איזון במחשבה, דיבור ומעשה

קוד: איזון במחשבה, דיבור ומעשה בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

למחיקה - נמצא כאן: http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mj/04-27.html

תגובות