הולך אחריה פתאום, כשור אל טבח יבוא, וכעכס אל מוסר אויל

קוד: שיחה:משלי ז22 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ז22-23: " הולך אחריה פתאם, כשור אל טבח יבוא, וכעכס אל מוסר אויל; עד יפלח חץ כבדו, כמהר צפור אל פח, ולא ידע כי בנפשו הוא "

הפסוקים מתארים את הנער המתפתה ללכת אחרי האישה הזונה. כמה חלקים יש בתיאור זה, וכל אחד מהם נושא מסר בפני עצמו:

בכל הסיפור הזה, האישה היא החזקה; בניגוד למה שנאמר בתורה "והוא ימשול בך". ראו "והוא ימשל בך", האמנם? / חגי הופר.

תגובות