סגולות משלי לפי סדר הפסוקים

קוד: סגלות משלי לפי פרקים בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: אראל סגל

אל: