גערה? זה לא נורא

קוד: ביאור:משלי יג1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי יג1: "בֵּן חָכָם מוּסַר אָב, וְלֵץ לֹא שָׁמַע גְּעָרָה"

בן חכם מקבל דברי מוסר וביקורת מאביו, כי אביו רוצה שיהיה חכם עוד יותר;    ולעומתו -

בן לץ לא שמע מאביו כל גערה, כי אביו התייאש מלחנכו.

סגולות

ניתן לפרש את הפסוק בכמה דרכים:

1. הנחיה למחנכים - להשקיע יותר בחינוך התלמידים שיש להם מוטיבציה ללמוד, ופחות בתלמידים שלועגים ומזלזלים בלימודים:

בן = תלמיד;   חכם = היודע לשמוע וללמוד; אב = מורה;   בן חכם מוסר אב = תלמיד היודע לשמוע וללמוד צריך לקבל דברי מוסר ותוכחה מהמורה.

לץ = המזלזל ולועג לאנשים ולערכים;   ולץ לא שמע גערה = בתלמיד מזלזל ולעגן אין טעם להשקיע, אין טעם אפילו לגעור בו כי הוא לא מקשיב.

הנחיה דומה נמצאת ב משלי ט8: "אַל תּוֹכַח לֵץ פֶּן יִשְׂנָאֶךָּ, הוֹכַח לְחָכָם וְיֶאֱהָבֶךָּ" (פירוט); וגם ה' מעדיף ללמד את החכמים, דניאל ב21: "יָהֵב חָכְמְתָא - לְחַכִּימִין, וּמַנְדְּעָא - לְיָדְעֵי בִינָה".

2. תוצאה - כשהבן חכם, הוא אוהב לשמוע דברי מוסר (ולכן זוכה ללמוד יותר), וכשהבן לץ, הוא לא מוכן לשמוע גערות (ולכן מחנכיו מתייאשים ממנו): "בן חכם שואל ואוהב מוסר אב... ולץ לא שמע גערה - שאינו מקבל תוכחות" (רש"י), כמו ב משלי טו12: "לֹא יֶאֱהַב לֵץ הוֹכֵחַ לוֹ, אֶל חֲכָמִים לֹא יֵלֵךְ" (פירוט).

3. סיבה - בן חכם הוא תוצאה של חינוך וביקורת שקיבל מהוריו; ובן לץ הוא תוצאה של הזנחה חינוכית, של הורים שלא גערו בו: "הסבה בבן שיהיה חכם הוא מוסר האב שהקנהו אותו בקטנותו, כי המוסר הוא מיישיר אל השגת החכמה. והסבה שיהיה לץ ולא יפנה להשתדל בהשגת החכמה והשלימות הוא, מפני שלא שמע גערה מאביו, כמו הענין באדניה בן חגית (מלכים א א ו), ש "לא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית"." (רלב"ג, וכן פירשו רבנו יונה גירונדי, הגאון מווילנה, מלבי"ם ו מצודות). ובדומה לכך נאמר גם ב משלי יג24: "חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ - שׂוֹנֵא בְנוֹ, וְאֹהֲבוֹ - שִׁחֲרוֹ מוּסָר": מי שאינו מלמד את בנו מוסר - כאילו שונא אותו כי הוא גורם לו להיות לץ, אך מי שאוהב את בנו - מלמדו מוסר כבר בשחר ילדותו, וכך גורם לו להיות חכם (פירוט).

בדיוק באותן שלוש דרכים ניתן לפרש גם את הפסוק המקביל, משלי יג8: "כֹּפֶר נֶפֶשׁ אִישׁ עָשְׁרוֹ, וְרָשׁ לֹא שָׁמַע גְּעָרָה" (פירוט).

הקבלות

הבן החכם עלול להתלונן על כך שהוא צריך לשמוע דברי מוסר אב, שהם לפעמים קשים ולא נעימים (מוסר = תוכחה כואבת), בעוד שהבן הלץ לא שמע גערה; הבן החכם שואל: "מדוע אתה דורש ממני כל-כך הרבה, וממנו אתה לא דורש כלום?!".

פתרון אפשרי נרמז בהמשך, בפסוק נוסף שבו מופיע ביטוי דומה,  משלי יג8: "כֹּפֶר נֶפֶשׁ אִישׁ עָשְׁרוֹ, וְרָשׁ לֹא שָׁמַע גְּעָרָה": כשהאדם עשיר - אנשים מבקשים ממנו "טובות", והוא נותן להם מעושרו, ובכך מכפר על נפשו; אך כשהאדם עני - רש - אנשים לא מבקשים ממנו שום דבר, והוא לא שמע גערה ותוכחה על כך שאינו עוזר, כי כולם מרחמים עליו ואף אחד לא מצפה להשיג ממנו שום תועלת. "האם משום כך תעדיף להיות רש?! ודאי שלא! כך גם בחכמה - עדיף לך להיות עשיר בחכמה, ולספוג את הגערות מאנשים שמצפים ממך ליותר, מלהיות לץ שאינו שומע גערה".

הפסוק שלנו מדבר על בן חכם, שיודע ללמוד, אך לפעמים יש צורך לגעור בו ולייסרו; לעומת זאת, אם הבן נבון, מוכשר ויודע גם להסיק מסקנות, אין צורך אפילו לגעור בו, אלא יש להסתפק ברמזים, כי גערה עלולה לפגוע בו, משלי יז10: "תֵּחַת גְּעָרָה בְמֵבִין, מֵהַכּוֹת כְּסִיל מֵאָה" (פירוט).

פסוקים נוספים על גערה של אדם באדם:

קהלת ז5: "טוֹב לִשְׁמֹעַ גַּעֲרַת חָכָם, מֵאִישׁ שֹׁמֵעַ שִׁיר כְּסִילִים" (פירוט).

ישעיהו ל17: "אֶלֶף אֶחָד מִפְּנֵי גַּעֲרַת אֶחָד מִפְּנֵי גַּעֲרַת חֲמִשָּׁה תָּנֻסוּ עַד אִם נוֹתַרְתֶּם כַּתֹּרֶן עַל רֹאשׁ הָהָר וְכַנֵּס עַל הַגִּבְעָה"

ירמיהו כט27: "וְעַתָּה לָמָּה לֹא גָעַרְתָּ בְּיִרְמְיָהוּ הָעֲנְּתֹתִי הַמִּתְנַבֵּא לָכֶם"

תגובות