף אני להם מותפס אני להם מחלק אני להם ... (cache)
 • דברי הכנסת, מספר 5, מתאריך 04/05/2006: ככתוב: לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון. ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. היו"ר דוד טל: תודה רבה לחבר הכנסת בן-יזרי. ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון, היינו דכתיב אמר אויב ארדוף, נרדוף נשיג אין כתיב כאן אלא ארדוף אשיג אחלק שלל, מורדף אני להם, מותפס אני להם, מוחלק אני להם הא ... (cache)
 • ספר זכרונות: אך שוב חז"ל אומרים " לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון". האדם יכול בלבו לתכנן מה לומר, אך בסופו של דבר הוא אומר מה שהקב"ה שם בפיו. ... (cache)
 • --א--: לאדם מערכי לב ומה ' מענה לשון. לחזק את הזכרון. הקמיע העברי ע' 194. Hebrew Amulets P. 133. משלי ט"ז, א'. למל ממל. לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון ...
 • לב = אמצע הגוף והנפש, מקום המחשבות: משלי טז1: "לאדם מערכי לב; ומה' מענה לשון" (ראו מי נותן לאדם את המילים?) משלי טז9: "לב אדם יחשב דרכו, וה' יכין צעדו "; משלי יט21: "רבות מחשבות בלב איש, ... (cache)
 • ויובן לעיני כל ישראל-בראשית ליפבה חמשה ואלף: הא אמת ודברך מלבגו אמת וקיים לער, לאדם מערבי לב ומה מענה לשון,. ויהי נועם ה' אלהיגו עליגו ומעשה יריגו כוגגה עליגו ומעשה ירינו כוננהו, ... (cache)
 • ^ י* ו* תחל בשלח טו, חג€”י 161: י ע ה ולא ידע מה אמר לאדם מערבי לב ומה מענה לשון (משלי. ס. י. 0. ^. ֲ«יז. ר נשיג ל א אמר כן אלא ארדוף אשינ נרדף הוא להם ונתפס הוא בידם. 10 ... (cache)

תגובות