בחן את עצמך - האם אתה לץ?

קוד: לצים נגד ביקורת בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל:

למחיקה - מוכל כאן:  לץ.

---

אחת התכונות שמאפיינות את הלץ בספר משלי היא, שהוא שונא תוכחות ומוסר (ראו לץ):

בעזרת הפסוקים האלה יכול כל אדם לבחון את עצמו ולראות עד כמה הוא לץ:

ראו איך לאהוב ביקורת.

תגובות