דיון על פירוש של פסוק (כמה פירושים שונים לאותו פסוק)

קוד: דיון על פסוק בתנ"ך

סוג: אוסף_סגנון

מאת:

אל:

  • ניתן למצוא פירושים נוספים לפסוקים דרך מדור הספרים והפרקים
  • בראשית א01: בראשית א א / מחברים שונים -> ויקישיבה, ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א02: בראשית א ב / מחברים שונים -> ויקישיבה, ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א03: בראשית א ג / מחברים שונים -> ויקישיבה, ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א04: בין האור ובין החושך / אראל  בראשית א05: סוף היום הראשון / אראל  בראשית א06: רקיע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א07: המים אשר מעל לרקיע / אראל  בראשית א11: חלוקת עולם הצומח בתורה / אראל  בראשית א12: ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו / Erel Segal -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א15: והיו למאורת ברקיע השמים / Erel Segal -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א17: ויתן אתם אלהים ברקיע השמים / Erel Segal -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א18: ולמשל ביום ובלילה / Erel Segal -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א20: י?ש??ר?צו? ה?מ??י?ם / Erel Segal -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א21: בריאת חיות המים והעופות / אראל  בראשית א22: ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה / Erel Segal -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א24: ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה / Erel Segal -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א25: ויעש אלהים את-חית הארץ למינה / Erel Segal -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א26: תכנון בריאת האדם - סיכום / אראל  בראשית א27: ב??צ?ל?מו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א29: ויאמר אלהים הנה נתתי לכם / Erel Segal -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית א31: סוף היום השישי / אראל  בראשית ב01: ו?י?כ?ל?ו? ה?ש???מ?י?ם ו?ה?א?ר?ץ ו?כ?ל צ?ב?א?ם / כוכב נופל -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב02: ו?י??ש??ב??ת ב??י?ו?ם ה?ש???ב?יע?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב03: ו?י?ב?ר?ך? א?ל?ה?ים א?ת יו?ם ה?ש???ב?יע?י / כוכב נופל -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב04: א?ל??ה תו?ל?דו?ת ה?ש???מ?י?ם ו?ה?א?ר?ץ ב??ה?ב??ר?א?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב05: כ??י ל?א ה?מ?ט?יר י?הו?ה א?ל?ה?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב06: ו?ה?ש??ק?ה א?ת כ??ל פ??נ?י ה?א?ד?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב07: ו?י??יצ?ר י?הו?ה א?ל?ה?ים א?ת ה?א?ד?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב09: עצי גן עדן / אראל  בראשית ב10: ו?נ?ה?ר? י?צ?א מ?ע?ד?ן ל?ה?ש??קו?ת א?ת ה?ג??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב11: ש??ם ה?א?ח?ד פ??יש?ו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב12: ש??ם ה?ב??ד?ל?ח ו?א?ב?ן ה?ש???ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב13: ו?ש??ם ה?נ??ה?ר ה?ש???נ?י ג??יחו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב14: ו?ש??ם ה?נ??ה?ר ה?ש???ל?יש??י ח?ד??ק?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב18: הדייטים הכושלים של אדם הראשון / אראל  בראשית ב18: לא טוב היות האדם לבדו / אראל  בראשית ב19: הדייטים הכושלים של אדם הראשון / אראל  בראשית ב22: ו?י??ב?ן י?הו?ה א?ל?ה?ים א?ת ה?צ??ל?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ב23: לזאת ייקרא אישה - כי מאיש לוקחה זאת?! / אראל  בראשית ב24: והיו לבשר אחד / אראל  בראשית ב25: ו?י??ה?יו? ש??נ?יה?ם ע?רו?מ??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג01: הנחש מתחיל את הפיתוי בהפניית המבט אל מה שחסר / אראל  בראשית ג02: ו?ת??אמ?ר ה?א?ש???ה א?ל ה?נ??ח?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג03: ו?מ?פ??ר?י ה?ע?ץ, א?ש??ר ב??תו?ך? ה?ג??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג04: ל?א מו?ת ת??מ?תו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג05: הנחש האשים את ה' באינטרס אישי / אראל  בראשית ג06: מהו עץ הדעת / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג07: וידעו כי עירומים הם / אראל  בראשית ג08: ו?י??ת?ח?ב??א ה?א?ד?ם ו?א?ש??ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג09: ו?י??ק?ר?א י?הו?ה א?ל?ה?ים א?ל ה?א?ד?ם ו?י??אמ?ר לו?: א?י??כ??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג10: ו?א?יר?א, כ??י ע?יר?ם א?נ?כ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג11: וידעו כי עירומים הם / אראל  בראשית ג13: ה?נ??ח?ש? ה?ש???יא?נ?י ו?א?כ?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג14: קללת הנחש / אראל  בראשית ג15: ו?א?יב?ה א?ש??ית, ב??ינ?ך? ו?ב?ין ה?א?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג16: עונשה של חוה / אראל  בראשית ג18: ואכלת את עשב השדה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג19: בזעת אפיך תאכל לחם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג21: הבגדים הראשונים / אראל  בראשית ג22: ו?ח?י ל?ע?ל?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ג23: ו?י?ש??ל??ח?הו? י?הו?ה א?ל?ה?ים מ?ג??ן ע?ד?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד01: הלידה הראשונה / אראל  בראשית ד02: ה?ב?ל ר?ע?ה צ?אן ו?ק?י?ן ה?י?ה ע?ב?ד א?ד?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד03: ו?י??ב?א ק?י?ן מ?פ??ר?י ה?א?ד?מ?ה מ?נ?ח?ה ל?יהו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד04: והבל הביא גם הוא / אראל  בראשית ד05: וישע ה' אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה / אראל  בראשית ד06: התוכחה הראשונה / אראל  בראשית ד07: אם תיטיב שאת / אורי, יודא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד08: ו?י??ק?ם ק?י?ן א?ל ה?ב?ל א?ח?יו ו?י??ה?ר?ג?הו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד11: א?רו?ר א?ת??ה מ?ן ה?א?ד?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד13: ג??דו?ל ע?ו??נ?י מ?נ??ש??א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד14: ממי פחד קין? / אראל  בראשית ד15: ו?י??ש??ם י?הו?ה ל?ק?י?ן או?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד16: ו?י??ש??ב ב??א?ר?ץ נו?ד, ק?ד?מ?ת ע?ד?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד18: ו?י??ו??ל?ד ל?ח?נו?ך? א?ת ע?יר?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד19: ו?י??ק??ח לו? ל?מ?ך? ש??ת??י נ?ש??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד20: א?ב?י י?ש??ב א?ה?ל ו?מ?ק?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד21: א?ב?י כ??ל ת??פ?ש? כ??נ?ו?ר ו?עו?ג?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד22: ל?ט?ש? כ??ל ח?ר?ש? נ?ח?ש??ת ו?ב?ר?ז?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד24: ו?ל?מ?ך?, ש??ב?ע?ים ו?ש??ב?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ד25: שת בין הבל לקין / אראל  בראשית ד26: אז הוחל לקרוא בשם ה'  בראשית ה03: רק שת נולד בצלם? / אראל  בראשית ו01: ו?ב?נו?ת י?ל??דו? ל?ה?ם / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו02: בני האלהים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו03: עד מאה ועשרים? / אראל  בראשית ו04: א?ח?ר?י כ?ן א?ש??ר י?ב?או? ב??נ?י ה?א?ל?ה?ים א?ל ב??נו?ת ה?א?ד?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו05: ו?כ?ל י?צ?ר מ?ח?ש??ב?ת ל?ב?ו? ר?ק ר?ע כ??ל ה?י?ו?ם / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו06: ו?י??נ??ח?ם י?הו?ה כ??י ע?ש??ה א?ת ה?א?ד?ם / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו07: א?מ?ח?ה א?ת ה?א?ד?ם א?ש??ר ב??ר?את?י / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו08: ו?נ?ח? מ?צ?א ח?ן ב??ע?ינ?י י?הו?ה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו09: נ?ח? א?יש? צ?ד??יק ת??מ?ים / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו10: ו?י?ו?ל?ד נ?ח? ש??ל?ש??ה ב?נ?ים / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו11: ו?ת??ש???ח?ת ה?א?ר?ץ ל?פ?נ?י ה?א?ל?ה?ים / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו12: כ??י ה?ש??ח?ית כ??ל ב??ש??ר א?ת ד??ר?כ?ו? ע?ל ה?א?ר?ץ / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו13: ק?ץ כ??ל ב??ש??ר ב??א ל?פ?נ?י / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו14: ע?ש??ה ל?ך? ת??ב?ת ע?צ?י ג?פ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו15: ו?ז?ה א?ש??ר ת??ע?ש??ה א?ת?ה? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו16: צ?ה?ר ת??ע?ש??ה ל?ת??ב?ה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו17: כ??ל א?ש??ר ב??א?ר?ץ י?ג?ו?ע / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו18: ו?ה?ק?מ?ת?י א?ת ב??ר?ית?י א?ת??ך? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו19: ש??נ?י?ם מ?כ??ל ת??ב?יא א?ל ה?ת??ב?ה ל?ה?ח?י?ת א?ת??ך? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו20: י?ב?או? א?ל?יך? ל?ה?ח?יו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו21: כ??ל מ?א?כ?ל א?ש??ר י?א?כ?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ו22: ו?י??ע?ש? נ?ח? כ??כ?ל א?ש??ר צ?ו??ה א?תו? א?ל?ה?ים / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז01: כ??י א?ת?ך? ר?א?ית?י צ?ד??יק ל?פ?נ?י ב??ד?ו?ר ה?ז??ה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז02: מ?כ??ל ה?ב??ה?מ?ה ה?ט??הו?ר?ה ת??ק??ח ל?ך? ש??ב?ע?ה ש??ב?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז03: ג??ם מ?עו?ף ה?ש???מ?י?ם ש??ב?ע?ה ש??ב?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז04: ו?מ?ח?ית?י א?ת כ??ל ה?י?קו?ם א?ש??ר ע?ש??ית?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז05: ו?י??ע?ש? נ?ח? כ??כ?ל א?ש??ר צ?ו??הו? י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז06: ו?נ?ח? ב??ן ש??ש? מ?או?ת ש??נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז07: מ?פ??נ?י מ?י ה?מ??ב?ו?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז08: ו?מ?ן ה?ב??ה?מ?ה א?ש??ר א?ינ?נ??ה ט?ה?ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז09: ש??נ?י?ם ש??נ?י?ם ב??או? א?ל נ?ח? א?ל ה?ת??ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז10: ו?י?ה?י ל?ש??ב?ע?ת ה?י??מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז11: נ?ב?ק?עו? כ??ל מ?ע?י?נ?ת ת??הו?ם ר?ב??ה ו?א?ר?ב??ת ה?ש???מ?י?ם נ?פ?ת??חו? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז12: ו?י?ה?י ה?ג??ש??ם ע?ל ה?א?ר?ץ א?ר?ב??ע?ים יו?ם ו?א?ר?ב??ע?ים ל?י?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז13: ב??ע?צ?ם ה?י?ו?ם ה?ז??ה ב??א נ?ח? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז14: ה?מ??ה ו?כ?ל ה?ח?י??ה ל?מ?ינ?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז15: ו?י??ב?או? א?ל נ?ח?, א?ל ה?ת??ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז16: ו?י??ס?ג??ר י?הו?ה ב??ע?דו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז17: ו?ת??ר?ם מ?ע?ל ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז18: ו?ת??ל?ך? ה?ת??ב?ה ע?ל פ??נ?י ה?מ??י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז19: מי המבול / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז20: ו?י?כ?ס?ו? ה?ה?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז21: ו?י??ג?ו?ע כ??ל ב??ש??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז22: כ??ל א?ש??ר נ?ש??מ?ת רו?ח? ח?י??ים ב??א?פ??יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ז23: וימח את כל היקום / אראל  בראשית ז24: ו?י??ג?ב??רו? ה?מ??י?ם ע?ל ה?א?ר?ץ, ח?מ?ש???ים ו?מ?א?ת יו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח01: ו?י??ז?כ??ר א?ל?ה?ים א?ת נ?ח? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח02: ו?י??כ??ל?א ה?ג??ש??ם מ?ן ה?ש???מ?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח03: ו?י??ח?ס?רו? ה?מ??י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח04: ו?ת??נ?ח ה?ת??ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח05: ב??ע?ש??יר?י ב??א?ח?ד ל?ח?ד?ש? נ?ר?או? ר?אש??י ה?ה?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח06: ו?י??פ?ת??ח נ?ח? א?ת ח?ל?ו?ן ה?ת??ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח07: ו?י?ש??ל??ח א?ת ה?ע?ר?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח08: ו?י?ש??ל??ח א?ת ה?י?ו?נ?ה מ?א?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח09: ו?ל?א מ?צ?א?ה ה?י?ו?נ?ה מ?נו?ח? ל?כ?ף ר?ג?ל?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח10: ו?י??ס?ף ש??ל??ח א?ת ה?י?ו?נ?ה מ?ן ה?ת??ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח11: ו?י??ד?ע נ?ח? כ??י ק?ל?ו? ה?מ??י?ם מ?ע?ל ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח12: ו?ל?א י?ס?פ?ה ש?ו?ב א?ל?יו עו?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח13: ו?י??ר?א ו?ה?נ??ה ח?ר?בו? פ??נ?י ה?א?ד?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח14: י?ב?ש??ה ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח15: ו?י?ד?ב??ר א?ל?ה?ים א?ל נ?ח? ל?אמ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח16: צ?א מ?ן ה?ת??ב?ה, א?ת??ה ו?א?ש??ת??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח17: כ??ל ה?ח?י??ה א?ש??ר א?ת??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח18: ו?י??צ?א נ?ח? ו?ב?נ?יו ו?א?ש??ת?ו? ו?נ?ש??י ב?נ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח19: כ??ל רו?מ?ש? ע?ל ה?א?ר?ץ ל?מ?ש??פ??ח?ת?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח20: ו?י??ב?ן נ?ח? מ?ז?ב??ח? ל?יהו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח21: יצר לב האדם רע מנעוריו / אורי, יודא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ח22: כל ימי הארץ / אראל  בראשית ט04: א?ך? ב??ש??ר ב??נ?פ?ש?ו? ד?מו? ל?א ת?אכ?לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ט06: עונש מוות לרוצחים? / אראל  בראשית ט11: קשת בענן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ט28: ו?י?ח?י נ?ח? א?ח?ר ה?מ??ב?ו?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ט29: ו?י??ה?יו? כ??ל י?מ?י נ?ח? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טו06: ו?ה?א?מ?ן ב??יהו?ה ו?י??ח?ש??ב?ה? ל?ו? צ?ד?ק?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טו13: גרות ועבדות / אראל  בראשית טו14: ב??ר?כ?ש? ג??דו?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז01: ו?ש??ר?י א?ש??ת א?ב?ר?ם ל?א י?ל?ד?ה לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז02: ב??א נ?א א?ל ש??פ?ח?ת?י או?ל?י א?ב??נ?ה מ?מ??נ??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז03: ו?ת??ת??ן א?ת?ה? ל?א?ב?ר?ם א?יש??ה? לו? ל?א?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז04: ו?ת??ר?א כ??י ה?ר?ת?ה ו?ת??ק?ל ג??ב?ר?ת??ה? ב??ע?ינ?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז05: ח?מ?ס?י ע?ל?יך? ... י?ש??פ??ט י?הו?ה ב??ינ?י ו?ב?ינ?י?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז06: ה?נ??ה ש??פ?ח?ת?ך? ב??י?ד?ך? ע?ש??י ל?ה? ה?ט?ו?ב ב??ע?ינ?י?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז07: ו?י??מ?צ?א?ה? מ?ל?א?ך? י?הו?ה ע?ל ע?ין ה?מ??י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז08: מ?פ??נ?י ש??ר?י ג??ב?ר?ת??י א?נ?כ?י ב??ר?ח?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז09: ש?ו?ב?י א?ל ג??ב?ר?ת??ך? ו?ה?ת?ע?נ??י ת??ח?ת י?ד?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז10: ה?ר?ב??ה א?ר?ב??ה א?ת ז?ר?ע?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז11: ה?נ??ך? ה?ר?ה ו?י?ל?ד?ת?? ב??ן ו?ק?ר?את ש??מו? י?ש??מ?ע?אל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז12: ברכת ישמעאל / אראל  בראשית טז13: א?ת??ה א?ל ר?א?י ... ה?ג?ם ה?ל?ם ר?א?ית?י א?ח?ר?י ר?א?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז14: ע?ל כ??ן ק?ר?א ל?ב??א?ר ב??א?ר ל?ח?י ר?א?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז15: ו?י??ק?ר?א א?ב?ר?ם ש??ם ב??נו? א?ש??ר י?ל?ד?ה ה?ג?ר י?ש??מ?ע?אל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית טז16: ו?א?ב?ר?ם ב??ן ש??מ?נ?ים ש??נ?ה ו?ש??ש? ש??נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית י10: בבל וארך ואכד וכלנה - מדינות בארץ שנער / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית י19: גבול הכנעני / אראל  בראשית יא01: ו?י?ה?י כ?ל ה?א?ר?ץ ש??פ?ה א?ח?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא02: מאיפה לאיפה נסעו בוני המגדל? / אראל  בראשית יא03: ה?ב?ה נ?ל?ב??נ?ה ל?ב?נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא04: מכעסו של אלוקים / 212.180.158.81 -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא05: ה' ירד לראות / 212.180.158.81 -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא06: שלכולם שפה אחת ומאוחדים הם / 212.180.158.81 -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא07: ה?ב?ה נ?ר?ד?ה ו?נ?ב?ל?ה ש??ם ש??פ?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא08: ו?י??פ?ץ י?הו?ה א?ת?ם מ?ש???ם ע?ל פ??נ?י כ?ל ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא09: כ??י ש??ם ב??ל?ל י?הו?ה ש??פ?ת כ??ל ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא27: א?ל??ה ת?ו?ל?ד?ת ת??ר?ח / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא28: ו?י??מ?ת ה?ר?ן ע?ל פ??נ?י ת??ר?ח א?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא29: ו?י??ק??ח א?ב?ר?ם ו?נ?חו?ר ל?ה?ם נ?ש??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא30: ו?ת??ה?י ש??ר?י ע?ק?ר?ה א?ין ל?ה? ו?ל?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא31: ו?י??צ?או? א?ת??ם מ?או?ר כ??ש??ד??ים ל?ל?כ?ת א?ר?צ?ה כ??נ?ע?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יא32: ו?י??ה?יו? י?מ?י ת?ר?ח ח?מ?ש? ש??נ?ים ו?מ?את?י?ם ש??נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב01: מדוע בחר ה' באברם / אראל  בראשית יב02: ואברכך ואגדלה שמך / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב03: ו?א?ב?ר?כ?ה מ?ב?ר?כ?יך? ו?מ?ק?ל??ל?ך? א?א?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב04: וילך אברם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב04: מדוע בחר ה' באברם / אראל  בראשית יב05: ו?י??ק??ח א?ב?ר?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב06: והכנעני (והפריזי) אז (יושב) בארץ / אראל  בראשית יב07: ו?י??ר?א י?הו?ה א?ל א?ב?ר?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב08: ו?י??ע?ת??ק מ?ש???ם ה?ה?ר?ה מ?ק??ד?ם ל?ב?ית א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב09: י??ס??ע א?ב?ר?ם ה?לו?ך? ו?נ?סו?ע? ה?נ??ג?ב??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב10: ו?י??ר?ד א?ב?ר?ם מ?צ?ר?י?מ?ה ל?גו?ר ש??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב11: ה?נ??ה נ?א י?ד?ע?ת??י כ??י א?ש???ה י?פ?ת מ?ר?א?ה א?ת?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב12: ו?ה?י?ה כ??י י?ר?או? א?ת?ך? ה?מ??צ?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב13: אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך / אראל -> פירושים וסימנים 5  בראשית יב14: ו?י??ר?או? ה?מ??צ?ר?ים א?ת ה?א?ש???ה כ??י י?פ?ה ה?וא מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב15: ו?ת??ק??ח ה?א?ש???ה ב??ית פ??ר?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב16: ו?ל?א?ב?ר?ם ה?יט?יב ב??ע?בו?ר?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב17: וינגע ה' את פרעה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב18: איך פרעה הבין את הקשר בין הנגעים לבין החטא / אראל  בראשית יב19: ל?מ?ה א?מ?ר?ת?? א?ח?ת?י ה?וא / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב20: ו?י?ש??ל??חו? א?תו? ו?א?ת א?ש??ת?ו? ו?א?ת כ??ל א?ש??ר לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יב38: מ?ק?נ?ה כ??ב?ד מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג01: ו?י??ע?ל א?ב?ר?ם מ?מ??צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג02: ו?א?ב?ר?ם כ??ב?ד מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג03: ו?י??ל?ך? ל?מ?ס??ע?יו מ?נ??ג?ב ו?ע?ד ב??ית א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג04: סיבת הסיכסוך בין אברם ללוט / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג05: ו?ג?ם ל?לו?ט ... ה?י?ה צ?אן ו?ב?ק?ר ו?א?ה?ל?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג06: ו?ל?א נ?ש??א א?ת?ם ה?א?ר?ץ ל?ש??ב?ת י?ח?ד??ו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג07: והכנעני (והפריזי) אז (יושב) בארץ / אראל  בראשית יג08: מ?ר?יב?ה ב??ינ?י ו?ב?ינ?יך? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג09: תוכנית החלוקה של אברהם / אראל  בראשית יג10: מיקומה של סדום / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג11: ויסע לוט מקדם - ממזרח או למזרח? / ע"פ הרב וינר -> פורום מורשת  בראשית יג12: ו?לו?ט י?ש??ב ב??ע?ר?י ה?כ??כ??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג13: א?נ?ש??י ס?ד?ם ר?ע?ים ו?ח?ט??א?ים ל?יהו?ה מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג14: ו?יהו?ה א?מ?ר א?ל א?ב?ר?ם א?ח?ר?י ה?פ??ר?ד לו?ט / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג15: כ??י א?ת כ??ל ה?א?ר?ץ א?ש??ר א?ת??ה ר?א?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג16: כמה עפר על כדור הארץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג17: קו?ם ה?ת?ה?ל??ך? ב??א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יג18: ו?י??א?ה?ל א?ב?ר?ם ו?י??ב?א ו?י??ש??ב ב??א?ל?נ?י מ?מ?ר?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד01: ו?י?ה?י ב??ימ?י א?מ?ר?פ?ל מ?ל?ך? ש??נ?ע?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד02: ע?ש?ו? מ?ל?ח?מ?ה א?ת ב??ר?ע מ?ל?ך? ס?ד?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד03: כ??ל א?ל??ה ח?ב?רו? א?ל ע?מ?ק ה?ש???ד??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד04: ש??ת??ים ע?ש??ר?ה ש??נ?ה ע?ב?דו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד05: ו?ב?א?ר?ב??ע ע?ש??ר?ה ש??נ?ה ב??א כ?ד?ר?ל?ע?מ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד06: ו?א?ת ה?ח?ר?י ב??ה?ר?ר?ם ש??ע?יר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד07: ו?י??כ?ו? א?ת כ??ל ש??ד?ה ה?ע?מ?ל?ק?י ו?ג?ם א?ת ה?א?מ?ר?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד08: ו?י??ע?ר?כו? א?ת??ם מ?ל?ח?מ?ה ב??ע?מ?ק ה?ש???ד??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד09: א?ר?ב??ע?ה מ?ל?כ?ים א?ת ה?ח?מ?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד10: ו?י??נ?סו? מ?ל?ך? ס?ד?ם ו?ע?מ?ר?ה ו?י??פ??לו? ש??מ??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד11: ו?י??ק?חו? א?ת כ??ל ר?כ?ש? ס?ד?ם ו?ע?מ?ר?ה ו?א?ת כ??ל א?כ?ל?ם ו?י??ל?כו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד12: ו?י??ק?חו? א?ת לו?ט ו?א?ת ר?כ?ש?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד13: ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי / אראל  בראשית יד15: נצחון גדול / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד16: ו?ג?ם א?ת לו?ט א?ח?יו ו?ר?כ?ש?ו? ה?ש??יב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד17: חלוקת שלל והשבת רכוש / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד18: ומלכיצדק מלך שלם הוציא לחם ויין / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד19: כותרת / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד21: ת??ן ל?י ה?נ??פ?ש? ו?ה?ר?כ?ש? ק?ח ל?ך? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יד22: ה?ר?ימ?ת?י י?ד?י א?ל י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז01: התהלך לפניי והיה תמים / אראל  בראשית יז02: ו?א?ת??נ?ה ב?ר?ית?י ב??ינ?י ו?ב?ינ?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז03: ו?י??פ??ל א?ב?ר?ם ע?ל פ??נ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז04: א?נ?י ה?נ??ה ב?ר?ית?י א?ת??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז05: ו?ה?י?ה ש??מ?ך? א?ב?ר?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז06: ו?ה?פ?ר?ת?י א?ת?ך? ב??מ?א?ד מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז07: ל?ה?יו?ת ל?ך? ל?אל?ה?ים ו?ל?ז?ר?ע?ך? א?ח?ר?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז08: ו?נ?ת?ת??י ל?ך? ו?ל?ז?ר?ע?ך? א?ח?ר?יך? א?ת א?ר?ץ מ?ג?ר?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז09: ו?א?ת??ה א?ת ב??ר?ית?י ת?ש??מ?ר א?ת??ה ו?ז?ר?ע?ך? א?ח?ר?יך? ל?ד?ר?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז10: ה?מ?ו?ל ל?כ?ם כ??ל ז?כ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז11: ו?ה?י?ה ל?או?ת ב??ר?ית ב??ינ?י ו?ב?ינ?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז12: ו?ב?ן ש??מ?נ?ת י?מ?ים י?מ?ו?ל ל?כ?ם כ??ל ז?כ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז13: ו?ה?י?ת?ה ב?ר?ית?י ב??ב?ש??ר?כ?ם ל?ב?ר?ית עו?ל?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז14: א?ש??ר ל?א י?מ?ו?ל א?ת ב??ש??ר ע?ר?ל?תו? ו?נ?כ?ר?ת?ה ה?נ??פ?ש? ה?ה?וא מ?ע?מ??יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז15: החלפת אות - י במקום ה / אראל -> פירושים וסימנים 10  בראשית יז16: ו?ג?ם נ?ת?ת??י מ?מ??נ??ה ל?ך? ב??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז17: ו?י??צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז18: י?ח?י?ה ל?פ?נ?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז19: א?ב?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז20: ו?ל?י?ש??מ?ע?אל ש??מ?ע?ת??יך? ה?נ??ה ב??ר?כ?ת??י א?תו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז21: ו?א?ת ב??ר?ית?י א?ק?ים א?ת י?צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז22: ו?י??ע?ל א?ל?ה?ים מ?ע?ל א?ב?ר?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז23: ו?י??ק??ח א?ב?ר?ה?ם א?ת י?ש??מ?ע?אל ב??נו? ו?א?ת כ??ל י?ל?יד?י ב?יתו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז24: ו?א?ב?ר?ה?ם ב??ן ת??ש??ע?ים ו?ת?ש??ע ש??נ?ה ב??ה?מ??לו? ב??ש??ר ע?ר?ל?תו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז25: ו?י?ש??מ?ע?אל ב??נו? ב??ן ש??ל?ש? ע?ש??ר?ה ש??נ?ה ב??ה?מ??לו? א?ת ב??ש??ר ע?ר?ל?תו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז26: ב??ע?צ?ם ה?י?ו?ם ה?ז??ה נ?מ?ו?ל א?ב?ר?ה?ם ו?י?ש??מ?ע?אל ב??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יז27: ו?כ?ל א?נ?ש??י ב?יתו? ... נ?מ??לו? א?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח01: ו?הו?א י?ש??ב פ??ת?ח ה?א?ה?ל כ??ח?ם ה?י?ו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח02: ו?ה?נ??ה ש??ל?ש??ה א?נ?ש??ים נ?צ??ב?ים ע?ל?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח03: א?ד?נ?י א?ם נ?א מ?צ?את?י ח?ן ב??ע?ינ?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח04: ו?ר?ח?צו? ר?ג?ל?יכ?ם ו?ה?ש???ע?נו? ת??ח?ת ה?ע?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח05: כ??ן ת??ע?ש??ה כ??א?ש??ר ד??ב??ר?ת?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח06: ו?י?מ?ה?ר א?ב?ר?ה?ם ה?א?ה?ל?ה א?ל ש??ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח07: ו?א?ל ה?ב??ק?ר ר?ץ א?ב?ר?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח08: ו?הו?א ע?מ?ד ע?ל?יה?ם ת??ח?ת ה?ע?ץ ו?י??אכ?לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח09: א?י??ה ש??ר?ה א?ש??ת??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח10: ו?ש??ר?ה ש??מ?ע?ת פ??ת?ח ה?א?ה?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח11: ו?א?ב?ר?ה?ם ו?ש??ר?ה ז?ק?נ?ים ב??א?ים ב??י??מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח12: א?ח?ר?י ב?ל?ת?י ה?י?ת?ה ל??י ע?ד?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח14: ה?י?פ??ל?א מ?י?הו?ה ד??ב?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח15: ל?א צ?ח?ק?ת??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח16: ו?א?ב?ר?ה?ם ה?ל?ך? ע?מ??ם ל?ש??ל??ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח17: ה' מנהל דיון הלכתי עם אברהם / אראל  בראשית יח18: ו?נ?ב?ר?כו? בו? כ??ל ג?ו?י?י ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח20: החוק / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח21: ה' מנהל דיון הלכתי עם אברהם / אראל  בראשית יח22: ו?א?ב?ר?ה?ם עו?ד?נ?ו? ע?מ?ד ל?פ?נ?י י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח23: צ?ד??יק / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח24: אשמת המקום / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח25: להציל את הרשעים / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח26: ו?נ?ש??את?י ל?כ?ל ה?מ??קו?ם / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח27: נימוס בוויכוח / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח28: חשיבות הסיכום / אראל  בראשית יח29: ו?י??ס?ף עו?ד ל?ד?ב??ר א?ל?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח30: ו?י??אמ?ר א?ל נ?א י?ח?ר ל?אד?נ?י ו?א?ד?ב??ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח31: ה?נ??ה נ?א הו?א?ל?ת??י ל?ד?ב??ר א?ל א?ד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח32: ל?א א?ש??ח?ית ב??ע?בו?ר ה?ע?ש??ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יח33: למקומו / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט01: ו?לו?ט י?ש??ב ב??ש??ע?ר ס?ד?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט02: ו?ה?ש??כ??מ?ת??ם ו?ה?ל?כ?ת??ם ל?ד?ר?כ??כ?ם / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט03: ו?י??פ?צ?ר ב??ם מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט04: ט?ר?ם י?ש??כ??בו? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט05: הוציאם ונדעה אותם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט06: ויצא אליהם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט07: א?ל-נ?א א?ח?י, ת??ר?עו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט08: לוט מפקיר את בנותיו להמון / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט09: ו?י??פ?צ?רו? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט10: ו?י??ב?יאו? א?ת לו?ט א?ל?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט11: ה?כ?ו? ב??ס??נ?ו?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט12: כ?ל א?ש??ר ל?ך? ב??ע?יר הו?צ?א מ?ן ה?מ??קו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט13: כ??י מ?ש??ח?ת?ים א?נ?ח?נו? א?ת ה?מ??קו?ם ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט14: קו?מו? צ??או? מ?ן ה?מ??קו?ם ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט15: פ??ן ת??ס??פ?ה ב??ע?ו??ן ה?ע?יר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט16: ב??ח?מ?ל?ת י?הו?ה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט17: הבריחה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט18: א?ל נ?א א?ד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט20: ה?ל?א מ?צ?ע?ר ה?וא / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט21: חוק חשוב למדנו / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט22: ל?א או?כ?ל ל?ע?ש?ו?ת ד??ב?ר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט23: ביאור:בראשית יט23 / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט24: ו?יהו?ה ה?מ?ט?יר ע?ל ס?ד?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט25: ביאור:בראשית יט25 / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט26: ותבט אשתו מאחריו / יפעת (ערכה)  בראשית יט27: ו?י??ש??כ??ם א?ב?ר?ה?ם ב??ב??ק?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט28: ק?יט?ר ה?א?ר?ץ כ??ק?יט?ר ה?כ??ב?ש??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט29: ביאור:בראשית יט29 / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט30: למה לוט ירא לשבת בצוער? / יפעת (ערכה)  בראשית יט32: ו?נ?ח?י??ה מ?א?ב?ינו? ז?ר?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט33: ותשקין את אביהן יין / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט34: ו?ב?א?י ש??כ?ב?י ע?מ?ו? ו?נ?ח?י??ה מ?א?ב?ינו? ז?ר?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט35: ו?ת??ק?ם ה?צ??ע?יר?ה ו?ת??ש??כ??ב ע?מ?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט36: ו?ת??ה?ר?ין? ש??ת??י ב?נו?ת לו?ט מ?א?ב?יה?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט37: מו?א?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית יט38: ע?מ?ו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ01: ו?י??ש??ב ב??ין ק?ד?ש? ו?ב?ין ש?ו?ר ו?י??ג?ר ב??ג?ר?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ03: ה?נ??ך? מ?ת ע?ל ה?א?ש???ה א?ש??ר ל?ק?ח?ת?? ו?ה?וא ב??ע?ל?ת ב??ע?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ04: ה?גו?י ג??ם צ?ד??יק ת??ה?ר?ג / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ05: ב??ת?ם ל?ב?ב?י ו?ב?נ?ק?י?ן כ??פ??י ע?ש??ית?י ז?את / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ06: א?נ?כ?י י?ד?ע?ת??י כ??י ב?ת?ם ל?ב?ב?ך? ע?ש??ית? ז??את / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ07: ה?ש??ב א?ש??ת ה?א?יש? כ??י נ?ב?יא הו?א ו?י?ת?פ??ל??ל ב??ע?ד?ך? ו?ח?י?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ08: ו?י??ש??כ??ם א?ב?ימ?ל?ך? ב??ב??ק?ר ו?י??ק?ר?א ל?כ?ל ע?ב?ד?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ09: מ?ה ע?ש??ית? ל??נו? ו?מ?ה ח?ט?את?י ל?ך? כ??י ה?ב?את? ע?ל?י ו?ע?ל מ?מ?ל?כ?ת??י ח?ט?א?ה ג?ד?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ10: מ?ה ר?א?ית? כ??י ע?ש??ית? א?ת ה?ד??ב?ר ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ13: מי התעה את אברהם? / אראל  בראשית כ14: ו?י??ק??ח א?ב?ימ?ל?ך? צ?אן ו?ב?ק?ר ו?ע?ב?ד?ים ו?ש??פ?ח?ת ו?י??ת??ן ל?א?ב?ר?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ15: ה?נ??ה א?ר?צ?י ל?פ?נ?יך? ב??ט?ו?ב ב??ע?ינ?יך? ש??ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ16: אבימלך ממציא את השביס / אראל  בראשית כ17: ו?י??ת?פ??ל??ל א?ב?ר?ה?ם א?ל ה?א?ל?ה?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כ18: כ??י ע?צ?ר ע?צ?ר י?הו?ה ב??ע?ד כ??ל ר?ח?ם ל?ב?ית א?ב?ימ?ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא01: ו?י??ע?ש? י?הו?ה ל?ש??ר?ה כ??א?ש??ר ד??ב??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא02: ו?ת??ל?ד ש??ר?ה ל?א?ב?ר?ה?ם ב??ן ל?ז?ק?נ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא03: ו?י??ק?ר?א א?ב?ר?ה?ם א?ת ש??ם ב??נו? ... י?צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא04: ו?י??מ?ל א?ב?ר?ה?ם א?ת י?צ?ח?ק ב??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא05: ו?א?ב?ר?ה?ם ב??ן מ?א?ת ש??נ?ה ב??ה?ו??ל?ד לו? א?ת י?צ?ח?ק ב??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא06: כ??ל ה?ש???מ?ע? י?צ?ח?ק ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא07: מ?י מ?ל??ל ... כ??י י?ל?ד?ת??י ב?ן ל?ז?ק?נ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא08: ו?י??ג?ד??ל ה?י??ל?ד ו?י??ג??מ?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא09: ו?ת??ר?א ש??ר?ה א?ת ב??ן ה?ג?ר ... מ?צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא10: גרש האמה הזאת ואת בנה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא11: ו?י??ר?ע ה?ד??ב?ר מ?א?ד ב??ע?ינ?י א?ב?ר?ה?ם ע?ל או?ד?ת ב??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא12: כ??ל א?ש??ר ת??אמ?ר א?ל?יך? ש??ר?ה ש??מ?ע ב??ק?ל?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא13: ו?ג?ם א?ת ב??ן ה?א?מ?ה ל?גו?י א?ש??ימ?נ?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא14: ו?י??ת??ן א?ל ה?ג?ר ש??ם ע?ל ש??כ?מ?ה? ו?א?ת ה?י??ל?ד ו?י?ש??ל??ח?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא15: ו?ת??ש??ל?ך? א?ת ה?י??ל?ד ת??ח?ת א?ח?ד ה?ש???יח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא16: ו?ת??ש??ב מ?נ??ג?ד ו?ת??ש???א א?ת ק?ל?ה? ו?ת??ב?ך?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא17: ו?י??ש??מ?ע א?ל?ה?ים א?ת קו?ל ה?נ??ע?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא18: קו?מ?י ש??א?י א?ת ה?נ??ע?ר ו?ה?ח?ז?יק?י א?ת י?ד?ך? ב?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא19: ו?י??פ?ק?ח א?ל?ה?ים א?ת ע?ינ?יה? ו?ת??ר?א ב??א?ר מ?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא20: ו?י?ה?י א?ל?ה?ים א?ת ה?נ??ע?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא21: ו?ת??ק??ח לו? א?מ?ו? א?ש???ה מ?א?ר?ץ מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא22: א?ל?ה?ים ע?מ??ך? ב??כ?ל א?ש??ר א?ת??ה ע?ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא23: כ??ח?ס?ד א?ש??ר ע?ש??ית?י ע?מ??ך? ת??ע?ש??ה ע?מ??ד?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא24: ו?י??אמ?ר א?ב?ר?ה?ם א?נ?כ?י א?ש???ב?ע? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא25: ו?הו?כ?ח? א?ב?ר?ה?ם א?ת א?ב?ימ?ל?ך? ע?ל א?דו?ת ב??א?ר ה?מ??י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא26: ו?י??אמ?ר א?ב?ימ?ל?ך? ל?א י?ד?ע?ת??י מ?י ע?ש??ה א?ת ה?ד??ב?ר ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא27: ו?י??ק??ח א?ב?ר?ה?ם צ?אן ו?ב?ק?ר ו?י??ת??ן ל?א?ב?ימ?ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא28: ו?י??צ??ב א?ב?ר?ה?ם א?ת ש??ב?ע כ??ב?ש??ת ה?צ??אן ל?ב?ד??ה?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא29: מ?ה ה?נ??ה ש??ב?ע כ??ב?ש??ת ה?א?ל??ה א?ש??ר ה?צ??ב?ת?? ל?ב?ד??נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא30: ב??ע?בו?ר ת??ה?י?ה ל??י ל?ע?ד?ה כ??י ח?פ?ר?ת??י א?ת ה?ב??א?ר ה?ז??את / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא31: ע?ל כ??ן ק?ר?א ל?מ??קו?ם ה?הו?א ב??א?ר ש??ב?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא32: ו?י??כ?ר?תו? ב?ר?ית ב??ב?א?ר ש??ב?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא33: ו?י??ט??ע א?ש??ל ב??ב?א?ר ש??ב?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כא34: ו?י??ג?ר א?ב?ר?ה?ם ב??א?ר?ץ פ??ל?ש??ת??ים י?מ?ים ר?ב??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב01: עקידת יצחק - האם אברהם עמד בניסיון? / אראל  בראשית כב03: ו?י??ש??כ??ם א?ב?ר?ה?ם ב??ב??ק?ר ו?י??ח?ב?ש? א?ת ח?מ?רו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב04: ב??י?ו?ם ה?ש???ל?יש??י ו?י??ש???א א?ב?ר?ה?ם א?ת ע?ינ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב05: ו?א?נ?י ו?ה?נ??ע?ר נ?ל?כ?ה ע?ד כ??ה ו?נ?ש??ת??ח?ו?ה ו?נ?ש?ו?ב?ה א?ל?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב07: ה?נ??ה ה?א?ש? ו?ה?ע?צ?ים ו?א?י??ה ה?ש???ה ל?ע?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב09: ו?י??ע?ק?ד א?ת י?צ?ח?ק ב??נו? ו?י??ש??ם א?תו? ע?ל ה?מ??ז?ב??ח? מ?מ??ע?ל ל?ע?צ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב10: ו?י??ק??ח א?ת ה?מ??א?כ?ל?ת ל?ש??ח?ט א?ת ב??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב11: ו?י??ק?ר?א א?ל?יו מ?ל?א?ך? י?הו?ה מ?ן ה?ש???מ?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב12: עקידת יצחק - האם אברהם עמד בניסיון? / אראל  בראשית כב13: ו?י??ר?א ו?ה?נ??ה א?י?ל א?ח?ר נ?א?ח?ז ב??ס??ב?ך? ב??ק?ר?נ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב14: מעקידת יצחק עד עלייה לרגל / אראל  בראשית כב16: י?ע?ן א?ש??ר ע?ש??ית? א?ת ה?ד??ב?ר ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב17: כ??י ב?ר?ך? א?ב?ר?כ?ך? ו?ה?ר?ב??ה א?ר?ב??ה א?ת ז?ר?ע?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב18: ו?ה?ת?ב??ר?כו? ב?ז?ר?ע?ך? כ??ל ג?ו?י?י ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב19: יצחק נשאר על המזבח / אראל  בראשית כב20: ו?י??ג??ד ל?א?ב?ר?ה?ם ל?אמ?ר ה?נ??ה י?ל?ד?ה מ?ל?כ??ה ג?ם ה?וא ב??נ?ים ל?נ?חו?ר א?ח?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב21: א?ת עו?ץ ב??כ?רו? ו?א?ת ב?ו?ז א?ח?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב22: ו?א?ת כ??ש??ד ו?א?ת ח?זו? ו?א?ת פ??ל?ד??ש? ו?א?ת י?ד?ל?ף ו?א?ת ב??תו?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב23: ו?ב?תו?א?ל י?ל?ד א?ת ר?ב?ק?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כב24: ו?פ?יל?ג?ש?ו? ו?ש??מ?ה? ר?או?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג01: בת מאה, בת עשרים, בת שבע / אראל -> מכתב  בראשית כג02: ו?י??ב?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג03: ו?י?ד?ב??ר א?ל ב??נ?י ח?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג04: א?ח?ז??ת ק?ב?ר ע?מ??כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג05: ו?י??ע?נו? ב?נ?י ח?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג06: ב??מ?ב?ח?ר ק?ב?ר?ינו? ק?ב?ר א?ת מ?ת?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג07: ו?י??ש??ת??חו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג08: פ?ג?עו? ל?י ב??ע?פ?רו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג09: מ?ע?ר?ת ה?מ??כ?פ??ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג10: מעמדו של עפרון החיתי / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג11: ל?א א?ד?נ?י ש??מ?ע?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג12: ו?י??ש??ת??חו? א?ב?ר?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג13: נ?ת?ת??י כ??ס?ף ה?ש???ד?ה ק?ח מ?מ??נ??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג14: מה ענה עפרון לאברהם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג15: למה נקנתה מערת המכפלה ב 400 שקל כסף? / אראל  בראשית כג16: וישקול אברהם את הכסף / אראל  בראשית כג17: גבולות השדה בממרא / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג18: ל?ע?ינ?י ב?נ?י ח?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג19: ק?ב?ר א?ב?ר?ה?ם א?ת ש??ר?ה א?ש??ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כג20: ו?י??ק?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד01: ביאור:בראשית כד1 / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד02: ו?י??אמ?ר א?ב?ר?ה?ם א?ל ע?ב?ד?ו? ז?ק?ן ב??יתו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד03: א?ש??ר ל?א ת?ק??ח א?ש???ה ל?ב?נ?י מ?ב??נו?ת ה?כ??נ?ע?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד04: כ??י א?ל א?ר?צ?י ו?א?ל מו?ל?ד?ת??י ת??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד05: ה?ה?ש??ב א?ש??יב א?ת ב??נ?ך? א?ל ה?א?ר?ץ א?ש??ר י?צ?את? מ?ש???ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד06: ה?ש???מ?ר ל?ך? פ??ן ת??ש??יב א?ת ב??נ?י ש??מ??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד07: ו?א?ש??ר ד??ב??ר ל?י ו?א?ש??ר נ?ש??ב??ע ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד08: ו?א?ם ל?א ת?אב?ה ה?א?ש???ה ל?ל?כ?ת א?ח?ר?יך? ו?נ?ק??ית? מ?ש???ב?ע?ת?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד09: ו?י??ש???ב?ע לו? ע?ל ה?ד??ב?ר ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד10: ו?י??ק??ח ה?ע?ב?ד ע?ש??ר?ה ג?מ?ל??ים מ?ג??מ?ל??י א?ד?נ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד11: ו?י??ב?ר?ך? ה?ג??מ?ל??ים מ?חו?ץ ל?ע?יר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד12: ה?ק?ר?ה נ?א ל?פ?נ?י ה?י?ו?ם ו?ע?ש??ה ח?ס?ד ע?ם א?ד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד13: ה?נ??ה א?נ?כ?י נ?צ??ב ע?ל ע?ין ה?מ??י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד14: ביאור:בראשית כד14 / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד15: ה?נ??ה ר?ב?ק?ה י?צ?את ... ו?כ?ד??ה? ע?ל ש??כ?מ?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד16: ו?ת??ר?ד ה?ע?י?נ?ה ו?ת??מ?ל??א כ?ד??ה? ו?ת??ע?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד17: ה?ג?מ?יא?ינ?י נ?א מ?ע?ט מ?י?ם מ?כ??ד??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד18: ש??ת?ה א?ד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד19: ג??ם ל?ג?מ?ל??יך? א?ש??א?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד20: ו?ת??מ?ה?ר ו?ת??ע?ר כ??ד??ה? א?ל ה?ש???ק?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד21: ו?ה?א?יש? מ?ש??ת??א?ה ל?ה? מ?ח?ר?יש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד22: ו?י??ק??ח ה?א?יש? נ?ז?ם ז?ה?ב ב??ק?ע מ?ש??ק?לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד23: ב??ת מ?י א?ת?? ה?ג??יד?י נ?א ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד24: ב??ת ב??תו?א?ל א?נ?כ?י ב??ן מ?ל?כ??ה א?ש??ר י?ל?ד?ה ל?נ?חו?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד25: גם תבן גם מספוא רב עמנו / אראל -> פירושים וסימנים 9  בראשית כד26: ו?י??ק??ד ה?א?יש? ו?י??ש??ת??חו? ל?יהו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד27: ב??רו?ך? י?הו?ה א?ל?ה?י א?ד?נ?י א?ב?ר?ה?ם א?ש??ר ל?א ע?ז?ב ח?ס?ד?ו? ו?א?מ?ת?ו? מ?ע?ם א?ד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד28: ו?ת??ר?ץ ה?נ??ע?ר? ו?ת??ג??ד ל?ב?ית א?מ??ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד29: ו?י??ב?א א?ל ה?א?יש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד30: ו?ל?ר?ב?ק?ה א?ח ו?ש??מו? ל?ב?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד31: ב?ו?א ב??רו?ך? י?הו?ה ל?מ??ה ת?ע?מ?ד ב??חו?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד32: ו?י??ב?א ... ו?י?פ?ת??ח ... ו?י??ת??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד33: ל?א א?כ?ל ע?ד א?ם ד??ב??ר?ת??י ד??ב?ר?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד34: ע?ב?ד א?ב?ר?ה?ם א?נ?כ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד35: ו?יהו?ה ב??ר?ך? א?ת א?ד?נ?י מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד36: ו?י??ת??ן ל?ו? א?ת כ??ל א?ש??ר לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד37: ו?י??ש??ב??ע?נ?י א?ד?נ?י ל?אמ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד38: א?ל ב??ית א?ב?י ת??ל?ך? ו?א?ל מ?ש??פ??ח?ת??י ו?ל?ק?ח?ת?? א?ש???ה ל?ב?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד39: א?ל?י ל?א ת?ל?ך? ה?א?ש???ה א?ח?ר?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד40: י?הו?ה א?ש??ר ה?ת?ה?ל??כ?ת??י ל?פ?נ?יו י?ש??ל?ח מ?ל?א?כו? א?ת??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד41: כ??י ת?בו?א א?ל מ?ש??פ??ח?ת??י ו?א?ם ל?א י?ת??נו? ל?ך? ו?ה?י?ית? נ?ק?י מ?א?ל?ת?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד42: א?ם י?ש??ך? נ??א מ?צ?ל?יח? ד??ר?כ??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד43: ו?א?מ?ר?ת??י א?ל?יה? ה?ש??ק?ינ?י נ?א מ?ע?ט מ?י?ם מ?כ??ד??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד44: ה?וא ה?א?ש???ה א?ש??ר ה?כ?יח? י?הו?ה ל?ב?ן א?ד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד45: ו?ה?נ??ה ר?ב?ק?ה י?צ?את ו?כ?ד??ה? ע?ל ש??כ?מ?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד46: ו?ת??אמ?ר ש??ת?ה ו?ג?ם ג??מ?ל??יך? א?ש??ק?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד47: ו?א?ש??א?ל א?ת?ה? ו?א?מ?ר ב??ת מ?י א?ת?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד48: ו?א?ב?ר?ך? א?ת י?הו?ה א?ל?ה?י א?ד?נ?י א?ב?ר?ה?ם א?ש??ר ה?נ?ח?נ?י ב??ד?ר?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד49: ו?ע?ת??ה א?ם י?ש??כ?ם ע?ש??ים ח?ס?ד ו?א?מ?ת א?ת א?ד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד50: ביאור:בראשית כד50 / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד51: ה?נ??ה ר?ב?ק?ה ל?פ?נ?יך? ק?ח ו?ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד52: ו?י?ה?י כ??א?ש??ר ש??מ?ע ע?ב?ד א?ב?ר?ה?ם א?ת ד??ב?ר?יה?ם ו?י??ש??ת??חו? א?ר?צ?ה ל?יהו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד53: מ?ג?ד??נ?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד54: ו?י??קו?מו? ב?ב??ק?ר ו?י??אמ?ר ש??ל??ח?נ?י ל?אד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד55: ת??ש??ב ה?נ??ע?ר? א?ת??נו? י?מ?ים או? ע?ש?ו?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד56: א?ל ת??א?ח?רו? א?ת?י ו?יהו?ה ה?צ?ל?יח? ד??ר?כ??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד57: נ?ק?ר?א ל?נ??ע?ר? ו?נ?ש??א?ל?ה א?ת פ??יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד58: ו?ת??אמ?ר א?ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד59: ו?י?ש??ל??חו? א?ת ר?ב?ק?ה א?ח?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד60: א?ח?ת?נו? א?ת?? ה?י?י ל?א?ל?פ?י ר?ב?ב?ה ו?י?יר?ש? ז?ר?ע?ך? א?ת ש??ע?ר ש??נ?א?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד61: ו?ת??ק?ם ר?ב?ק?ה ו?נ?ע?ר?ת?יה? ו?ת??ר?כ??ב?נ?ה ע?ל ה?ג??מ?ל??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד62: ו?הו?א יו?ש??ב ב??א?ר?ץ ה?נ??ג?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד63: ו?י??ש???א ע?ינ?יו ו?י??ר?א ו?ה?נ??ה ג?מ?ל??ים ב??א?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד64: ו?ת??פ??ל, מ?ע?ל ה?ג??מ?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד65: ביאור:בראשית כד65 / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד66: ו?י?ס?פ??ר ה?ע?ב?ד ל?י?צ?ח?ק א?ת כ??ל ה?ד??ב?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כד67: ו?י??ק??ח א?ת ר?ב?ק?ה ו?ת??ה?י לו? ל?א?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה01: ו?י??ס?ף א?ב?ר?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה02: ו?ת??ל?ד לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה03: ו?י?ק?ש??ן י?ל?ד א?ת ש??ב?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה04: ו?ב?נ?י מ?ד?י?ן ע?יפ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה05: ו?י??ת??ן א?ב?ר?ה?ם א?ת כ??ל א?ש??ר לו? ל?י?צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה06: ו?י?ש??ל??ח?ם מ?ע?ל י?צ?ח?ק ב??נו? ב??עו?ד?נ?ו? ח?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה07: א?ב?ר?ה?ם א?ש??ר ח?י מ?א?ת ש??נ?ה ו?ש??ב?ע?ים ש??נ?ה ו?ח?מ?ש? ש??נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה08: ו?י??מ?ת א?ב?ר?ה?ם ב??ש??יב?ה טו?ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה09: ו?י??ק?ב??רו? א?תו? י?צ?ח?ק ו?י?ש??מ?ע?אל ב??נ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה10: מערת המכפלה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה11: ו?י?ב?ר?ך? א?ל?ה?ים א?ת י?צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה19: סיפור יצחק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה20: ו?י?ה?י י?צ?ח?ק ב??ן א?ר?ב??ע?ים ש??נ?ה ב??ק?ח?ת?ו? א?ת ר?ב?ק?ה ... ל?א?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה21: ו?י??ע?ת?ר לו? י?הו?ה ו?ת??ה?ר ר?ב?ק?ה א?ש??ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה22: רבקה הולכת להתבודד / אראל  בראשית כה23: שני גויים בבטנך / מחברים שונים  בראשית כה24: ו?ה?נ??ה תו?מ?ם ב??ב?ט?נ?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה25: ו?י??ק?ר?או? ש??מו? ע?ש??ו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה26: ו?א?ח?ר?י כ?ן י?צ?א א?ח?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה27: איש תם יושב אוהלים / דוד אקסלרוד  בראשית כה28: ו?י??א?ה?ב י?צ?ח?ק א?ת ע?ש??ו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה29: ו?י??ב?א ע?ש??ו מ?ן ה?ש???ד?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה30: הלעיטני נא מן האדום האדום הזה / אראל  בראשית כה31: מ?כ?ר?ה כ?י?ו?ם א?ת ב??כ?ר?ת?ך? ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה32: ה?נ??ה א?נ?כ?י הו?ל?ך? ל?מו?ת ו?ל?מ??ה ז??ה ל?י ב??כ?ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כה33: ו?י??אמ?ר י?ע?ק?ב ה?ש???ב?ע?ה ל??י כ??י?ו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו01: ו?י?ה?י ר?ע?ב ב??א?ר?ץ מ?ל??ב?ד ה?ר?ע?ב ה?ר?אש?ו?ן א?ש??ר ה?י?ה ב??ימ?י א?ב?ר?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו02: א?ל ת??ר?ד מ?צ?ר?י?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו03: ג?ו?ר ב??א?ר?ץ ה?ז??את ו?א?ה?י?ה ע?מ??ך? ו?א?ב?ר?כ?ך?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו04: ו?ה?ר?ב??ית?י א?ת ז?ר?ע?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו05: ו?י??ש??מ?ר מ?ש??מ?ר?ת??י מ?צ?ו??ת?י ח?ק?ו?ת?י ו?תו?ר?ת?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו06: ו?י??ש??ב י?צ?ח?ק ב??ג?ר?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו07: ו?י??ש??א?לו? א?נ?ש??י ה?מ??קו?ם ל?א?ש??ת?ו? ו?י??אמ?ר א?ח?ת?י ה?וא / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו08: ו?י??ש??ק?ף א?ב?ימ?ל?ך? מ?ל?ך? פ??ל?ש??ת??ים ב??ע?ד ה?ח?ל?ו?ן ו?י??ר?א ו?ה?נ??ה י?צ?ח?ק מ?צ?ח?ק א?ת ר?ב?ק?ה א?ש??ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו09: א?ך? ה?נ??ה א?ש??ת??ך? ה?וא ו?א?יך? א?מ?ר?ת?? א?ח?ת?י ה?וא / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו10: מ?ה ז??את ע?ש??ית? ל??נו? כ??מ?ע?ט ש??כ?ב א?ח?ד ה?ע?ם א?ת א?ש??ת??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו11: ה?נ??ג?ע? ב??א?יש? ה?ז??ה ו?ב?א?ש??ת?ו? מו?ת יו?מ?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו12: ו?י??ז?ר?ע י?צ?ח?ק ב??א?ר?ץ ה?ה?וא ו?י??מ?צ?א ב??ש???נ?ה ה?ה?וא מ?א?ה ש??ע?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו13: ו?י??ג?ד??ל ה?א?יש? ו?י??ל?ך? ה?לו?ך? ו?ג?ד?ל ע?ד כ??י ג?ד?ל מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו14: ו?י?ה?י לו? מ?ק?נ?ה צ?אן ו?מ?ק?נ?ה ב?ק?ר ו?ע?ב?ד??ה ר?ב??ה ו?י?ק?נ?או? א?תו? פ??ל?ש??ת??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו15: ו?כ?ל ה?ב??א?ר?ת א?ש??ר ח?פ?רו? ע?ב?ד?י א?ב?יו ב??ימ?י א?ב?ר?ה?ם א?ב?יו ס?ת??מו?ם פ??ל?ש??ת??ים ו?י?מ?ל?או?ם ע?פ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו16: ל?ך? מ?ע?מ??נו? כ??י ע?צ?מ?ת?? מ?מ??נ?ו? מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו17: ו?י??ל?ך? מ?ש???ם י?צ?ח?ק ו?י??ח?ן ב??נ?ח?ל ג??ר?ר ו?י??ש??ב ש??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו18: ו?י??ש??ב י?צ?ח?ק ו?י??ח?פ??ר א?ת ב??א?ר?ת ה?מ??י?ם א?ש??ר ח?פ?רו? ב??ימ?י א?ב?ר?ה?ם א?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו19: ו?י??ח?פ??רו? ע?ב?ד?י י?צ?ח?ק ב??נ??ח?ל ו?י??מ?צ?או? ש??ם ב??א?ר מ?י?ם ח?י??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו20: ו?י??ר?יבו? ר?ע?י ג?ר?ר ע?ם ר?ע?י י?צ?ח?ק ל?אמ?ר ל?נו? ה?מ??י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו21: ו?י??ח?פ??רו? ב??א?ר א?ח?ר?ת ו?י??ר?יבו? ג??ם ע?ל?יה? ו?י??ק?ר?א ש??מ?ה? ש??ט?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו22: ו?י??ע?ת??ק מ?ש???ם ו?י??ח?פ??ר ב??א?ר א?ח?ר?ת ו?ל?א ר?בו? ע?ל?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו23: ו?י??ע?ל מ?ש???ם ב??א?ר ש??ב?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו24: א?נ?כ?י א?ל?ה?י א?ב?ר?ה?ם א?ב?יך?, א?ל ת??יר?א כ??י א?ת??ך? א?נ?כ?י ו?ב?ר?כ?ת??יך? ו?ה?ר?ב??ית?י א?ת ז?ר?ע?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו25: מזבח יצחק בבאר-שבע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו26: ואבימלך הלך אליו מגרר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו27: מ?ד?ו?ע? ב??את?ם א?ל?י ו?א?ת??ם ש??נ?את?ם א?ת?י ו?ת??ש??ל??חו?נ?י מ?א?ת??כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו28: ר?או? ר?א?ינו? כ??י ה?י?ה י?הו?ה ע?מ??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו29: א?ם ת??ע?ש??ה ע?מ??נו? ר?ע?ה כ??א?ש??ר ל?א נ?ג?ע?נו?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו30: ו?י??ע?ש? ל?ה?ם מ?ש??ת??ה ו?י??אכ?לו? ו?י??ש??ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו31: ו?י??ש??כ??ימו? ב?ב??ק?ר ו?י??ש???ב?עו? א?יש? ל?א?ח?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו32: ו?י?ה?י ב??י?ו?ם ה?הו?א ... ו?י??אמ?רו? לו? מ?צ?אנו? מ?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו33: ו?י??ק?ר?א א?ת?ה? ש??ב?ע?ה ע?ל כ??ן ש??ם ה?ע?יר ב??א?ר ש??ב?ע ע?ד ה?י?ו?ם ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו34: נשותיו של עשו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כו35: ו?ת??ה?י?ין? מ?ר?ת רו?ח? ל?י?צ?ח?ק ו?ל?ר?ב?ק?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז01: ו?י?ה?י כ??י ז?ק?ן י?צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז02: ל?א י?ד?ע?ת??י יו?ם מו?ת?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז03: צו?ד?ה ל??י צ?י?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז04: ב??ע?בו?ר ת??ב?ר?כ?ך? נ?פ?ש??י ב??ט?ר?ם א?מו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז05: ו?ר?ב?ק?ה ש??מ?ע?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז06: ה?נ??ה ש??מ?ע?ת??י א?ת א?ב?יך? מ?ד?ב??ר א?ל ע?ש??ו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז07: ו?א?ב?ר?כ?כ?ה ל?פ?נ?י י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז08: א?נ?י מ?צ?ו??ה א?ת?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז09: ו?א?ע?ש??ה א?ת?ם מ?ט?ע?מ??ים ל?א?ב?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז10: א?ש??ר י?ב?ר?כ?ך? ל?פ?נ?י מו?תו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז11: ה?ן ע?ש??ו א?ח?י א?יש? ש??ע?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז13: ע?ל?י ק?ל?ל?ת?ך? ב??נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז14: ו?י??ל?ך? ו?י??ק??ח ו?י??ב?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז15: ו?ת??ק??ח ר?ב?ק?ה א?ת ב??ג?ד?י ע?ש??ו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז16: א?ת ה?מ??ט?ע?מ??ים ו?א?ת ה?ל??ח?םו?א?ת ע?ר?ת ג??ד?י?י ה?ע?ז??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז17: א?ת ה?מ??ט?ע?מ??ים ו?א?ת ה?ל??ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז18: מ?י א?ת??ה ב??נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז19: א?נ?כ?י ע?ש??ו ב??כ?ר?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז20: מ?ה ז??ה מ?ה?ר?ת?? ל?מ?צ?א ב??נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז21: ג??ש??ה נ??א ו?א?מ?ש??ך? ב??נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז22: ה?ק??ל קו?ל י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז23: כ??י ה?יו? י?ד?יו כ??יד?י ע?ש??ו א?ח?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז24: ו?י??אמ?ר א?ת??ה ז?ה ב??נ?י ע?ש??ו ו?י??אמ?ר א?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז25: ה?ג??ש??ה ל??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז26: ג??ש??ה נ??א ו?ש??ק?ה ל??י ב??נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז27: ו?י??ר?ח א?ת ר?יח? ב??ג?ד?יו ו?י?ב?ר?כ?הו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז28: ו?י?ת??ן ל?ך? ה?א?ל?ה?ים מ?ט??ל ה?ש???מ?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז29: ברכת יצחק הראשונה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז30: א?ך? י?צ?א י?צ?א י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז31: ו?י??ע?ש? ג??ם הו?א מ?ט?ע?מ??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז32: א?נ?י ב??נ?ך? ב?כ?ר?ך? ע?ש??ו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז33: ו?י??ח?ר?ד י?צ?ח?ק ח?ר?ד?ה ג??ד?ל?ה ע?ד מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז34: ו?י??צ?ע?ק צ?ע?ק?ה ג??ד?ל?ה ו?מ?ר?ה ע?ד מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז35: ב??א א?ח?יך? ב??מ?ר?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז36: ו?י??ע?ק?ב?נ?י ז?ה פ?ע?מ?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז37: ו?ל?כ?ה א?פו?א מ?ה א?ע?ש??ה ב??נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז38: ה?ב?ר?כ?ה א?ח?ת ה?וא ל?ך? א?ב?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז39: מ?ש??מ?נ??י ה?א?ר?ץ י?ה?י?ה מו?ש??ב?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז40: ו?פ?ר?ק?ת?? ע?ל?ו? מ?ע?ל צ?ו??אר?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז41: ו?י??ש??ט?ם ע?ש??ו א?ת י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז42: ה?נ??ה ע?ש??ו א?ח?יך? מ?ת?נ?ח?ם ל?ך? ל?ה?ר?ג?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז43: לבן דודינו ואבינו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז44: ו?י?ש??ב?ת?? ע?מ?ו? י?מ?ים א?ח?ד?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז45: ו?ש??ל?ח?ת??י ו?ל?ק?ח?ת??יך? מ?ש???ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כז46: ל?מ??ה ל??י ח?י??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח01: ל?א ת?ק??ח א?ש???ה מ?ב??נו?ת כ??נ?ע?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח02: ו?ק?ח ל?ך? מ?ש???ם א?ש???ה מ?ב??נו?ת ל?ב?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח03: ו?א?ל ש??ד??י י?ב?ר?ך? א?ת?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח04: ברכת עשו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח05: ו?י??ש??ל?ח / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח06: וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח07: ו?י??ש??מ?ע י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח08: וירא עשו כי רעות בנות כנען / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח09: ע?ל נ?ש??יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח10: ו?י??צ?א י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח11: המקום של יעקב / אראל  בראשית כח12: סולם יעקב / אראל  בראשית כח13: א?נ?י י?הו?ה א?ל?ה?י א?ב?ר?ה?ם א?ב?יך? ו?אל?ה?י י?צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח14: ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה / אראל  בראשית כח15: ו?ש??מ?ר?ת??יך? ב??כ?ל א?ש??ר ת??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח17: מה נורא המקום הזה / אראל  בראשית כח18: ו?י??צ?ק ש??מ?ן ע?ל ר?אש??ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כח19: המקדש בבית אל / אראל  בראשית כח20: הנדר של יעקב / דוד אקסלרוד  בראשית כח21: הבקשה וההתחייבות של יעקב / אראל  בראשית כח21: הנדר של יעקב / דוד אקסלרוד  בראשית כח22: בית אלוהים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט01: ו?י??ל?ך? א?ר?צ?ה ב?נ?י ק?ד?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט02: ו?י??ר?א ו?ה?נ??ה ב?א?ר ב??ש???ד?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט03: ג?ל?לו? א?ת ה?א?ב?ן מ?ע?ל פ??י ה?ב??א?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט04: א?ח?י מ?א?י?ן א?ת??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט05: ה?י?ד?ע?ת??ם א?ת ל?ב?ן ב??ן נ?חו?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט06: ה?ש??לו?ם לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט07: ל?א ע?ת ה?א?ס?ף ה?מ??ק?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט08: האבן על פי הבאר / אראל  בראשית כט09: עו?ד?נ?ו? מ?ד?ב??ר ע?מ??ם ו?ר?ח?ל ב??א?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט10: ו?י??ג?ל א?ת ה?א?ב?ן מ?ע?ל פ??י ה?ב??א?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט11: ו?י??ש???ק י?ע?ק?ב ל?ר?ח?ל ו?י??ש???א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט12: ו?ת??ר?ץ ו?ת??ג??ד ל?א?ב?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט13: אחי / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט14: עובד טוב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט15: משכורת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט16: ו?ל?ל?ב?ן ש??ת??י ב?נו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט17: ועיני לאה רכות - ורחל היתה יפה / אראל  בראשית כט19: שבה עמדי / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט21: הבה את אישתי / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט22: ו?י??ע?ש? מ?ש??ת??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט23: ו?י?ה?י ב?ע?ר?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט24: ז?ל?פ??ה ש??פ?ח?תו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט25: למה רמיתני / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט27: מלא שבועה זו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט28: ו?י??ע?ש? י?ע?ק?ב כ??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט29: לבן בחר את נשותיו ופילגשיו של יעקב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט30: ו?י??א?ה?ב ג??ם א?ת ר?ח?ל מ?ל??א?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט31: ו?י??פ?ת??ח א?ת ר?ח?מ?ה? ו?ר?ח?ל ע?ק?ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט32: כ??י ע?ת??ה י?א?ה?ב?נ?י א?יש??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט33: כ??י ש??מ?ע י?הו?ה כ??י ש??נו?א?ה א?נ?כ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט34: ע?ת??ה ה?פ??ע?ם י?ל??ו?ה א?יש??י א?ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית כט35: י?הו?ד?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל01: ו?ת??ק?נ??א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל02: ויחר אף יעקב ברחל / אראל  בראשית ל03: ותקנא רחל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל04: ו?ת??ת??ן לו? א?ת ב??ל?ה?ה ש??פ?ח?ת?ה? ל?א?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל05: ו?ת??ל?ד ל?י?ע?ק?ב ב??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל06: ד??נ?נ??י א?ל?ה?ים, ו?ג?ם ש??מ?ע ב??ק?ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל07: ו?ת??ל?ד ב??ל?ה?ה, ש??פ?ח?ת ר?ח?ל, ב??ן ש??נ?י ל?י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל08: נ?פ?ת?ו?ל?י א?ל?ה?ים נ?פ?ת??ל?ת??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל09: ו?ת??ר?א ל?א?ה כ??י ע?מ?ד?ה מ?ל??ד?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל10: ו?ת??ל?ד ז?ל?פ??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל11: בגד (ב??א ג?ד) / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל12: ו?ת??ל?ד ז?ל?פ??ה, ש??פ?ח?ת ל?א?ה, ב??ן ש??נ?י ל?י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל13: ב??א?ש??ר?י, כ??י א?ש???רו?נ?י ב??נו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל14: ת??נ?י נ?א ל?י מ?ד?ו?ד?א?י ב??נ?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל15: ל?כ?ן י?ש??כ??ב ע?מ??ך? ה?ל??י?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל16: כ??י ש??כ?ר ש??כ?ר?ת??יך? ב??דו?ד?א?י ב??נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל17: ו?י??ש??מ?ע א?ל?ה?ים א?ל ל?א?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל18: נ?ת?ן א?ל?ה?ים ש??כ?ר?י א?ש??ר נ?ת?ת??י ש??פ?ח?ת?י ל?א?יש??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל19: ו?ת??ל?ד ב??ן ש??ש???י ל?י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל20: ז?ב?ד?נ?י א?ל?ה?ים א?ת?י ז?ב?ד טו?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל21: ו?א?ח?ר י?ל?ד?ה ב??ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל22: ו?י??ז?כ??ר א?ל?ה?ים א?ת ר?ח?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל23: א?ס?ף א?ל?ה?ים א?ת ח?ר?פ??ת?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל24: י?ס?ף י?הו?ה ל?י ב??ן א?ח?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל26: משא ומתן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל27: משא ומתן בין אנשים מכובדים 1 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל28: משא ומתן בין אנשים מכובדים 2 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל29: א?ת??ה י?ד?ע?ת?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל30: מ?ע?ט / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל31: ל?א ת?ת??ן ל?י מ?או?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל32: שכרו של יעקב 1 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל33: שכרו של יעקב 2 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל34: שכרו של יעקב 5 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל35: שכרו של יעקב 3 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל36: שכרו של יעקב 4 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל37: תוכניתו של יעקב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל38: ו?י??צ??ג א?ת ה?מ??ק?לו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל39: ו?י??ח?מו? ה?צ??אן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל40: מה עשה יעקב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל41: ו?ה?י?ה ב??כ?ל י?ח?ם ה?צ??אן ה?מ?ק?ש???רו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל42: ו?ב?ה?ע?ט?יף ה?צ??אן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית ל43: הדרך לעושר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא01: ל?ק?ח י?ע?ק?ב א?ת כ??ל א?ש??ר ל?א?ב?ינו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא02: ו?י??ר?א י?ע?ק?ב א?ת פ??נ?י ל?ב?ן ו?ה?נ??ה א?ינ?נ?ו? ע?מ?ו? כ??ת?מו?ל ש??ל?ש?ו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא03: ש?ו?ב א?ל א?ר?ץ א?בו?ת?יך? ו?ל?מו?ל?ד?ת??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא04: ו?י??ש??ל?ח י?ע?ק?ב ו?י??ק?ר?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא05: יעקב מבקש מנשותיו להצטרף אליו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא06: נאום יעקב א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא07: נאום יעקב ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא08: נאום יעקב ג / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא09: נאום יעקב ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא10: נאום יעקב ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא11: נבואה שלא הוכחה מחייבת רק את הנביא עצמו / אראל  בראשית לא12: נאום יעקב ו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא13: נבואה שלא הוכחה מחייבת רק את הנביא עצמו / אראל  בראשית לא14: ה?עו?ד ל?נו? ח?ל?ק ו?נ?ח?ל?ה ב??ב?ית א?ב?ינו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא15: רכושו של יעקב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא16: נדונית רחל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא17: ו?י??ש???א א?ת ב??נ?יו ו?א?ת נ?ש??יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא18: מה היה רכושו של יעקב? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא20: ו?י??ג?נ?ב י?ע?ק?ב א?ת ל?ב ל?ב?ן ה?א?ר?מ??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא21: ו?י??ב?ר?ח הו?א ו?כ?ל א?ש??ר לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא22: ו?י??ג??ד ל?ל?ב?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא23: שומריו של יעקב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא24: ט?ו?ב ע?ד ר?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא25: ו?י?ע?ק?ב ת??ק?ע א?ת א?ה?לו? ב??ה?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא26: מ?ה ע?ש??ית? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא27: ל?מ??ה נ?ח?ב??את? ל?ב?ר?ח? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא28: ע?ת??ה ה?ס?כ??ל?ת?? ע?ש?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא29: י?ש? ל?א?ל י?ד?י ל?ע?ש?ו?ת ע?מ??כ?ם ר?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא31: פ??ן ת??ג?ז?ל א?ת ב??נו?ת?יך? מ?ע?מ?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא32: כ??י ר?ח?ל ג??נ?ב?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא33: ו?י??ב?א ל?ב?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא34: ו?ר?ח?ל ל?ק?ח?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא35: א?ל י?ח?ר ב??ע?ינ?י א?ד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא36: ו?י??ח?ר ל?י?ע?ק?ב ו?י??ר?ב ב??ל?ב?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא37: כ??י מ?ש???ש??ת?? א?ת כ??ל כ??ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא38: דין ודברים חריפים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא39: יעקב מהלל את עצמו 1 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא40: יעקב מהלל את עצמו 2 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא41: ו?ת??ח?ל?ף א?ת מ?ש??כ??ר?ת??י ע?ש??ר?ת מ?נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא42: יעקב מאשים את לבן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא43: הבנות בנותי / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא44: ו?ע?ת??ה ל?כ?ה נ?כ?ר?ת?ה ב?ר?ית / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא45: ו?י??ק??ח י?ע?ק?ב א?ב?ן ו?י?ר?ימ?ה? מ?צ??ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא46: ו?י??אמ?ר י?ע?ק?ב ל?א?ח?יו ל?ק?טו? א?ב?נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא47: ו?י??ק?ר?א לו? ל?ב?ן י?ג?ר ש??ה?דו?ת?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא48: נאום הסיכום של לבן א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא49: נאום הסיכום של לבן ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא50: אם תענה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא51: נאום הסיכום של לבן ג / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא52: הסכם חלוקת רכוש / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא53: ב??פ?ח?ד א?ב?יו י?צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לא54: ו?י??ק?ר?א ל?א?ח?יו ל?א?כ?ל ל?ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב01: תם סיפור לבן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב02: ו?י??פ?ג??עו? בו? מ?ל?א?כ?י א?ל?ה?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב03: מ?ח?נ?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב04: הערכות לפגישה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב05: כ??ה ת?אמ?רו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב06: להצניע את העושר / אראל  בראשית לב08: פחדיו של יעקב / אראל  בראשית לב09: יעקב מתכונן למלחמה / אראל  בראשית לב09: פחדיו של יעקב / אראל  בראשית לב10: פחדיו של יעקב / אראל  בראשית לב11: ש??נ?י מ?ח?נו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב12: תפילת יעקב בעת סכנה קיומית / אראל  בראשית לב13: ו?א?ת??ה א?מ?ר?ת?? ה?יט?ב א?יט?יב ע?מ??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב14: פחדיו של יעקב / אראל  בראשית לב15: מתנות פיוס מרשימות 2 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב16: מתנות פיוס מרשימות 1 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב17: ע?ב?ד?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב18: יעקב מדריך את אנשיו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב19: ו?ה?נ??ה ג?ם הו?א א?ח?ר?ינו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב20: ג??ם א?ת כ??ל ה?ה?ל?כ?ים א?ח?ר?י ה?ע?ד?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב21: כ??י א?מ?ר א?כ?פ??ר?ה פ?נ?יו ב??מ??נ?ח?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב22: ותעבור המנחה על פניו / אראל  בראשית לב23: אופיו של עשו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב24: ו?י??ע?ב?ר א?ת א?ש??ר לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב25: ו?י??א?ב?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב26: ו?ת??ק?ע כ??ף י?ר?ך? י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב27: שלום תמורת ברכה / אראל  בראשית לב28: מ?ה ש???מ?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב29: בן ישראל יכול להתגבר על כל נטיה / אראל  בראשית לב30: ל?מ??ה ז??ה ת??ש??א?ל ל?ש??מ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב31: כ??י ר?א?ית?י א?ל?ה?ים פ??נ?ים א?ל פ??נ?ים ו?ת??נ??צ?ל נ?פ?ש??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב32: ו?הו?א צ?ל?ע? ע?ל י?ר?כו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לב33: ע?ל כ??ן ל?א י?אכ?לו? ב?נ?י י?ש??ר?א?ל א?ת ג??יד ה?נ??ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג01: ו?י??ח?ץ א?ת ה?י?ל?ד?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג02: ו?א?ת ר?ח?ל ו?א?ת יו?ס?ף א?ח?ר?נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג03: ו?י??ש??ת??חו? א?ר?צ?ה ש??ב?ע פ??ע?מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג04: ו?י??ר?ץ ע?ש??ו ל?ק?ר?אתו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג05: מ?י א?ל??ה ל??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג06: ו?ת??ש??ת??ח?ו?ין? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג07: ו?א?ח?ר נ?ג??ש? יו?ס?ף ו?ר?ח?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג08: מ?י ל?ך? כ??ל ה?מ??ח?נ?ה ה?ז??ה א?ש??ר פ??ג?ש??ת??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג09: י?ש? ל?י ר?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג10: כ??ר?א?ת פ??נ?י א?ל?ה?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג11: דחיה או סליחה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג12: הזמנה לארוח / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג13: ו?ד?פ?קו?ם יו?ם א?ח?ד ו?מ?תו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג14: א?ת?נ?ה?ל?ה ל?א?ט??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג15: א?צ??יג?ה נ??א ע?מ??ך? מ?ן ה?ע?ם א?ש??ר א?ת??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג16: ו?י??ש??ב ב??י?ו?ם ה?הו?א ע?ש??ו ל?ד?ר?כ?ו? ש??ע?יר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג17: ו?י??ב?ן לו? ב??י?ת ו?ל?מ?ק?נ?הו? ע?ש??ה ס?כ??ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג18: ו?י??ח?ן א?ת פ??נ?י ה?ע?יר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג19: ו?י??ק?ן א?ת ח?ל?ק?ת ה?ש???ד?ה א?ש??ר נ?ט?ה ש??ם א?ה?לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לג20: ו?י??צ??ב ש??ם מ?ז?ב??ח? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד01: ו?ת??צ?א ד?ינ?ה ב??ת ל?א?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד02: ו?י??ר?א א?ת?ה? ש??כ?ם ב??ן ח?מו?ר ה?ח?ו??י נ?ש??יא ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד03: ו?י?ד?ב??ר ע?ל ל?ב ה?נ??ע?ר? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד04: ה?י??ל?ד??ה ה?ז??את / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד05: ו?ה?ח?ר?ש? י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד06: ו?י??צ?א ח?מו?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד07: ו?י??ח?ר ל?ה?ם מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד08: ש??כ?ם ב??נ?י ח?ש??ק?ה נ?פ?ש?ו? ב??ב?ת??כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד09: תוכנית ההתבוללות של שכם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד10: ו?א?ת??נו? ת??ש??בו? ו?ה?א?ר?ץ ת??ה?י?ה ל?פ?נ?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד11: ו?א?ש??ר ת??אמ?רו? א?ל?י א?ת??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד12: ו?ת?נו? ל?י א?ת ה?נ??ע?ר? ל?א?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד13: ב??מ?ר?מ?ה ו?י?ד?ב??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד14: כ??י ח?ר?פ??ה ה?וא ל?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד15: א?ם ת??ה?יו? כ?מ?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד16: ו?ה?י?ינו? ל?ע?ם א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד17: ו?ל?ק?ח?נו? א?ת ב??ת??נו? ו?ה?ל?כ?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד18: ו?י??יט?בו? ד?ב?ר?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד19: ו?ל?א א?ח?ר ה?נ??ע?ר ל?ע?ש?ו?ת ה?ד??ב?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד20: ו?י??ב?א ... ו?י?ד?ב??רו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד21: ה?א?נ?ש??ים ה?א?ל??ה ש??ל?מ?ים ה?ם א?ת??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד22: א?ך? ב??ז?את י?א?תו? ל?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד23: תוכנית השיכנוע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד24: ו?י??ש??מ?עו? ... ו?י??מ??לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד25: ו?י??ב?או? ע?ל ה?ע?יר ב??ט?ח / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד26: ו?י??ק?חו? א?ת ד??ינ?ה מ?ב??ית ש??כ?ם ו?י??צ?או? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד27: ב??נ?י י?ע?ק?ב ב??או? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד28: ו?א?ת א?ש??ר ב??ע?יר ו?א?ת א?ש??ר ב??ש???ד?ה ל?ק?חו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד29: ש??בו? ו?י??ב?ז?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לד30: עכרתם אותי / דוד אקסלרוד  בראשית לד31: הכזונה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה01: ו?ע?ש??ה ש??ם מ?ז?ב??ח? ל?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה02: ה?ס?רו? א?ת א?ל?ה?י ה?נ??כ?ר א?ש??ר ב??ת?כ?כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה03: ו?י?ה?י ע?מ??ד?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה04: א?ל?ה?י ה?נ??כ?ר א?ש??ר ב??י?ד?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה05: ו?ל?א ר?ד?פו? א?ח?ר?י ב??נ?י י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה06: ו?י??ב?א י?ע?ק?ב לו?ז?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה07: כ??י ש??ם נ?ג?לו? א?ל?יו ה?א?ל?ה?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה08: דבורה מינקת רבקה - סיכום / אראל  בראשית לה09: ו?י??ר?א א?ל?ה?ים א?ל י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה10: ו?י??ק?ר?א א?ת ש??מו? י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה11: ג?ו?י ו?ק?ה?ל ג?ו?י?ם י?ה?י?ה מ?מ??ך?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה12: ל?ך? א?ת??נ?נ??ה ו?ל?ז?ר?ע?ך? א?ח?ר?יך? א?ת??ן א?ת ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה13: ו?י??ע?ל מ?ע?ל?יו א?ל?ה?ים ב??מ??קו?ם א?ש??ר ד??ב??ר א?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה14: ו?י??צ??ב י?ע?ק?ב מ?צ??ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה15: ו?י??ק?ר?א י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה16: ו?ת??ל?ד ר?ח?ל ו?ת??ק?ש? ב??ל?ד?ת??ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה17: א?ל ת??יר?א?י כ??י ג?ם ז?ה ל?ך? ב??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה18: ב??ן או?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה19: ו?ת??ק??ב?ר ב??ד?ר?ך? א?פ?ר?ת?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה20: ו?י??צ??ב י?ע?ק?ב מ?צ??ב?ה ע?ל ק?ב?ר?ת?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה21: ו?י??ס??ע י?ש??ר?א?ל ו?י??ט א?ה?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה22: למה ראובן שכב עם בלהה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה23: ו?י??ה?יו? ב?נ?י י?ע?ק?ב, ש??נ?ים ע?ש??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה24: רחל מופעיה אחרי לאה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה25: שיפחת רחל ולא פילגש יעקב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה26: בנימין לא נולד בארם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה27: ו?י??ב?א י?ע?ק?ב א?ל י?צ?ח?ק א?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה28: י?מ?י י?צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לה29: ז?ק?ן ו?ש??ב?ע י?מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לו39: מטרד בת מי זהב / אראל  בראשית לז01: ו?י??ש??ב י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז02: ויבא יוסף את דיבתם רעה / דוד אקסלרוד  בראשית לז03: ו?ע?ש??ה לו? כ??ת?נ?ת פ??ס??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז04: ו?י??ש??נ?או? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז05: ו?י??ח?ל?ם יו?ס?ף ח?לו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז06: ש??מ?עו? נ?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז07: א?נ?ח?נו? מ?א?ל??מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז08: א?ם מ?ש?ו?ל ת??מ?ש??ל ב??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז09: חלום השמש הירח והכוכבים / אורי מילר -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז10: ג??ר?ש? ה?א?מ?ה ה?ז??את / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז12: ו?י??ל?כו? א?ח?יו ל?ר?עו?ת א??ת? צ?אן א?ב?יה?ם ב??ש??כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז13: ל?כ?ה ו?א?ש??ל?ח?ך? א?ל?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז15: השה התועה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז16: א?ח?י א?נ?כ?י מ?ב?ק??ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז17: ש??מ?ע?ת??י א?מ?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז18: תהליך מכירתו של יוסף לעבדות / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז19: ו?י??אמ?רו? א?יש? א?ל א?ח?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז20: ל?כו? ו?נ?ה?ר?ג?הו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז21: מעשה פלא / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז22: ה?ש??ל?יכו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז23: ו?י??פ?ש??יטו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז24: ו?י??ש??ל?כו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז25: נשאים נכאת וצרי ולט / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז26: מ?ה ב??צ?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז27: ויעלו את-יוסף מן-הבור / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז28: למי נמכר יוסף / תולדות אדם -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז29: ו?י??ק?ר?ע א?ת ב??ג?ד?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז30: א?נ?י א?נ?ה א?נ?י ב?א) / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז31: ו?י??ט?ב??לו? א?ת ה?כ??ת??נ?ת ב??ד??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז32: מרמה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז33: ח?י??ה ר?ע?ה א?כ?ל?ת?הו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז34: ו?י??ת?א?ב??ל ע?ל ב??נו? י?מ?ים ר?ב??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז35: ו?י?מ?א?ן ל?ה?ת?נ?ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לז36: ל?פו?ט?יפ?ר ס?ר?יס פ??ר?ע?ה ש??ר ה?ט??ב??ח?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח01: ו?י??ר?ד י?הו?ד?ה מ?א?ת א?ח?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח03: ער רומז לרע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח04: ו?ת??ק?ר?א א?ת ש??מו? או?נ?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח05: ו?ת??ס?ף עו?ד ו. / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח06: ת??מ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח07: ו?י?מ?ת?הו? י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח08: ו?י?ב??ם א?ת?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח09: ו?י??ד?ע או?נ?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח10: ו?י??ר?ע ב??ע?ינ?י י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח11: ש??ב?י א?ל?מ?נ?ה ב?ית א?ב?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח12: ו?ת??מ?ת ב??ת ש?ו?ע? א?ש??ת י?הו?ד?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח13: ו?י??ג??ד ל?ת?מ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח14: ת??ס?ר ב??ג?ד?י א?ל?מ?נו?ת?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח15: ו?י??ח?ש??ב?ה? ל?זו?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח16: ה?ב?ה נ??א א?בו?א א?ל?י?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח17: א?ם ת??ת??ן ע?ר?בו?ן ע?ד ש??ל?ח?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח18: ו?י??ב?א א?ל?יה? ו?ת??ה?ר לו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח19: ו?ת??ל?ב??ש? ב??ג?ד?י א?ל?מ?נו?ת?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח20: ב??י?ד ר?ע?הו? ה?ע?ד?ל??מ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח21: ל?א ה?י?ת?ה ב?ז?ה ק?ד?ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח22: ל?א מ?צ?את?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח23: ת??ק??ח ל?ה? פ??ן נ?ה?י?ה ל?בו?ז / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח24: הו?צ?יאו?ה? ו?ת?ש???ר?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח25: ל?א?יש? א?ש??ר א?ל??ה ל?ו? א?נ?כ?י ה?ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח26: ו?ל?א י?ס?ף עו?ד ל?ד?ע?ת??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח27: ו?ה?נ??ה ת?או?מ?ים ב??ב?ט?נ?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח28: ו?ת??ק?ש??ר ע?ל י?דו? ש??נ?י ל?אמ?ר ז?ה י?צ?א ר?אש??נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח29: מ?ה פ??ר?צ?ת?? ע?ל?יך? פ??ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לח30: ו?י??ק?ר?א ש??מו? ז?ר?ח / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט01: ו?יו?ס?ף הו?ר?ד מ?צ?ר?י?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט02: ו?י?ה?י א?יש? מ?צ?ל?יח? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט03: ו?י??ר?א א?ד?נ?יו כ??י י?הו?ה א?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט04: ו?י??מ?צ?א יו?ס?ף ח?ן ב??ע?ינ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט05: ו?י?ב?ר?ך? י?הו?ה א?ת ב??ית ה?מ??צ?ר?י ב??ג?ל?ל יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט06: ו?י??ע?ז?ב כ??ל א?ש??ר לו? ב??י?ד יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט07: ו?ת??ש???א א?ש??ת א?ד?נ?יו א?ת ע?ינ?יה? א?ל יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט08: ו?י?מ?א?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט09: ו?א?יך? א?ע?ש??ה ה?ר?ע?ה ה?ג??ד?ל?ה ה?ז??את ו?ח?ט?את?י ל?אל?ה?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט10: ו?ל?א ש??מ?ע א?ל?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט11: ו?י??ב?א ה?ב??י?ת?ה ל?ע?ש?ו?ת מ?ל?אכ?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט12: ו?ת??ת?פ??ש??הו? ב??ב?ג?דו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט13: ו?י?ה?י כ??ר?או?ת?ה? כ??י ע?ז?ב ב??ג?דו? ו?י??נ?ס ה?חו?צ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט14: ר?או? ה?ב?יא ל?נו? א?יש? ע?ב?ר?י ל?צ?ח?ק ב??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט15: ו?י?ה?י כ?ש??מ?עו? כ??י ה?ר?ימ?ת?י קו?ל?י ו?א?ק?ר?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט16: ו?ת??נ??ח ב??ג?דו? א?צ?ל?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט17: ב??א א?ל?י ה?ע?ב?ד ה?ע?ב?ר?י א?ש??ר ה?ב?את? ל??נו? ל?צ?ח?ק ב??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט18: ו?י?ה?י כ??ה?ר?ימ?י קו?ל?י ו?א?ק?ר?א ו?י??ע?ז?ב ב??ג?דו? א?צ?ל?י ו?י??נ?ס ה?חו?צ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט19: ו?י??ח?ר א?פ?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט20: ב??ית ה?ס??ה?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט21: ו?י??ת??ן ח?נ?ו? ב??ע?ינ?י ש??ר ב??ית ה?ס??ה?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט22: ו?י??ת??ן ש??ר ב??ית ה?ס??ה?ר ב??י?ד יו?ס?ף א?ת כ??ל ה?א?ס?יר?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית לט23: ו?א?ש??ר הו?א ע?ש??ה י?הו?ה מ?צ?ל?יח? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ01: ח?ט?או? מ?ש??ק?ה מ?ל?ך? מ?צ?ר?י?ם ו?ה?א?פ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ02: ו?י??ק?צ?ף פ??ר?ע?ה ע?ל ש??נ?י ס?ר?יס?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ03: ו?י??ת??ן א?ת?ם ב??מ?ש??מ?ר ב??ית ש??ר ה?ט?ב??ח?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ04: ו?י??פ?ק?ד ש??ר ה?ט??ב??ח?ים א?ת יו?ס?ף א?ת??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ05: ו?י??ח?ל?מו? ח?לו?ם ש??נ?יה?ם א?יש? ח?ל?מו? ב??ל?י?ל?ה א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ06: ו?י??ר?א א?ת?ם ו?ה?נ??ם ז?ע?פ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ07: מ?ד?ו?ע? פ??נ?יכ?ם ר?ע?ים ה?י?ו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ08: ח?לו?ם ח?ל?מ?נו? ו?פ?ת?ר א?ין א?תו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ09: ב??ח?לו?מ?י ו?ה?נ??ה ג?פ?ן ל?פ?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ10: ו?ב?ג??פ?ן ש??ל?ש??ה ש??ר?יג?ם ו?ה?יא כ?פ?ר?ח?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ11: ו?א?ת??ן א?ת ה?כ?ו?ס ע?ל כ??ף פ??ר?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ12: ש??ל?ש??ת ה?ש???ר?ג?ים ש??ל?ש??ת י?מ?ים ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ13: י?ש???א פ?ר?ע?ה א?ת ר?אש??ך? ו?ה?ש??יב?ך? ע?ל כ??נ??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ14: ו?ה?ז?כ??ר?ת??נ?י א?ל פ??ר?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ15: ו?ג?ם פ??ה ל?א ע?ש??ית?י מ?או?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ16: ו?י??ר?א ש??ר ה?א?פ?ים כ??י טו?ב פ??ת?ר ו?י??אמ?ר א?ל יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ17: ו?ה?עו?ף א?כ?ל א?ת?ם מ?ן ה?ס??ל מ?ע?ל ר?אש??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ18: ו?י??ע?ן יו?ס?ף ו?י??אמ?ר ז?ה פ??ת?ר?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ19: י?ש???א פ?ר?ע?ה א?ת ר?אש??ך? מ?ע?ל?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ21: ו?י??ש??ב א?ת ש??ר ה?מ??ש??ק?ים ע?ל מ?ש??ק?הו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ22: כ??א?ש??ר פ??ת?ר ל?ה?ם יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מ23: ו?ל?א ז?כ?ר ש??ר ה?מ??ש??ק?ים א?ת יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא01: ופרעה חולם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא02: פ??רו?ת י?פו?ת מ?ר?א?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא03: ו?ת??ע?מ?ד?נ?ה א?צ?ל ה?פ??רו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא04: ו?ת??אכ?ל?נ?ה ה?פ??רו?ת ר?עו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא05: ו?י??ח?ל?ם ש??נ?ית / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא06: צ?מ?חו?ת א?ח?ר?יה?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא07: ו?ת??ב?ל?ע?נ?ה ה?ש???ב??ל?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא08: ו?י?ס?פ??ר פ??ר?ע?ה ל?ה?ם א?ת ח?ל?מו? ו?א?ין פ?ו?ת?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא09: א?ת ח?ט?א?י א?נ?י מ?ז?כ??יר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא10: פ??ר?ע?ה ק?צ?ף ע?ל ע?ב?ד?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא11: ו?נ??ח?ל?מ?ה ח?לו?ם ב??ל?י?ל?ה א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא12: ו?י??פ?ת??ר ל?נו? א?ת ח?ל?מ?ת?ינו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא13: כ??א?ש??ר פ??ת?ר ל?נו? כ??ן ה?י?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא14: ו?י??ש??ל?ח פ??ר?ע?ה ו?י??ק?ר?א א?ת יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא15: ח?לו?ם ח?ל?מ?ת??י ו?פ?ת?ר א?ין א?תו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא16: א?ל?ה?ים י?ע?נ?ה א?ת ש??לו?ם פ??ר?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא17: ו?י?ד?ב??ר פ??ר?ע?ה א?ל יו?ס?ף, ב??ח?ל?מ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא18: פרעה מתאר את חלומו ליוסף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא19: ביאור:בראשית מא19 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא20: ביאור:בראשית מא20 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא21: ביאור:בראשית מא21 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא22: ביאור:בראשית מא22 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא23: ביאור:בראשית מא23 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא24: ביאור:בראשית מא24 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא25: ח?לו?ם פ??ר?ע?ה א?ח?ד הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא26: ש??ב?ע פ??ר?ת ה?ט??ב?ת ש??ב?ע ש??נ?ים ה?נ??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא27: ו?ש??ב?ע ה?ש??ב??ל?ים ה?ר?קו?ת ... י?ה?יו? ש??ב?ע ש??נ?י ר?ע?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא28: א?ש??ר ה?א?ל?ה?ים ע?ש??ה ה?ר?א?ה א?ת פ??ר?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא29: ש??ב?ע ג??דו?ל ב??כ?ל א?ר?ץ מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא30: ו?כ?ל??ה ה?ר?ע?ב א?ת ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא31: ו?ל?א י?ו??ד?ע ה?ש???ב?ע ב??א?ר?ץ מ?פ??נ?י ה?ר?ע?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא32: חלום שחוזר - מתגשם מהר / אראל  בראשית מא33: ו?ע?ת??ה י?ר?א פ?ר?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא34: הפתרון של יוסף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא35: ו?י?צ?ב??רו? ב?ר ת??ח?ת י?ד פ??ר?ע?ה א?כ?ל ב??ע?ר?ים ו?ש??מ?רו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא36: ו?ה?י?ה ה?א?כ?ל ל?פ?ק??דו?ן ל?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא38: ה?נ?מ?צ?א כ?ז?ה א?יש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא39: ו?י??אמ?ר פ??ר?ע?ה א?ל יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא40: ר?ק ה?כ??ס??א א?ג?ד??ל מ?מ??ך?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא41: ר?א?ה נ?ת?ת??י א?ת?ך? ע?ל כ??ל א?ר?ץ מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא42: ו?י??ס?ר פ??ר?ע?ה א?ת ט?ב??ע?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא43: ב??מ?ר?כ??ב?ת ה?מ??ש??נ?ה א?ש??ר לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא44: א?נ?י פ?ר?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא46: ו?י??ע?ב?ר ב??כ?ל א?ר?ץ מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא47: ל?ק?מ?צ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא48: ו?י??ק?ב??ץ א?ת כ??ל א?כ?ל ש??ב?ע ש??נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא49: ו?י??צ?ב??ר יו?ס?ף ב??ר כ??חו?ל ה?י??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא50: ו?ל?יו?ס?ף י?ל??ד ש??נ?י ב?נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא51: כ??י נ?ש???נ?י א?ל?ה?ים א?ת כ??ל ע?מ?ל?י ו?א?ת כ??ל ב??ית א?ב?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא52: א?פ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא53: ו?ת??כ?ל?ינ?ה ש??ב?ע ש??נ?י ה?ש???ב?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא54: ו?י?ה?י ר?ע?ב ב??כ?ל ה?א?ר?צו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא55: ו?י??צ?ע?ק ה?ע?ם א?ל פ??ר?ע?ה ל?ל??ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא56: ו?ה?ר?ע?ב ה?י?ה ע?ל כ??ל פ??נ?י ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מא57: הארץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב01: ת??ת?ר?או? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב02: ו?נ?ח?י?ה ו?ל?א נ?מו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב03: ע?ש??ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב04: ו?א?ת ב??נ?י?מ?ין א?ח?י יו?ס?ף ל?א ש??ל?ח / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב05: ו?י??ב?או? ב??נ?י י?ש??ר?א?ל ל?ש??ב??ר ב??תו?ך? ה?ב??א?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב06: התגשמות חלום הנבואה הראשון / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב07: ו?י??ר?א יו?ס?ף א?ת א?ח?יו ו?י??כ??ר?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב08: ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו / אראל  בראשית מב09: מרגלים אתם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב10: ו?י??אמ?רו? א?ל?יו ל?א א?ד?נ?י ו?ע?ב?ד?יך? ב??או? ל?ש??ב??ר א?כ?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב11: ל?א ה?יו? ע?ב?ד?יך? מ?ר?ג??ל?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב12: ה?ע?ר?ו?ת ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב13: ה?א?ח?ד א?ינ?נ?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב14: הו?א א?ש??ר ד??ב??ר?ת??י א?ל?כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב15: ב??ז?את ת??ב??ח?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב16: ש??ל?חו? מ?כ??ם א?ח?ד ו?י?ק??ח א?ת א?ח?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב17: ו?י??א?ס?ף א?ת?ם א?ל מ?ש??מ?ר ש??ל?ש??ת י?מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב18: א?ת ה?א?ל?ה?ים א?נ?י י?ר?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב19: ו?א?ת??ם ל?כו? ה?ב?יאו? ש??ב?ר ר?ע?בו?ן ב??ת??יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב20: א?ת א?ח?יכ?ם ה?ק??ט?ן ת??ב?יאו? א?ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב21: אבל אשמים אנחנו על אחינו / אראל  בראשית מב22: י??ע?ן ר?או?ב?ן א?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב23: ה?מ??ל?יץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב24: י??ק??ח מ?א?ת??ם א?ת ש??מ?עו?ן ו?י??א?ס?ר א?תו? ל?ע?ינ?יה?םי א?מ?ת??ח?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב25: ו?י?צ?ו יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב26: ח?מ?ר?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב27: ו?י??ר?א א?ת כ??ס?פ?ו? ו?ה?נ??ה הו?א ב??פ?י א?מ?ת??ח?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב28: מ?ה ז??את ע?ש??ה א?ל?ה?ים ל?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב29: א?ת כ??ל ה?ק??ר?ת א?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב30: ו?י??ג??ידו? לו? א?ת כ??ל ה?ק??ר?ת א?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב31: כ??נ?ים א?נ?ח?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב32: ה?א?ח?ד א?ינ?נ?ו? ו?ה?ק??ט?ן ה?י?ו?ם א?ת א?ב?ינו? ב??א?ר?ץ כ??נ?ע?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב33: ה?א?ח?ד ה?נ??יחו? א?ת??י ו?א?ת ר?ע?בו?ן ב??ת??יכ?ם ק?חו? ו?ל?כו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב34: א?ת ה?א?ר?ץ ת??ס?ח?רו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב35: ו?י??ר?או? א?ת צ?ר?רו?ת כ??ס?פ??יה?ם ה?מ??ה ו?א?ב?יה?ם ו?י??יר?או? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב36: יו?ס?ף א?ינ?נ?ו? ו?ש??מ?עו?ן א?ינ?נ?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב37: ו?י??אמ?ר ר?או?ב?ן א?ל א?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מב38: ל?א י?ר?ד ב??נ?י ע?מ??כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג01: ו?ה?ר?ע?ב כ??ב?ד ב??א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג02: שיברו לנו מעט אוכל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג03: ו?י??אמ?ר א?ל?יו י?הו?ד?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג04: א?ם י?ש??ך? מ?ש??ל??ח? א?ת א?ח?ינו? א?ת??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג05: ו?א?ם א?ינ?ך? מ?ש??ל??ח? ל?א נ?ר?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג06: ל?מ?ה ה?ר?ע?ת?ם ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג07: ה?י?דו?ע? נ?ד?ע כ??י י?אמ?ר הו?ר?ידו? א?ת א?ח?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג08: ו?נ?ל?כ?ה ו?נ?ח?י?ה ו?ל?א נ?מו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג09: יהודה ערב לבנימין / אראל  בראשית מג10: כ??י לו?ל?א ה?ת?מ?ה?מ?ה?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג11: ו?הו?ר?ידו? ל?א?יש? מ?נ?ח?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג12: או?ל?י מ?ש??ג??ה הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג13: ו?א?ת א?ח?יכ?ם ק?חו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג14: ו?א?נ?י כ??א?ש??ר ש??כ?ל?ת??י ש??כ?ל?ת??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג15: ו?י??ק?חו? ה?א?נ?ש??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג16: ו?ט?ב?ח? ט?ב?ח / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג17: ו?י??ע?ש? ה?א?יש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג18: ו?י??יר?או? ה?א?נ?ש??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג19: ו?י?ד?ב??רו? א?ל?יו פ??ת?ח ה?ב??י?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג20: י?ר?ד י?ר?ד?נו? ב??ת??ח?ל??ה ל?ש??ב??ר א?כ?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג21: ו?ה?נ??ה כ?ס?ף א?יש? ב??פ?י א?מ?ת??ח?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג22: ל?א י?ד?ע?נו? מ?י ש??ם כ??ס?פ??נו? ב??א?מ?ת??ח?ת?ינו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג23: ש??לו?ם ל?כ?ם א?ל ת??יר?או? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג24: ו?י??ר?ח?צו? ר?ג?ל?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג25: ו?י??כ?ינו? א?ת ה?מ??נ?ח?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג26: י??ש??ת??ח?וו? לו? א?ר?צ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג27: ה?ש??לו?ם א?ב?יכ?ם ה?ז??ק?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג28: ש??לו?ם ל?ע?ב?ד??ך? ל?א?ב?ינו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג29: ו?י??אמ?ר א?ל?ה?ים י?ח?נ?ך? ב??נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג30: כ??י נ?כ?מ?רו? ר?ח?מ?יו א?ל א?ח?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג31: ו?י??ר?ח?ץ פ??נ?יו ו?י??צ?א ו?י??ת?א?פ??ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג32: ו?י??ש??ימו? לו? ל?ב?ד?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג33: ו?י??ש??בו? ל?פ?נ?יו ה?ב??כ?ר כ??ב?כ?ר?תו? ו?ה?צ??ע?יר כ??צ?ע?ר?תו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מג34: ו?י??ש??ת?ו? ו?י??ש??כ??רו? ע?מ?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד01: ו?י?צ?ו א?ת א?ש??ר ע?ל ב??יתו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד02: ו?א?ת ג??ב?יע?י ג??ב?יע? ה?כ??ס?ף ת??ש??ים ב??פ?י א?מ?ת??ח?ת ה?ק??ט?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד03: הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם / אראל  בראשית מד04: קו?ם ר?ד?ף א?ח?ר?י ה?א?נ?ש??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד05: ו?הו?א נ?ח?ש? י?נ?ח?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד06: ו?י??ש???ג?ם ו?י?ד?ב??ר א?ל?ה?ם א?ת ה?ד??ב?ר?ים ה?א?ל??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד07: ח?ל?יל?ה ל?ע?ב?ד?יך? מ?ע?ש?ו?ת כ??ד??ב?ר ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד08: ו?א?יך? נ?ג?נ?ב מ?ב??ית א?ד?נ?יך? כ??ס?ף או? ז?ה?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד09: א?ש??ר י?מ??צ?א א?ת?ו? מ?ע?ב?ד?יך? ו?מ?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד10: א?ש??ר י?מ??צ?א א?ת?ו? י?ה?י?ה ל??י ע?ב?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד11: ו?י??פ?ת??חו? א?יש? א?מ?ת??ח?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד12: ו?י?ח?פ??ש? ב??ג??דו?ל ה?ח?ל ו?ב?ק??ט?ן כ??ל??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד13: ו?י??ש??בו? ה?ע?יר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד14: ו?י??ב?א י?הו?ד?ה ו?א?ח?יו ב??ית?ה יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד15: ה?לו?א י?ד?ע?ת??ם כ??י נ?ח?ש? י?נ?ח?ש? א?יש? א?ש??ר כ??מ?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד16: מה צריך לעשות אדם המורשע בפשע שלא ביצע? / אראל  בראשית מד17: ח?ל?יל?ה ל??י מ?ע?ש?ו?ת ז?את / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד18: ו?י??ג??ש? א?ל?יו י?הו?ד?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד19: נאום ההגנה על בנימין / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד20: י?ש? ל?נו? א?ב ז?ק?ן ו?י?ל?ד ז?ק?נ?ים ק?ט?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד21: הו?ר?ד?הו? א?ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד22: ל?א יו?כ?ל ה?נ??ע?ר ל?ע?ז?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד23: ו?ת??אמ?ר א?ל ע?ב?ד?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד24: ו?י?ה?י כ??י ע?ל?ינו? א?ל ע?ב?ד??ך? א?ב?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד25: נאום ההגנה על בנימין / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד26: ו?נ??אמ?ר ל?א נו?כ?ל ל?ר?ד?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד27: א?ת??ם י?ד?ע?ת??ם כ??י ש??נ?י?ם י?ל?ד?ה ל??י א?ש??ת??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד28: ט?ר?ף ט?ר?ף ו?ל?א ר?א?ית?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד29: ו?הו?ר?ד?ת??ם א?ת ש??יב?ת?י ב??ר?ע?ה ש??א?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד30: ו?נ?פ?ש?ו? ק?ש?ו?ר?ה ב?נ?פ?ש?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד31: ו?ה?י?ה כ??ר?או?תו? כ??י א?ין ה?נ??ע?ר ו?מ?תם א?ב?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד32: כ??י ע?ב?ד??ך? ע?ר?ב א?ת ה?נ??ע?ר מ?ע?ם א?ב?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד33: י?ש??ב נ?א ע?ב?ד??ך? ת??ח?ת ה?נ??ע?ר ע?ב?ד ל?אד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מד34: כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי? / אראל  בראשית מה01: ו?ל?א י?כ?ל יו?ס?ף ל?ה?ת?א?פ??ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה02: ו?י??ת??ן א?ת ק?לו? ב??ב?כ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה04: א?נ?י יו?ס?ף א?ח?יכ?ם א?ש??ר מ?כ?ר?ת??ם א?ת?י מ?צ?ר?י?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה05: למחיה שלחני אלהים לפניכם / דוד אקסלרוד  בראשית מה06: נאום יוסף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה07: ו?י??ש??ל?ח?נ?י א?ל?ה?ים ל?פ?נ?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה08: ו?ע?ת??ה ל?א א?ת??ם ש??ל?ח?ת??ם א?ת?י ה?נ??ה כ??י ה?א?ל?ה?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה09: ו?ע?לו? א?ל א?ב?י ... ר?ד?ה א?ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה10: ו?ה?י?ית? ק?רו?ב א?ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה11: פ??ן ת??ו??ר?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה12: ו?ע?ינ?י א?ח?י ב?נ?י?מ?ין / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה13: ו?ה?ג??ד?ת??ם ל?א?ב?י א?ת כ??ל ... א?ש??ר ר?א?ית?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה14: ו?י??פ??ל ע?ל צ?ו??אר?י ב?נ?י?מ?ן א?ח?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה15: ו?י?נ?ש???ק ל?כ?ל א?ח?יו ו?י??ב?ך?? ע?ל?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה16: ו?י??יט?ב ב??ע?ינ?י פ?ר?ע?ה ו?ב?ע?ינ?י ע?ב?ד?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה17: ט?ע?נו? א?ת ב??ע?יר?כ?ם ו?ל?כו? ב?או? א?ר?צ?ה כ??נ?ע?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה18: ו?א?כ?לו? א?ת ח?ל?ב ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה19: ק?חו? ל?כ?ם מ?א?ר?ץ מ?צ?ר?י?ם ע?ג?לו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה20: א?ל ת??ח?ס ע?ל כ??ל?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה21: ו?ל?ב?נ?י?מ?ן נ?ת?ן ש??ל?ש? מ?או?ת כ??ס?ף ו?ח?מ?ש? ח?ל?פ?ת ש??מ?ל?תו?י??ת??ן ל?ה?ם יו?ס?ף ע?ג?לו?ת ע?ל פ??י פ?ר?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה22: ו?ל?ב?נ?י?מ?ן נ?ת?ן ש??ל?ש? מ?או?ת כ??ס?ף ו?ח?מ?ש? ח?ל?פ?ת ש??מ?ל?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה23: ו?ל?א?ב?יו ש??ל?ח כ??ז?את / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה24: א?ל ת??ר?ג??זו? ב??ד??ר?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה25: ו?י??ע?לו? מ?מ??צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה26: ו?כ?י הו?א מ?ש??ל ב??כ?ל א?ר?ץ מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מה27: העגלות של יוסף / יהודה ה  בראשית מה28: א?ל?כ?ה ו?א?ר?א?נ?ו? ב??ט?ר?ם א?מו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו01: ו?י??ס??ע י?ש??ר?א?ל ו?כ?ל א?ש??ר לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו02: י?ע?ק?ב י?ע?ק?ב ו?י??אמ?ר ה?נ??נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו03: א?ל ת??יר?א מ?ר?ד?ה מ?צ?ר?י?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו04: א?נ?כ?י א?ע?ל?ך? ג?ם ע?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו05: א?ב?יה?ם ו?א?ת ט?פ??ם ו?א?ת נ?ש??יה?ם ב??ע?ג?לו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו06: ו?א?ת ר?כו?ש??ם א?ש??ר ר?כ?ש?ו? ב??א?ר?ץ כ??נ?ע?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו12: (חצרון וחמול הם תחליפי-יבום / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו15: מספר הילדים של לאה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו17: ו?ב?נ?י א?ש??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו18: א?ל??ה ב??נ?י ז?ל?פ??ה א?ש??ר נ?ת?ן ל?ב?ן ל?ל?א?ה ב?ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו21: ב?נ?י ב?נ?י?מ?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו27: כ??ל ה?נ??פ?ש? ל?ב?ית י?ע?ק?ב ה?ב??א?ה מ?צ?ר?י?מ?ה ש??ב?ע?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו28: ו?א?ת י?הו?ד?ה ש??ל?ח ל?פ?נ?יו א?ל יו?ס?ף ל?הו?ר?ת ל?פ?נ?יו ג??ש??נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו29: ו?י??א?ס?ר יו?ס?ף מ?ר?כ??ב?ת?ו? ו?י??ע?ל ל?ק?ר?את י?ש??ר?א?ל א?ב?יו ג??ש??נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו30: א?מו?ת?ה ה?פ??ע?ם א?ח?ר?י ר?או?ת?י א?ת פ??נ?יך? כ??י עו?ד?ך? ח?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו31: א?ע?ל?ה ו?א?ג??יד?ה ל?פ?ר?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו32: ו?ה?א?נ?ש??ים ר?ע?י צ?אן כ??י א?נ?ש??י מ?ק?נ?ה ה?יו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו33: ו?ה?י?ה כ??י י?ק?ר?א ל?כ?ם פ??ר?ע?ה ו?א?מ?ר מ?ה מ??ע?ש??יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מו34: א?נ?ש??י מ?ק?נ?ה ה?יו? ע?ב?ד?יך? מ?נ??עו?ר?ינו? ו?ע?ד ע?ת??ה ג??ם א?נ?ח?נו? ג??ם א?ב?ת?ינו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז01: א?ב?י ו?א?ח?י ו?צ?אנ?ם ו?ב?ק?ר?ם ו?כ?ל א?ש??ר ל?ה?ם ב??או? מ?א?ר?ץ כ??נ?ע?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז02: ו?מ?ק?צ?ה א?ח?יו ל?ק?ח ח?מ?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז03: ר?ע?ה צ?אן ע?ב?ד?יך? ג??ם א?נ?ח?נו? ג??ם א?בו?ת?ינו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז04: כ??י א?ין מ?ר?ע?ה ל?צ??אן א?ש??ר ל?ע?ב?ד?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז05: א?ב?יך? ו?א?ח?יך? ב??או? א?ל?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז06: ב??מ?יט?ב ה?א?ר?ץ הו?ש??ב א?ת א?ב?יך? ו?א?ת א?ח?יך? י?ש??בו? ב??א?ר?ץ ג??ש??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז07: ו?י??ב?א יו?ס?ף א?ת י?ע?ק?ב א?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז08: כ??מ??ה י?מ?י ש??נ?י ח?י??יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז09: מ?ע?ט ו?ר?ע?ים ה?יו? י?מ?י ש??נ?י ח?י??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז10: ו?י?ב?ר?ך? י?ע?ק?ב א?ת פ??ר?ע?ה ו?י??צ?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז11: ו?י?ו?ש??ב יו?ס?ף א?ת א?ב?יו ו?א?ת א?ח?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז12: ו?י?כ?ל?כ??ל יו?ס?ף א?ת א?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז13: ו?ל?ח?ם א?ין ב??כ?ל ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז14: ו?י?ל?ק??ט יו?ס?ף א?ת כ??ל ה?כ??ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז15: ו?י??ת??ם ה?כ??ס?ף מ?א?ר?ץ מ?צ?ר?י?ם ו?מ?א?ר?ץ כ??נ?ע?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז16: ה?בו? מ?ק?נ?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז17: ו?י??ב?יאו? א?ת מ?ק?נ?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז18: איך הפכה מצרים לבית עבדים / אראל  בראשית מז19: איך הפכה מצרים לבית עבדים / אראל  בראשית מז20: ו?י??ק?ן יו?ס?ף א?ת כ??ל א?ד?מ?ת מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז21: ו?א?ת ה?ע?ם ה?ע?ב?יר א?תו? ל?ע?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז22: ו?א?כ?לו? א?ת ח?ק??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז23: האם יוסף הפך את המצרים לעבדים? / אראל  בראשית מז24: האם יוסף הפך את המצרים לעבדים? / אראל  בראשית מז25: האם יוסף הפך את המצרים לעבדים? / אראל  בראשית מז26: ל?פ?ר?ע?ה ל?ח?מ?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז27: ו?י??א?ח?זו? ב?ה? ו?י??פ?רו? ו?י??ר?ב?ו? מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז28: ו?י?ח?י י?ע?ק?ב ב??א?ר?ץ מ?צ?ר?י?ם ש??ב?ע ע?ש??ר?ה ש??נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז29: ו?ע?ש??ית? ע?מ??ד?י ח?ס?ד ו?א?מ?ת א?ל נ?א ת?ק?ב??ר?נ?י ב??מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז30: ו?ש??כ?ב?ת??י ע?ם א?ב?ת?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מז31: ו?י??ש??ת??חו? י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח01: ו?י??ק??ח א?ת ש??נ?י ב?נ?יו ע?מ?ו? א?ת מ?נ?ש???ה ו?א?ת א?פ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח02: ו?י??ת?ח?ז??ק י?ש??ר?א?ל ו?י??ש??ב ע?ל ה?מ??ט??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח03: יעקב מאמץ את בני יוסף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח04: ביאור:בראשית מח4 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח06: ביאור:בראשית מח6 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח07: ביאור:בראשית מח7 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח08: מ?י א?ל??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח09: ב??נ?י ה?ם א?ש??ר נ?ת?ן ל?י א?ל?ה?ים ב??ז?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח10: ו?י??ג??ש? א?ת?ם א?ל?יו ו?י??ש???ק ל?ה?ם ו?י?ח?ב??ק ל?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח11: ר?א?ה פ?נ?יך? ל?א פ?ל??ל?ת??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח12: ו?י??ש??ת??חו? ל?א?פ??יו א?ר?צ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח13: ו?י??ק??ח יו?ס?ף א?ת ש??נ?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח14: ש??כ??ל א?ת י?ד?יו כ??י מ?נ?ש???ה ה?ב??כו?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח15: ו?י?ב?ר?ך? א?ת יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח16: י?ב?ר?ך? א?ת ה?נ??ע?ר?ים ו?י?ק??ר?א ב?ה?ם ש??מ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח17: ו?י??ת?מ?ך? י?ד א?ב?יו ל?ה?ס?יר א?ת?ה? מ?ע?ל ר?אש? א?פ?ר?י?ם ע?ל ר?אש? מ?נ?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח18: ל?א כ?ן א?ב?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח19: ו?או?ל?ם א?ח?יו ה?ק??ט?ן י?ג?ד??ל מ?מ??נ?ו? ו?ז?ר?עו? י?ה?י?ה מ?ל?א ה?ג?ו?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח20: ב??ך? י?ב?ר?ך? י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח21: ו?ה?ש??יב א?ת?כ?ם א?ל א?ר?ץ א?ב?ת?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מח22: ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי / אראל  בראשית מט01: ה?א?ס?פו? ו?א?ג??יד?ה ל?כ?ם א?ת א?ש??ר י?ק?ר?א א?ת?כ?ם ב??א?ח?ר?ית ה?י??מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט02: ה?ק??ב?צו? ו?ש??מ?עו? ב??נ?י י?ע?ק?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט03: ר?או?ב?ן ב??כ?ר?י א?ת??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט04: פ??ח?ז כ??מ??י?ם א?ל ת?ו?ת?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט05: כ??ל?י ח?מ?ס מ?כ?ר?ת?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט06: בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט07: א?ח?ל??ק?ם ב??י?ע?ק?ב ו?א?פ?יצ?ם ב??י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט08: י?ד?ך? ב??ע?ר?ף א?י?ב?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט10: עד כי יבוא שילה / חגי הופר  בראשית מט13: ז?בו?ל?ן ל?חו?ף י?מ??ים י?ש??כ??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט14: י?ש???שכ?ר, ח?מ?ר ג??ר?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט15: ו?י?ה?י ל?מ?ס ע?ב?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט16: ד??ן י?ד?ין ע?מ?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט17: דן לא מתאים למלוכה / Nahum -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט18: ל?יש?ו?ע?ת?ך?, ק?ו??ית?י י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט19: ג??ד, ג??דו?ד י?גו?ד?נ?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט20: מ?א?ש??ר, ש??מ?נ?ה ל?ח?מו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט21: נ?פ?ת??ל?י, א?י??ל?ה ש??ל?ח?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט23: ו?י??ש??ט?מ?הו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט24: ו?ת??ש??ב ב??א?ית?ן ק?ש??ת?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט25: ברכת יעקב ליוסף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט26: ב??ר?כ?ת א?ב?יך? ג??ב?רו? ע?ל ב??ר?כ?ת הו?ר?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט27: ב??נ?י?מ?ין ז?א?ב י?ט?ר?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט28: ו?ז?את א?ש??ר ד??ב??ר ל?ה?ם א?ב?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט29: ק?ב?רו? א?ת?י א?ל א?ב?ת?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט30: ב??מ??ע?ר?ה א?ש??ר ב??ש??ד?ה ה?מ??כ?פ??ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט31: ו?ש??מ??ה ק?ב?ר?ת??י א?ת ל?א?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט32: מ?ק?נ?ה ה?ש???ד?ה ו?ה?מ??ע?ר?ה א?ש??ר ב?ו?, מ?א?ת ב??נ?י ח?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית מט33: ו?י?כ?ל י?ע?ק?ב ל?צ?ו??ת א?ת ב??נ?יו ו?י??א?ס?ף ר?ג?ל?יו א?ל ה?מ??ט??ה ו?י??ג?ו?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ01: ו?י??פ??ל יו?ס?ף ע?ל פ??נ?י א?ב?יו ו?י??ב?ך?? ע?ל?יו ו?י??ש???ק לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ02: ו?י??ח?נ?טו? ה?ר?פ?א?ים א?ת י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ03: ו?י??ב?כ?ו? א?תו? מ?צ?ר?י?ם ש??ב?ע?ים יו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ04: ו?י?ד?ב??ר יו?ס?ף א?ל ב??ית פ??ר?ע?ה ל?אמ?ר א?ם נ?א מ?צ?את?י ח?ן ב??ע?ינ?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ05: ו?ע?ת??ה א?ע?ל?ה נ??א ו?א?ק?ב??ר?ה א?ת א?ב?י ו?א?ש?ו?ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ06: ע?ל?ה ו?ק?ב?ר א?ת א?ב?יך? כ??א?ש??ר ה?ש??ב??יע?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ07: ו?י??ע?ל יו?ס?ף ל?ק?ב??ר א?ת א?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ08: ו?כ?ל ב??ית יו?ס?ף ו?א?ח?יו ו?ב?ית א?ב?יו ר?ק ט?פ??ם ו?צ?אנ?ם ו?ב?ק?ר?ם ע?ז?בו? ב??א?ר?ץ ג??ש??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ09: ו?י??ע?ל ע?מ?ו? ג??ם ר?כ?ב ג??ם פ??ר?ש??ים ו?י?ה?י ה?מ??ח?נ?ה כ??ב?ד מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ10: ו?י??ב?או? ע?ד ג??ר?ן ה?א?ט?ד א?ש??ר ב??ע?ב?ר ה?י??ר?ד??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ11: ו?י??אמ?רו? א?ב?ל כ??ב?ד ז?ה ל?מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ12: ו?י??ע?ש?ו? ב?נ?יו לו? כ??ן כ??א?ש??ר צ?ו??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ13: ו?י??ש??או? א?תו? ב?נ?יו א?ר?צ?ה כ??נ?ע?ן ו?י??ק?ב??רו? א?תו? ב??מ?ע?ר?ת ש??ד?ה ה?מ??כ?פ??ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ14: ו?י??ש??ב יו?ס?ף מ?צ?ר?י?מ?ה הו?א ו?א?ח?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ15: ו?י??אמ?רו? לו? י?ש??ט?מ?נו? יו?ס?ף ו?ה?ש??ב י?ש??יב ל?נו? א?ת כ??ל ה?ר?ע?ה א?ש??ר ג??מ?ל?נו? א?תו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ16: ו?י?צ?ו?ו? א?ל יו?ס?ף ל?אמ?ר א?ב?יך? צ?ו??ה ל?פ?נ?י מו?תו? ל?אמ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ17: א?נ??א ש??א נ?א פ??ש??ע א?ח?יך? ו?ח?ט??את?ם כ??י ר?ע?ה ג?מ?לו?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ18: ו?י??פ??לו? ל?פ?נ?יו ו?י??אמ?רו? ה?נ??נ?ו? ל?ך? ל?ע?ב?ד?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ19: א?ל ת??יר?או? כ??י ה?ת?ח?ת א?ל?ה?ים א?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ21: ו?ע?ת??ה א?ל ת??יר?או? א?נ?כ?י א?כ?ל?כ??ל א?ת?כ?ם ו?א?ת ט?פ??כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ22: ו?י??ש??ב יו?ס?ף ב??מ?צ?ר?י?ם הו?א ו?ב?ית א?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ23: ו?י??ר?א יו?ס?ף ל?א?פ?ר?י?ם ב??נ?י ש??ל??ש??ים ג??ם ב??נ?י מ?כ?יר ב??ן מ?נ?ש???ה י?ל??דו? ע?ל ב??ר?כ??י יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ24: יוסף הנביא / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ25: ו?י??ש??ב??ע יו?ס?ף א?ת ב??נ?י י?ש??ר?א?ל ל?אמ?ר פ??ק?ד י?פ?ק?ד א?ל?ה?ים א?ת?כ?ם ו?ה?ע?ל?ת?ם א?ת ע?צ?מ?ת?י מ?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  בראשית נ26: ו?י??מ?ת יו?ס?ף ב??ן מ?א?ה ו?ע?ש??ר ש??נ?ים ו?י??ח?נ?טו? א?תו? ו?י??יש??ם ב??א?רו?ן ב??מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א08: א?ש??ר ל?א י?ד?ע א?ת יו?ס?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א09: הבעיה הדמוגרפית של המצרים / אראל  שמות א10: הבעיה הדמוגרפית של המצרים / אראל  שמות א11: ערי מסכנות = מחסני תבואה / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א12: ו?י??ק?צו? מ?פ??נ?י ב??נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א13: ו?י??ע?ב?דו? מ?צ?ר?י?ם א?ת ב??נ?י י?ש??ר?א?ל ב??פ?ר?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א14: ו?י?מ?ר?רו? א?ת ח?י??יה?ם ב??ע?ב?ד?ה ק?ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א15: ל?מ?י?ל??ד?ת ה?ע?ב?ר?י??ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א16: ב??י?ל??ד?כ?ן א?ת ה?ע?ב?ר?י?ו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א17: ו?ל?א ע?ש?ו? כ??א?ש??ר ד??ב??ר א?ל?יה?ן מ?ל?ך? מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א18: מ?ד?ו?ע? ע?ש??ית?ן ה?ד??ב?ר ה?ז??ה, ו?ת??ח?י??ין? א?ת ה?י?ל?ד?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א19: כ??י ח?יו?ת ה?נ??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות א20: וייטב אלהים למילדות / אראל  שמות א21: וייטב אלהים למילדות / אראל  שמות א22: כ??ל ה?ב??ן ה?י??ל?ו?ד ה?י?א?ר?ה ת??ש??ל?יכ?הו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות ב03: תיבת משה / אראל  שמות ב04: לדעה מה יעשה לו / אראל  שמות ב06: נער בוכה - מילדי העברים / אראל  שמות ב11: משה הצעיר / אראל  שמות ב12: ויפן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות ב13: הלכות מכות בשדה / אראל  שמות ב25: ה' יודע את צערנו גם כשאנחנו לא יודעים לבטאו במילים / אראל  שמות ג03: הסקרנות של משה / אראל  שמות ג04: הסקרנות של משה / אראל  שמות ג14: אהיה אשר אהיה / אראל (הגהה: עופר לביא)  שמות ג20: ו?ה?כ??ית?י א?ת מ?צ?ר?י?ם ב??כ?ל נ?פ?ל?א?ת?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות ג21: ל?א ת?ל?כו? ר?יק?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות ג22: ו?נ?צ??ל?ת??ם א?ת מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות ד11: מי שם פה לאדם? / אראל  שמות ה01: כ??ה א?מ?ר י?הו?ה א?ל?ה?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות ה02: מי הוא אלוהים / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות ה03: נ?ל?כ?ה נ??א ד??ר?ך? ש??ל?ש??ת י?מ?ים ב??מ??ד?ב??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות ה17: נרפים אתם... על כן אתם אומרים נלכה נזבחה / אראל  שמות ו09: איך להעביר בשורת גאולה / אראל  שמות ו13: להציע הקלה מיידית / אראל  שמות ו22: מישאל ואלצפן וסתרי / אראל  שמות ז03: ה' מנע מפרעה לפחד כדי שתהיה לו בחירה חפשית / אראל  שמות ז08: מופת התנין / אראל  שמות ז12: מופת התנין / אראל  שמות ז23: ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת / מחברים שונים -> פירושים וסימנים מכות מצרים  שמות ט12: ו?י?ח?ז??ק י?הו?ה א?ת ל?ב פ??ר?ע?ה ו?ל?א ש??מ?ע א?ל?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות טו02: זה אלי ואנוהו, אלהי אבי וארוממנהו / אראל  שמות טו08: ניצבו כמו נד נוזלים / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות טו09: אריק חרבי = אוציא חרבי מנדנה, אריק נדן חרבי / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות טו10: צללו כעופרת במים אדירים / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות טו21: האם מרים שרה בפני גברים? / ד"ר אדמיאל קוסמן -> דף שבועי 479, פרשת בשלח ה'תשס"ג (קישור חיצוני)  שמות טו25: במרה נקבעו בפעם הראשונה חוקי הגמול על קיום התורה / אראל  שמות טז08: בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לשבוע / אראל  שמות טז12: בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לשבוע / אראל  שמות טז29: אל יצא איש ממקומו ביום השביעי - משמעות הלכתית ורוחנית / אראל  שמות י01: בא אל פרעה, כי אנוכי הכבדתי את ליבו... למען שיתי אותותי אלה בקרבו / מחברים שונים -> פירושים וסימנים מכות מצרים  שמות י06: ויפן ויצא מעם פרעה / מחברים שונים -> פירושים וסימנים מכות מצרים  שמות י11: כי אותה אתם מבקשים - את מי? / מחברים שונים -> פורום חידות (קישור חיצוני)  שמות י17: ויסר מעלי רק את המות הזה / מחברים שונים -> פירושים וסימנים מכות מצרים  שמות יא05: ו?מ?ת כ??ל ב??כו?ר ב??א?ר?ץ מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות יב01: המצוה הראשונה והאחרונה בארץ מצרים / אראל  שמות יב02: החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה / אראל  שמות יב03: שה לבית אבות / אראל  שמות יב04: הצבא צועד על קיבתו / אראל  שמות יב07: מצוות מזוזה - מהדם אל הקלף / אראל  שמות יב09: לא נא ולא מבושל אלא צלוי / אראל  שמות יב11: פסח - חג החיפזון / אראל  שמות יב12: שפטים באלהי מצרים / אראל  שמות יב15: למה אסור להחזיק שאור בפסח? / אראל  שמות יב16: מלאכת אוכל נפש בחג / אראל  שמות יב17: לא להחמיץ את המצות / אראל  שמות יב22: עוצר עד בוקר / אראל  שמות יב31: פרעה מפר את הבטחתו / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות יב32: ו?ב?ר?כ?ת??ם ג??ם א?ת?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות יב38: ערב רב - אז והיום / אראל  שמות יב39: מדוע בני ישראל לא הכינו צדה לדרך? / אראל  שמות יב42: ליל שימורים / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות יג08: בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים / אראל  שמות יג13: ופטר חמור תפדה בשה / אראל  שמות יג17: דרך קצרה שהיא ארוכה / אראל  שמות יג18: דרך ים סוף / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות יג19: ויקח משה את עצמות יוסף / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות יד05: ו?י??ג??ד ל?מ?ל?ך? מ?צ?ר?י?ם כ??י ב?ר?ח ה?ע?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות יד07: ויקח שש מאות רכב בחור / אראל  שמות יד14: ה' יילחם לכם - ואתם תחרישון / אראל  שמות יז09: הופעתו של יהושע בפרשת מלחמת עמלק / נריה קליין -> כפית התשס"ז - מדור הנ"ך המסובך - הערת שוליים בלבד  שמות יז16: כי יד על כס יה / אראל  שמות יח20: יתרו ייעץ למשה לכתוב את התורה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות יח21: בחירות - שלב ב / אראל  שמות יט05: סגולה על תנאי / אראל  שמות יט06: ממלכת כהנים וגוי קדוש / אראל  שמות יט10: ו?ק?ד??ש??ת??ם ה?י?ו?ם ו?מ?ח?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כ03: הדיבר השני / אראל  שמות כ04: הדיבר השני / אראל  שמות כ05: הדיבר השני / אראל  שמות כ13: ל?א ת?ח?מ?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כ15: ו?א?ל י?ד?ב??ר ע?מ??נו? א?ל?ה?ים, פ??ן נ?מו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כ16: לבעבור נסות אתכם בא האלהים / אראל  שמות כ17: הערפל אשר שם האלהים / אראל  שמות כ18: א?ת??ם ר?א?ית?ם כ??י מ?ן ה?ש???מ?י?ם ד??ב??ר?ת??י ע?מ??כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כ20: ב??כ?ל ה?מ??קו?ם א?ש??ר א?ז?כ??יר א?ת ש??מ?י, א?בו?א א?ל?יך? ו?ב?ר?כ?ת??יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כ21: ו?א?ם מ?ז?ב??ח א?ב?נ?ים ת??ע?ש??ה ל??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כ22: ו?ל?א ת?ע?ל?ה ב?מ?ע?ל?ת ע?ל מ?ז?ב??ח?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כא02: כ??י ת?ק?נ?ה ע?ב?ד ע?ב?ר?י / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כא05: עונשו של הבוחר להיות עבד / אראל  שמות כא06: עונשו של הבוחר להיות עבד / אראל  שמות כא07: מדוע מתירה התורה לקחת אמה עבריה? / אראל  שמות כא08: מדוע מתירה התורה לקחת אמה עבריה? / אראל  שמות כא09: מדוע מתירה התורה לקחת אמה עבריה? / אראל  שמות כא14: וכי יזיד איש על רעהו להרגו בעורמה - מעם מזבחי תיקחנו למות / אראל  שמות כא26: עבד כנעני יוצא בשן ועין / אראל  שמות כא27: עבד כנעני יוצא בשן ועין / אראל  שמות כא28: השור הרוצח / אראל  שמות כא29: שור נגח שהמית אדם / אראל  שמות כא33: נזקי בור - סיכום / אראל  שמות כא36: שור נגח שהמית בהמה / אראל  שמות כא37: תשלומי ארבעה וחמישה / אראל  שמות כב03: תשלומי כפל על גניבת בהמה / אראל  שמות כב04: נזקי שן ורגל - סיכום / אראל  שמות כב05: נזקי אש - סיכום / אראל  שמות כב06: שומר חינם - הגבלת אחריות / אראל  שמות כב07: אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו / -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כב07: שומר חינם - הגבלת אחריות / אראל  שמות כב08: קנס על דיבור של פשע / אראל  שמות כב14: שני תנאים בדיני שומרים / אראל  שמות כב15: הלכות פיתוי / אראל  שמות כב16: הלכות פיתוי / אראל  שמות כג02: כוחו ומגבלותיו של הביטול ברוב / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כג05: עזוב תעזוב עמו / אראל  שמות כג07: כי לא אצדיק רשע / אראל  שמות כג07: מדבר שקר תרחק / אראל  שמות כג07: מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרג, כי לא אצדיק רשע / אראל  שמות כג07: נקי וצדיק - אל תהרוג! / אראל  שמות כג11: שמיטת קרקעות - לא לאביונים בלבד / אראל  שמות כג19: דיני הבאת ביכורים / אראל  שמות כג23: כי ילך מלאכי לפניך, והביאך... והכחדתיו / אראל  שמות כד01: משה עולה לתורה / אראל  שמות כד07: נ?ע?ש??ה ו?נ?ש??מ?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות כד09: המחזה על הר סיני / אברהם מדי -> משכן אחוה, ליל שבת פרשת משפטים התשסח  שמות כד10: המחזה על הר סיני / אברהם מדי -> משכן אחוה, ליל שבת פרשת משפטים התשסח  שמות כד10: לבנת הספיר / אראל  שמות כד11: המחזה על הר סיני / אברהם מדי -> משכן אחוה, ליל שבת פרשת משפטים התשסח  שמות כה36: מקשה אחת - זהב טהור / אראל  שמות ל12: לקראת המפקד - לתת כופר-נפש לה', תרומה לבניין המקדש / אראל  שמות ל13: מחצית השקל / אראל  שמות לב01: ו?י??אמ?ר א?ל?ה?ם, א?ה?ר?ן, פ??ר?קו? נ?ז?מ?י ה?ז??ה?ב קו?ם ע?ש??ה ל?נו? א?ל?ה?ים א?ש??ר י?ל?כו? ל?פ?נ?ינו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב02: ו?י??אמ?ר א?ל?ה?ם, א?ה?ר?ן, פ??ר?קו? נ?ז?מ?י ה?ז??ה?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב03: ו?י??ת?פ??ר?קו? כ??ל ה?ע?ם א?ת נ?ז?מ?י ה?ז??ה?ב א?ש??ר ב??א?ז?נ?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב04: ו?י??אמ?רו? א?ל??ה א?ל?ה?יך? י?ש??ר?א?ל א?ש??ר ה?ע?לו?ך? מ?א?ר?ץ מ?צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב05: חג מתן לוחות הברית / אראל  שמות לב06: ו?י??ע?לו? ע?ל?ת ו?י??ג??ש?ו? ש??ל?מ?ים; ו?י??ש??ב ה?ע?ם ל?א?כ?ל ו?ש??תו? ו?י??ק?מו? ל?צ?ח?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב07: ל?ך? ר?ד כ??י ש??ח?ת ע?מ??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב08: ס?רו? מ?ה?ר מ?ן ה?ד??ר?ך? א?ש??ר צ?ו??ית?ם ע?ש?ו? ל?ה?ם ע?ג?ל מ?ס??כ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב09: עם קשה עורף / אראל  שמות לב10: ו?ע?ת??ה ה?נ??יח?ה ל??י ו?י?ח?ר א?פ??י ב?ה?ם ו?א?כ?ל??ם ו?א?ע?ש??ה או?ת?ך? ל?גו?י ג??דו?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב12: ש?ו?ב מ?ח?רו?ן א?פ??ך? ו?ה?נ??ח?ם ע?ל ה?ר?ע?ה ל?ע?מ??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב13: ז?כ?ר ל?א?ב?ר?ה?ם ל?י?צ?ח?ק ו?ל?י?ש??ר?א?ל ע?ב?ד?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב14: ו?י??נ??ח?ם י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב15: ו?ה?ל??ח?ת, מ?ע?ש??ה א?ל?ה?ים ה?מ??ה ו?י??פ?ן ו?י??ר?ד מ?ש??ה מ?ן ה?ה?ר ו?ש??נ?י ל?ח?ת ה?ע?ד?ת ב??י?דו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב16: ו?ה?ל??ח?ת, מ?ע?ש??ה א?ל?ה?ים ה?מ??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב17: י??ש??מ?ע י?הו?ש??ע? א?ת קו?ל ה?ע?ם ב??ר?ע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב18: קו?ל ע?נ?ו?ת א?נ?כ?י ש??מ?ע? / Erel Segal -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב19: ו?י??ח?ר א?ף מ?ש??ה ו?י??ש??ל?ך? מ?י??ד?ו א?ת ה?ל??ח?ת ו?י?ש??ב??ר א?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב20: ו?י??ק??ח א?ת א?ש??ר ע?ש?ו? ו?י??ש??ר?ף ב??א?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב21: מ?ה ע?ש??ה ל?ך? ה?ע?ם ה?ז??ה, כ??י ה?ב?את? ע?ל?יו ח?ט?א?ה ג?ד?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב22: א?ת??ה י?ד?ע?ת?? א?ת ה?ע?ם כ??י ב?ר?ע הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב23: ע?ש??ה ל?נו? א?ל?ה?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב24: ל?מ?י ז?ה?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב25: ו?י??ר?א מ?ש??ה א?ת ה?ע?ם כ??י פ?ר?ע? הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב26: מ?י ל?יהו?ה א?ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב27: ע?ב?רו? ו?ש?ו?בו? מ?ש???ע?ר ל?ש??ע?ר ב??מ??ח?נ?ה ו?ה?ר?גו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב28: ו?י??פ??ל מ?ן ה?ע?ם ב??י?ו?ם ה?הו?א כ??ש??ל?ש??ת א?ל?פ?י א?יש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב29: מ?ל?או? י?ד?כ?ם ה?י?ו?ם ל?יהו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב30: ו?ע?ת??ה א?ע?ל?ה א?ל י?הו?ה או?ל?י א?כ?פ??ר?ה ב??ע?ד ח?ט??את?כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב31: המנהיג מתוודה על חטאי העם / אראל  שמות לב32: מ?ח?נ?י נ?א מ?ס??פ?ר?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב33: מ?י א?ש??ר ח?ט?א ל?י א?מ?ח?נ?ו? מ?ס??פ?ר?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב34: ל?ך? נ?ח?ה א?ת ה?ע?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לב35: ו?י??ג??ף י?הו?ה א?ת ה?ע?ם ע?ל א?ש??ר ע?ש?ו? א?ת ה?ע?ג?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לג01: אל ארץ זבת חלב ודבש / אראל  שמות לג02: אל ארץ זבת חלב ודבש / אראל  שמות לג03: אל ארץ זבת חלב ודבש / אראל  שמות לג07: מתי היה אוהל מועד מחוץ למחנה? / אראל  שמות לג14: פניי ילכו, והניחותי לך / אראל  שמות לג15: האולטימטום של משה / אראל  שמות לג18: הראני נא את כבודך / אראל  שמות לג19: אני אעביר כל טובי על פניך / אראל  שמות לג20: לא תוכל לראות את פני / אראל  שמות לג22: משה בנקרת הצור / אראל  שמות לג23: וראית את אחוריי, ופניי לא ייראו / אראל  שמות לד20: ופטר חמור תפדה בשה / אראל  שמות לד21: בחריש ובקציר תשבות / אראל  שמות לד24: ולא יחמוד איש את ארצך / אראל  שמות לד29: קרן עור פניו / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות לה03: לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת / אראל  שמות לה10: וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה ה' / אראל  שמות לח26: מחצית השקל / אראל  שמות לט12: לשם שבו ואחלמה / אראל  שמות לט17: העבותות הזהב / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמות מ35: ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד / אראל  ויקרא ב11: אסור להקריב שאור ודבש על המזבח / אראל  ויקרא ב14: אביב קלוי באש - מתכון / אראל  ויקרא ה12: וקמץ הכהן ממנה / אראל  ויקרא ה21: מעילה בעזרת השם / אראל  ויקרא ה22: מעילה בעזרת השם / אראל  ויקרא ה23: השבת הרכוש הגזול - שלב ראשון בתיקון / אראל  ויקרא ה24: השבת הרכוש הגזול - שלב ראשון בתיקון / אראל  ויקרא ז12: התודה מקרבת את השלום / יואב מיליס -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טו01: ו?י?ד?ב??ר י?הו?ה א?ל מ?ש??ה ו?א?ל א?ה?ר?ן ל?אמ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טו04: כ??ל ה?מ??ש??כ??ב א?ש??ר י?ש??כ??ב ע?ל?יו ה?ז??ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טו05: ו?א?יש? א?ש??ר י?ג??ע ב??מ?ש??כ??בו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טו06: ו?ה?י??ש??ב ע?ל ה?כ??ל?י, א?ש??ר י?ש??ב ע?ל?יו ה?ז??ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טו07: ו?ה?נ??ג?ע? ב??ב?ש??ר ה?ז??ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טו08: ו?כ?י י?ר?ק ה?ז??ב ב??ט??הו?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טו09: ו?כ?ל ה?מ??ר?כ??ב, א?ש??ר י?ר?כ??ב ע?ל?יו ה?ז??ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טו31: ו?ה?ז??ר?ת??ם א?ת ב??נ?י י?ש??ר?א?ל מ?ט??מ?א?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טו32: ז?את ת?ו?ר?ת ה?ז??ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טו33: ו?ה?ד??ו?ה ב??נ?ד??ת?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טז08: הגורלות בעבודת יום הכיפורים - גישות שונות לגבי משמעותן / אורי מילר -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא טז09: שעיר לה' ושעיר לעזאזל / אראל  ויקרא טז10: שעיר לה' ושעיר לעזאזל / אראל  ויקרא י03: מתי אמר ה' "בקרוביי איקדש"? / אראל (הגהה: עופר לביא)  ויקרא י19: מדוע לא אכל אהרן משעיר החטאת? / אראל (ערך)  ויקרא יג03: נגע צרעת / אראל  ויקרא יג05: להיכנס לבידוד שבועיים / אראל  ויקרא יג45: עונשו של פטפטן / אראל  ויקרא יד14: לא לעשות "לייק" ללשון הרע / אראל  ויקרא יד36: טהרה קוונטית / אראל  ויקרא יח18: "ואישה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה" - פירוש חז"ל לעומת הפירוש הקראי / הרב אלחנן סמט -> עיונים בפרשות השבוע ב, אחרי-קדושים (קישור חיצוני)  ויקרא יח25: ותקיא הארץ את יושביה / אראל  ויקרא יט09: דיני פאה בשדה / אראל  ויקרא יט10: דיני פרט בכרם / אראל  ויקרא יט14: אסור לסייע לאדם לעבור עבירה / אראל  ויקרא יט19: מה זה כלאיים? / אראל  ויקרא יט29: אל תחלל את בתך להזנותה, ולא תזנה הארץ / אראל  ויקרא כג15: ספירת העומר בספר ויקרא / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא כג22: דיני לקט בשדה / אראל  ויקרא כג27: מערב עד ערב תשבתו שבתכם / אראל  ויקרא כג32: מערב עד ערב תשבתו שבתכם / אראל  ויקרא כג40: ארבעת המינים - להודות לה' על צמחי הארץ / אראל  ויקרא כד20: הפוסל - במומו פוסל  ויקרא כה01: מה עניין שמיטה אצל הר סיני? / אראל  ויקרא כה02: ושבתה הארץ שבת לה' / אראל  ויקרא כה03: מצווה לעבד את האדמה שש שנים / אראל  ויקרא כה04: המלאכות האסורות בשבת הארץ / אראל  ויקרא כה05: ספיחי קציר וענבי נזיר / אראל  ויקרא כה06: בשנה השביעית אנחנו סועדים על שולחן השבת של גברת ארץ ישראלי / אראל  ויקרא כה07: יבול שביעית לבהמה ולחיה / אראל  ויקרא כה08: שנת יובל - ויקרא כה8 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא כה09: שנת יובל - ויקרא כה9 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא כה11: שנת יובל - ויקרא כה11 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא כה12: שנת יובל - ויקרא כה12 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא כה13: שנת יובל - ויקרא כה13 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא כה14: שנת יובל - ויקרא כה14 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא כה15: שנת יובל - ויקרא כה15 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא כה16: שנת יובל - ויקרא כה16 / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ויקרא כה20: יבול שישית - מה נאכל בשנה השביעית / אראל  ויקרא כה21: וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית / אראל  ויקרא כה22: יבול שישית - מה נאכל בשנה השביעית / אראל  ויקרא כה23: והארץ לא תימכר לצמיתות / אראל  ויקרא כה29: למי שייך הבית? / אראל  ויקרא כה30: למי שייך הבית? / אראל  ויקרא כה31: למי שייך הבית? / אראל  ויקרא כו09: והקימותי את בריתי אתכם - ניסים חדשים או הדרכות חדשות / אראל -> מכתב  ויקרא כו29: ואכלתם בשר בניכם / אראל  ויקרא כו34: הארץ תנוח, איתנו או בלעדינו / אראל  ויקרא כו35: הארץ תנוח, איתנו או בלעדינו / אראל  ויקרא כו38: ואבדתם בגויים? ואכלה אתכם ארץ אויביכם? / אראל  ויקרא כז16: מה ערכו של שדה? / אראל  ויקרא כז28: החרמת חיים / אראל  ויקרא כז29: החרמת חיים / אראל  במדבר ג49: כסף הפדיום / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  במדבר ד20: לא לראות את המקדש כשהוא מתלבש או מתפשט / אראל  במדבר ה12: מעילה בין איש לאשתו / אראל  במדבר ו23: כ??ה ת?ב?ר?כו? א?ת ב??נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  במדבר ו24: י?ב?ר?כ?ך? י?הו?ה ו?י?ש??מ?ר?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  במדבר ו25: י?א?ר ה' פ??נ?יו א?ל?יך? ו?יח?נ??ך?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  במדבר ו26: ו?י?ש??ם ל?ך? ש??לו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  במדבר ו27: ו?א?נ?י א?ב?ר?כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  במדבר טז01: מה לקח קורח? / אראל  במדבר טז02: מי היו 250 הנשיאים? / אראל  במדבר טז05: מנהיג אמיתי מעביר את הבחירה לה' / אראל  במדבר טז13: במה האשימו דתן ואבירם את משה / אראל  במדבר טז14: במה האשימו דתן ואבירם את משה / אראל  במדבר טז15: תפילה שה' לא יפנה לתפילת האויבים / אראל  במדבר טז20: הבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע / אראל  במדבר טז21: הבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע / אראל  במדבר יא05: האספסוף מתגעגע לתפריט המצרי / אראל  במדבר יא12: חובת ההורים לטפל בילדיהם / אראל  במדבר יא28: חופש ההתנבאות / אראל  במדבר יא29: חופש ההתנבאות / אראל  במדבר יג18: הארץ - מה היא? / אראל  במדבר יג19: הארץ - מה היא? / אראל  במדבר יג20: הארץ - מה היא? / אראל  במדבר יג30: ויהס כלב את העם אל משה / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  במדבר יד34: התרים (המרגלים) - למה נענשו לפי מספר הימים שהיו בארץ? / אראל  במדבר יז06: אתם המתם את עם ה'! / אראל  במדבר יח21: מעשר הלויים - שכר על עבודה ופיצוי על נחלה / אראל  במדבר יח22: מעשר הלויים - שכר על עבודה ופיצוי על נחלה / אראל  במדבר יח23: מעשר הלויים - שכר על עבודה ופיצוי על נחלה / אראל  במדבר יח24: מעשר הלויים - שכר על עבודה ופיצוי על נחלה / אראל  במדבר יט02: פרת משה רבנו / אראל  במדבר כ01: קדש וקדש ברנע / תולדות אדם -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  במדבר כ12: יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל / תולדות אדם -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  במדבר כא08: שרף, נס, חי / אראל  במדבר כא18: וממדבר מתנה / אראל  במדבר כא27: על כן יאמרו המושלים בואו חשבון / אראל  במדבר כב12: מדוע היה אכפת לה' אם בלעם מקלל או מברך? / אראל  במדבר כב21: פרשת האתון - סוף מעשה במחשבה תחילה / הרב אלחנן סמט -> עיונים בפרשות השבוע א (קישור חיצוני)  במדבר כג08: הן עם לבדד ישכון, ובגוים לא יתחשב / אראל  במדבר כג09: הן עם לבדד ישכון, ובגוים לא יתחשב / אראל  במדבר כד01: בלעם פוקח את עיניו / אראל  במדבר כד02: בלעם פוקח את עיניו / אראל  במדבר כד03: בלעם פוקח את עיניו / אראל  במדבר כד04: בלעם פוקח את עיניו / אראל  במדבר כה06: והמה בוכים פתח אוהל מועד / אראל  במדבר כה09: המגפה המואבית-מדיינית / אראל  במדבר כה12: קנאות מביאה שלום עם ה' / אראל  במדבר כה13: כהונת פינחס בן אלעזר / אראל  במדבר כו49: ליצר - משפחת היצרי, לשילם - משפחת השילמי / אראל  במדבר כו52: לאלה תחלק הארץ בנחלה / אראל  במדבר כו53: לאלה תחלק הארץ בנחלה / אראל  במדבר כו54: איך מחלקים נחלות בצורה הוגנת / אראל  במדבר כו55: ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ או לבאי הארץ נתחלקה הארץ? / אראל  במדבר כו56: איך מחלקים נחלות בצורה הוגנת / אראל  במדבר כז15: משה מבקש לו מחליף / אראל  במדבר כז16: משה מבקש לו מחליף / אראל  במדבר כז17: המנהיג צריך לצאת לפני העם / אראל  במדבר כז17: משה מבקש לו מחליף / אראל  במדבר כח26: קרבן מוסף של חג השבועות / אראל  במדבר כח27: קרבן מוסף של חג השבועות / אראל  במדבר ל17: הפרת נדרים - תיקון הקשר בין איש לאשתו / אראל  במדבר לא04: כל אזרח מאמץ חייל בתפילה / אראל  במדבר לה24: העברת השיפוט מיד הפרט ליד הציבור / אראל  במדבר לה25: הרוצח בשגגה נשאר בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול / אראל  במדבר לה33: כפרה על רצח - תנאי הכרחי ומספיק / אראל  במדבר לו06: חוק נישואי בנות צלפחד / אראל  דברים א02: אחד עשר יום מחורב, דרך הר שעיר, עד קדש ברנע / אראל  דברים א06: רב לכם שבת בהר הזה / אראל  דברים א12: דברים - קריאת התורה / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברים א13: בחירות - שלב א / אראל  דברים א17: לא תכירו פנים במשפט / אראל  דברים א35: אם יראה איש באנשים האלה / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברים א37: משה נענש על חטא המרגלים / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברים ב06: לקנות אוכל מהגויים כדי לפרסם את ברכת ה' / אראל  דברים ב07: לקנות אוכל מהגויים כדי לפרסם את ברכת ה' / אראל  דברים ב26: למה משה הציע שלום לסיחון? / אראל  דברים ג24: הלכות תפילה שלומדים מתחינת משה על הכניסה לארץ / אראל  דברים ד04: דבקות בה' - בחיים, כל העם, וכבר בימינו / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברים ד06: חכמתנו לעיני הגויים / אראל  דברים ד07: חכמתנו לעיני הגויים / אראל  דברים ד08: חכמתנו לעיני הגויים / אראל  דברים ד20: ה' הוציא אותנו מכור הברזל / אראל  דברים ד23: לא לעשות מהמצוות פסלים / אראל  דברים ד28: כשבני ישראל מתרחקים מעבודת ה' בארץ ישראל, הם עובדים אלילים בגלות / אראל  דברים ד29: וביקשתם משם את ה' אלהיך ומצאת - מה תמצא? / נכספה נפשי ועוד -> דרישת ה' באמצעות חקר המקרא (קישור חיצוני)  דברים ד32: הזכות והחובה לשאול / אראל  דברים ד41: ערי מקלט - שלוש שש תשע / אראל  דברים ה07: הדיבר השני / אראל  דברים ה08: הדיבר השני / אראל  דברים ה09: הדיבר השני / אראל  דברים ו19: להדוף את כל אויביך מפניך / אראל  דברים ז17: רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם? / אראל  דברים ז18: להתגבר על הפחד ע"י זכירת מעשי ה' / אראל  דברים ז25: לא תביא תועבה אל ביתך / אראל  דברים ז26: לא תביא תועבה אל ביתך / אראל  דברים ח02: לדעת את אשר בלבבך / אראל  דברים ח05: המצוה לדעת שכל מה שה' עושה הוא עושה מתוך אהבה / אראל  דברים ט15: לוחות הברית המרחפים / אראל  דברים ט17: לוחות הברית המרחפים / אראל  דברים טו01: מה הקשר בין שמיטת קרקעות לשמיטת חובות? / אראל  דברים טו01: שמיטת חובות - הגדרה ומשמעות / אראל  דברים טו02: שמיטת חובות - הגדרה ומשמעות / אראל  דברים טו07: איך משכנעים אנשים שאינם רוצים להלוות לעניים / אראל  דברים טו09: איך משכנעים אנשים שאינם רוצים להלוות לעניים / אראל  דברים טו10: איך משכנעים אנשים שאינם רוצים להלוות לעניים / אראל  דברים טו11: איך משכנעים אנשים שאינם רוצים להלוות לעניים / אראל  דברים טז09: ספירת העומר בספר דברים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברים טז18: מצוה למנות שופטים שישפטו בצדק / אראל  דברים טז19: שוחד בחירות / אראל  דברים טז20: איך רודפים אחרי הצדק / אראל  דברים טז21: עץ - לא ליד המזבח / אראל  דברים טז22: ה' שונא מצבות / אראל  דברים י16: מילת ערלת הלב / אראל  דברים י17: ה' לא לוקח שוחד / אראל  דברים יא10: ארץ ישראל לא כארץ מצרים / אראל  דברים יא11: ארץ ישראל לא כארץ מצרים / אראל  דברים יא12: להסתכל רק על ארץ ישראל / אראל  דברים יא15: ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת / אראל  דברים יא26: מצוות התורה - ברכה וקללה / אראל  דברים יא32: לרשת את הארץ - כדי לשמור את המצוות / אראל  דברים יב02: לאבד עבודה זרה בלי להרוס את הטבע / אראל  דברים יב03: לאבד עבודה זרה מהשטח ומהתודעה / אראל  דברים יב04: אל תבנו לה' בית כמו שעושים הגויים! / אראל  דברים יב05: לשכנו תדרשו  דברים יב08: משכן ה' הוא לא בית מטבחיים! / אראל  דברים יב09: משכן ה' הוא לא בית מטבחיים! / אראל  דברים יב10: משכן ה' הוא לא בית מטבחיים! / אראל  דברים יב11: משכן ה' הוא לא בית מטבחיים! / אראל  דברים יב23: הדם הוא הנפש / אראל  דברים יד23: מעשר שני - כדי שכל אחד ירגיש כמו לוי / אראל  דברים יד29: מעשר עני - לתת כדי להשביע / אראל  דברים יז07: יד העדים תהיה בו בראשונה / אראל  דברים יז08: ממי צריך לבקש הדרכה / אראל  דברים יז10: ממי צריך לבקש הדרכה / אראל  דברים יז11: לא תסור... ימין ושמאל / אראל -> מכתב  דברים יז14: סוג המשטר תלוי ברצון העם / אראל  דברים יז15: מלך אשר יבחר ה' / אראל  דברים יז16: לא ירבה לו סוסים - ולא ישיב את העם מצרימה / אראל  דברים יז17: המשפחה המלכותית / אראל  דברים יז17: התקציב המלכותי / אראל  דברים יז18: השלטון הרצוי בישראל ע"פ התורה / אראל  דברים יז19: הפרדת רשויות בין המחוקק למלך / אראל  דברים יח02: נחלת הכהנים והלויים בתורה / אראל  דברים יח13: תמים תהיה עם ה' אלהיך / אראל  דברים יט01: ערי מקלט - שלוש שש תשע / אראל  דברים יט15: שנים או שלושה עדים זוממים / אראל  דברים כ08: פטור מגיוס לפחדנים / אראל  דברים כ09: למנות שרי צבא ברגע האחרון / אראל  דברים כ10: עיר = תא שטח; במלחמה יש לקרוא לשלום לכל עיר בנפרד / אראל  דברים כ19: לא תשחית את עצה / אראל  דברים כא15: האם יעקב עבר על המצוה שלא להעביר את הבכורה? / אראל  דברים כב06: מצוות שילוח הקן - רשות או חובה? / אראל  דברים כב07: מצוות שילוח הקן - טעמים שונים / אראל  דברים כב08: בור ומעקה / אראל  דברים כב09: פן תקדש המלאה / אראל  דברים כב11: טעמי איסור לבישת שעטנז / אראל  דברים כב17: ופרשו השמלה / אראל  דברים כב29: עונשם של אנסים בתורה / אראל  דברים כג04: ל?א י?ב?א ע?מ?ו?נ?י ו?מו?א?ב?י ב??ק?ה?ל י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברים כג08: לא תתעב / אראל  דברים כג16: ממה צריך להציל עבד / אראל  דברים כג17: לארח פליטים בקרבנו / אראל  דברים כג21: לנכרי תשיך / אראל  דברים כד05: ושימח את אשתו / אראל  דברים כד06: רחיים ורכב = כלי הכנת אוכל וכלי תחבורה / אראל  דברים כד09: זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים / אראל  דברים כד19: דיני שכחה בשדה / אראל  דברים כד21: דיני עוללות בכרם / אראל  דברים כה01: הלכות מכות בבית המשפט / אראל  דברים כה02: הלכות מכות בבית המשפט / אראל  דברים כה03: הלכות מכות בבית המשפט / אראל  דברים כה04: ל?א ת?ח?ס?ם ש?ו?ר ב??ד?יש?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברים כה06: ולא ימחה שמו מישראל / אראל  דברים כה09: ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו / אראל  דברים כה17: זכור את אשר-עשה לך עמלק / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברים כה19: מחה את-זכר עמלק / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברים כו01: מצוות הביכורים - הודיה על הביאה לארץ / אראל  דברים כו02: המצוה להביא את ראשית הפרי לבית הבחירה / אראל  דברים כו03: הגדת הביכורים / אראל  דברים כו04: להביא ביכורים בסל מענפים / אראל  דברים כו06: המצרים עשו אותנו רעים / אראל  דברים כו11: להביא ביכורים בשמחה / אראל  דברים כח12: להוריד את החוב הלאומי לאפס / אראל  דברים כח21: ידבק ה' בך את הדבר - קללה וברכה / אראל  דברים כח34: והיית משוגע / אראל  דברים כח47: לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב מרוב כל / אראל  דברים ל06: כשההורים מלים את לבבם, גם לב הילדים נמול / אראל  דברים ל19: ובחרת בחיים / אראל  דברים לב04: שיחת לו לא בניו מומם / אראל  דברים לב05: שיחת לו לא בניו מומם / אראל  דברים לב08: כשה' חילק את העולם בין העמים, הוא דאג שיישאר מקום לעם ישראל / אראל  דברים לב11: כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף / אראל  דברים לב15: וישמן ישורון ויבעט / אראל  דברים לב21: לא אל - לא עם / אראל  דברים לג01: להיפרד בברכה / אראל  דברים לג01: לפני ברכת משה - הקדמה או הסכמה? / אראל  דברים לג02: לפני ברכת משה - הקדמה או הסכמה? / אראל  דברים לג05: ויהי בישורון מלך / אראל  דברים לג08: ברכת משה לאהרן / אראל  יהושע א01: ו?י??אמ?ר י?הו?ה א?ל י?הו?ש??ע? ב??ן נו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א02: ו?ע?ת??ה, קו?ם ע?ב?ר א?ת ה?י??ר?ד??ן ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א03: כ??ל מ?קו?ם א?ש??ר ת??ד?ר?ך? כ??ף ר?ג?ל?כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א04: י?ה?י?ה ג??בו?ל?כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א05: ל?א א?ר?פ??ך? ו?ל?א א?ע?ז?ב?ך?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א06: כ??י א?ת??ה ת??נ?ח?יל א?ת ה?ע?ם ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א07: ל?ש??מ?ר ל?ע?ש?ו?ת כ??כ?ל ה?ת?ו?ר?ה א?ש??ר צ?ו??ך? מ?ש??ה ע?ב?ד??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א08: ו?ה?ג?ית? ב?ו? יו?מ?ם ו?ל?י?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א09: כ??י ע?מ??ך? י?הו?ה א?ל?ה?יך? ב??כ?ל א?ש??ר ת??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א10: ו?י?צ?ו י?הו?ש??ע? א?ת ש??ט?ר?י ה?ע?ם ל?אמ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א11: כ??י ב??עו?ד ש??ל?ש??ת י?מ?ים א?ת??ם ע?ב?ר?ים א?ת ה?י??ר?ד??ן ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א12: ו?ל?ראו?ב?נ?י, ו?ל?ג??ד?י, ו?ל?ח?צ?י ש??ב?ט ה?מ?נ?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א13: ז?כו?ר א?ת ה?ד??ב?ר א?ש??ר צ?ו??ה א?ת?כ?ם מ?ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א14: ו?א?ת??ם ת??ע?ב?רו? ח?מ?ש??ים ל?פ?נ?י א?ח?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א15: ו?י?ר?ש?ו? ג?ם ה?מ??ה א?ת ה?א?ר?ץ א?ש??ר י?הו?ה א?ל?ה?יכ?ם נ?ת?ן ל?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א16: כ??ל א?ש??ר צ?ו??ית?נו? נ?ע?ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א17: כ??כ?ל א?ש??ר ש??מ?ע?נו? א?ל מ?ש??ה, כ??ן נ?ש??מ?ע א?ל?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע א18: כ??ל א?יש? א?ש??ר י?מ?ר?ה א?ת פ??יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב02: ה?נ??ה א?נ?ש??ים ב??או? ה?נ??ה ה?ל??י?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב03: כ??י ל?ח?פ??ר א?ת כ??ל ה?א?ר?ץ ב??או? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב04: כ??ן, ב??או? א?ל?י ה?א?נ?ש??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב05: ר?ד?פו? מ?ה?ר א?ח?ר?יה?ם כ??י ת?ש???יגו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב06: ו?ת??ט?מ?נ?ם ב??פ?ש??ת??י ה?ע?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב07: ו?ה?א?נ?ש??ים ר?ד?פו? א?ח?ר?יה?ם ד??ר?ך? ה?י??ר?ד??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב08: ו?ה?יא ע?ל?ת?ה ע?ל?יה?ם ע?ל ה?ג??ג / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב09: י?ד?ע?ת??י כ??י נ?ת?ן י?הו?ה ל?כ?ם א?ת ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב11: ו?י??מ??ס ל?ב?ב?נו? ו?ל?א ק?מ?ה עו?ד רו?ח? ב??א?יש? מ?פ??נ?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב12: ה?ש???ב?עו? נ?א ל?י ב??יהו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב13: ו?ה?צ??ל?ת??ם א?ת נ?פ?ש??ת?ינו? מ?מ??ו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב14: נ?פ?ש??נו? ת?ח?ת??יכ?ם ל?מו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב15: ו?ת?ו?ר?ד?ם ב??ח?ב?ל ב??ע?ד ה?ח?ל?ו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב16: ו?נ?ח?ב??ת?ם ש??מ??ה ש??ל?ש??ת י?מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב17: נ?ק?י??ם א?נ?ח?נו? מ?ש???ב?ע?ת?ך? ה?ז??ה א?ש??ר ה?ש??ב??ע?ת??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב19: ו?ה?י?ה כ??ל א?ש??ר י?צ?א מ?ד??ל?ת?י ב?ית?ך? ה?חו?צ?ה - ד??מו? ב?ר?אש?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב20: ו?ה?י?ינו? נ?ק?י??ם מ?ש???ב?ע?ת?ך? א?ש??ר ה?ש??ב??ע?ת??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב21: כ??ד?ב?ר?יכ?ם כ??ן הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב22: מה עשו המרגלים בהרים / נריה קליין -> כפית התשס"ז - מדור הנ"ך המסובך 3  יהושע ב23: ו?י?ס?פ??רו לו? א?ת כ??ל ה?מ??צ?או?ת או?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ב24: כ??י נ?ת?ן י?הו?ה ב??י?ד?נו? א?ת כ??ל ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג01: ו?י??ש??כ??ם י?הו?ש??ע? ב??ב??ק?ר ו?י??ס?עו? מ?ה?ש???ט??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג02: ו?י??ע?ב?רו? ה?ש???ט?ר?ים ב??ק?ר?ב ה?מ??ח?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג03: כ??ר?א?ת?כ?ם א?ת א?רו?ן ב??ר?ית י?הו?ה א?ל?ה?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג04: ל?מ?ע?ן א?ש??ר ת??ד?עו? א?ת ה?ד??ר?ך? א?ש??ר ת??ל?כו? ב?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג05: כ??י מ?ח?ר י?ע?ש??ה י?הו?ה ב??ק?ר?ב??כ?ם נ?פ?ל?או?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג06: ש??או? א?ת א?רו?ן ה?ב??ר?ית, ו?ע?ב?רו? ל?פ?נ?י ה?ע?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג07: ה?י?ו?ם ה?ז??ה א?ח?ל ג??ד??ל?ך? ב??ע?ינ?י כ??ל י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג08: כ??ב?א?כ?ם ע?ד ק?צ?ה מ?י ה?י??ר?ד??ן, ב??י??ר?ד??ן ת??ע?מ?דו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג09: ו?ש??מ?עו? א?ת ד??ב?ר?י י?הו?ה א?ל?ה?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג10: ב??ז?את ת??ד?עו?ן כ??י א?ל ח?י ב??ק?ר?ב??כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג11: א?דו?ן כ??ל ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג12: ק?חו? ל?כ?ם ש??נ?י ע?ש??ר א?יש? מ?ש???ב?ט?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג13: מ?י ה?י??ר?ד??ן י?כ??ר?תו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג14: ו?י?ה?י ב??נ?ס?ע? ה?ע?ם מ?א?ה?ל?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג15: ו?כ?בו?א נ?ש??א?י ה?א?רו?ן ע?ד ה?י??ר?ד??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג16: ו?י??ע?מ?דו? ה?מ??י?ם ה?י??ר?ד?ים מ?ל?מ?ע?ל?ה ק?מו? נ?ד-א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ג17: ו?כ?ל י?ש??ר?א?ל ע?ב?ר?ים ב??ח?ר?ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד01: ו?י?ה?י כ??א?ש??ר ת??מ?ו? כ?ל ה?ג?ו?י ל?ע?בו?ר א?ת ה?י??ר?ד??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד02: ק?חו? ל?כ?ם מ?ן ה?ע?ם ש??נ?ים ע?ש??ר א?נ?ש??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד03: ש??או? ל?כ?ם מ?ז??ה מ?ת?ו?ך? ה?י??ר?ד??ן מ?מ??צ??ב ר?ג?ל?י ה?כ??ה?נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד04: ו?י??ק?ר?א י?הו?ש??ע? א?ל ש??נ?ים ה?ע?ש??ר א?יש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד05: ו?ה?ר?ימו? ל?כ?ם א?יש? א?ב?ן א?ח?ת ע?ל ש??כ?מו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד06: כ??י י?ש??א?לו?ן ב??נ?יכ?ם מ?ח?ר ל?אמ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד07: א?ש??ר נ?כ?ר?תו? מ?ימ?י ה?י??ר?ד??ן מ?פ??נ?י א?רו?ן ב??ר?ית-י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד08: ו?י??ע?ש?ו? כ?ן ב??נ?י-י?ש??ר?א?ל, כ??א?ש??ר צ?ו??ה י?הו?ש??ע? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד09: ת??ח?ת מ?צ??ב ר?ג?ל?י ה?כ??ה?נ?ים נ?ש??א?י א?רו?ן ה?ב??ר?ית / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד10: ע?ד ת??ם כ??ל ה?ד??ב?ר א?ש??ר צ?ו??ה י?הו?ה א?ת י?הו?ש??ע? ל?ד?ב??ר א?ל ה?ע?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד11: ו?י??ע?ב?ר א?רו?ן י?הו?ה ו?ה?כ??ה?נ?ים ל?פ?נ?י ה?ע?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד12: כ??א?ש??ר ד??ב??ר א?ל?יה?ם מ?ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד13: ע?ב?רו? ל?פ?נ?י י?הו?ה, ל?מ??ל?ח?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד14: ו?י??ר?או? א?תו? כ??א?ש??ר י?ר?או? א?ת מ?ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד15: ו?י??אמ?ר י?הו?ה א?ל י?הו?ש??ע? ל?אמ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד16: ו?י?ע?לו? מ?ן ה?י??ר?ד??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד17: ע?לו? מ?ן ה?י??ר?ד??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד18: נ?ת??קו? כ??פ?ו?ת ר?ג?ל?י ה?כ??ה?נ?ים א?ל ה?ח?ר?ב?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד19: ו?י??ח?נו? ב??ג??ל?ג??ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד20: גל בגלגל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד21: מ?ה ה?א?ב?נ?ים ה?א?ל??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד22: ב??י??ב??ש??ה ע?ב?ר י?ש??ר?א?ל א?ת ה?י??ר?ד??ן ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד23: א?ש??ר הו?ב?יש? י?הו?ה א?ל?ה?יכ?ם א?ת מ?י ה?י??ר?ד??ן מ?פ??נ?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ד24: ל?מ?ע?ן י?ר?את?ם א?ת י?הו?ה א?ל?ה?יכ?ם כ??ל ה?י??מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ה01: ו?י??מ??ס ל?ב?ב?ם ו?ל?א ה?י?ה ב?ם עו?ד רו?ח? מ?פ??נ?י ב??נ?י-י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ה03: ו?י??מ?ל א?ת ב??נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ה04: כ??ל א?נ?ש??י ה?מ??ל?ח?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ה05: ו?כ?ל ה?ע?ם ה?י??ל??ד?ים ב??מ??ד?ב??ר ... ל?א מ?לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ה06: ע?ד ת??ם כ??ל ה?ג?ו?י א?נ?ש??י ה?מ??ל?ח?מ?ה ה?י??צ?א?ים מ?מ??צ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ה07: ו?א?ת ב??נ?יה?ם ה?ק?ים ת??ח?ת??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ה08: ו?י?ה?י כ??א?ש??ר ת??מ?ו? כ?ל ה?ג?ו?י ל?ה?מ?ו?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ה09: ה?י?ו?ם ג??ל?ו?ת?י א?ת ח?ר?פ??ת מ?צ?ר?י?ם מ?ע?ל?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ה11: וישבות המן ממחרת / אראל  יהושע ה12: וישבות המן ממחרת / אראל  יהושע ו01: ו?יר?יחו? ס?ג?ר?ת ו?מ?ס?ג??ר?ת מ?פ??נ?י ב??נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו02: ר?א?ה נ?ת?ת??י ב?י?ד?ך? א?ת י?ר?יחו? ו?א?ת מ?ל?כ??ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו03: ו?ס?ב??ת?ם א?ת ה?ע?יר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו04: יובל לשיחרור יריחו / אראל  יהושע ו05: יובל לשיחרור יריחו / אראל  יהושע ו06: ש??או? א?ת א?רו?ן ה?ב??ר?ית / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו07: ע?ב?רו? ו?ס?ב?ו? א?ת ה?ע?יר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו08: ו?א?רו?ן ב??ר?ית י?הו?ה ה?ל?ך? א?ח?ר?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו09: ה?לו?ך? ו?ת?קו?ע? ב??ש??ו?פ?רו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו10: ל?א ת?ר?יעו? ו?ל?א ת?ש??מ?יעו? א?ת קו?ל?כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו11: ו?י??ס??ב א?רו?ן י?הו?ה א?ת ה?ע?יר, ה?ק??ף פ??ע?ם א?ח?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו12: ו?י??ש??כ??ם י?הו?ש??ע? ב??ב??ק?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו13: ו?ש??ב?ע?ה ה?כ??ה?נ?ים נ?ש??א?ים ש??ב?ע?ה ש?ו?פ?רו?ת ה?י??ב?ל?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו14: כ??ה ע?ש?ו? ש??ש??ת י?מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו15: ו?י??ס?ב?ו? א?ת ה?ע?יר כ??מ??ש??פ??ט ה?ז??ה, ש??ב?ע פ??ע?מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו16: ו?י??אמ?ר י?הו?ש??ע? א?ל ה?ע?ם: ה?ר?יעו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו17: ו?ה?י?ת?ה ה?ע?יר ח?ר?ם, ה?יא ו?כ?ל א?ש??ר ב??ה?, ל?יהו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו18: ו?ר?ק א?ת??ם ש??מ?רו? מ?ן ה?ח?ר?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו19: או?צ?ר י?הו?ה י?בו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו20: ו?ת??פ??ל ה?חו?מ?ה ת??ח?ת??יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו21: ו?י??ח?ר?ימו? א?ת כ??ל א?ש??ר ב??ע?יר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו22: ו?הו?צ?יאו? מ?ש???ם א?ת ה?א?ש???ה ו?א?ת כ??ל א?ש??ר ל?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו23: ו?י??צ?יאו? א?ת ר?ח?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו24: ו?ה?ע?יר ש??ר?פו? ב?א?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו25: ה?ח?י?ה י?הו?ש??ע? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו26: ב??ב?כ?רו? י?י?ס??ד?נ??ה ו?ב?צ?ע?ירו? י?צ??יב ד??ל?ת?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ו27: ו?י?ה?י ש??מ?עו? ב??כ?ל ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז01: ו?י??מ?ע?לו? ב?נ?י י?ש??ר?א?ל מ?ע?ל ב??ח?ר?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז02: ע?לו? ו?ר?ג??לו? א?ת ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז03: א?ל ת??י?ג??ע ש??מ??ה א?ת כ??ל ה?ע?ם, כ??י מ?ע?ט ה?מ??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז04: ו?י??נ?סו? ל?פ?נ?י א?נ?ש??י ה?ע?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז05: בערך 36 / אראל  יהושע ז06: ו?י??ק?ר?ע י?הו?ש??ע? ש??מ?ל?ת?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז07: ל?מ?ה ה?ע?ב?ר?ת?? ה?ע?ב?יר א?ת ה?ע?ם ה?ז??ה א?ת ה?י??ר?ד??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז08: ה?פ?ך? י?ש??ר?א?ל ע?ר?ף ל?פ?נ?י א?י?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז09: ו?נ?ס?ב?ו? ע?ל?ינו?, ו?ה?כ?ר?יתו? א?ת ש??מ?נו? מ?ן ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז10: ל?מ??ה ז??ה א?ת??ה נ?פ?ל ע?ל פ??נ?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז11: ח?ט?א י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז12: ל?א או?ס?יף ל?ה?יו?ת ע?מ??כ?ם, א?ם ל?א ת?ש??מ?ידו? ה?ח?ר?ם מ?ק??ר?ב??כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז13: ה?ת?ק?ד??ש?ו? ל?מ?ח?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז14: ו?נ?ק?ר?ב?ת??ם ב??ב??ק?ר ל?ש??ב?ט?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז15: ו?ה?י?ה ה?נ??ל?כ??ד ב??ח?ר?ם י?ש???ר?ף ב??א?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז16: ו?י??ל??כ?ד ש??ב?ט י?הו?ד?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז17: ו?י??ל??כ?ד ז?ב?ד??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז18: ו?י??ל??כ?ד ע?כ?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז19: ב??נ?י ש??ים נ?א כ?בו?ד ל?יהו?ה א?ל?ה?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז20: ו?כ?ז?את ו?כ?ז?את ע?ש??ית?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז21: ו?א?ח?מ?ד?ם, ו?א?ק??ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז22: ו?ה?נ??ה ט?מו?נ?ה ב??א?ה?לו? ו?ה?כ??ס?ף ת??ח?ת??יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז23: ו?י??צ??ק?ם ל?פ?נ?י י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז24: ו?י??ק??ח י?הו?ש??ע? א?ת ע?כ?ן ב??ן ז?ר?ח / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז25: מ?ה ע?כ?ר?ת??נו?, י?ע?כ??ר?ך? י?הו?ה ב??י?ו?ם ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ז26: ו?י??ש??ב י?הו?ה מ?ח?רו?ן א?פ?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח01: ר?א?ה נ?ת?ת??י ב?י?ד?ך? א?ת מ?ל?ך? ה?ע?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח02: וימס לבב העם - מלחמת העי / גואל דידי  יהושע ח03: ו?י??ק?ם י?הו?ש??ע? ו?כ?ל ע?ם ה?מ??ל?ח?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח04: ר?או? א?ת??ם א?ר?ב?ים ל?ע?יר מ?א?ח?ר?י ה?ע?יר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח05: ו?נ?ס?נו? ל?פ?נ?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח06: כ??י י?אמ?רו?: 'נ?ס?ים ל?פ?נ?ינו? כ??א?ש??ר ב??ר?אש??נ?ה' / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח07: ו?א?ת??ם ת??ק?מו? מ?ה?או?ר?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח08: ר?או? צ?ו??ית?י א?ת?כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח09: ו?י??ל?ן י?הו?ש??ע? ב??ל??י?ל?ה ה?הו?א ב??תו?ך? ה?ע?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח10: ו?י??ע?ל הו?א ו?ז?ק?נ?י י?ש??ר?א?ל ל?פ?נ?י ה?ע?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח11: ו?י??ח?נו? מ?צ??פו?ן ל?ע?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח12: ו?י??ק??ח כ??ח?מ?ש??ת א?ל?פ?ים א?יש?, ו?י??ש??ם או?ת?ם א?ר?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח13: ו?י??ל?ך? י?הו?ש??ע? ב??ל??י?ל?ה ה?הו?א ב??תו?ך? ה?ע?מ?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח14: ו?י?מ?ה?רו? ו?י??ש??כ??ימו? ו?י??צ?או? א?נ?ש??י ה?ע?יר ל?ק?ר?את י?ש??ר?א?ל ל?מ??ל?ח?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח15: ו?י??נ??ג?עו? י?הו?ש??ע?, ו?כ?ל י?ש??ר?א?ל, ל?פ?נ?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח16: ו?י??ר?ד??פו? א?ח?ר?י י?הו?ש??ע? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח17: ו?י??ע?ז?בו? א?ת ה?ע?יר פ??תו?ח?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח18: יהושע מורה בכידון בדיוק כפי שמשה עושה במלחמת עמלק / Effib -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח19: ו?ה?או?ר?ב ק?ם מ?ה?ר?ה מ?מ??קו?מו? ו?י??רו?צו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח20: ו?ה?ע?ם ה?נ??ס ה?מ??ד?ב??ר נ?ה?פ??ך? א?ל ה?רו?ד?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח21: ו?י??ש??בו? ו?י??כ?ו? א?ת א?נ?ש??י ה?ע?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח22: ו?י??ה?יו? ל?י?ש??ר?א?ל ב??ת??ו?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח23: ו?א?ת מ?ל?ך? ה?ע?י ת??פ?ש?ו? ח?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח24: ו?י??ש??בו? כ?ל י?ש??ר?א?ל ה?ע?י, ו?י??כ?ו? א?ת?ה? ל?פ?י ח?ר?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח25: ש??נ?ים ע?ש??ר א?ל?ף - כ??ל א?נ?ש??י ה?ע?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח26: ו?יהו?ש??ע? ל?א ה?ש??יב י?דו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח27: כ??ד?ב?ר י?הו?ה א?ש??ר צ?ו??ה א?ת י?הו?ש??ע? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח28: ו?י??ש??ר?ף י?הו?ש??ע? א?ת ה?ע?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח29: ו?א?ת מ?ל?ך? ה?ע?י ת??ל?ה ע?ל ה?ע?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח31: ו?י??ע?לו? ע?ל?יו ע?לו?ת ל?יהו?ה ו?י??ז?ב??חו? ש??ל?מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח32: ו?י??כ?ת??ב ש??ם ע?ל ה?א?ב?נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח33: ו?כ?ל י?ש??ר?א?ל ו?ז?ק?נ?יו ו?ש??ט?ר?ים ו?ש??פ?ט?יו ע?מ?ד?ים מ?ז??ה ו?מ?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח34: ה?ב??ר?כ?ה ו?ה?ק??ל?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ח35: נ?ג?ד כ??ל ק?ה?ל י?ש??ר?א?ל, ו?ה?נ??ש??ים, ו?ה?ט??ף, ו?ה?ג??ר ה?ה?ל?ך? ב??ק?ר?ב??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט01: וימס לבב העם - מלחמת העי / גואל דידי  יהושע ט02: ו?י??ת?ק?ב??צו? י?ח?ד??ו ל?ה?ל??ח?ם ע?ם י?הו?ש??ע? ו?ע?ם י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט03: ו?י?ש??ב?י ג?ב?עו?ן ש??מ?עו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט04: ויעשו גם המה בערמה / אראל  יהושע ט05: ו?י??ל?כו? ו?י??צ?ט?י??דו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט06: מ?א?ר?ץ ר?חו?ק?ה ב??אנו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט07: או?ל?י ב??ק?ר?ב??י א?ת??ה יו?ש??ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט08: ע?ב?ד?יך? א?נ?ח?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט09: ל?ש??ם י?הו?ה א?ל?ה?יך? כ??י ש??מ?ע?נו? ש??מ?עו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט10: ו?א?ת כ??ל א?ש??ר ע?ש??ה ל?ש??נ?י מ?ל?כ?י ה?א?מ?ר?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט11: ק?חו? ב?י?ד?כ?ם צ?יד?ה ל?ד??ר?ך?, ו?ל?כו? ל?ק?ר?את?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט12: ח?ם ה?צ?ט?י??ד?נו? א?תו? מ?ב??ת??ינו? ב??יו?ם צ?את?נו? ל?ל?כ?ת א?ל?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט13: ו?א?ל??ה נ?אדו?ת ה?י??י?ן א?ש??ר מ?ל??אנו? ח?ד?ש??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט14: ו?י??ק?חו? ה?א?נ?ש??ים מ?צ??יד?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט15: ו?י??כ?ר?ת ל?ה?ם ב??ר?ית ל?ח?י?ו?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט16: ו?י??ש??מ?עו? כ??י ק?ר?ב?ים ה?ם א?ל?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט17: ו?י??ב?או? א?ל ע?ר?יה?ם ב??י?ו?ם ה?ש???ל?יש??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט18: ו?ל?א ה?כ?ו?ם ב??נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט19: א?נ?ח?נו? נ?ש??ב??ע?נו? ל?ה?ם, ב??יהו?ה א?ל?ה?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט20: ז?את נ?ע?ש??ה ל?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט21: י?ח?יו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט22: ל?מ??ה ר?מ??ית?ם א?ת?נו? ל?אמ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט23: ו?ח?ט?ב?י ע?צ?ים ו?ש??א?ב?י מ?י?ם ל?ב?ית א?ל?ה?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט24: ו?נ??יר?א מ?א?ד ל?נ?פ?ש??ת?ינו? מ?פ??נ?יכ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט25: כ??ט?ו?ב ו?כ?י??ש??ר ב??ע?ינ?יך? ל?ע?ש?ו?ת ל?נו?, ע?ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט26: ו?י??צ??ל או?ת?ם מ?י??ד ב??נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע ט27: ו?י??ת??נ?ם י?הו?ש??ע? ב??י?ו?ם ה?הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע טו01: ו?י?ה?י ה?ג?ו?ר?ל ל?מ?ט??ה ב??נ?י י?הו?ד?ה ל?מ?ש??פ??ח?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע טו02: ו?י?ה?י ל?ה?ם ג??בו?ל נ?ג?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע טו03: ו?י?צ?א א?ל מ?נ??ג?ב ל?מ?ע?ל?ה ע?ק?ר?ב??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע טו04: ז?ה י?ה?י?ה ל?כ?ם ג??בו?ל נ?ג?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע טו05: ו?ג?בו?ל ק?ד?מ?ה י?ם ה?מ??ל?ח ע?ד ק?צ?ה ה?י??ר?ד??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע טו06: ע?ל?ה ה?ג??בו?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע טו07: ע?ל?ה ה?ג??בו?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע טו08: ו?ע?ל?ה ה?ג??בו?ל ג??י ב?ן ה?נ??ם א?ל כ??ת?ף ה?י?בו?ס?י מ?נ??ג?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע טו09: ו?ת?א?ר ה?ג??בו?ל מ?ר?אש? ה?ה?ר, א?ל מ?ע?י?ן מ?י נ?פ?ת?ו?ח? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י01: ו?י?ה?י כ?ש??מ?ע? א?ד?נ?י צ?ד?ק מ?ל?ך? י?רו?ש??ל??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י02: כ??י ע?יר ג??דו?ל?ה ג??ב?עו?ן, כ??א?ח?ת ע?ר?י ה?מ??מ?ל?כ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י03: ו?י??ש??ל?ח א?ד?נ?י צ?ד?ק מ?ל?ך? י?רו?ש??ל??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י04: ע?לו? א?ל?י ו?ע?ז?ר?נ?י, ו?נ?כ??ה א?ת ג??ב?עו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י05: ו?י??א?ס?פו? ו?י??ע?לו? ח?מ?ש??ת מ?ל?כ?י ה?א?מ?ר?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י06: ו?הו?ש??יע?ה ל??נו? ו?ע?ז?ר?נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י07: ו?י??ע?ל י?הו?ש??ע? מ?ן ה?ג??ל?ג??ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י08: ל?א י?ע?מ?ד א?יש? מ?ה?ם ב??פ?נ?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י09: ו?י??ב?א א?ל?יה?ם י?הו?ש??ע? פ??ת?א?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י10: ו?י?ה?מ??ם י?הו?ה ל?פ?נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י11: ו?י??מ?תו? ר?ב??ים א?ש??ר מ?תו? ב??א?ב?נ?י ה?ב??ר?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י13: ע?ד י?ק??ם ג?ו?י א?י?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י14: מדוע שמע ה' בקול יהושע / אראל  יהושע י15: ו?י??ש??ב י?הו?ש??ע? ו?כ?ל י?ש??ר?א?ל ע?מ?ו?, א?ל ה?מ??ח?נ?ה ה?ג??ל?ג??ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י16: ו?י??נ?סו? ח?מ?ש??ת ה?מ??ל?כ?ים ה?א?ל??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י17: נ?מ?צ?או? ח?מ?ש??ת ה?מ??ל?כ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י18: ג??ל?ו? א?ב?נ?ים ג??ד?לו?ת א?ל פ??י ה?מ??ע?ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י19: כ??י נ?ת?נ?ם י?הו?ה א?ל?ה?יכ?ם ב??י?ד?כ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י20: ו?ה?ש???ר?יד?ים ש??ר?דו? מ?ה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י21: ו?י??ש??בו? כ?ל ה?ע?ם א?ל ה?מ??ח?נ?ה א?ל י?הו?ש??ע? מ?ק??ד?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י22: פ??ת?חו? א?ת פ??י ה?מ??ע?ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י23: ו?י??צ?יאו? א?ל?יו א?ת ח?מ?ש??ת ה?מ??ל?כ?ים ה?א?ל??ה מ?ן ה?מ??ע?ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י24: ק?ר?בו? ש??ימו? א?ת ר?ג?ל?יכ?ם ע?ל צ?ו??אר?י ה?מ??ל?כ?ים ה?א?ל??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י25: א?ל ת??יר?או? ו?א?ל ת??ח?ת?ו?, ח?ז?קו? ו?א?מ?צו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י26: ו?י??ת?ל?ם ע?ל ח?מ?ש???ה ע?צ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י27: ו?י??ש??ל?כ?ם א?ל ה?מ??ע?ר?ה א?ש??ר נ?ח?ב??או? ש??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י28: ו?א?ת מ?ק??ד?ה ל?כ?ד י?הו?ש??ע? ב??י?ו?ם ה?הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י29: ו?י??ל??ח?ם ע?ם ל?ב?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י30: ל?ב?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י31: מ?ל??ב?נ?ה ל?כ?יש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י32: לכיש / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י33: א?ז ע?ל?ה ה?ר?ם מ?ל?ך? ג??ז?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י34: מ?ל??כ?יש? ע?ג?ל?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י35: ע?ג?ל?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י36: מ?ע?ג?לו?נ?ה ח?ב?רו?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י37: ח?ב?רו?נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י38: ד??ב?ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י39: ל?ד?ב?ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י40: ו?י??כ??ה י?הו?ש??ע? א?ת כ??ל ה?א?ר?ץ ה?ה?ר ו?ה?נ??ג?ב ו?ה?ש???פ?ל?ה ו?ה?א?ש??דו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י41: ו?י??כ??ם י?הו?ש??ע? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י42: ל?כ?ד י?הו?ש??ע? פ??ע?ם א?ח?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע י43: א?ל ה?מ??ח?נ?ה ה?ג??ל?ג??ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא01: ו?י?ה?י כ??ש??מ?ע? י?ב?ין מ?ל?ך? ח?צו?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא02: ו?א?ל ה?מ??ל?כ?ים א?ש??ר מ?צ??פו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא03: רשימת העמים שהצטרפו ליבין מלך חצור / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא04: ו?י??צ?או? ה?ם ו?כ?ל מ?ח?נ?יה?ם ע?מ??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא05: ו?י??ו??ע?דו? כ??ל ה?מ??ל?כ?ים ה?א?ל??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא06: לעקור את הפרסות מסוסי המלחמה / אראל  יהושע יא07: ו?י??ב?א י?הו?ש??ע? ו?כ?ל ע?ם ה?מ??ל?ח?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא08: ו?י??ת??נ?ם י?הו?ה ב??י?ד י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא09: ו?י??ע?ש? ל?ה?ם י?הו?ש??ע? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא10: ו?י??ל?כ??ד א?ת ח?צו?ר, ו?א?ת מ?ל?כ??ה? ה?כ??ה ב?ח?ר?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא11: ו?י??כ?ו? א?ת כ??ל ה?נ??פ?ש? א?ש??ר ב??ה? ל?פ?י ח?ר?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא12: ו?א?ת כ??ל ע?ר?י ה?מ??ל?כ?ים ה?א?ל??ה ו?א?ת כ??ל מ?ל?כ?יה?ם ל?כ?ד י?הו?ש??ע? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא13: ר?ק כ??ל ה?ע?ר?ים ה?ע?מ?דו?ת ע?ל ת??ל??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא14: ב??ז?זו? ל?ה?ם ב??נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא15: כ??א?ש??ר צ?ו??ה י?הו?ה א?ת מ?ש??ה ע?ב?ד?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא16: ו?י??ק??ח י?הו?ש??ע? א?ת כ??ל ה?א?ר?ץ ה?ז??את / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא17: ההר החלק העולה שעיר / אראל  יהושע יא18: י?מ?ים ר?ב??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא19: א?ת ה?כ??ל ל?ק?חו? ב?מ??ל?ח?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא20: כ??י מ?א?ת י?הו?ה ה?י?ת?ה ל?ח?ז??ק א?ת ל?ב??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא21: ו?י??כ?ר?ת א?ת ה?ע?נ?ק?ים מ?ן ה?ה?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא22: ל?א נו?ת?ר ע?נ?ק?ים ב??א?ר?ץ ב??נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יא23: ו?י??ק??ח י?הו?ש??ע? א?ת כ??ל ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב01: ו?א?ל??ה מ?ל?כ?י ה?א?ר?ץ א?ש??ר ה?כ?ו? ב?נ?י י?ש??ר?א?ל ו?י??ר?ש?ו? א?ת א?ר?צ?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב02: ס?יחו?ן מ?ל?ך? ה?א?מ?ר?י ה?י?ו?ש??ב ב??ח?ש??ב?ו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב03: ו?ה?ע?ר?ב?ה ע?ד י?ם כ??נ?רו?ת מ?ז?ר?ח?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב04: ו?ג?בו?ל עו?ג מ?ל?ך? ה?ב??ש??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב05: ו?מ?ש??ל ב??ה?ר ח?ר?מו?ן ו?ב?ס?ל?כ?ה, ו?ב?כ?ל ה?ב??ש??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב06: ו?י??ת??נ?ה? מ?ש??ה ע?ב?ד י?הו?ה י?ר?ש???ה ל?ראו?ב?נ?י, ו?ל?ג??ד?י, ו?ל?ח?צ?י ש??ב?ט ה?מ?נ?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב07: ו?י??ת??נ?ה? י?הו?ש??ע? ל?ש??ב?ט?י י?ש??ר?א?ל י?ר?ש???ה כ??מ?ח?ל?ק?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב08: ב??ה?ר, ו?ב?ש???פ?ל?ה, ו?ב?ע?ר?ב?ה, ו?ב?א?ש??דו?ת, ו?ב?מ??ד?ב??ר, ו?ב?נ??ג?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב09: רשימת המלכים שיהושע ניצח והמית / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב10: מ?ל?ך? י?רו?ש??ל??ם, א?ח?ד, מ?ל?ך? ח?ב?רו?ן, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב11: מ?ל?ך? י?ר?מו?ת, א?ח?ד, מ?ל?ך? ל?כ?יש?, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב12: מ?ל?ך? ע?ג?לו?ן, א?ח?ד, מ?ל?ך? ג??ז?ר, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב13: מ?ל?ך? ד??ב?ר, א?ח?ד, מ?ל?ך? ג??ד?ר, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב14: מ?ל?ך? ח?ר?מ?ה, א?ח?ד, מ?ל?ך? ע?ר?ד, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב15: מ?ל?ך? ל?ב?נ?ה, א?ח?ד, מ?ל?ך? ע?ד?ל??ם, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב16: מ?ל?ך? מ?ק??ד?ה, א?ח?ד, מ?ל?ך? ב??ית א?ל, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב17: מ?ל?ך? ת??פ?ו?ח?, א?ח?ד, מ?ל?ך? ח?פ?ר, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב18: מ?ל?ך? א?פ?ק, א?ח?ד, מ?ל?ך? ל?ש???רו?ן, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב19: מ?ל?ך? מ?דו?ן א?ח?ד, מ?ל?ך? ח?צו?ר, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב20: מ?ל?ך? ש??מ?רו?ן מ?ר?און, א?ח?ד, מ?ל?ך? א?כ?ש??ף, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב21: מ?ל?ך? ת??ע?נ?ך?, א?ח?ד, מ?ל?ך? מ?ג?ד?ו?, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב22: מ?ל?ך? ק?ד?ש?, א?ח?ד, מ?ל?ך? י?ק?נ?ע?ם ל?כ??ר?מ?ל, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב23: מ?ל?ך? ד?ו?ר ל?נ?פ?ת ד?ו?ר, א?ח?ד, מ?ל?ך? ג?ו?י?ם ל?ג?ל?ג??ל, א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יב24: מ?ל?ך? ת??ר?צ?ה, א?ח?ד, כ??ל מ?ל?כ?ים - ש??ל?ש??ים ו?א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג01: ו?ה?א?ר?ץ נ?ש??א?ר?ה ה?ר?ב??ה מ?א?ד ל?ר?ש??ת??ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג02: ז?את ה?א?ר?ץ ה?נ??ש??א?ר?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג03: ח?מ?ש??ת ס?ר?נ?י פ?ל?ש??ת??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג04: ו?מ?ע?ר?ה א?ש??ר ל?צ??יד?נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג05: ו?ה?א?ר?ץ ה?ג??ב?ל?י ו?כ?ל ה?ל??ב?נו?ן מ?ז?ר?ח ה?ש???מ?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג06: ר?ק ה?פ??ל?ה? ל?י?ש??ר?א?ל ב??נ?ח?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג07: ח?ל??ק א?ת ה?א?ר?ץ ה?ז??את ב??נ?ח?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג08: ה?ראו?ב?נ?י ו?ה?ג??ד?י ל?ק?חו? נ?ח?ל?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג09: נחלת בני ישראל בעבר הירדן המזרחית / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג10: ו?כ?ל ע?ר?י ס?יחו?ן מ?ל?ך? ה?א?מ?ר?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג11: ו?ה?ג??ל?ע?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג12: כ??ל מ?מ?ל?כו?ת עו?ג ב??ב??ש??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג13: ו?ל?א הו?ר?יש?ו? ב??נ?י י?ש??ר?א?ל א?ת ה?ג??ש?ו?ר?י ו?א?ת ה?מ??ע?כ?ת?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג14: ר?ק ל?ש??ב?ט ה?ל??ו?י ל?א נ?ת?ן נ?ח?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג15: נחלת מטה בני ראובן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג16: מ?ע?רו?ע?ר א?ש??ר ע?ל ש??פ?ת נ?ח?ל א?ר?נו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג17: ח?ש??ב?ו?ן ו?כ?ל ע?ר?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג18: ו?י?ה?צ?ה, ו?ק?ד?מ?ת, ו?מ?פ?ע?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג19: ו?ק?ר?י?ת?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג20: ו?ב?ית פ??עו?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג21: ו?כ?ל ע?ר?י ה?מ??יש??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג22: ב??ל?ע?ם ב??ן ב??עו?ר, ה?ק?ו?ס?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג23: ו?י?ה?י ג??בו?ל ב??נ?י ר?או?ב?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג24: ו?י??ת??ן מ?ש??ה ל?מ?ט??ה ג?ד, ל?ב?נ?י ג?ד ל?מ?ש??פ??ח?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג25: ו?ח?צ?י א?ר?ץ ב??נ?י ע?מ?ו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג26: ו?מ?מ??ח?נ?י?ם ע?ד ג??בו?ל ל?ד?ב?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג27: ו?ג?ב?ל ע?ד ק?צ?ה י?ם כ??נ??ר?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג28: ז?את נ?ח?ל?ת ב??נ?י ג?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג29: ו?י?ה?י ל?ח?צ?י מ?ט??ה ב?נ?י מ?נ?ש???ה ל?מ?ש??פ??חו?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג30: כ??ל ה?ב??ש??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג31: ע?ר?י מ?מ?ל?כו?ת עו?ג ב??ב??ש??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג32: מ?ע?ב?ר ל?י?ר?ד??ן י?ר?יחו? מ?ז?ר?ח?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יג33: ו?ל?ש??ב?ט ה?ל??ו?י ל?א נ?ת?ן מ?ש??ה נ?ח?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד01: ו?א?ל??ה א?ש??ר נ?ח?לו? ב?נ?י י?ש??ר?א?ל ב??א?ר?ץ כ??נ?ע?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד02: ב??גו?ר?ל נ?ח?ל?ת?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד03: כ??י נ?ת?ן מ?ש??ה נ?ח?ל?ת ש??נ?י ה?מ??ט?ו?ת ו?ח?צ?י ה?מ??ט??ה, מ?ע?ב?ר ל?י??ר?ד??ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד04: כ??י ה?יו? ב?נ?י יו?ס?ף ש??נ?י מ?ט?ו?ת: מ?נ?ש???ה ו?א?פ?ר?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד05: כ??א?ש??ר צ?ו??ה י?הו?ה א?ת מ?ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד06: א?ת??ה י?ד?ע?ת?? א?ת ה?ד??ב?ר א?ש??ר ד??ב??ר י?הו?ה ... ע?ל א?דו?ת?י ו?ע?ל א?דו?ת?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד07: ו?א?ש??ב א?תו? ד??ב?ר כ??א?ש??ר ע?ם ל?ב?ב?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד08: ו?א?ח?י א?ש??ר ע?לו? ע?מ??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד09: כ??י מ?ל??את? א?ח?ר?י י?הו?ה א?ל?ה?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד10: ה?נ??ה ה?ח?י?ה י?הו?ה או?ת?י כ??א?ש??ר ד??ב??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד11: כ??כ?ח?י א?ז ו?כ?כ?ח?י ע?ת??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד12: קישור / Eliezer613 -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד13: ו?י?ב?ר?כ?הו? י?הו?ש??ע? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד14: ה?י?ת?ה ח?ב?רו?ן ל?כ?ל?ב ב??ן י?פ?נ??ה ה?ק??נ?ז??י ל?נ?ח?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יד15: ח?ב?רו?ן ל?פ?נ?ים ק?ר?י?ת א?ר?ב??ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יהושע יז15: אץ לך הר אפרים / אראל  יהושע יח02: השבטים אשר לא חלקו את נחלתם / אראל  יהושע יח03: השבטים אשר לא חלקו את נחלתם / אראל  יהושע כג10: איש אחד מכם ירדוף אלף - כי ה' נלחם לכם / אראל  שופטים א01: וישאלו בני ישראל בה' / אראל  שופטים ב06: מות יהושע בספר שופטים / אראל  שופטים ג02: ה' השאיר אויבים בלבנון ובפלשת כדי ללמדנו מלחמה / אראל  שופטים ג19: דבר סתר לי אליך, המלך! / אראל  שופטים ג20: אהוד מרד בשם ה' / אראל  שופטים ה01: שירת דבורה - סיכום המלחמות עם הכנענים / אראל  שופטים ה04: הר שעיר, הר סיני ושירת דבורה / אראל  שופטים ה14: דבורה הנביאה על שבטי אפרים, בנימין, מכיר וזבולון / אראל  שופטים ו10: לא לפחד מאלהים אחרים / אראל  שופטים ח16: הולך בתום ילך בטח, ומעקש דרכיו יוודע / אראל -> סגלות משלי  שופטים ט28: עבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו / סיגל ואראל -> מכתב  שופטים ט31: תרמה - שם מקום, מרמה או ערמה? / אראל -> מכתב  שופטים טז03: שמשון מעזה להר אשר על פני חברון / אראל  שופטים טז17: מדוע כוחו של שמשון תלוי בשער? / אראל  שופטים יא15: נאום יפתח - טענה ראשונה / אראל  שופטים יא19: נאום יפתח - טענה שניה / אראל  שופטים יא23: נאום יפתח - טענה שלישית / אראל  שופטים יא25: נאום יפתח - טענה רביעית / אראל  שופטים יא27: ה' ישפוט את העם הפותח במלחמה לא צודקת / אראל  שופטים יב01: יפתח לקח את החוק לידיים כדי להגן על שבטו / אראל  שופטים יב02: יפתח לקח את החוק לידיים כדי להגן על שבטו / אראל  שופטים יג13: מכל אשר אמרתי אל האשה תשמר - מי? / חגי הופר  שופטים יט02: מה עשתה הפילגש ללוי / אראל  שמואל א א03: מחאת האוהלים של אלקנה / אראל  שמואל א א04: ולחנה ייתן מנה אחת אפיים / אראל  שמואל א א05: ולחנה ייתן מנה אחת אפיים / אראל  שמואל א א13: הלכות תפילה שלומדים מחנה / אראל  שמואל א א26: חנה מסבירה לעלי למה מותר לה להפוך את בנה לנזיר / אברבנאל -> פירוש שמואל א א26  שמואל א ב15: חופני ופינחס ניסו לגבות מיסים בכוח / אראל  שמואל א ב16: חופני ופינחס ניסו לגבות מיסים בכוח / אראל  שמואל א ב25: התוכחה של עלי לבניו / אראל  שמואל א ג01: חזונות - אז והיום / אראל  שמואל א ג03: ושמואל שוכב בהיכל ה'? / אראל  שמואל א ז08: ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל / אראל  שמואל א ז09: ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל / אראל  שמואל א ח07: את מי באמת מאסו בני ישראל? / אראל  שמואל א ח08: מי שבוגד בה' יבגוד גם באדם / אראל  שמואל א ח09: העוזב את ה' משתעבד לבשר ודם / אראל  שמואל א ח14: את שדותיכם ייקח / אראל  שמואל א טו17: שמואל הנביא נגד דמוקרטיה? / אראל  שמואל א טו23: כי חטאת קסם מרי, ואון ותרפים הפצר / אראל  שמואל א טו24: כי יראתי את העם ואשמע בקולם / אראל  שמואל א טו26: כי יראתי את העם ואשמע בקולם / אראל  שמואל א טו28: נצח ישראל לא ישקר ולא יינחם, כי לא אדם הוא להינחם / ידידיה צוקרמן, מידד, נתן, רועי מעודה, אראל -> מכתבים ועוד  שמואל א טז02: פחדיו של שמואל / אראל  שמואל א טז11: עו?ד ש??א?ר ה?ק??ט?ן ו?ה?נ??ה ר?ע?ה ב??צ??אן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א טז12: העיניים של דוד / אראל  שמואל א י11: הגם שאול בנביאים? / אראל  שמואל א י12: הגם שאול בנביאים? / אראל  שמואל א י19: מינוי שלטון שאינו שופט לפי התורה מהוה מאיסה בה' / אראל  שמואל א י20: בחירות בהגרלה / אראל  שמואל א י25: משפט המלוכה = ברית בין המלך ובין העם / אראל  שמואל א יב12: איום בטחוני נועד לעורר את ישראל לתשובה / אראל  שמואל א יד10: הסימן של יונתן / אראל (ערך)  שמואל א יד47: צבא שאול - צבא הגנה לישראל / אראל  שמואל א יז04: י??צ?א א?יש? ה?ב??נ?י?ם מ?מ??ח?נו?ת פ??ל?ש??ת??ים ג??ל?י?ת ש??מו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז05: ו?כו?ב?ע נ?ח?ש??ת ע?ל ר?אש?ו? ו?ש??ר?יו?ן ק?ש??ק?ש???ים הו?א ל?בו?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז06: ו?מ?צ?ח?ת נ?ח?ש??ת ע?ל ר?ג?ל?יו ו?כ?ידו?ן נ?ח?ש??ת ב??ין כ??ת?פ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז07: [ו?ע?ץ] ח?נ?יתו? כ??מ?נו?ר א?ר?ג?ים ו?ל?ה?ב?ת ח?נ?יתו? ש??ש? מ?או?ת ש??ק?ל?ים ב??ר?ז?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז08: ל?מ??ה ת?צ?או? ל?ע?ר?ך? מ?ל?ח?מ?ה ה?לו?א א?נ?כ?י ה?פ??ל?ש??ת??י ו?א?ת??ם ע?ב?ד?ים ל?ש??או?ל ב??רו? ל?כ?ם א?יש? ו?י?ר?ד א?ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז09: א?ם יו?כ?ל ל?ה?ל??ח?ם א?ת??י ו?ה?כ??נ?י ו?ה?י?ינו? ל?כ?ם ל?ע?ב?ד?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז10: א?נ?י ח?ר?פ?ת??י א?ת מ?ע?ר?כו?ת י?ש??ר?א?ל ה?י?ו?ם ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז11: ו?י??ש??מ?ע ש??או?ל ו?כ?ל י?ש??ר?א?ל א?ת ד??ב?ר?י ה?פ??ל?ש??ת??י ה?א?ל??ה ו?י??ח?ת?ו? ו?י??ר?או? מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז12: ו?ד?ו?ד ב??ן א?יש? א?פ?ר?ת?י ה?ז??ה מ?ב??ית ל?ח?ם י?הו?ד?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז13: ו?י??ל?כו? ש??ל?ש??ת ב??נ?י י?ש??י ה?ג??ד?ל?ים ה?ל?כו? א?ח?ר?י ש??או?ל ל?מ??ל?ח?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז14: ו?ד?ו?ד הו?א ה?ק??ט?ן ו?ש??ל?ש??ה ה?ג??ד?ל?ים ה?ל?כו? א?ח?ר?י ש??או?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז15: ו?ד?ו?ד ה?ל?ך? ו?ש??ב מ?ע?ל ש??או?ל ל?ר?עו?ת א?ת צ?אן א?ב?יו ב??ית ל?ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז16: ו?י??ג??ש? ה?פ??ל?ש??ת??י ה?ש??כ??ם ו?ה?ע?ר?ב ו?י??ת?י?צ??ב א?ר?ב??ע?ים יו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז17: ו?י??אמ?ר י?ש??י ל?ד?ו?ד ב??נו? ק?ח נ?א ל?א?ח?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז18: ו?א?ת ע?ר?ב??ת?ם ת??ק??ח / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז19: ו?ש??או?ל ו?ה?מ??ה ו?כ?ל א?יש? י?ש??ר?א?ל ב??ע?מ?ק ה?א?ל?ה נ?ל?ח?מ?ים ע?ם פ??ל?ש??ת??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז20: ו?י??ש??כ??ם ד??ו?ד ב??ב??ק?ר ו?י??ט??ש? א?ת ה?צ??אן ע?ל ש??מ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז21: ו?ת??ע?ר?ך? י?ש??ר?א?ל ו?פ?ל?ש??ת??ים מ?ע?ר?כ?ה ל?ק?ר?את מ?ע?ר?כ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז22: ו?י??ט??ש? ד??ו?ד א?ת ה?כ??ל?ים מ?ע?ל?יו ע?ל י?ד ש?ו?מ?ר ה?כ??ל?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז23: ו?ה?נ??ה א?יש? ה?ב??נ?י?ם עו?ל?ה ג??ל?י?ת ה?פ??ל?ש??ת??י ... ו?י?ד?ב??ר כ??ד??ב?ר?ים ה?א?ל??ה ו?י??ש??מ?ע ד??ו?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז24: ו?כ?ל א?יש? י?ש??ר?א?ל ב??ר?או?ת?ם א?ת ה?א?יש? ו?י??נ?סו? מ?פ??נ?יו ו?י??יר?או? מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז25: א?יש? א?ש??ר י?כ??נ?ו? י?ע?ש??ר?נ?ו? ה?מ??ל?ך? ע?ש??ר ג??דו?ל ו?א?ת ב??ת?ו? י?ת??ן לו? ו?א?ת ב??ית א?ב?יו י?ע?ש??ה ח?פ?ש??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז27: כ??ד??ב?ר ה?ז??ה ל?אמ?ר כ??ה י?ע?ש??ה ל?א?יש? א?ש??ר י?כ??נ?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז28: ו?י??ח?ר א?ף א?ל?יא?ב ב??ד?ו?ד ו?י??אמ?ר ל?מ??ה ז??ה י?ר?ד?ת?? ו?ע?ל מ?י נ?ט?ש??ת?? מ?ע?ט ה?צ??אן ה?ה?נ??ה ב??מ??ד?ב??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז29: מ?ה ע?ש??ית?י ע?ת??ה ה?לו?א ד??ב?ר הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז31: ו?י??ש???מ?עו? ה?ד??ב?ר?ים א?ש??ר ד??ב??ר ד??ו?ד ו?י??ג??דו? ל?פ?נ?י ש??או?ל ו?י??ק??ח?הו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז32: א?ל י?פ??ל ל?ב א?ד?ם ע?ל?יו ע?ב?ד??ך? י?ל?ך? ו?נ?ל?ח?ם ע?ם ה?פ??ל?ש??ת??י ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז33: כ??י נ?ע?ר א?ת??ה ו?הו?א א?יש? מ?ל?ח?מ?ה מ?נ??ע?ר?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז34: ו?י??אמ?ר ד??ו?ד א?ל ש??או?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז35: ו?ה?ח?ז?ק?ת??י ב??ז?ק?נו? ו?ה?כ??ת?יו ו?ה?מ?ית??יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז36: ו?ה?י?ה ה?פ??ל?ש??ת??י ה?ע?ר?ל ה?ז??ה כ??א?ח?ד מ?ה?ם כ??י ח?ר?ף מ?ע?ר?כ?ת א?ל?ה?ים ח?י??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז37: ו?י??אמ?ר ש??או?ל א?ל ד??ו?ד ל?ך? ו?יהו?ה י?ה?י?ה ע?מ??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז38: ו?י??ל?ב??ש? ש??או?ל א?ת ד??ו?ד מ?ד??יו ו?נ?ת?ן קו?ב?ע נ?ח?ש??ת ע?ל ר?אש?ו? ו?י??ל?ב??ש? א?תו? ש??ר?יו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז39: ל?א או?כ?ל ל?ל?כ?ת ב??א?ל??ה כ??י ל?א נ?ס??ית?י ו?י?ס?ר?ם ד??ו?ד מ?ע?ל?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז40: ו?י??ב?ח?ר לו? ח?מ?ש???ה ח?ל??ק?י א?ב?נ?ים מ?ן ה?נ??ח?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז41: ו?י??ל?ך? ה?פ??ל?ש??ת??י ה?ל?ך? ו?ק?ר?ב א?ל ד??ו?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז42: העיניים של דוד / אראל  שמואל א יז43: קללת גלית / אראל  שמואל א יז44: ל?כ?ה א?ל?י ו?א?ת??נ?ה א?ת ב??ש??ר?ך? ל?עו?ף ה?ש???מ?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז46: לא בחרב ובחנית יהושיע ה' / אראל  שמואל א יז47: לא בחרב ובחנית יהושיע ה' / אראל  שמואל א יז48: ו?ה?י?ה כ??י ק?ם ה?פ??ל?ש??ת??י ו?י??ל?ך? ו?י??ק?ר?ב ל?ק?ר?את ד??ו?ד ו?י?מ?ה?ר ד??ו?ד ו?י??ר?ץ ה?מ??ע?ר?כ?ה ל?ק?ר?את ה?פ??ל?ש??ת??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז49: ו?י?ק?ל??ע ו?י??ך? א?ת ה?פ??ל?ש??ת??י א?ל מ?צ?חו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז50: ו?ח?ר?ב א?ין ב??י?ד ד??ו?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז51: ו?י??ר?ץ ד??ו?ד ו?י??ע?מ?ד א?ל ה?פ??ל?ש??ת??י ו?י??ק??ח א?ת ח?ר?ב?ו? ו?י??ש??ל?פ?ה? מ?ת??ע?ר?ה? ו?י?מ?ת?ת?הו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יז52: ה?ב?ל ר?ע?ה צ?אן ו?ק?י?ן ה?י?ה ע?ב?ד א?ד?מ?הו?י??ק?מו? א?נ?ש??י י?ש??ר?א?ל ו?יהו?ד?ה ו?י??ר?עו? ו?י??ר?ד??פו? א?ת ה?פ??ל?ש??ת??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל א יח07: בדיחות של נשים / אראל  שמואל א יח25: מוהר בנישואי דוד למיכל בת שאול / אראל  שמואל א יח26: ולא מלאו הימים / אראל  שמואל א יט23: שאול מתפשט בניות / אראל  שמואל א יט24: שאול מתפשט בניות / אראל  שמואל א כב06: גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים / אראל  שמואל א כב07: גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים / אראל  שמואל א כב08: גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים / אראל  שמואל א כד13: משל הקדמוני / אראל  שמואל א כה26: אביגיל משכנעת את דוד שיהיה עקבי / אראל -> סגלות משלי  שמואל א כה43: למה דוד לקח שתי נשים חדשות / אראל  שמואל א ל25: חוק חלוקת השלל של דוד המלך / אראל  שמואל ב א20: האם יש לפרסם פיגועים? / אראל  שמואל ב ג33: הכמות נבל ימות אבנר?! / אראל  שמואל ב ז10: מקלט בטוח לעם ישראל הוא יעד חשוב בפני עצמו / אראל  שמואל ב ח18: ובני דוד כהנים היו?! / אראל  שמואל ב טו04: זהירות מפוליטיקאים שמבטיחים הכל לכולם / אראל  שמואל ב טו16: איך הנשים של דוד שמרו על הבית / אראל  שמואל ב טז21: איך הנשים של דוד שמרו על הבית / אראל  שמואל ב טז22: ו?י??ב?א א?ב?ש??לו?ם א?ל פ??ל?ג?ש??י א?ב?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל ב טז23: כ??ן כ??ל ע?צ?ת א?ח?ית?פ?ל, ג??ם ל?ד?ו?ד ג??ם ל?א?ב?ש??ל?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל ב יב24: מדוע דוד לא עזב את בת שבע? / אראל  שמואל ב יג39: האם דוד התגעגע לאבשלום? / אראל  שמואל ב יז02: ו?ה?כ??ית?י א?ת ה?מ??ל?ך? ל?ב?ד?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל ב יז03: כ??ל ה?ע?ם י?ה?י?ה ש??לו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל ב יז04: ו?י??יש??ר ה?ד??ב?ר ב??ע?ינ?י א?ב?ש??ל?ם, ו?ב?ע?ינ?י כ??ל ז?ק?נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל ב יז05: ו?י??אמ?ר א?ב?ש??לו?ם: ק?ר?א נ?א ג??ם ל?חו?ש??י ה?א?ר?כ??י, ו?נ?ש??מ?ע?ה מ?ה ב??פ?יו ג??ם הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שמואל ב יז11: הערצת פני המנהיג / אראל  שמואל ב יח23: וירץ אחימעץ דרך הכיכר / עדינה, מידד, לאה פ, צחור, אראל -> כפית ה'תשנ"ח-נ"ט; פירושים וסימנים 9  שמואל ב יט30: למה דוד לא האמין למפיבושת? / עמוס, סיגליה, רפי -> כפית ה'תשנ"ט  שמואל ב כ03: איך הנשים של דוד שמרו על הבית / אראל  שמואל ב כא04: פיצוי על עוולות עבר / אראל  שמואל ב כד24: כמה עלה הר הבית? / אראל  מלכים א א07: מחנה אדוניהו ומחנה שלמה / אראל  מלכים א א08: מחנה אדוניהו ומחנה שלמה / אראל  מלכים א א21: והייתי אני ובני שלמה חטאים / אראל  מלכים א ג05: ו?י??אמ?ר א?ל?ה?ים, ש??א?ל מ?ה א?ת??ן ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג06: א?ת??ה ע?ש??ית? ע?ם ע?ב?ד??ך? ד?ו?ד א?ב?י ח?ס?ד ג??דו?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג07: ו?א?נ?כ?י נ?ע?ר ק?ט?ן ל?א א?ד?ע צ?את ו?ב?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג16: אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג17: אני והאשה הזאת יושבות בבית אחד ואלד עמה בבית / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג18: אין זר איתנו בבית / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג19: מוות בעריסה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג20: החלפת תינוקות בלילה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג21: ואתבונן אליו בבוקר והנה לא היה בני אשר ילדתי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג22: בני החי ובנך המת / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג23: זאת אומרת / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג24: קחו לי חרב / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג25: גזרו את הילד החי לשניים - במשפט שלמה ובמגילת אסתר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג26: גם לי גם לך לא יהיה - לא כדי להרוג את הילד אלא כדי להציל את החברה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג27: פסיקתו של שלמה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א ג28: חכמת אלהים צריכה להיות גלויה לכל / אראל  מלכים א ה11: ויחכם מכל האדם / אראל  מלכים א ה26: ברית שלמה-חירם / אראל  מלכים א ה31: כל כלי ברזל לא נשמע בבית / אראל  מלכים א ו04: חלונות שקופים אטומים / אראל  מלכים א ו05: מגרעות ומעלות / אראל  מלכים א ו06: מגרעות ומעלות / אראל  מלכים א ו07: כל כלי ברזל לא נשמע בבית / אראל  מלכים א ו10: מגרעות ומעלות / אראל  מלכים א ז21: יכין ובעז - משמעות שמותם של עמודי הכניסה למקדש / אראל  מלכים א ז28: מסגרות ושלבים במכונות / אראל  מלכים א ז29: מסגרות ושלבים במכונות / אראל  מלכים א ז33: אופני המרכבה / אראל  מלכים א ח51: ה' הוציא אותנו מכור הברזל / אראל  מלכים א ט11: מדוע נתן שלמה לחירם עשרים עיר בגליל? / אראל  מלכים א טז23: עמרי מבטל את תורת הקרקעות / אראל  מלכים א טז24: עמרי מבטל את תורת הקרקעות / אראל  מלכים א יא36: ל?מ?ע?ן ה?יו?ת נ?יר ל?ד?ו?יד ע?ב?ד??י כ??ל ה?י??מ?ים ל?פ?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים א יב08: חברי הילדות של רחבעם / אראל  מלכים א יב16: מחאת האוהלים של ירבעם בן נבט / אראל  מלכים א יד06: למה זה את מתנכרה ואנוכי שלוח אליך קשה / אראל -> מכתב  מלכים א יד15: כאשר ינוד הקנה במים / אראל  מלכים א יז06: מי הביא אוכל לאליהו - עורבים או ערבים? / אראל  מלכים א יז18: להזכיר את עווני / אראל -> מכתב  מלכים א יט11: ההתגלות בקול דממה דקה / הרב אלחנן סמט -> פרקי אליהו (קישור חיצוני)  מלכים א יט12: ההתגלות בקול דממה דקה / הרב אלחנן סמט -> פרקי אליהו (קישור חיצוני)  מלכים א כא13: ברך נבות אלהים ומלך / אראל  מלכים א כב27: לחם לחץ ומים לחץ / אראל  מלכים א כב34: מות אחאב / אראל  מלכים ב א03: אליהו מחזיר בתשובה את שליחי אחזיה / אראל  מלכים ב א04: אליהו מחזיר בתשובה את שליחי אחזיה / אראל  מלכים ב א05: שליחי אחזיה חוזרים בתשובה ונשארים בחיים / אראל  מלכים ב א06: שליחי אחזיה חוזרים בתשובה ונשארים בחיים / אראל  מלכים ב א10: מדוע נשרפו שני שרי החמישים וחמישיהם? / אראל  מלכים ב א12: מדוע נשרפו שני שרי החמישים וחמישיהם? / אראל  מלכים ב ב09: אלישע מבקש מאליהו שיכיר בו כממשיך דרכו / הרב אלחנן סמט -> פרקי אליהו (קישור חיצוני)  מלכים ב ב10: אלישע מבקש מאליהו שיכיר בו כממשיך דרכו / הרב אלחנן סמט -> פרקי אליהו (קישור חיצוני)  מלכים ב ג16: נבואת אלישע על הגבים / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים ב ג17: נבואת אלישע על הגבים / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים ב ד35: החייאת הילד - עיסוי לב? / אראל  מלכים ב ד39: גפן שדה - אבטיח הפקועה / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים ב ו32: המרצח / אראל  מלכים ב ז01: ויאמר אלישע: שמעו דבר ה'! כה אמר ה': כעת מחר סאה סולת בשקל וסאתיים שעורים בשקל בשער שומרון / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים ב ז13: הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה / אראל -> מכתב; פירושים וסימנים 13  מלכים ב ט25: דמי בני נבות / אראל  מלכים ב ט26: דמי בני נבות / אראל  מלכים ב ט34: פקדו נא את הארורה הזאת וקברוה כי בת מלך היא / אראל  מלכים ב טו29: הגלעד בארץ נפתלי / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים ב י14: ארבעים ושנים אחי אחזיה / נחום -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים ב י15: המפגש בין יהונדב בן רכב ליהוא / -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים ב יד07: העיר סלע / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  מלכים ב יט29: נבואה אחת כסימן להתגשמות נבואה אחרת / אראל  מלכים ב יט30: נבואה אחת כסימן להתגשמות נבואה אחרת / אראל  מלכים ב כ02: הלכות תפילה שלומדים מחזקיהו / אראל  מלכים ב כ19: שלום ואמת יהיה בימיי / אראל  ישעיהו א02: ישעיהו קורא לשמים ולארץ להעיד / אראל  ישעיהו א18: אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו / אראל  ישעיהו א22: כספך היה לסיגים, סבאך מהול במים / אראל  ישעיהו א23: שרייך סוררים וחברי גנבים / אראל  ישעיהו א26: ואשיבה שופטייך כבראשונה / אראל  ישעיהו ב02: הר בית ה' בראש ההרים? / אראל  ישעיהו ב04: בית דין בינלאומי / אראל  ישעיהו ב05: בית יעקב! לכו ונלכה באור ה'! / אראל  ישעיהו ב22: חדלו מן האדם אשר נשמה באפו / אראל  ישעיהו ג06: לא אהיה חובש / אראל  ישעיהו ג07: לא אהיה חובש / אראל  ישעיהו ג08: למרות עיני כבודו / אראל  ישעיהו ג09: הכרת פניהם ענתה בם / אראל  ישעיהו ג24: הנשים יפות התואר יפלו בשבי / אראל  ישעיהו ג26: ואנו ואבלו פתחיה, ונקתה לארץ תשב / אראל  ישעיהו ד05: סוכות וענני כבוד / אראל  ישעיהו ד06: סוכות וענני כבוד / אראל  ישעיהו ה01: קרן בן שמן / אראל  ישעיהו ה07: ויקו לצדקה - והנה צעקה / אראל  ישעיהו ה08: להשאיר מקום לחסרי בית / אראל  ישעיהו ה09: ישעיהו מנבא את קריסת בועת הנדל"ן / אראל  ישעיהו ה11: חטא הניתוק מהטבע / אראל  ישעיהו ה12: חטא הניתוק מהטבע / אראל  ישעיהו ה22: גיבורים לשתות יין, ואנשי חיל למסוך שכר / אראל ע"פ מלבי"ם  ישעיהו ה23: גיבורים לשתות יין, ואנשי חיל למסוך שכר / אראל ע"פ מלבי"ם  ישעיהו ו09: השמן, הכבד, השע / אראל (ערך) -> לא גמור  ישעיהו ו10: השמן, הכבד, השע / אראל (ערך) -> לא גמור  ישעיהו ז14: הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראת שמו עמנואל / -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ישעיהו ז25: ההרים אשר במעדר יעדרון / אראל  ישעיהו ח02: העדים הנאמנים לנבואת ישעיהו / אראל  ישעיהו ח06: תוכנית הבריחה מיהודה / אראל  ישעיהו ח07: תוכנית הבריחה מיהודה / אראל  ישעיהו ח11: אל תיגררו לבהלה / אראל  ישעיהו ח12: אל תיגררו לבהלה / אראל  ישעיהו ח13: מקדש או מכשול? / אראל  ישעיהו ח14: מקדש או מכשול? / אראל  ישעיהו ח17: דברי המתים לא יאירו לכם את הדרך / אראל  ישעיהו ח18: דברי המתים לא יאירו לכם את הדרך / אראל  ישעיהו ח19: דברי המתים לא יאירו לכם את הדרך / אראל  ישעיהו ח20: דברי המתים לא יאירו לכם את הדרך / אראל  ישעיהו ח21: דברי המתים לא יאירו לכם את הדרך / אראל  ישעיהו ט09: לבנים נפלו וגזית נבנה?! / אראל  ישעיהו טז01: מקלט מדיני לפליטים המואבים / אראל  ישעיהו טז04: מקלט מדיני לפליטים המואבים / אראל  ישעיהו טז06: מקלט מדיני לפליטים המואבים / אראל  ישעיהו יא06: דרוש נער קטן / אראל  ישעיהו יא09: לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי / אראל  ישעיהו יב01: באחרית הימים נגיד תודה על כל הצרות / אראל  ישעיהו יג12: ערך האדם בעתיד / אראל  ישעיהו יט14: כהיתעות שיכור בקיאו / אראל  ישעיהו יט24: עם ישראל - החוליה השלישית המחברת / אראל  ישעיהו יט25: עם ישראל - החוליה השלישית המחברת / אראל  ישעיהו כ02: ישעיהו ערום ויחף - במציאות או בחלום / חגי הופר  ישעיהו כא13: לתת מים ולחם לפליטי מלחמה / אראל  ישעיהו כא14: לתת מים ולחם לפליטי מלחמה / אראל  ישעיהו כא15: לתת מים ולחם לפליטי מלחמה / אראל  ישעיהו כב03: תוכחה לקצינים הבורחים משדה הקרב / אראל  ישעיהו כב15: מה חטא שבנא אשר על הבית? / אראל  ישעיהו כב16: מה חטא שבנא אשר על הבית? / אראל  ישעיהו כד23: וחפרה הלבנה, ובושה החמה / אראל  ישעיהו כו04: בטחו בה' עדי עד / אראל  ישעיהו כז13: קיבוץ גלויות מאשור וממצרים / אראל  ישעיהו כח23: ישעיהו מלמד חקלאות / אראל  ישעיהו כט14: העונש על אבדן יראת ה' הוא אבדן החכמה והבינה / אראל  ישעיהו כט15: הוי, המעמיקים מה' להסתיר עצה! / אראל  ישעיהו כט22: יעקב יפסיק להתבייש כשילדיו יקדשו את שם ה' / אראל  ישעיהו כט23: יעקב יפסיק להתבייש כשילדיו יקדשו את שם ה' / אראל  ישעיהו ל10: דברו לנו חלקות, חזו מהתלות / אראל  ישעיהו ל13: פרץ בחומה הרוחנית של ירושלים / אראל  ישעיהו ל14: מה אפשר לעשות בחרס שבור? / אראל  ישעיהו ל16: על סוס ננוס / אראל  ישעיהו ל26: אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים / אראל  ישעיהו ל33: התופת ערוך מאתמול / אראל  ישעיהו לב01: איש בארץ עייפה / אראל  ישעיהו לב01: הן לצדק ימלך מלך / משה פלאם -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ישעיהו לב02: איש בארץ עייפה / אראל  ישעיהו לב05: תיקון הכינויים הציבוריים בעתיד / אראל  ישעיהו לב06: תיקון הכינויים הציבוריים בעתיד / אראל  ישעיהו לב07: כילי = נוכל או קמצן / אראל  ישעיהו לג06: יראת ה' ושימור מזון / אראל  ישעיהו לג13: לדאוג שהחוטאים יפחדו / אראל  ישעיהו לג14: לדאוג שהחוטאים יפחדו / אראל  ישעיהו לח02: הלכות תפילה שלומדים מחזקיהו / אראל  ישעיהו לט08: שלום ואמת יהיה בימיי / אראל  ישעיהו מ12: המידות המדוייקות של העולם / אראל  ישעיהו מ13: המידות המדוייקות של העולם / אראל  ישעיהו מ13: מי תיכן את רוח ה' / אראל  ישעיהו מ26: להסתכל לשמיים / אראל  ישעיהו מ27: למה תאמר 'יעקב'? ותדבר 'ישראל'! נסתרה דרכי מה', ומ'אלהי' - משפטי יעבור / אראל  ישעיהו מא02: מי העיר ממזרח / אראל  ישעיהו מב18: מי עיוור כעבד ה'? / אראל  ישעיהו מב19: מי עיוור כעבד ה'? / אראל  ישעיהו מג03: נתתי כפרך מצרים / אראל  ישעיהו מג04: נתתי כפרך מצרים / אראל  ישעיהו מג05: כמה עדות יש בישראל? / אראל  ישעיהו מג06: כמה עדות יש בישראל? / אראל  ישעיהו מג09: בני ישראל הם עדי ה' / אראל  ישעיהו מג22: ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל / אראל  ישעיהו מג23: ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל / אראל  ישעיהו מג24: ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל / אראל  ישעיהו מה07: יוצר אור ובורא חושך / אראל  ישעיהו מח10: צרפתיך ולא בכסף, בחרתיך בכור עוני / צחור -> אתר  ישעיהו מח12: אני ראשון, אף אני אחרון / אראל  ישעיהו מט17: מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו / רחלי ש.פ. (spreche @ netvision.net.il)  ישעיהו נ04: לדעת לעות את יעף דבר / חגי הופר  ישעיהו נא01: המעטים צריכים להיות יציבים כסלע / אראל  ישעיהו נא02: המעטים צריכים להיות יציבים כסלע / אראל  ישעיהו נא06: שמים כעשן נמלחו / חגי הופר  ישעיהו נא13: פחד מוגזם נובע משכחת ה' / אראל  ישעיהו נב08: שירם של הרואים את שיבת ה' לציון / אראל  ישעיהו נג03: איש מכאובות וידוע חולי / משל יותם -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ישעיהו נג03: הולך בתום ילך בטח, ומעקש דרכיו יוודע / אראל -> סגלות משלי  ישעיהו נד01: מדוע נמשלה ירושלים לעקרה? / אראל  ישעיהו נד03: וזרעך גוים יירש / אראל  ישעיהו נד12: ושמתי כדכד שמשתיך / חגי הופר  ישעיהו נד14: אל תפגעי באחרים מתוך פחד / אראל  ישעיהו נד15: הגרים כאן הם מאת ה' / אראל  ישעיהו נד16: הגרים כאן הם מאת ה' / אראל  ישעיהו נד17: הגרים כאן הם מאת ה' / אראל  ישעיהו נה01: הגויים יפרנסו אתכם / אראל  ישעיהו נו02: האם הגויים צריכים לשמור שבת? / אראל  ישעיהו נו04: יד ושם / אראל  ישעיהו נו05: יד ושם / אראל  ישעיהו נז10: התועלת בחיות מחמד / אראל  ישעיהו נז12: איך לספר על מעשי הצדקה של הרשעים / אראל  ישעיהו נז16: חוק ההתיישנות / אראל  ישעיהו נח01: להוכיח בכל הכוח / אראל  ישעיהו נח02: ללמוד ולא לעשות זה חטא / אראל  ישעיהו נח03: מה לא לעשות בזמן צום / אראל  ישעיהו נח04: מה לא לעשות בזמן צום / אראל  ישעיהו נח06: לשחרר את העבדים לפני הצום / אראל  ישעיהו נח07: לכל אחד לפי צרכיו / אראל  ישעיהו נח13: החובה ליצור אוירה של שבת בספר ישעיהו / חגי הופר  ישעיהו נח14: להתענג על ה' / אראל  ישעיהו נט20: ובא לציון גואל / חגי הופר  ישעיהו ס21: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא / אראל  ישעיהו סא06: ואתם כהני ה' תיקראו / אראל  ישעיהו סא10: כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה / אראל  ישעיהו סב05: זוגיות עם הארץ וזוגיות עם ירושלים / אראל  ישעיהו סב06: על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים / אראל  ישעיהו סב07: על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים / אראל  ישעיהו סג06: ו?או?ר?יד ל?א?ר?ץ נ?צ?ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  ישעיהו סה11: העורכים לגד שולחן, והממלאים למני ממסך / אראל  ירמיהו ב02: חסד נעורייך / אראל -> לא גמור  ירמיהו ב16: ירעוך קודקוד / אראל -> לא גמור  ירמיהו ב18: מה לך לדרך מצרים לשתות מי שיחור? ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר? / אראל  ירמיהו ב19: מה לך לדרך מצרים לשתות מי שיחור? ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר? / אראל  ירמיהו ב20: לא אעבור! / אראל -> לא גמור  ירמיהו ב21: הגפן נכריה / אראל -> לא גמור  ירמיהו ב22: כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית, נכתם עוונך לפניי / אראל  ירמיהו ב23: אחרי הבעלים לא הלכתי - אהבתי זרים ואחריהם אלך / אראל  ירמיהו ב24: פראות במדבר / אראל  ירמיהו ב25: אהבת זרים בכל מחיר / אראל  ירמיהו ב34: גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה / אראל  ירמיהו ב36: מה לך לדרך מצרים לשתות מי שיחור? ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר? / אראל  ירמיהו ב37: מה לך לדרך מצרים לשתות מי שיחור? ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר? / אראל  ירמיהו ג01: הישוב אליה עוד?! / אראל  ירמיהו ג03: עצירת גשמים נועדה לגרום בושה / אראל  ירמיהו ג16: ארון ה' בעתיד / אראל  ירמיהו ד10: השא השאת לעם הזה?! / אראל  ירמיהו ד14: לב - הוראות כביסה / אראל  ירמיהו ה01: איש אמונה אחד יכול להציל את כל ירושלים / אראל  ירמיהו ז09: מערת פריצים / אראל  ירמיהו ז16: אין טעם להתפלל כשהעוונות נעשים משפחתיים / אראל  ירמיהו ז17: אין טעם להתפלל כשהעוונות נעשים משפחתיים / אראל  ירמיהו ז18: אין טעם להתפלל כשהעוונות נעשים משפחתיים / אראל  ירמיהו ז23: האם יש רמז לכך שאדם צריך לקיים מצוות רק כשהוא מרגיש שזה לטובתו? / יעל -> לא גמור  ירמיהו ח06: לעצור ולחשוב / אראל  ירמיהו ח07: להיות יהודי ולו רק פעם בשנה / אראל  ירמיהו ח19: ירמיהו עם תושבי הצפון / אראל  ירמיהו ח20: ירמיהו מתייאש כשעוברים הימים המיועדים לישועה / אראל  ירמיהו ט11: על מה אבדה הארץ? / אראל  ירמיהו ט12: על עזבם את תורתי / אראל  ירמיהו ט22: במה יתהלל המתהלל / אראל  ירמיהו ט23: במה יתהלל המתהלל / אראל  ירמיהו טו01: משה ושמואל לעומת ירמיהו / אראל  ירמיהו טו19: להוציא יקר מזולל / אראל וגליה סגל-הלוי  ירמיהו י22: תפילה לעונש הוגן / אראל  ירמיהו י23: תפילה לעונש הוגן / אראל  ירמיהו י24: תפילה לעונש הוגן / אראל  ירמיהו יא04: ה' הוציא אותנו מכור הברזל / אראל  ירמיהו יא19: ירמיהו מתלונן על הצלחת הרשעים / אראל  ירמיהו יב01: ירמיהו מתלונן על הצלחת הרשעים / אראל  ירמיהו יב05: ה' מגלה לירמיהו את המציאות המרה / אראל  ירמיהו יב14: שכני ישראל באחרית הימים / אראל  ירמיהו יב15: שכני ישראל באחרית הימים / אראל  ירמיהו יב16: שכני ישראל באחרית הימים / אראל  ירמיהו יב17: שכני ישראל באחרית הימים / אראל  ירמיהו יג04: נהר פרת ונחל פרת / אראל  ירמיהו יג09: הנמשל של משל האזור / אראל  ירמיהו יג11: הנמשל של משל האזור / אראל  ירמיהו יג12: כל נבל יימלא ין / אראל  ירמיהו יג14: כל נבל יימלא ין / אראל  ירמיהו יג23: היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו?! / אראל  ירמיהו יד10: נדודי גוף כעונש על נדודי נפש / אראל  ירמיהו יד11: מדוע ה' לא קיבל את תפילת ירמיהו למען שמו / אראל  ירמיהו יז04: ושמטתה ובך / אראל  ירמיהו יז07: לבטוח בה' ורק בה' / אראל  ירמיהו כ09: לא יכול לדבר, לא יכול לשתוק / אראל  ירמיהו כ14: מה אשם המבשר? / אראל (ערך) -> כפית ה'תשס"ה או קודם  ירמיהו כ16: מה אשם המבשר? / אראל (ערך) -> כפית ה'תשס"ה או קודם  ירמיהו כב15: ירמיהו בעד שלום עם הסביבה / אראל  ירמיהו כג21: נביא אמיתי משיב את בני ישראל מדרכם הרעה / אראל  ירמיהו כג22: נביא אמיתי משיב את בני ישראל מדרכם הרעה / אראל  ירמיהו כג33: סרבני הנבואה מכבידים על ה' / אראל  ירמיהו כג34: סרבני הנבואה מכבידים על ה' / אראל  ירמיהו כג35: הנבואה מכבידה על הנביא אבל מועילה לשומעים / אראל  ירמיהו כג36: הנבואה מכבידה על הנביא אבל מועילה לשומעים / אראל  ירמיהו כז17: נביא אמיתי מתפלל שלא יבוא אסון / אראל  ירמיהו כז18: נביא אמיתי מתפלל שלא יבוא אסון / אראל  ירמיהו לא17: אפרים מתנודד / אראל  ירמיהו לא22: נוה צדק / אראל  ירמיהו לא28: בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה / אראל  ירמיהו לא29: בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה / אראל  ירמיהו לא30: הברית החדשה היא שה' לא ימאס בישראל / חגי הופר  ירמיהו לב06: מאיפה היה לחנמאל שדה? / אראל  ירמיהו לב07: מאיפה היה לחנמאל שדה? / אראל  ירמיהו לב09: כמה עלה השדה של חנמאל? / אראל  ירמיהו לו18: איך כתבת? כתבתי בדיו! / חגי הופר  ירמיהו לח19: שנאת היהודים למלכם לפני החורבן / אראל  ירמיהו מ01: ירמיהו אוסר את עצמו באזיקים יחד עם בני יהודה הגולים / אראל  ירמיהו מא12: מים רבים אשר בגבעון / אראל  ירמיהו מא17: גרות כמהם / אראל  ירמיהו מב10: להישאר בארץ גם אחרי שלושה אסונות / אראל  ירמיהו מד01: חשבון נפש במצרים - סיכום הדעות / אראל  ירמיהו מד15: חשבון נפש במצרים - סיכום הדעות / אראל  ירמיהו מד20: חשבון נפש במצרים - סיכום הדעות / אראל  יחזקאל א16: אופני המרכבה / אראל  יחזקאל א17: אופני המרכבה / אראל  יחזקאל ב10: קינים והגה והי / אראל  יחזקאל ג17: הצופה צריך להזהיר את הרשע גם אם לא ישמע / אראל  יחזקאל ג18: הצופה צריך להזהיר את הרשע גם אם לא ישמע / אראל  יחזקאל ג19: הצופה צריך להזהיר את הרשע גם אם לא ישמע / אראל  יחזקאל ד04: הנביא יחזקאל נושא את עוון ישראל / אראל  יחזקאל ז12: המוכר אל הממכר לא ישוב?! / אראל  יחזקאל ז13: המוכר אל הממכר לא ישוב?! / אראל  יחזקאל ט06: האנשים הזקנים אשר לפני הבית / אראל -> מכתב  יחזקאל טז49: עוון סדום - יד עני ואביון לא החזיקה / אראל  יחזקאל טז50: עוון סדום - יד עני ואביון לא החזיקה / אראל  יחזקאל יז19: ה' לא סולח על הפרת הסכמים / אראל  יחזקאל כ25: חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם / אראל  יחזקאל לג12: התשובה מכפרת גם ביום האחרון / אראל  יחזקאל לו20: חילול שם ה' על-ידי יהודים בחו"ל / אראל  יחזקאל לז11: עוד לא אבדה תקוותנו / אראל  יחזקאל מ01: בראש השנה בעשור לחודש / אראל  יחזקאל מד01: ה' בא אל המקדש וסוגר את הדלת אחריו / אראל  יחזקאל מד02: ה' בא אל המקדש וסוגר את הדלת אחריו / אראל  יחזקאל מד03: ה' בא אל המקדש וסוגר את הדלת אחריו / אראל  יחזקאל מד04: ה' בא אל המקדש וסוגר את הדלת אחריו / אראל  יחזקאל מה03: נחלת הכהנים בעתיד / אראל  יחזקאל מה04: נחלת הכהנים בעתיד / אראל  יחזקאל מה05: נחלת הכהנים בעתיד / אראל  הושע ב15: ותעד נזמה וחליתה ותלך אחרי מאהביה / אראל  הושע ב16: ה' יפתה את עם ישראל להגיד נעשה ונשמע / אראל  הושע ב17: ה' יפתה את עם ישראל להגיד נעשה ונשמע / אראל  הושע ד04: ועמך כמריבי כהן / אראל  הושע ז01: כרפאי - ונגלה עוון / אראל  הושע ז02: כרפאי - ונגלה עוון / אראל  הושע ח04: הם המליכו ולא ממני / אראל  הושע י07: מלך על פני המים / אראל  הושע י09: נגד אחדות עם בני עוולה / אראל  הושע י10: כשאחדות ישראל מונעת תיקון, התיקון בא מהגויים / אראל  הושע יב10: עוד אושיבך באוהלים כימי מועד / אראל  הושע יד10: צדיקים יילכו בם ופושעים ייכשלו בם / אראל  יואל ב16: פיקוח נפש דוחה משפחה / אראל  עמוס א01: מתי ניבא עמוס? / אראל  עמוס א11: לא לשמור את הכעס לנצח / אראל  עמוס ד06: שיניים נקיות - לא תמיד זה טוב / אראל  עמוס ה07: ההופכים ללענה משפט וצדקה / אראל  עמוס ה13: המשכיל בעת ההיא יידום / אראל  עובדיה א07: זהירות מבעלי ברית שנותנים אשליות / אראל  עובדיה א11: האח העומד מנגד גרוע מהאויב / אראל  יונה א01: מי היה יונה, ומתי חי? / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יונה א02: מי היה יונה, ומתי חי? / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יונה א03: מדוע ברח יונה לתרשיש? / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יונה ג03: נינוה העיר הגדולה / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יונה ד06: קיקיון ושמן קיק / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  יונה ד10: משל הקיקיון / אראל  מיכה א07: מיכה א', ז' - בין יהודים לנוצרים / יהודה איזנברג -> קול ישראל (קישור חיצוני)  מיכה ג05: מי שמשתמש בנבואתו כדי להרויח כסף - יאבד אותה / אראל  מיכה ג06: מי שמשתמש בנבואתו כדי להרויח כסף - יאבד אותה / אראל  מיכה ג07: מי שמשתמש בנבואתו כדי להרויח כסף - יאבד אותה / אראל  מיכה ד04: בית דין בינלאומי / אראל  מיכה ד05: כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו?! / אראל  מיכה ו03: ה' לא רוצה להטריח את עם ישראל / אראל  מיכה ו04: ה' לא רוצה להטריח את עם ישראל / אראל  מיכה ו05: דברי בלעם הפחידו את יושבי כנען / אראל  מיכה ו08: עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך / אראל  מיכה ו16: חוקות עמרי וכל מעשה בית אחאב / אראל  מיכה ז03: כשכל הרשויות משתפות פעולה לרעה / אראל  מיכה ז11: יום לבנות גדרייך! / אראל  מיכה ז12: יום לבנות גדרייך! / אראל  מיכה ז13: יום לבנות גדרייך! / אראל  נחום ב07: פענוח נבואת נחום ב7-9 / הרב קורמן -> פענוח פרשיות יח  נחום ב08: פענוח נבואת נחום ב7-9 / הרב קורמן -> פענוח פרשיות יח  נחום ב09: פענוח נבואת נחום ב7-9 / הרב קורמן -> פענוח פרשיות יח  חבקוק א04: רשע מכתיר את הצדיק - על כן יצא משפט מעוקל / אראל  חבקוק א07: הרשע המסוכן ביותר הוא זה הקובע משפט לעצמו / אראל  חבקוק א12: מדינה חזקה צריכה להשתמש בכוחה כדי לעשות משפט - צדק ולא כדי להרוג / אראל  חבקוק א13: לא להחריש כשרשע בולע צדיק ממנו / אראל  חבקוק א14: עד מתי נהיה כמו דגים? / אראל  חבקוק א15: חכה - חרם - מכמורת / אראל  חבקוק א16: הרשעים סוגדים לכלי - הנשק שלהם / אראל  חבקוק א17: העריץ מגרש והורג בלי חמלה / אראל  חבקוק ב01: חבקוק הנביא וחוני המעגל / אראל  חבקוק ב04: צדיק באמונתו יחיה / אראל  חבקוק ב06: השודד אחרים, מכביד את החוב על עצמו / אראל  חבקוק ב08: כשעם שודד עמים אחרים, שאר העמים צריכים להתאחד ולפעול נגדו / אראל  חבקוק ב14: דעת ה' תכסה את העולם כמו שמים מכסים את הים / אראל  חבקוק ג02: תפילה שה' יתגלה בקרוב / אראל  חבקוק ג06: עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גוים / אראל  צפניה ג06: כשבאות צרות על עמים אחרים, גם אנחנו צריכים להתעורר / אראל  צפניה ג07: כשבאות צרות על עמים אחרים, גם אנחנו צריכים להתעורר / אראל  חגי א01: חגי בשנת שתים לדריוש / אראל  חגי א02: עוד לא הגיע הזמן למקדש / אראל  חגי א04: אם יש לכם בתים - עליכם לבנות את בית המקדש / אראל  חגי א05: זרעתם הרבה והבא מעט / אראל  חגי א06: זרעתם הרבה והבא מעט / אראל  חגי ב00: בית שני לעומת בית ראשון / הרב אליהו מאלי  חגי ב09: גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון / אראל  חגי ב10: חנוכה בספר חגי / אראל  חגי ב18: חנוכה בספר חגי / אראל  זכריה ג02: ויאמר ה' אל השטן, יגער ה' בך השטן, ויגער ה' בך הבוחר בירושלים / חגי הופר  זכריה ד10: כי מי בז ליום קטנות? / אראל  זכריה ה03: כל הגונב מזה כמוה ניקה / אראל  זכריה ה09: שתי נשים עם כנפי חסידה / אראל  זכריה ח06: מה נפלא בעיני ה' / אראל  זכריה יב02: ירושלים - סף רעל לכל העמים / אראל  זכריה יב05: אמצה לי יושבי ירושלים / אראל  זכריה יג02: וגם את הנביאים ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ / חגי הופר  מלאכי ב07: דרוש מלאך / אראל  מלאכי ב10: הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו / אראל  מלאכי ג10: הביאו את המעשר אל בית האוצר / אראל  מלאכי ג18: בין עובד אלהים לאשר לא עבדו / אראל  מלאכי ג19: השמש באחרית הימים / אראל  מלאכי ג20: השמש באחרית הימים / אראל  תהלים ה04: תפילת בוקר לעשיית משפט צדק ברשעים / אראל  תהלים ה07: תאבד דברי כזב / אראל  תהלים ז03: תופעת טבע בתהלים ז ג / רפאל שחורי -> עבודה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ה'תשס"ו  תהלים ח02: ה' אדונינו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמים / אראל  תהלים ח03: מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם / אראל  תהלים ח09: תופעת טבע בתהלים ח ט / רפאל שחורי -> אוניברסיטת בר אילן ה'תשסו  תהלים טז05: ה' תומך גורלי - חבלים נפלו לי בנעימים / אראל  תהלים טז06: ה' תומך גורלי - חבלים נפלו לי בנעימים / אראל  תהלים י03: כי הילל רשע על תאוות נפשו, ובוצע ברך ניאץ ה' / אראל  תהלים י11: תירוצי הרשע - טיפשות, תיאולוגיה, פילוסופיה / אראל  תהלים יט04: אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם / אראל  תהלים יט06: והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח / אראל  תהלים יט09: יראת ה' טהורה - רק כאשר משפטי ה' אמת / אראל  תהלים כד03: נקי כפיים ובר לבב - מי רשאי לעלות להר הבית? / אראל  תהלים כד04: לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה / אראל  תהלים כה10: כל אורחות ה' חסד ואמת / אראל  תהלים כה12: השכר החומרי של ירא ה' / אראל  תהלים כה13: השכר החומרי של ירא ה' / אראל  תהלים כה21: תום ויושר יצרוני כי קיויתיך / אראל  תהלים כו04: לא להתחבר לאנשים שלא מכירים / אראל  תהלים כז04: אחת שאלתי מאת ה' / אראל  תהלים כז08: המשורר קובע פגישה עם ה' / אראל  תהלים כט07: חוצב להבות / אראל  תהלים ל01: איזה בית חנך דוד? / אראל  תהלים ל04: לעלות מהשאול, לא לרדת לבור / אראל  תהלים ל06: לכעוס רגע ומייד להירגע / אראל  תהלים ל12: הפכת מספדי למחול לי / אראל  תהלים לג22: יהי חסדך ה' עלינו, כאשר ייחלנו לך / אראל  תהלים לה15: נאספו עליי נכים / אראל  תהלים לו02: הרשע שבתוך הלב / אראל  תהלים לו03: הרשע שבתוך הלב / אראל  תהלים לו03: כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא - הרשע מחפש עוון זולתו / חגי הופר  תהלים לו06: חסד ה' - תגובה לנאום פשע / אראל  תהלים לו07: חסד ה' - תגובה לנאום פשע / אראל  תהלים לו10: כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור / אראל  תהלים לז07: דום לה' והתחולל לו / גליה  תהלים לז23: מה' מצעדי גבר כוננו, ודרכו יחפץ / אראל  תהלים לז24: מה' מצעדי גבר כוננו, ודרכו יחפץ / אראל  תהלים לח04: שלום בעצמי / אראל  תהלים מ13: השיגוני עוונותיי ולא יכולתי לראות / אראל  תהלים מב02: תופעת טבע בתהלים מב ב / רפאל שחורי -> עבודה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ה'תשס"ו  תהלים מב08: תופעת טבע בתהלים מב ח / רפאל שחורי -> עבודה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ה'תשס"ו  תהלים מד27: שלא יהיו חסדיך לשווא / אראל  תהלים מו11: הרפו ודעו כי אנכי אלהים / חגי הופר  תהלים מח08: ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש / אראל  תהלים מח15: הוא ינהגנו על מות / אראל  תהלים מט03: יחד עשיר ואביון / אראל  תהלים מט05: אפתחה בכינור חידתי / אראל  תהלים מט06: עוון עקביי / אראל  תהלים מט13: נמשל כבהמות נדמו / אראל  תהלים נ03: ה' מדקדק עם חסידיו כחוט השערה / אראל  תהלים נ14: מטרת הקרבנות - פיתוח מידות טובות / אראל  תהלים נ15: מטרת הקרבנות - פיתוח מידות טובות / אראל  תהלים נא07: הן בעוון חוללתי, ובחטא יחמתני אמי / אראל  תהלים נא12: לב טהור ברא לי / אראל  תהלים נב03: מה תתהלל ברעה הגיבור, חסד אל כל היום / אראל  תהלים נב04: הלשון השופכת את התינוק עם המים / אראל  תהלים נה23: להשליך את הדברים המיותרים ולבטוח בה' / אראל  תהלים נו05: שהכל נהיה בדברו / אראל  תהלים נח05: תופעת טבע בתהלים נח ה / רפאל שחורי -> עבודה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ה'תשס"ו  תהלים נח11: הצדיק שמח כשהוא רואה שה' שופט את הרשעים / אראל  תהלים נח12: הצדיק שמח כשהוא רואה שה' שופט את הרשעים / אראל  תהלים נט07: תופעת טבע בתהלים נט ז / רפאל שחורי -> עבודה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ה'תשס"ו  תהלים סב02: אך אל אלהים דומיה נפשי, ממנו תקוותי / גליה  תהלים סב06: אך אל אלהים דומיה נפשי, ממנו תקוותי / גליה  תהלים סג01: צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי / אראל  תהלים סג02: צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי / אראל  תהלים סג03: צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי / אראל  תהלים עה09: כוס ביד ה' / אראל  תהלים פ13: למה פרצת גדריה? / אראל  תהלים פא11: הרחב פיך - ואמלאהו! / אראל  תהלים פא13: העונש הגדול ביותר הוא, שה' נותן לנו ללכת לפי המועצות שלנו / אראל  תהלים פד04: ציפור ודרור בבית ה' / אראל  תהלים פט03: עולם חסד יבנה / אראל  תהלים צא14: אשגבהו - כי ידע שמי / אראל  תהלים צב10: פירוד מביא לאובדן / אראל  תהלים צג04: מראש הנקרה לבית המקדש / אראל  תהלים צג05: מראש הנקרה לבית המקדש / אראל  תהלים צד04: תפילה שהגויים יובסו עד שלא יוכלו להגיד שניצחו / אראל  תהלים צד09: הנוטע אוזן הלא ישמע?! אם יוצר עין הלא יביט?! / אראל  תהלים צד10: הנוטע אוזן הלא ישמע?! אם יוצר עין הלא יביט?! / אראל  תהלים צד12: אשרי הגבר אשר תייסרנו, יה / אראל  תהלים צד13: להשקיט לו מימי רע, עד ייכרה לרשע שחת / אראל  תהלים צד20: היחברך כיסא הוות, יוצר עמל עלי חוק / אראל  תהלים צה03: גדול על כל אלהים / אראל  תהלים צה08: אל תקשו לבבכם - אל תקטרו / אראל  תהלים צה10: "ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי" - פירוש חדש / יעקב בזק -> סיני (קישור חיצוני)  תהלים צו01: שירו לה' שיר חדש, שירו לה' כל הארץ / אראל  תהלים צט06: מה משותף למשה אהרן ושמואל? / אראל  תהלים צט07: מה משותף למשה אהרן ושמואל? / אראל  תהלים צט08: מה משותף למשה אהרן ושמואל? / אראל  תהלים צט09: מה משותף למשה אהרן ושמואל? / אראל  תהלים קג01: לשמוח על הזכות לעשות תשובה / אראל  תהלים קג02: לשמוח על הזכות לעשות תשובה / אראל  תהלים קג06: לשמוח על הזכות לעשות תשובה / אראל  תהלים קג15: אנוש כחציר ימיו / אראל  תהלים קג16: אנוש כחציר ימיו / אראל  תהלים קג17: אנוש כחציר ימיו / אראל  תהלים קג18: אנוש כחציר ימיו / אראל  תהלים קד09: גבול למים / אראל  תהלים קד35: יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם / אראל  תהלים קטו16: השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם / אראל  תהלים קטז06: שומר פתאים ה' / אראל  תהלים קי04: אתה כהן לעולם על דברתי מלכיצדק / אראל  תהלים קיב01: הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד / אראל  תהלים קיב03: הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד / אראל  תהלים קיב05: טוב איש חונן ומלוה, יכלכל דבריו במשפט / אראל  תהלים קיג03: ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה' / אראל  תהלים קיג04: גדולת ה' מתבטאת בפרטים הקטנים / אראל  תהלים קיח19: פתחו לי שערי צדק - זה השער לה' / אראל  תהלים קיח20: פתחו לי שערי צדק - זה השער לה' / אראל  תהלים קיח24: תן לי את היום הזה / אראל  תהלים קיח27: אסרו חג / אראל  תהלים קיט05: נר לרגלי דברך, ואור לנתיבתי / אראל  תהלים קיט13: סעפים שנאתי, ותורתך אהבתי / אראל  תהלים קיט20: גרסה נפשי - האם יש טעם ללמוד בעל-פה בלי להבין? / אראל  תהלים קיט36: פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך / אראל  תהלים קיט39: העבר חרפתי אשר יגורתי, כי משפטיך טובים / אראל  תהלים קיט61: הפוחד מהאחד - לא פוחד מאף אחד / אראל  תהלים קיט76: תעיתי כשה אובד, בקש עבדך! / אראל  תהלים קיט92: לולי תורתך שעשועיי, אז אבדתי בעוניי / אראל  תהלים קיט98: מאויביי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי / אראל  תהלים קכ07: למה משה הציע שלום לסיחון? / אראל  תהלים קכא06: מכת ירח / אראל  תהלים קכב03: איחוד ירושלים - בתנ"ך ובימינו / אראל  תהלים קכד04: המים הזידונים / אראל  תהלים קכד05: המים הזידונים / אראל  תהלים קכו03: הגדיל ה' לעשות עם אלה - הגדיל ה' לעשות עמנו / אראל  תהלים קכו04: שיטפון של שיבת ציון / אראל  תהלים קכז04: להוליד ילדים בימי הנעורים / אראל  תהלים קכח02: יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך / אראל  תהלים קלא02: כגמול עלי אמו / אראל  תהלים קלב01: אם אבוא באוהל ביתי עד אמצא מקום לה' / אראל  תהלים קלב03: אם אבוא באוהל ביתי עד אמצא מקום לה' / אראל  תהלים קלז05: תשכח ימיני? / אביתר כהן  תהלים קלט02: אתה ידעת שבתי וקומי, בנת לרעי מרחוק / אראל  תהלים קלט08: אם אסק שמיים - שם אתה, ואציעה שאול - הנך / אראל  תהלים קלט11: ואומר אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני / אראל  תהלים קלט13: כי אתה קנית כליותיי, תסוכני בבטן אמי / אראל  תהלים קמד01: ברוך ה' שלימד אותנו להילחם / אראל  תהלים קמז16: שלג כצמר, כפור כאפר / אראל  תהלים קמט09: נקמה על-פי חוק / אראל  משלי א01: משלי שלמה בן דוד מלך ישראל - מבואות לספר משלי / אראל  משלי א02: לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה / אראל  משלי א03: למידה פעילה / אראל -> סגלות משלי  משלי א04: לתת לפתאים ערמה, לנער דעת ומזימה / אראל -> סגלות משלי  משלי א05: ללמוד גם אחרי התואר / אראל -> סגלות משלי  משלי א06: כמה פירושים יש לכל פסוק? / אראל -> סגלות משלי  משלי א07: יראת ה' ראשית דעת חכמה ומוסר, אוילים בזו / אראל -> סגלות משלי  משלי א08: מסורת הדור הקודם מלווה את יראת ה' של הדור הנוכחי / אראל -> סגלות משלי  משלי א09: ביאור:משלי א9 / אראל  משלי א10: להיות צדיק בלי "ייסורי מצפון" / אראל -> סגלות משלי  משלי א11: פיתויי הגברים החטאים / אראל -> סגלות משלי  משלי א12: ביאור:משלי א12 / אראל  משלי א13: ביאור:משלי א13 / אראל  משלי א14: גורלך תפיל בתוכנו, כיס אחד יהיה לכולנו / אראל  משלי א15: בני! אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם! / אראל -> סגלות משלי  משלי א16: לשים את עצמך במקום הקרבן / אראל -> סגלות משלי  משלי א17: כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף / אראל  משלי א18: ביאור:משלי א18 / אראל  משלי א19: ביאור:משלי א19 / אראל  משלי א20: החכמות יוצאות לרחוב לקרוא לתלמידים / אראל -> סגלות משלי  משלי א21: ביאור:משלי א21 / אראל  משלי א22: שלוש דרכים לחנך את הפתי שבתוכנו / אראל  משלי א23: החכמה מנסה להחזיר נושרים לבית הספר / אראל  משלי א24: החכמה מתייאשת מהפתיים שאינם מקשיבים / אראל  משלי א25: ביאור:משלי א25 / אראל  משלי א26: המציאות תטפח על פניכם / אראל -> סגלות משלי  משלי א27: ביאור:משלי א27 / אראל  משלי א28: הזדמנויות בלתי חוזרות / אראל -> סגלות משלי  משלי א29: תוכחה למנאצי תוכחה / אראל -> סגלות משלי  משלי א30: ביאור:משלי א30 / אראל  משלי א31: וממועצותיהם ישבעו / אראל  משלי א32: למה השלוה לא נמשכת לאורך זמן / אראל  משלי א33: ושומע לי ישכון בטח, ושאנן מפחד רעה / אראל  משלי ב01: הקשב אזנך לחכמה - הטה לבך לתבונה / אראל  משלי ב03: כי אם לבינה תקרא, לתבונה תתן קולך / אראל  משלי ב06: כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת ותבונה / אראל  משלי ב07: לשמור על טוהר הלימודים / אראל  משלי ב10: כי תבוא חכמה בליבך, ודעת לנפשך ינעם / אראל  משלי ב11: מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרך / אראל  משלי ב21: ישרים ישכנו ארץ / אראל -> סגלות משלי  משלי ג01: תורתי אל תשכח - ושלום יוסיפו לך / אראל  משלי ג02: ביאור:משלי ג2 / אראל  משלי ג03: אמצעי זיכרון לחסד ואמת / אראל  משלי ג04: איך מוצאים שכל? / אראל  משלי ג05: בטח אל ה' בכל ליבך, ואל בינתך אל תישען / אראל  משלי ג06: ביאור:משלי ג6 / אראל  משלי ג07: אל תהי חכם בעיניך, ירא את ה' וסור מרע / אראל  משלי ג08: ביאור:משלי ג8 / אראל  משלי ג09: כבד את ה' מהונך / אראל  משלי ג10: ביאור:משלי ג10 / אראל  משלי ג11: ביאור:משלי ג11 / אראל  משלי ג13: אשרי אדם מצא חכמה, ואדם יפיק תבונה / אראל  משלי ג14: כי טוב סחרה מסחר כסף / אראל  משלי ג15: החכמה יקרה מכסף זהב ופנינים / אראל  משלי ג16: אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד / אראל  משלי ג18: עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר / אראל  משלי ג19: ה' בחכמה יסד ארץ / אראל  משלי ג20: ביאור:משלי ג20 / אראל  משלי ג21: מטרת החכמה - יצירה / אראל  משלי ג22: ביאור:משלי ג22 / אראל  משלי ג23: ביאור:משלי ג23 / אראל  משלי ג24: אם תשכב לא תפחד, ושכבת וערבה שנתך / אראל  משלי ג25: ביאור:משלי ג25 / אראל  משלי ג27: זכויות חיוביות וזכויות שליליות בספר משלי / אראל  משלי ג28: אל תאמר לרעך 'לך ושוב ומחר אתן' ויש אתך / אראל  משלי ג29: אל תחרוש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך / אראל  משלי ג30: אל תריב עם אדם חינם, אם לא גמלך רעה / אראל  משלי ג31: אל תקנא באיש חמאס / אראל  משלי ג32: ביאור:משלי ג32 / אראל  משלי ג33: מארת ה' בבית רשע, ונוה צדיקים יברך / אראל  משלי ג34: אם ללצים הוא יליץ, ולענוים יתן חן / אראל  משלי ג35: כבוד חכמים ינחלו, וכסילים מרים קלון / אראל  משלי ד02: לתת לקח טוב לילדים / אראל  משלי ד03: שלמה - בן יחיד? / אראל  משלי ד04: יתמך דברי לבך / אראל  משלי ד06: אל תעזבה ותשמרך, אהבה ותצרך / אראל  משלי ד07: קודם תלמד - אחר כך תמציא / אראל  משלי ד09: החכמה מרוממת / אראל  משלי ד12: בלכתך לא יצר צעדך, ואם תרוץ לא תכשל / אראל  משלי ד13: החזק במוסר - אל תרף / אראל  משלי ד15: להיות שוטה ולא להיות רשע / אראל -> סגלות משלי  משלי ד16: כי לא ישנו אם לא ירעו / אראל -> סגלות משלי  משלי ד17: הרצון להכשיל הוא רעל נפשי / אראל -> סגלות משלי  משלי ד18: הצדיקים זורחים בהדרגה / אראל -> סגלות משלי  משלי ד19: דרך רשעים כאפילה, לא ידעו במה ייכשלו / אראל  משלי ד21: קרוב לעין - קרוב ללב / אראל  משלי ד22: רפואת הנפש ורפואת הגוף / אראל  משלי ד23: מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים / אראל  משלי ד24: הסר ממך עקשות פה, ולזות שפתים הרחק ממך / אראל -> סגלות משלי  משלי ד25: שמירת העיניים בספר משלי / אראל  משלי ד26: לשמור על איזון בסדר היום / אראל -> סגלות משלי  משלי ד27: אל תט ימין ושמאל, הסר רגלך מרע / אראל  משלי ה01: לשמור על האזניים מדברי פיתוי ועל השפתיים מנשיקות / אראל  משלי ה03: נופת תטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיכה / אראל  משלי ה06: אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע / אראל  משלי ה07: ביאור:משלי ה7 / אראל  משלי ה08: הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה / אראל  משלי ה09: פיתויים מסוכנים לחופש שלך / אראל  משלי ה11: לחשוב על האחרית / אראל -> סגלות משלי  משלי ה12: ביאור:משלי ה12 / אראל  משלי ה13: ביאור:משלי ה13 / אראל  משלי ה14: כמעט הייתי בכל רע / אראל  משלי ה15: לחפש מתחת לפנס / אראל -> סגלות משלי  משלי ה17: יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך / אראל  משלי ה18: יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעוריך / אראל  משלי ה19: שגיאות של אהבה / אראל  משלי ה21: כי נוכח עיני ה' דרכי איש, וכל מעגלותיו מפלס / אראל  משלי ה22: מלכודת העוונות / אראל  משלי ו01: איך להינצל מערבות / אראל -> סגלות משלי  משלי ו04: מתי אסור לישון / אראל  משלי ו05: הנצל כצבי מיד, וכציפור מיד יקוש / אראל  משלי ו07: לא לחכות שקצין, שוטר או מושל יפתרו לנו את הבעיות / אראל -> סגלות משלי  משלי ו10: מיעוט שינה - סגולה להצלחה / אראל  משלי ו11: ביאור:משלי ו11 / אראל  משלי ו12: הרע מתבטא באיברים / אראל -> סגלות משלי  משלי ו13: ביאור:משלי ו13 / אראל  משלי ו14: חורש רע בכל עת מדיינים ישלח / אראל  משלי ו15: פתע יישבר ואין מרפא / אראל -> סגלות משלי  משלי ו16: שש הנה שנא ה', ושבע תועבת נפשו / אראל  משלי ו17: ביאור:משלי ו17 / אראל  משלי ו18: לא למהר לעשות רע / אראל -> סגלות משלי  משלי ו19: יפיח כזבים עד שקר / אראל  משלי ו21: לקשור כדי לזכור / אראל  משלי ו22: התורה והמצוה מדריכות בכל מצב / אראל  משלי ו23: המצוה והתורה מאירות את הדרך ביער הפיתויים / אראל -> סגלות משלי  משלי ו26: סכנת הזנות וסכנת הניאוף / אראל  משלי ו30: לא יבוזו לגנב - אם יפצה את קרבנותיו מביתו / אראל  משלי ו31: עונשו של גנב בספר משלי ובתורה / אראל  משלי ו32: גניבה לעומת ניאוף / אראל  משלי ז01: ביאור:משלי ז1 / אראל  משלי ז02: שמור מצוותי וחיה, ותורתי כאישון עיניך / אראל  משלי ז04: החכמה כמשפחה מלוכדת / אראל  משלי ז10: ביאור:משלי ז10 / אראל  משלי ז12: ביאור:משלי ז12 / אראל  משלי ז16: מרבדים רבדתי ערשי, חטובות אטון מצרים / אראל  משלי ז17: ביאור:משלי ז17 / אראל  משלי ז20: צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסא יבוא ביתו / אראל -> סגלות משלי  משלי ז21: ביאור:משלי ז21 / אראל  משלי ז22: הולך אחריה פתאום, כשור אל טבח יבוא, וכעכס אל מוסר אויל / אראל  משלי ז23: עד יפלח חץ כבדו / אראל  משלי ז24: ביאור:משלי ז24 / אראל  משלי ז26: כי רבים חללים הפילה התאוה לזנות / אראל  משלי ח02: חכמה ממרום עד לפתח ביתך / אראל  משלי ח06: שמעו כי נגידים אדבר / אראל  משלי ח07: נגד מקיאווליזם / אראל  משלי ח08: בצדק כל אמרי פי, אין בהם נפתל ועיקש, כולם נכוחים למבין, וישרים למוצאי דעת / אראל  משלי ח10: קחו מוסרי ואל כסף / אראל  משלי ח12: אני חכמה שכנתי ערמה, ודעת מזימות אמצא / אראל  משלי ח13: החכמה יראת ה' ושונאת רוע / אראל  משלי ח16: ונדיבים כל שופטי צדק / אראל  משלי ח17: החכמה אוהבת את אוהביה / אראל -> סגלות משלי  משלי ח18: הון עתק וצדקה / אראל  משלי ח21: עושר בצדק - רק בחכמה / אראל  משלי ח22: לראות את חכמת ה' בטבע / אראל  משלי ח25: בכל הר וגבעה ישנה חכמה אלהית / אראל  משלי ח26: ביאור:משלי ח26 / אראל  משלי ח27: חוקי הטבע / אראל  משלי ח28: ביאור:משלי ח28 / אראל  משלי ח30: משחקי תורה / אראל -> סגלות משלי  משלי ח32: ביאור:משלי ח32 / אראל  משלי ח33: ביאור:משלי ח33 / אראל  משלי ח34: להתמיד בלימוד / אראל  משלי ח36: לא להשניא את החכמה / אראל  משלי ט01: חצבה עמודיה שבעה / אראל  משלי ט03: הכוח משחית / אראל  משלי ט03: על גפי מרומי קרת / אראל  משלי ט04: ביאור:משלי ט4 / אראל  משלי ט06: למה להתרחק מלצים / אראל  משלי ט07: יוסר לץ לוקח לו קלון, ומוכיח לרשע מומו / אראל  משלי ט08: מותר לפתי למתוח ביקורת על חכמים / אראל -> סגלות משלי  משלי ט09: ראש גדול - תכונה של חכם וצדיק / אראל  משלי ט10: תחילת חכמה יראת ה', ודעת קדושים בינה / אראל  משלי ט12: אם חכמת - חכמת לך, ולצת - לבדך תשא / אראל  משלי ט13: ביאור:משלי ט13 / אראל  משלי ט14: הכוח משחית / אראל  משלי ט15: ביאור:משלי ט15 / אראל  משלי ט16: ביאור:משלי ט16 / אראל  משלי ט17: מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים ינעם / אראל -> סגלות משלי  משלי ט18: ביאור:משלי ט18 / אראל  משלי טו01: מענה רך ישיב חמה, ודבר עצב יעלה אף / אראל -> סגלות משלי  משלי טו03: בכל מקום עיני ה', צופות רעים וטובים / אראל  משלי טו04: מרפא לשון עץ חיים, וסלף בה שבר ברוח / אראל  משלי טו05: אויל ינאץ מוסר אביו / אראל  משלי טו06: תבואת הרשע מקלקלת את אוצר הצדיק / אראל  משלי טו07: החכם מעטר את דבריהם של אחרים ולא מנסה להמציא את הגלגל מחדש / אראל  משלי טו08: זבח רשעים תועבת ה', ותפילת ישרים רצונו / אראל -> סגלות משלי  משלי טו09: לא ללכת עם רשעים / אראל  משלי טו10: מוסר רע לעוזב אורח, שונא תוכחת ימות / אראל  משלי טו11: שאול ואבדון נגד ה', אף כי ליבות בני אדם / אראל  משלי טו12: לא יאהב לץ הוכח לו, אל חכמים לא ילך / אראל  משלי טו14: לב נבון יבקש דעת, ופי כסילים ירעה איוולת / אראל -> סגלות משלי  משלי טו15: כל ימי עני רעים, וטוב לב משתה תמיד / אראל -> סגלות משלי  משלי טו16: טוב מעט ביראת ה', מאוצר רב ומהומה בו / אראל  משלי טו17: הקשר בין אוכל לבין אהבה ושנאה / אראל -> סגלות משלי  משלי טו18: דרישת קדם לעבודה בגישור / אראל -> סגלות משלי  משלי טו20: בן חכם ישמח אב, וכסיל אדם בוזה אמו / אראל  משלי טו21: איוולת - שמחה לחסר-לב, ואיש תבונה יישר לכת / אראל -> סגלות משלי  משלי טו25: ברוך מציב גבול אלמנה / אראל  משלי טו26: תועבת ה' מחשבות רע, וטהורים אמרי נועם / אראל  משלי טו27: עוכר ביתו בוצע בצע, ושונא מתנות יחיה / אראל -> סגלות משלי  משלי טו28: לב צדיק יהגה לענות / אראל  משלי טו29: רחוק ה' מרשעים, ותפילת צדיקים ישמע / אראל  משלי טו31: אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין / אראל  משלי טו32: פורע מוסר - מואס נפשו, ושומע תוכחת - קונה לב / אראל  משלי טו33: סבלנות - הכבוד יגיע / אראל  משלי טז02: כל דרכי איש זך בעיניו, ותוכן רוחות ה' / אראל  משלי טז03: ספר הכל לה' / אראל -> סגלות משלי  משלי טז04: לכל בעיה יש תשובה / אראל  משלי טז05: הגאוה פסולה אפילו במחשבה / אראל  משלי טז06: איך לכפר על גאוה / אראל  משלי טז07: שלום עם ה' / אראל -> סגלות משלי  משלי טז10: קסם על שפתי מלך = משל לשימוש באמצעים מתוחכמים, שנראים כמעשה כשפים / אראל -> סגלות משלי  משלי טז11: להשתמש בכל מגוון אמצעי התגמול הקיימים / אראל  משלי טז12: האם רוב המלכים הם רשעים או צדיקים? / אראל  משלי טז13: רצון מלכים שפתי צדק, ודובר ישרים יאהב / אראל  משלי טז14: חמת מלך - מלאכי מוות, ואיש חכם יכפרנה / אראל  משלי טז15: חמת מלך מלאכי מוות - באור פני מלך חיים / אראל  משלי טז17: ליצור מסגרות ללא פיתויים / אראל  משלי טז20: משכיל על דבר ימצא טוב / אראל  משלי טז21: לחכם לב ייקרא נבון, ומתק שפתיים יוסיף לקח / אראל  משלי טז23: לב חכם ישכיל פיהו, ועל שפתיו יוסיף לקח / אראל  משלי טז24: ריפוי בדיבור / אראל -> סגלות משלי  משלי טז26: נפש עמל עמלה לו, כי אכף עליו פיהו / אראל -> סגלות משלי  משלי טז27: ביאור:משלי טז27 / אראל  משלי טז28: איש תהפוכות ישלח מדון, ונרגן מפריד אלוף / אראל -> סגלות משלי  משלי טז29: ביאור:משלי טז29 / אראל  משלי טז30: לשמור על המחשבות גם כשהעיניים עצומות / אראל  משלי י01: בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו / אראל  משלי י02: לא יועילו אוצרות רשע, וצדקה תציל ממוות / אראל  משלי י03: לא ירעיב ה' נפש צדיק והוות רשעים יהדוף / אראל  משלי י06: ברכות לראש צדיק, ופי רשעים יכסה חמס / אראל  משלי י07: זכר צדיק לברכה, ושם רשעים ירקב / אראל -> סגלות משלי  משלי י08: לקחת את המצוות ללב / אראל -> סגלות משלי  משלי י09: הולך בתום ילך בטח, ומעקש דרכיו יוודע / אראל -> סגלות משלי  משלי י10: קורץ עין ייתן עצבת, ואויל שפתיים יילבט / אראל -> סגלות משלי  משלי י11: מקור חיים פי צדיק, ופי רשעים יכסה חמס / אראל  משלי י13: בשפתי נבון תמצא חכמה, ושבט לגו חסר לב / אראל  משלי י14: חכמים יצפנו דעת, ופי אויל מחתה קרובה / אראל -> סגלות משלי  משלי י17: אורח לחיים שומר מוסר / אראל  משלי י19: להוכיח בקיצור / אראל -> סגלות משלי  משלי י20: לחשוב לפני שמדברים - כדי שלא להגיד דברים רעים / אראל -> סגלות משלי  משלי י21: שפתי צדיק ירעו רבים, ואוילים בחסר לב ימותו / אראל  משלי י24: ענישה מותאמת אישית / אראל -> סגלות משלי  משלי י25: כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם / אראל  משלי י27: יראת ה' תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה / אראל  משלי י28: לחכות בשמחה / אראל  משלי י29: דרך ה' - להגן על התמימים ולשבור את עושי הרע / אראל -> סגלות משלי  משלי י30: ביאור:משלי י30 / אראל  משלי י31: פי צדיק ינוב חכמה, ולשון תהפוכות תיכרת / אראל  משלי י32: צדיק לא מתבלבל בחקירה / אראל  משלי יא01: מאזני מרמה תועבת ה', ואבן שלמה רצונו / אראל  משלי יא02: בא זדון ויבוא קלון, ואת צנועים חכמה / אראל  משלי יא03: תמת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישדם / אראל  משלי יא04: לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות / אראל  משלי יא06: ביאור:משלי יא6 / אראל  משלי יא07: התקוה האבודה / אראל -> סגלות משלי  משלי יא08: צדיק מצרה נחלץ ויבוא רשע תחתיו / אראל  משלי יא09: בפה חנף ישחית רעהו, ובדעת צדיקים יחלצו / אראל  משלי יא10: בטוב צדיקים תעלוץ קריה, ובאבוד רשעים רינה / אראל  משלי יא11: בברכת ישרים תרום קרת, ובפי רשעים תהרס / אראל  משלי יא13: הולך רכיל מגלה סוד, ונאמן רוח מכסה דבר / אראל -> סגלות משלי  משלי יא14: באין תחבולות יפול עם, ותשועה ברוב יועץ / אראל  משלי יא15: רע ירוע כי ערב זר, ושונא תוקעים בוטח / אראל  משלי יא16: קל יותר לשמור על כבוד מאשר לשמור על עושר / אראל  משלי יא17: גם מי שדואג לגופו הוא איש-חסד, וגם מי שפוגע בגופו הוא אכזר / אראל -> סגלות משלי  משלי יא18: משרות מיותרות / אראל -> סגלות משלי  משלי יא19: בסיס לצדק / אראל  משלי יא20: תועבת ה' עקשי לב, ורצונו תמימי דרך / אראל  משלי יא22: נזם זהב באף חזיר, אישה יפה וסרת טעם / אראל  משלי יא24: יש מפזר ונוסף עוד, וחושך מיושר אך למחסור / אראל  משלי יא25: בר וברכות / אראל  משלי יא26: תפקידו העיקרי של השלטון - לדאוג שלציבור יהיה אוכל / אראל -> סגלות משלי  משלי יא27: שוחר טוב יבקש רצון, ודורש רעה תבואנו / אראל  משלי יא28: איך להתכונן לנפילה כלכלית / אראל -> סגלות משלי  משלי יא29: עוכר ביתו ינחל רוח, ועבד אויל לחכם לב / אראל  משלי יא30: הון אנושי / אראל  משלי יא31: הן צדיק בארץ ישולם, ואף כי רשע וחוטא / אראל  משלי יב02: טוב יפיק רצון מה', ואיש מזימות ירשיע / אראל  משלי יב03: ביאור:משלי יב3 / אראל  משלי יב04: אשת חיל עטרת בעלה, וכרקב בעצמותיו מבישה / אראל  משלי יב05: מחשבות צדיקים משפט, תחבולות רשעים מרמה / אראל  משלי יב06: מאבק בהסתה / אראל -> סגלות משלי  משלי יב07: הפוך רשעים ואינם, ובית צדיקים יעמוד / אראל  משלי יב08: לפי שכלו יהלל איש, ונעוה לב יהיה לבוז / אראל  משלי יב09: עבוד בעבודה בזויה, ואל תרעב ללחם / אראל -> סגלות משלי  משלי יב11: עובד אדמתו ישבע לחם, ומרדף ריקים חסר לב / אראל  משלי יב12: צדיק עם שורשים / אראל  משלי יב13: פליטת פה קטלנית / אראל  משלי יב14: מפרי פי איש ישבע טוב, וגמול ידי אדם ישיב לו / אראל  משלי יב15: דרך אויל ישר בעיניו, ושומע לעצה חכם / אראל  משלי יב17: רק אמת תביא צדק / אראל  משלי יב18: יש בוטה כמדקרות חרב, ולשון חכמים מרפא / אראל -> סגלות משלי  משלי יב20: רמאות למען השלום / אראל -> סגלות משלי  משלי יב23: לכסות את מה שיודעים / אראל  משלי יב24: שירות לאומי לרמאים / אראל -> סגלות משלי  משלי יב25: איך להתמודד עם דאגות מוגזמות / אראל -> סגלות משלי  משלי יב26: יתר מרעהו צדיק, ודרך רשעים תתעם / אראל  משלי יב27: לא יחרוך רמיה צידו, והון אדם יקר חרוץ / אראל  משלי יב28: באורח צדקה חיים, ודרך נתיבה אלמוות / אראל  משלי יג01: גערה? זה לא נורא / אראל  משלי יג02: מפרי פי איש יאכל טוב, ונפש בוגדים חמס / אראל  משלי יג03: פושק שפתיו - מחיתה לו / אראל  משלי יג04: ביאור:משלי יג4 / אראל  משלי יג06: צדקה תצר תם דרך, ורשעה תסלף חטאת / אראל  משלי יג08: כופר נפש איש עושרו, ורש לא שמע גערה / אראל  משלי יג09: להאיר לצדיקים ולא לרשעים / אראל  משלי יג10: בטחון עצמי מופרז - גורם עיקרי למריבות / אראל -> סגלות משלי  משלי יג12: לחשוב על מה שיש ולא על מה שאין / אראל  משלי יג13: בז לדבר - יחבל לו, וירא מצוה - הוא ישולם / אראל  משלי יג14: תורת חכם מקור חיים, לסור ממוקשי מוות / אראל  משלי יג16: בעד פירסום ממוקד, נגד פרסום המוני / אראל -> סגלות משלי  משלי יג17: מלאך רשע יפול ברע / אראל -> סגלות משלי  משלי יג18: ביאור:משלי יג18 / אראל  משלי יג19: כסילים שונאים להפסיק לעשות רע / אראל -> סגלות משלי  משלי יג21: ביאור:משלי יג21 / אראל  משלי יג22: מס עיזבון על עבריינים / אראל -> סגלות משלי  משלי יג23: רב אוכל ניר ראשים, ויש נספה בלא משפט / אראל  משלי יג24: חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שיחרו מוסר / אראל -> סגלות משלי  משלי יג25: צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר / אראל  משלי יד01: חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנו / אראל  משלי יד02: הולך ביושרו - ביושר שלו / אראל  משלי יד03: בפי אויל חוטר גאוה, ושפתי חכמים תשמורם / אראל  משלי יד04: השקיעו בהכשרת עובדים / אראל  משלי יד06: ביקש לץ חכמה ואין, ודעת לנבון נקל / אראל -> סגלות משלי  משלי יד07: הכסיל לא ייתן לך מנוחה / אראל  משלי יד08: איך להצליח בחיים - בערמה או בחכמה / אראל  משלי יד11: בית רשעים יישמד, ואוהל ישרים יפריח / אראל  משלי יד12: יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות / אראל  משלי יד13: גם בשחוק יכאב לב, ואחריתה שמחה תוגה / אראל -> סגלות משלי  משלי יד14: האם להקים גדר-הפרדה מסביב ללב? / אראל  משלי יד15: פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו / אראל  משלי יד17: נזקי הכעס במעשה / אראל  משלי יד18: נחלו פתיים איוולת, וערומים יכתירו דעת / אראל  משלי יד19: להעביר את הדיונים בתביעות לעירו של הצדיק / אראל -> סגלות משלי  משלי יד21: בז לרעהו חוטא, ומחונן ענוים אשריו / אראל  משלי יד22: הלוא יתעו חורשי רע, וחסד ואמת חורשי טוב / אראל -> סגלות משלי  משלי יד23: בכל עצב יהיה מותר, ודבר שפתיים אך למחסור / אראל  משלי יד25: עד מרמה לא יכול להציל / אראל  משלי יד26: ביראת ה' מבטח עוז, ולבניו יהיה מחסה / אראל  משלי יד27: ביאור:משלי יד27 / אראל  משלי יד28: ברב עם הדרת מלך, ובאפס לאום מחתת רזון / אראל -> סגלות משלי  משלי יד29: נזקי הכעס במחשבה / אראל  משלי יד31: עושק דל - חירף עושהו, ומכבדו - חונן אביון / אראל -> סגלות משלי  משלי יד32: ברעתו יידחה רשע, וחוסה במותו צדיק / אראל  משלי יד33: קוצים בלב / אראל  משלי יד34: צדק - לכל העמים, חסד - לעם שלנו / אראל  משלי יד35: רצון מלך לעבד משכיל, ועברתו תהיה מביש / אראל  משלי יז03: בוחן ליבות ה' / אראל  משלי יז08: השוחד נכנס לעיניים / אראל  משלי יז10: גערה עלולה לגרום נזק נפשי / אראל -> סגלות משלי  משלי יז11: אך מרי יבקש רע, ומלאך אכזרי ישולח בו / אראל  משלי יז12: פגוש דב שכול באיש, ואל כסיל באיוולתו / אראל -> סגלות משלי  משלי יז13: משיב רעה תחת טובה, לא תמיש רעה מביתו / אראל  משלי יז17: בכל עת אוהב הרע, ואח לצרה ייוולד / אראל -> לא גמור  משלי יז19: אוהב פשע אוהב מצה, מגביה פתחו מבקש שבר / אראל -> סגלות משלי  משלי יז21: יולד כסיל לתוגה לו, ולא ישמח אבי נבל / אראל  משלי יז26: גם ענוש לצדיק לא טוב / אראל  משלי יז27: ככל ששותקים יותר - מרוויחים יותר / אראל -> סגלות משלי  משלי יח01: מי שרוצה רק תאווה - בסוף יהיה נפרד / אראל  משלי יח02: לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו / אראל  משלי יח03: בבוא רשע - בא גם בוז, ועם קלון - חרפה / אראל  משלי יח08: כאבי בטן / אראל -> סגלות משלי  משלי יח10: לרוץ בשם ה' / אראל -> סגלות משלי  משלי יח11: הון עשיר קרית עוזו / אראל  משלי יח12: לפני שבר יגבה לב איש, ולפני כבוד ענוה / אראל  משלי יח14: עידוד למחכים / אראל  משלי יח17: לראשון יש יתרון / אראל -> סגלות משלי  משלי יח18: מדיינים ישבית הגורל, ובין עצומים יפריד / אראל -> סגלות משלי  משלי יח19: מאבקי הירושה הם הקשים ביותר / אראל  משלי יח20: מפרי פי איש תשבע בטנו, תבואת שפתיו ישבע / אראל  משלי יח21: התועלת שבלימוד שפות / אראל -> סגלות משלי  משלי יח22: מצא אישה מצא טוב, ויפק רצון מה' / אראל -> פירושים וסימנים משלי ב  משלי יח24: כמה ידידים צריך? / אראל  משלי יט01: טוב רש הולך בתומו, מעיקש שפתיו והוא כסיל / אראל  משלי יט02: גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ ברגליים חוטא / אראל  משלי יט03: טעות בדרך נובעת משטחיות ולא מעונש / אראל -> סגלות משלי  משלי יט04: הון יוסיף רעים רבים, ודל מרעהו ייפרד / אראל -> סגלות משלי  משלי יט06: רבים יחלו פני נדיב, וכל הרע לאיש מתן / אראל  משלי יט07: כל אחי רש שנאוהו, אף כי מרעהו רחקו ממנו, מרדף אמרים לא/לו המה / אראל  משלי יט10: לא נאוה לכסיל תענוג, אף כי לעבד משול בשרים / אראל  משלי יט12: זעף מלך / אראל  משלי יט14: בית והון נחלת אבות, ומה' אשה משכלת / אראל  משלי יט16: שומר מצוה - שומר נפשו, בוזה דרכיו - ימות / אראל -> סגלות משלי  משלי יט17: מלוה ה' חונן דל, וגמולו ישלם לו / אראל  משלי יט18: יסר בנך כי יש תקווה, ואל המיתו אל תשא נפשך / אראל  משלי יט20: שמע עצה וקבל מוסר, למען תחכם באחריתך / אראל  משלי יט23: יראת ה' לחיים, ושבע ילין בל יפקד רע / אראל  משלי יט24: טמן עצל ידו בצלחת / אראל -> סגלות משלי  משלי יט26: משדד אב, יבריח אם, בן מביש ומחפיר / אראל  משלי יט27: חדל בני לשמוע מוסר, לשגות מאמרי דעת / אראל  משלי יט28: עד בליעל יליץ משפט, ופי רשעים יבלע אוון / אראל -> סגלות משלי  משלי יט29: נכונו ללצים שפטים / אראל  משלי כ01: לץ היין, הומה שכר, וכל שוגה בו לא יחכם / אראל  משלי כ05: איש תבונה יודע לדלות מחשבות / אראל  משלי כ09: לעשות תשובה על התשובה / אראל  משלי כ11: גם במעלליו יתנכר נער, אם זך ואם ישר פעלו / אראל  משלי כ12: אוזן שומעת ועין רואה - ה' עשה גם שניהם / אראל -> סגלות משלי  משלי כ13: איך לקום בבוקר? / אראל  משלי כ14: עידוד לאנשים שקשה להם בלימודים / אראל  משלי כ15: ביאור:משלי כ15 / אראל  משלי כ16: להעניש את הערב / אראל -> סגלות משלי  משלי כ17: ערב לאיש לחם שקר, ואחר ימלא פיהו חצץ / אראל  משלי כ18: מחשבות בעצה תכון, ובתחבולות עשה מלחמה / אראל -> סגלות משלי  משלי כ19: גולה סוד הולך רכיל, ולפותה שפתיו לא תתערב / אראל -> סגלות משלי  משלי כ20: המקלל את הוריו מפסיד את מצוותיו / אראל -> סגלות משלי  משלי כ21: נחלה מבוהלת בראשונה, ואחריתה לא תבורך / אראל  משלי כ22: המתחיל בעבירה - אומרים לו "אל תגמור" / אראל -> סגלות משלי  משלי כ23: תועבת ה' אבן ואבן, ומאזני מרמה לא טוב / אראל  משלי כ24: ה' נותן את הכשרונות, האדם קובע את הדרך / אראל -> סגלות משלי  משלי כ25: מוקש אדם ילע קודש, ואחר נדרים לבקר / אראל  משלי כ27: חיפוש פנימי באמצעות הנשמה / אראל  משלי כ29: לשמור על כושר גופני מגיל צעיר / אראל -> סגלות משלי  משלי כ30: ייסורים ממרקים את העוונות / אראל  משלי כא02: כל דרך איש ישר בעיניו, ותוכן ליבות ה' / אראל  משלי כא03: עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח / אראל -> סגלות משלי  משלי כא08: גם אנשים שהתנהגותם נראית לנו מוזרה, עשויים להיות זכים וישרים / אראל  משלי כא12: הצדיק בבית הרשע / אראל  משלי כא15: שמחה לצדיק עשות משפט, ומחתה לפעלי אוון / אראל  משלי כא16: מנוחה - רק במוות / אראל  משלי כא17: שמחה פנימית עוזרת להתגבר על מחסור חומרי / אראל -> סגלות משלי  משלי כא18: לקחת מיסים מרשעים במקום מצדיקים / אראל -> סגלות משלי  משלי כא19: טוב שבת בארץ מדבר, מאשת מדיינים וכעס / אראל  משלי כא20: איך (לא) לבחור שותפים לדירה / אראל  משלי כא21: רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד / אראל  משלי כא22: חכמים לא פוחדים מאתגרים / אראל  משלי כא23: שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו / אראל  משלי כא24: העושה רע מתוך גאוה בצחוק, יעשה רע מתוך כעס ברצינות / אראל  משלי כא25: נגד כלכלת צד ביקוש / אראל  משלי כא26: צדיק יתן ולא יחסוך / אראל  משלי כא27: זבח רשעים תועבה, אף כי בזימה יביאנו / אראל -> סגלות משלי  משלי כא28: לשמוע את האמת מתוך השקר / אראל -> סגלות משלי  משלי כא29: העז איש רשע בפניו, וישר הוא יבין דרכו / אראל -> סגלות משלי  משלי כא30: לבטל את השכל לפני ה' / אראל -> סגלות משלי  משלי כב01: נבחר שם מעושר רב, מכסף ומזהב חן טוב / אראל -> סגלות משלי  משלי כב03: ללמוד מטעויות של אחרים / אראל -> סגלות משלי  משלי כב04: עקב ענוה - יראת ה', עושר וכבוד וחיים / אראל  משלי כב06: בר/בת מצוה בספר משלי / אראל  משלי כב07: עשיר ברשים ימשול, ועבד לווה לאיש מלוה / אראל  משלי כב08: זורע עוולה יקצור אוון, ושבט עברתו יכלה / אראל -> סגלות משלי  משלי כב09: טוב עין - הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל / אראל -> סגלות משלי  משלי כב10: גרש לץ - ויצא מדון / אראל -> סגלות משלי  משלי כב11: אהבה טהורה היא אהבה שמעצימה / אראל -> סגלות משלי  משלי כב14: שוחה עמוקה פי זרות, זעום ה' ייפול שם / אראל  משלי כב15: חוק חינוך חובה / אראל  משלי כב16: הפיצוי הראוי לדלים שנעשקו / אראל -> סגלות משלי  משלי כב17: חכמות חיצוניות למי שבוטח בה' / אראל  משלי כב20: דברי חכמים הם משרתים של דברי התורה / אראל  משלי כב23: גזל פוגע בנפש / אראל  משלי כב25: מוקש - כעס ועבודה זרה / אראל  משלי כב26: אל תהי בתוקעים כף, בעורבים משאות / אראל  משלי כב28: חשיבות הגבול הבינלאומי / אראל -> סגלות משלי  משלי כב29: איך להתייחס לאיש מהיר במלאכתו / אראל -> סגלות משלי  משלי כג02: ושמת שכין בלועך, אם בעל נפש אתה / אראל  משלי כג03: לחם כזבים / אראל  משלי כג04: קשה להישאר עשיר / אראל  משלי כג07: לפני שמקבלים מתנה - יש להסתכל בעיניו של הנותן / אראל -> סגלות משלי  משלי כג09: באזני כסיל אל תדבר, כי יבוז לשכל מיליך / אראל -> סגלות משלי  משלי כג10: מס עיזבון - לא על שדה נחלת אבות / אראל  משלי כג11: ה' - גואלם של היתומים / אראל  משלי כג12: לחנך במחשבה, הקשבה וענישה / אראל  משלי כג13: כי תכנו בשבט - לא ימות / אראל  משלי כג15: בני! אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני! / אראל -> סגלות משלי  משלי כג17: לא לקנא בהנאות של החוטאים / אראל -> סגלות משלי  משלי כג20: אל תהי בסובאי יין, בזוללי בשר למו / אראל  משלי כג21: סובא וזולל ייוורש, וקרעים תלביש נומה / אראל  משלי כג22: שמע לאביך זה ילדך, ואל תבוז כי זקנה אמך / אראל  משלי כג23: זכויות יוצרים על דברי תורה? / אראל  משלי כג24: ביאור:משלי כג24 / אראל  משלי כג25: ביאור:משלי כג25 / אראל  משלי כג26: תנה בני לבך ועיניך / אראל  משלי כג29: יין לחוקרים / אראל  משלי כג30: מה לא כדאי לחקור / אראל -> סגלות משלי  משלי כג31: צבעי מאכל / אראל -> סגלות משלי  משלי כג33: הזיות של שיכורים / אראל  משלי כג35: השיכור לא מרגיש כשמכים אותו / אראל  משלי כד01: התרחק משכן רע / אראל  משלי כד03: הוראות לבניית בית / אראל -> סגלות משלי  משלי כד05: חכמה וגבורה / אראל -> סגלות משלי  משלי כד07: ראמות לאויל חכמות, בשער לא יפתח פיהו / אראל -> סגלות משלי  משלי כד08: המתכנן לעשות רע ימצא את עצמו בחברתם של תככנים מקצועיים / אראל  משלי כד09: זימת איוולת חטאת ותועבת לאדם לץ / אראל  משלי כד10: התרפית ביום צרה - צר כחכה / אראל  משלי כד11: הצל לקוחים למוות, ומטים להרג אם תחסוך / אראל  משלי כד13: אכול בני דבש כי טוב / אראל  משלי כד14: ללמוד חכמה מתוקה / אראל  משלי כד15: מלחמת הרשעים בצדיקים / אראל  משלי כד18: והשיב מעליו אפו / אראל -> סגלות משלי  משלי כד19: לא תהיה אחרית לרע, נר רשעים ידעך / אראל  משלי כד21: יראת ה' ויראת המלך / אראל  משלי כד23: גם אלה לחכמים - הכר פנים במשפט בל טוב / אראל  משלי כד25: לא להגיד לרשעים שהם צדיקים / אראל  משלי כד26: שפתיים יישק / אראל  משלי כד31: ביאור:משלי כד31 / אראל  משלי כד32: ביאור:משלי כד32 / אראל  משלי כד33: לא "להימרח" במיטה בבוקר / אראל  משלי כד34: ובא כמהלך ראשך, ומחסרך כאיש מגן / אראל  משלי כה01: משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיהו / אראל  משלי כה03: לא קל לנהל מדינה / אראל -> סגלות משלי  משלי כה07: איך לבחור מקום בחיים / אראל  משלי כה09: אל תצא לריב מהר / אראל  משלי כה11: להגיד דברי חכמה בצורה נעימה / אראל  משלי כה15: בארך אפים יפתה קצין, ולשון רכה תשבר גרם / אראל  משלי כה16: לבקר חברים רק כשהם רעבים לביקור / אראל -> סגלות משלי  משלי כה21: נתינה שורפת את הגאוה / אראל -> סגלות משלי  משלי כה25: מים קרים על נפש עייפה, ושמועה טובה מארץ מרחק / אראל -> סגלות משלי  משלי כה26: לא להשתחוות לרשעים / אראל -> סגלות משלי  משלי כה27: לשים גבול לרדיפת הכבוד / אראל  משלי כו10: רב מחולל כל, ושוכר כסיל ושוכר עוברים / אראל  משלי כו14: הדלת תיסוב על צירה, ועצל על מיטתו / אראל  משלי כו17: אל תתערב במריבות של אחרים / אראל -> סגלות משלי  משלי כו20: באפס עצים תכבה אש, ובאין נרגן ישתוק מדון / אראל -> סגלות משלי  משלי כו23: כסף סיגים מצופה על חרס - שפתיים דולקים ולב רע / אראל -> סגלות משלי  משלי כו24: לא להאמין לאדם שמדבר בחן מלאכותי / אראל -> סגלות משלי  משלי כו27: לתת לרשע להעניש את עצמו / אראל -> סגלות משלי  משלי כו28: לשון שקר ישנא דכיו / אראל  משלי כז02: יהללך זר ולא פיך / אראל -> סגלות משלי  משלי כז05: עדיף לקבל ביקורת מאשר לחיות באשליות / אראל -> סגלות משלי  משלי כז07: נפש שבעה תבוס נופת, ונפש רעבה כל מר מתוק / אראל -> סגלות משלי  משלי כז08: כציפור נודדת מן קנה, כן איש נודד ממקומו / אראל  משלי כז09: התועלת שבדיבורים מיותרים / אראל -> סגלות משלי  משלי כז11: חכם, בני, ושמח ליבי, ואשיבה חורפי דבר / אראל  משלי כז14: מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם - קללה תחשב לו / אראל -> סגלות משלי  משלי כז15: דלף טורד ביום סגריר, ואשת מדינים נשתוה / אראל  משלי כז16: צופניה צפן רוח, ושמן ימינו יקרא / אראל  משלי כז17: ברזל בברזל יחד, ואיש יחד פני רעהו / אראל  משלי כז20: שאול ואבדו לא תשבענה, ועיני האדם לא תשבענה / אראל  משלי כז25: להפיק ערך מדברים חסרי ערך / אראל  משלי כז26: מחיר שדה עתודים / אראל  משלי כח01: פאראנויה כקללה / אראל  משלי כח02: בפשע ארץ רבים שריה / אראל -> סגלות משלי  משלי כח04: עוזבי תורה יהללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם / אראל  משלי כח05: השופט חייב להסיק מסקנות מכל העובדות / אראל -> סגלות משלי  משלי כח06: טוב רש הולך בתומו, מעיקש דרכיים והוא עשיר / אראל -> סגלות משלי  משלי כח07: נוצר תורה בן מבין, ורועה זוללים יכלים אביו / אראל  משלי כח08: מרבה הונו בנשך ותרבית - לחונן דלים יקבצנו / אראל  משלי כח09: מה יותר חשוב - תורה או תפילה? / אראל -> סגלות משלי  משלי כח11: חכם בעיניו איש עשיר, ודל מבין יחקרנו / אראל -> סגלות משלי  משלי כח12: בעלוץ צדיקים רבה תפארת, ובקום רשעים יחופש אדם / אראל  משלי כח14: לא להדחיק את הפחדים / אראל -> סגלות משלי  משלי כח15: מושל רשע יפגע דווקא בחלשים / אראל  משלי כח16: נגיד חסר תבונות - רב מעשקות / אראל  משלי כח17: לא לתמוך ברוצחים / אראל -> סגלות משלי  משלי כח18: נעקש דרכיים יפול באחת / אראל  משלי כח21: גם אנשים טובים עלולים לפשוע מתוך רעב / אראל -> סגלות משלי  משלי כח22: נבהל להון איש רע עין, ולא ידע כי חסר יבואנו / אראל -> סגלות משלי  משלי כח23: מוכיח אדם - "אחרי!" / אראל -> סגלות משלי  משלי כח24: ילד שמתחבר עם אנשים רעים, עלול לפגוע גם בהוריו / אראל  משלי כח27: נותן לרש אין מחסור, ומעלים עיניו רב מארות / אראל  משלי כט01: איש תוכחות מקשה עורף / אראל -> סגלות משלי  משלי כט02: לבחור מושלים סובלניים, לא לבחור מושלים רשעים / אראל  משלי כט04: מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה / אראל  משלי כט05: גבר מחליק על רעהו, רשת פורש על פעמיו / אראל -> סגלות משלי  משלי כט06: וצדיק ירון ושמח / אראל -> סגלות משלי  משלי כט07: הצדיק לא מסתפק במה שהעו"ד אומר לו / אראל  משלי כט10: השנאה מחלחלת / אראל  משלי כט13: איש תככים פוגש רש - פגישה מאירת-עיניים / אראל  משלי כט15: שבט ותוכחת יתן חכמה, ונער משולח מביש אמו / אראל  משלי כט16: ברבות רשעים ירבה פשע, וצדיקים במפלתם יראו / אראל  משלי כט17: יסר בנך ויניחך, ויתן מעדנים לנפשך / אראל  משלי כט18: נבואה - תנאי הכרחי לאחדות / אראל -> סגלות משלי  משלי כט19: בדברים לא ייווסר עבד / אראל  משלי כט20: איך להתייחס לאיש שמדבר מהר / אראל -> סגלות משלי  משלי כט21: מפנק מנוער עבדו - באחריתו יהיה מנון / אראל  משלי כט24: חולק עם גנב שונא נפשו, אלה ישמע ולא יגיד / אראל  משלי כט25: חרדת אדם יתן מוקש, ובוטח בה' ישוגב / אראל  משלי כט26: רבים יבקשו פני מושל, ומה' משפט איש / אראל  משלי כט27: אמור לי מי אתה שונא, ואומר לך מי אתה / אראל  משלי ל01: דברי אגור בן יקה / אראל  משלי ל02: בינת אדם לעומת דעת קדושים / אראל  משלי ל04: מי עלה שמיים? / אראל  משלי ל07: אל תמנע ממני בטרם אמות / אראל  משלי ל10: אל תלשן עבד אל אדוניו / אראל  משלי ל15: לעלוקה שתי בנות / אראל -> פירושים וסימנים 10  משלי ל16: הארבע שאינן שבעות / אראל  משלי ל17: כיבוד הורים וציפורים / אראל  משלי ל20: לעולם לא תדע עם מי היא היתה לפניך / אראל  משלי ל22: ביאור:משלי ל22 / אראל  משלי ל23: שנואה כי תיבעל, ושפחה כי תירש גברתה / אראל  משלי ל25: ביאור:משלי ל25 / אראל  משלי ל26: חכמת השפנים / אראל  משלי ל27: יצא חוצץ / אראל  משלי ל28: חכמת השממית / אראל -> סגלות משלי  משלי ל29: שלושה המה מיטיבי צעד, וארבעה מיטיבי לכת / אראל  משלי ל31: זרזיר מתניים / אראל  משלי ל32: אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה / אראל -> סגלות משלי  משלי ל33: להתעסק ביצירה ולא במריבה / אראל -> סגלות משלי  משלי לא01: למואל מלך משא / אראל  משלי לא02: מה, ברי! / אראל  משלי לא03: אל תתן לנשים חילך / אראל  משלי לא04: אל למלכים שתו יין / אראל  משלי לא08: לעזור לאנשים שמתקשים להתבטא במשפט / אראל -> סגלות משלי  משלי לא10: אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה / אראל -> סגלות משלי  משלי לא14: אשת חיל מייבאת מזון ממרחק / אראל  משלי לא15: סידורים אישיים - לפני שעות העבודה / אראל -> סגלות משלי  משלי לא16: לחשוב במה להשקיע את המשכורת / אראל  משלי לא17: כושר גופני לנשים / אראל -> סגלות משלי  משלי לא18: לטעום את השוק / אראל -> סגלות משלי  משלי לא19: ידיה שילחה בכישור, וכפיה תמכו פלך / אראל  משלי לא20: לתת כסף לעניים וחיבוק לאביונים / אראל  משלי לא21: להלביש את הבית בבידוד כפול / אראל  משלי לא24: ביאור:משלי לא24 / אראל  משלי לא25: עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון / אראל  משלי לא26: דיבורים אחרי מעשים / אראל -> סגלות משלי  משלי לא27: לא לאכול לחם עצלות / אראל  משלי לא28: ביאור:משלי לא28 / אראל  משלי לא31: תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה / אראל  איוב א14: ו?מ?ל?א?ך? ב??א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  איוב א15: ו?ת??פ??ל ש??ב?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  איוב א16: א?ש? א?ל?ה?ים נ?פ?ל?ה מ?ן ה?ש???מ?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  איוב א17: כ??ש??ד??ים ש??מו? ש??ל?ש??ה ר?אש??ים ו?י??פ?ש??טו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  איוב א18: בניך ובניך אוכלים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  איוב א19: רו?ח? ג??דו?ל?ה ב??א?ה מ?ע?ב?ר ה?מ??ד?ב??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  איוב א20: ו?י??ג?ז א?ת ר?אש?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  איוב ב04: עור בעד עור, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו / אראל  איוב ג13: ישנתי אז ינוח לי / אראל  איוב ג25: אשר יגורתי - יבוא לי / אראל  איוב ו28: הואילו פנו בי / אראל  איוב ו29: הואילו פנו בי / אראל  איוב ח16: כשהצדיק נעקר, הוא צומח מחדש / אראל  איוב ח17: כשהצדיק נעקר, הוא צומח מחדש / אראל  איוב ח18: כשהצדיק נעקר, הוא צומח מחדש / אראל  איוב ח19: כשהצדיק נעקר, הוא צומח מחדש / אראל  איוב ט20: הזכאי שפיו מכשיל אותו / אראל  איוב טו09: אל תחלוק על זקנים ממך / אראל  איוב יד04: מי יתן טהור מטמא / אראל  איוב יד19: אבנים שחקו מים / אראל  איוב כא27: ומזימות עליי תחמוסו / אראל  איוב כד24: רומו מעט ואיננו / אראל  איוב כו04: לא להגיד את המובן מאליו / אראל  איוב כח12: והחכמה מאין תמצא / אראל -> פירושים וסימנים 4  איוב כח25: לעשות לרוח משקל / אראל  איוב כח28: יראת ה' היא חכמה / ע"פ דוד אקסלרוד  איוב כט18: וכחול ארבה ימים / אביתר כהן  איוב לא02: חלק אלוה ממעל / אראל  איוב לג23: להבין את המסר מאחרי המחלה / אראל  איוב לו13: הצדיקים המזוייפים מתעצבנים כשה' מביא עליהם ייסורים / אראל  איוב לו14: תמות בנוער נפשם, וחייתם בקדשים / אראל  איוב לח19: איפה גר האור? / אראל  איוב לח31: על כסיל וכשיל (קבוצת כוכבים) / אביתר כהן  איוב לח36: מי נתן לשכוי בינה / חגי הופר  איוב מא03: להקדים את ה' / אראל  איוב מב10: אחרית איוב / אראל  איוב מב11: ו?י??ת??נו? לו? א?יש? ק?ש??יט?ה א?ח?ת ו?א?יש? נ?ז?ם ז?ה?ב א?ח?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  איוב מב15: נחלת בנות איוב / אראל  איוב מב16: וירא [ו?י??ר?א?ה] א?ת ב??נ?יו ו?א?ת ב??נ?י ב?נ?יו א?ר?ב??ע?ה ד??רו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  שיר השירים א01: שיר השירים אשר לשלמה / אראל  שיר השירים א02: ישקני מנשיקות פיהו - חלום או מציאות / אראל  שיר השירים א03: לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך / אראל  שיר השירים א04: משוך אותי אחריך אל חדר הייחוד השמחה והאהבה / אראל  שיר השירים א05: שחור זה יפה? / אראל  שיר השירים א06: כרמי שלי לא נטרתי / אראל  שיר השירים א07: להתעניין בעבודתו של בן הזוג / אראל  שיר השירים א08: להתעניין בעבודתו של בן הזוג / אראל  שיר השירים א09: לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי / אראל  שיר השירים א12: עד שהמלך במסיבו, נרדי נתן ריחו / אראל  שיר השירים א15: להסתכל לה בעיניים / אראל  שיר השירים א16: לגור ביער / אראל  שיר השירים א17: לגור ביער / אראל  שיר השירים ב01: חבצלת השרון שושנת העמקים / אראל  שיר השירים ב02: האהבה המושלמת - אהבה שגורמת לכל הקשרים הקודמים להיראות כמו קוצים / אראל  שיר השירים ב03: האהבה המושלמת - אהבה שגורמת לכל הקשרים הקודמים להיראות כמו קוצים / אראל  שיר השירים ב04: איך להראות אהבה בגלוי / אראל  שיר השירים ב06: שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני / אראל  שיר השירים ב07: השבועות בשיר השירים / אראל  שיר השירים ב08: אהבה מקפיצה / אראל  שיר השירים ב09: אהבה מקפיצה / אראל  שיר השירים ב10: צאי מהבית / אראל  שיר השירים ב11: עת הזמיר הגיע / אראל  שיר השירים ב12: עת הזמיר הגיע / אראל  שיר השירים ב13: עת הזמיר הגיע / אראל  שיר השירים ג05: השבועות בשיר השירים / אראל  שיר השירים ד01: שערך כעדר העזים שגלשו מהר הגלעד / אראל  שיר השירים ד12: נחל עיון בשיר השירים / אראל  שיר השירים ה02: קול דודי דופק / אראל  שיר השירים ה03: קול דודי דופק / אראל  שיר השירים ה08: השבעתי אתכם, בנות ירושלים! אם תמצאו את דודי - מה תגידו לו? שחולת אהבה אני / אראל  שיר השירים ה10: כשהאהבה רחוקה, מסתפקים בלדבר עליה / אראל  שיר השירים ה11: כשהאהבה רחוקה, מסתפקים בלדבר עליה / אראל  שיר השירים ה12: כשהאהבה רחוקה, מסתפקים בלדבר עליה / אראל  שיר השירים ה13: כשהאהבה רחוקה, מסתפקים בלדבר עליה / אראל  שיר השירים ה14: כשהאהבה רחוקה, מסתפקים בלדבר עליה / אראל  שיר השירים ה15: כשהאהבה רחוקה, מסתפקים בלדבר עליה / אראל  שיר השירים ה16: כשהאהבה רחוקה, מסתפקים בלדבר עליה / אראל  שיר השירים ו01: גם כשהוא לא איתי, הוא חושב עליי / אראל  שיר השירים ו02: גם כשהוא לא איתי, הוא חושב עליי / אראל  שיר השירים ו03: גם כשהוא לא איתי, הוא חושב עליי / אראל  שיר השירים ו08: אחת היא יונתי תמתי / אראל  שיר השירים ו09: אחת היא יונתי תמתי / אראל  שיר השירים ז06: ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים / חגי הופר  שיר השירים ז11: שיר השירים - חזרה לגן עדן / אראל  שיר השירים ח01: מי ייתנך כאח לי / אראל  שיר השירים ח03: שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני / אראל  שיר השירים ח04: השבועות בשיר השירים / אראל  שיר השירים ח11: כרם היה לשלמה בבעל המון / אראל  שיר השירים ח12: כרם היה לשלמה בבעל המון / אראל  שיר השירים ח13: הסיום של שיר השירים / אראל -> לא גמור  שיר השירים ח14: הסיום של שיר השירים / אראל -> לא גמור  רות א01: ו?י??ל?ך? א?יש? מ?ב??ית ל?ח?ם י?הו?ד?ה ל?גו?ר ב??ש??ד?י מו?א?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א02: א?פ?ר?ת?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א03: ו?ת??ש???א?ר ה?יא ו?ש??נ?י ב?נ?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א04: ו?י??ש??או? ל?ה?ם נ?ש??ים מ?א?ב?י?ו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א05: ו?ת??ש???א?ר ה?א?ש???ה מ?ש???נ?י י?ל?ד?יה? ו?מ?א?יש??ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א06: ו?ת??ק?ם ה?יא ו?כ?ל??ת?יה? ו?ת??ש??ב מ?ש???ד?י מו?א?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א07: ו?ת??ל?כ?נ?ה ב?ד??ר?ך? ל?ש?ו?ב א?ל א?ר?ץ י?הו?ד?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א08: ל?כ?נ?ה ש???ב?נ?ה א?ש???ה ל?ב?ית א?מ??ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א09: ו?מ?צ?אן? מ?נו?ח?ה, א?ש???ה ב??ית א?יש??ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א10: כ??י א?ת??ך? נ?ש?ו?ב ל?ע?מ??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א11: ה?עו?ד ל?י ב?נ?ים ב??מ?ע?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א12: י?ש? ל?י ת?ק?ו?ה ג??ם ה?י?ית?י ה?ל??י?ל?ה ל?א?יש?, ו?ג?ם י?ל?ד?ת??י ב?נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א13: ה?ל?ה?ן ת??ע?ג?נ?ה ל?ב?ל?ת??י ה?יו?ת ל?א?יש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א14: ורות דבקה בה / אראל  רות א15: ה?נ??ה ש??ב?ה י?ב?מ?ת??ך? א?ל ע?מ??ה? ו?א?ל א?ל?ה?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א16: ע?מ??ך? ע?מ??י, ו?אל?ה?י?ך? א?ל?ה?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א17: כ??ה י?ע?ש??ה י?הו?ה ל?י ו?כ?ה יו?ס?יף, כ??י ה?מ??ו?ת י?פ?ר?יד ב??ינ?י ו?ב?ינ?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א18: ו?ת??ח?ד??ל ל?ד?ב??ר א?ל?יה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א19: ו?ת??ה?ם כ??ל ה?ע?יר ע?ל?יה?ן, ו?ת??אמ?ר?נ?ה ה?ז?את נ?ע?מ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א20: א?ל ת??ק?ר?אנ?ה ל?י נ?ע?מ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א21: א?נ?י מ?ל?א?ה ה?ל?כ?ת??י ו?ר?יק?ם ה?ש??יב?נ?י י?הו?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות א22: ו?ה?מ??ה ב??או? ב??ית ל?ח?ם ב??ת?ח?ל??ת, ק?צ?יר ש??ע?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב01: ו?ל?נ?ע?מ?י מידע (מו?ד?ע) ל?א?יש??ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב02: א?ל?כ?ה נ??א ה?ש???ד?ה ו?א?ל?ק??ט?ה ב?ש???ב??ל?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב03: ו?י??ק?ר מ?ק?ר?ה? ח?ל?ק?ת ה?ש???ד?ה ל?ב?ע?ז / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב04: ו?ה?נ??ה ב?ע?ז ב??א מ?ב??ית ל?ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב05: ל?מ?י ה?נ??ע?ר?ה ה?ז??את / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב06: נ?ע?ר?ה מו?א?ב?י??ה ה?יא, ה?ש???ב?ה ע?ם נ?ע?מ?י מ?ש???ד?י מו?א?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב07: ו?ת??אמ?ר, א?ל?ק??ט?ה נ??א ו?א?ס?פ?ת??י ב?ע?מ?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב08: ה?לו?א ש??מ?ע?ת?? ב??ת??י, א?ל ת??ל?כ?י ל?ל?ק?ט ב??ש??ד?ה א?ח?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב09: ו?צ?מ?ת ו?ה?ל?כ?ת?? א?ל ה?כ??ל?ים ו?ש??ת?ית מ?א?ש??ר י?ש??א?בו?ן ה?נ??ע?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב10: מ?ד?ו?ע? מ?צ?את?י ח?ן ב??ע?ינ?יך? ל?ה?כ??יר?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב11: ה?ג??ד ה?ג??ד ל?י כ??ל א?ש??ר ע?ש??ית א?ת ח?מו?ת?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב12: י?ש??ל??ם י?הו?ה פ??ע?ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב13: א?מ?צ?א ח?ן ב??ע?ינ?יך? א?ד?נ?י כ??י נ?ח?מ?ת??נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב14: ג??ש??י ה?ל?ם ו?א?כ?ל?ת?? מ?ן ה?ל??ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב15: ג??ם ב??ין ה?ע?מ?ר?ים ת??ל?ק??ט / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב16: ו?ל?א ת?ג?ע?רו? ב?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב17: ו?ת??ל?ק??ט ב??ש???ד?ה ע?ד ה?ע?ר?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב18: ו?ת??ר?א ח?מו?ת?ה? א?ת א?ש??ר ל?ק??ט?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב19: א?יפ?ה ל?ק??ט?ת?? ה?י?ו?ם, ו?א?נ?ה ע?ש??ית, י?ה?י מ?כ??יר?ך? ב??רו?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב20: ב??רו?ך? הו?א ל?יהו?ה, א?ש??ר ל?א ע?ז?ב ח?ס?ד?ו? א?ת ה?ח?י??ים ו?א?ת ה?מ??ת?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב21: ע?ם ה?נ??ע?ר?ים א?ש??ר ל?י ת??ד?ב??ק?ין / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב22: טו?ב ב??ת??י כ??י ת?צ?א?י ע?ם נ?ע?רו?ת?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ב23: ו?ת??ד?ב??ק ב??נ?ע?רו?ת ב??ע?ז ל?ל?ק??ט / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג01: ב??ת??י, ה?ל?א א?ב?ק??ש? ל?ך? מ?נו?ח? א?ש??ר י?יט?ב ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג02: ה?נ??ה הו?א ז?ר?ה א?ת ג??ר?ן ה?ש???ע?ר?ים ה?ל??י?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג03: ו?ר?ח?צ?ת?? ו?ס?כ?ת?? ו?ש??מ?ת?? שמלתך (ש??מ?ל?ת?י?ך?) ע?ל?י?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג04: ו?ב?את ו?ג?ל??ית מ?ר?ג??ל?ת?יו, ושכבתי (ו?ש??כ?ב?ת??) / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג05: כ??ל א?ש??ר ת??אמ?ר?י (א?ל?י), א?ע?ש??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג06: ו?ת??ר?ד ה?ג??ר?ן; ו?ת??ע?ש? כ??כ?ל א?ש??ר צ?ו??ת??ה ח?מו?ת?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג07: ו?ת??ב?א ב?ל??ט, ו?ת??ג?ל מ?ר?ג??ל?ת?יו ו?ת??ש??כ??ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג08: ו?ה?נ??ה א?ש???ה ש??כ?ב?ת מ?ר?ג??ל?ת?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג09: א?נ?כ?י רו?ת א?מ?ת?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג10: ב??רו?כ?ה א?ת?? ל?יהו?ה ב??ת??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג11: כ??ל א?ש??ר ת??אמ?ר?י א?ע?ש??ה ל??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג12: יש גואל קרוב ממני / אראל  רות ג13: יש גואל קרוב ממני / אראל  רות ג14: ו?י??אמ?ר: א?ל י?ו??ד?ע כ??י ב?א?ה ה?א?ש???ה ה?ג??ר?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג16: מי את בתי? / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג17: א?ל ת??בו?א?י ר?יק?ם א?ל ח?מו?ת?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ג18: כ??י ל?א י?ש??ק?ט ה?א?יש? כ??י א?ם כ??ל??ה ה?ד??ב?ר ה?י?ו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד01: סו?ר?ה ש??ב?ה פ??ה פ??ל?נ?י א?ל?מ?נ?י / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד02: ו?י??ק??ח ע?ש??ר?ה א?נ?ש??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד03: חלקת השדה של נעמי / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד03: קנה שדה - קבל אישה / אראל  רות ד04: א?ם ת??ג?א?ל ג??א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד05: קניתי (ק?נ?ית?) ל?ה?ק?ים ש??ם ה?מ??ת ע?ל נ?ח?ל?תו? / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד06: קנה שדה - קבל אישה / אראל  רות ד07: ו?ז?את ל?פ?נ?ים ב??י?ש??ר?א?ל ע?ל ה?ג??א?ל??ה ו?ע?ל ה?ת??מו?ר?ה / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד08: ק?נ?ה ל?ך?. ו?י??ש??ל?ף נ?ע?לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד09: ע?ד?ים א?ת??ם ה?י?ו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד10: א?ש??ת מ?ח?לו?ן ק?נ?ית?י ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד11: ו?ע?ש??ה ח?י?ל ב??א?פ?ר?ת?ה, ו?ק?ר?א ש??ם ב??ב?ית ל?ח?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד12: ו?יה?י ב?ית?ך? כ??ב?ית פ??ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד13: ו?י??ק??ח ב??ע?ז א?ת רו?ת ו?ת??ה?י לו? ל?א?ש???ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד14: ו?י?ק??ר?א ש??מו? ב??י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד15: א?ש??ר ה?יא טו?ב?ה ל?ך? מ?ש???ב?ע?ה ב??נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד16: ו?ת??ה?י לו? ל?א?מ?נ?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד17: ותקראנה שמו עובד / אראל  רות ד18: ו?א?ל??ה ת?ו?ל?דו?ת פ??ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד19: ו?ר?ם הו?ל?יד א?ת ע?מ??ינ?ד?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד20: ו?ע?מ??ינ?ד?ב הו?ל?יד א?ת נ?ח?ש?ו?ן / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד21: ו?ש??ל?מו?ן הו?ל?יד א?ת ב??ע?ז / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  רות ד22: ו?י?ש??י הו?ל?יד א?ת ד??ו?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  איכה א02: בכו תבכה בלילה / אראל  איכה א03: בין המצרים / אראל  איכה א04: כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות / אראל  איכה א05: היו צריה לראש / אראל  איכה א06: גדולי ישראל יצאו לגלות כי העלימו עין מעבירות / אראל  איכה א08: ירושלים היתה לנידה / אראל  איכה א09: טומאתה בשוליה / אראל  איכה ג11: דרכי סורר ויפשחני, שמני שומם / ד"ר מרדכי זר כבוד -> סיני ה'תשי"ב, ל (קישור חיצוני)  איכה ג53: צמתו בבור חיי, וידו אבן בי / אראל  קהלת א01: דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים / אראל  קהלת א02: הכל עובר חביבי / אראל  קהלת א03: מה נשאר מכל העבודה הקשה שלנו בעולם? / אראל  קהלת א04: הדורות עוברים והארץ נשארת כמו שהיא / אראל  קהלת א05: הדורות עוברים והשמש זורחת ושוקעת באותו מקום / אראל  קהלת א06: הדורות עוברים והרוחות נושבות / אראל  קהלת א07: מחזור המים בספר קהלת / אראל  קהלת א08: המילים עייפות / אראל  קהלת א09: מה חדש? / אראל  קהלת א10: העולמים אשר היו לפנינו / אראל  קהלת א11: כמו שאנחנו לא זוכרים את הדורות הראשונים, כך הדורות הבאים לא יזכרו אותנו / אראל  קהלת א12: אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים / אראל  קהלת א13: כל הצרות נובעות מהאפשרות לבחור ברע / אראל  קהלת א14: כולנו כמו רועים בעדר של רוחות / אראל  קהלת א15: יש עיוותים שאי אפשר לתקן / אראל  קהלת א16: מי מלך על ירושלים לפני קהלת? / אראל  קהלת א17: אי אפשר לשלב חכמה עם שיגעון / אראל  קהלת א18: ברוב חכמה - רוב כעס, יוסיף דעת - יוסיף מכאוב / אראל  קהלת ב13: יתרון האור מן החושך / אראל  קהלת ב14: החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך / אראל  קהלת ב18: האם להשאיר רכוש לדור הבא? / אראל  קהלת ב19: האם להשאיר רכוש לדור הבא? / אראל  קהלת ג01: לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמים / אראל  קהלת ג09: מה יתרון העושה באשר הוא עמל? / אראל  קהלת ג11: העלם בלב בני האדם / אראל  קהלת ג15: האלהים יבקש את נרדף / אראל  קהלת ד05: הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו / אראל  קהלת ד09: כי אם יפלו - האחד יקים את חברו / אראל  קהלת ד10: כי אם יפלו - האחד יקים את חברו / אראל  קהלת ד12: החוט המשולש / אראל  קהלת ד13: טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל / אראל  קהלת ה08: יתרון ארץ בכל הוא / אראל  קהלת ה09: יתרון ארץ בכל הוא / אראל  קהלת ה10: ברבות הטובה - רבו אוכליה / אראל  קהלת ז01: טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו / אראל  קהלת ז02: טוב לכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה / אראל  קהלת ז05: טוב לשמוע גערת חכם, מאיש שומע שיר כסילים / ע"פ חיים לביא, בשם הרה"ק מוהרש"ב מפרשיסחא  קהלת ז07: כי העשק יהולל חכם / אראל  קהלת ז10: הימים הראשונים היו טובים מאלה? / אראל  קהלת ז14: ימים טובים וימים רעים / אראל  קהלת ז16: אל תהי צדיק הרבה - למה? / אראל  קהלת ז26: מתי הנישואין מרים ממוות / אראל -> סגלות משלי  קהלת ז27: אמרה קהלת / אראל  קהלת ז29: חישבונות רבים / אראל  קהלת ח01: מי יודע פשר דבר? / אראל  קהלת ח08: שלט האדם באדם לרע לו / אראל  קהלת ח09: שלט האדם באדם לרע לו / אראל  קהלת ט10: כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך - עשה / אראל  קהלת ט13: עיר קטנה, מלך גדול, מסכן חכם, מושל בכסילים / אראל  קהלת ט15: עיר קטנה, מלך גדול, מסכן חכם, מושל בכסילים / אראל  קהלת ט16: להקשיב גם למי שלא יודע לדבר, לדבר גם למי שלא יודע להקשיב / אראל  קהלת י01: סכלות יקרה / אראל  קהלת י02: החכם חושב איך לנצל את כשרונותיו, הכסיל חושב איך להתבכיין על חולשותיו / אראל  קהלת י03: מי שאומר על כולם שהם סכלים - הוא בעצמו סכל / אראל  קהלת י04: גם אם כועסים עליך, אל תמהר להתפטר / אראל  קהלת י04: שגגה שיצא מלפני השליט / אראל  קהלת י05: שגגה שיצא מלפני השליט / אראל  קהלת י06: שגגה שיצא מלפני השליט / אראל  קהלת י07: שגגה שיצא מלפני השליט / אראל  קהלת י09: מי שמשקיע - צריך להשפיע / אראל  קהלת יא01: שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו / אראל  קהלת יא02: רעה על הארץ / אראל  קהלת יא03: רעה על הארץ / אראל  קהלת יא04: שומר רוח לא יזרע / אראל  קהלת יא05: שומר רוח לא יזרע / אראל  קהלת יא06: שומר רוח לא יזרע / אראל  קהלת יב01: לחזור בתשובה כשעוד יש כוח לתקן / אראל  קהלת יב09: איזון בדברי קהלת / אראל  קהלת יב12: עשות ספרים הרבה - יגיעת בשר / אראל  קהלת יב13: את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור - כי זה כל האדם / אראל  אסתר א01: שבע ועשרים ומאה מדינה / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א02: כשבת המלך אחשורוש / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א03: יריד מסחר עולמי של אחשורוש / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א04: אופיו של המלך / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א05: המשתה לאנשי שושן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א06: קישוטי החצר של אחשורוש / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א07: ביאור:אסתר א7 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א09: ביאור:אסתר א9 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א10: שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש / אראל  אסתר א11: מדוע ושתי לא באה? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א12: ביאור:אסתר א12 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א13: ביאור:אסתר א13 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א14: שבעת שרי פרס ומדי רואי פני המלך / אראל  אסתר א15: ביאור:אסתר א15 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א16: ביאור:אסתר א16 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א17: א?מ?ר ל?ה?ב?יא / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א18: ו?כ?ד?י ב??ז??יו?ן ו?ק?צ?ף / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א19: ביאור:אסתר א19 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א20: ו?י??ע?ש? ה?מ??ל?ך? כ??ד?ב?ר מ?מו?כ?ן / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א21: ביאור:אסתר א21 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר א22: לשון השרים ולשון העם / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב01: עונשה של ושתי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב02: תחרות מלכת היופי של אחשורוש / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב03: קיבוץ הנערות של אחשורוש / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב04: האישה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב05: איש יהודי היה בשושן הבירה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב06: שתי הגלויות של מרדכי / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב07: מרדכי אימן את אסתר לאמונה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב08: ותילקח אסתר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב09: קבלת פנים לאסתר בבית הנשים / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב10: אסתר מסתירה את מוצאה / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב11: ביאור:אסתר ב11 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב12: תקופת ההמתנה / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב13: מדוע נכשלו הנערות במבחן של אחשורוש? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב14: הופעות הנערות לפני אחשורוש / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב15: ביאור:אסתר ב15 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב16: ביאור:אסתר ב16 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב17: מדוע נבחרה אסתר מכל הבתולות? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב18: משתה הנישואין של אסתר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב20: אסתר מסתירה את מוצאה / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב21: מרדכי ואסתר חושפים את בגתן ותרש וזוכים בנקודות / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב22: וייוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ב23: סופר המלך אחשורוש היה בעד מרדכי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג01: עלייתו של המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג03: מדוע אתה עובר את מצוות המלך? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג04: מרדכי ידע שאין איסור ליהודי להשתחוות לאדם / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג05: המן ידע שפקודת הכריעה אינה חוקית / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג06: מדוע רצה המן להרוג את עם מרדכי? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג07: פור הוא הגורל / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג08: טענת המן - תמצית האנטישמיות / חגי הופר  אסתר ג09: המן מציע למלך תוכנית בעלת משמעות כפולה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג10: מינויו של המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג11: המלך מאשר להמן תוכנית לגביית מיסים ולא יד חופשית / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג12: ביאור:אסתר ג12 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג13: פקודת ההרג שהוציא המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג14: ד??ת / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ג15: ביאור:אסתר ג15 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד01: המשתה של המן ואחשוורוש / אראל -> פירושים וסימנים 9  אסתר ד02: מרדכי בא עד לפני שער המלך / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד03: אבל היהודים על גזירת המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד04: אסתר דואגת לבריאותו של מרדכי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד05: התך שליחה של אסתר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד06: רחוב העיר אשר לפני שער המלך / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד07: מרדכי מודיע לאסתר על פרשת הכסף / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד08: מרדכי מספר לאסתר על הסכנה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד09: ויבוא ויגד / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד10: ותאמר ותצווה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד11: אסתר מנסה להתחמק / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד12: ויגידו למרדכי את דברי אסתר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד13: א?ל-ת??ד?מ??י ב?נ?פ?ש??ך? / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד14: מדוע מרדכי כל-כך כעס על אסתר שהחרישה? / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד15: אסתר מודיעה למרדכי שיש לה תכנית / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ד16: איך התירו מרדכי ואסתר לצום בפסח / מחברים שונים  אסתר ד17: ביאור:אסתר ד17 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה01: אסתר נכנסה אל אחשורוש בפסח או בחול המועד / אראל  אסתר ה02: ביאור:אסתר ה2 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה03: עד חצי המלכות / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה04: אסתר מזמינה את אחשורוש למשתה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה05: מהרו את המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה06: ביאור:אסתר ה6 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה07: שאלתי ובקשתי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה08: שאלתה ובקשתה של אסתר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה09: נקודת הפסגה של המן לפני נפילתו / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה10: ויתאפק המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה11: המן מתאונן לאשתו על מרדכי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה12: המן הבין לבד שהוא מוזמן למשתה השני / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה13: חרדתו של המן - וכל זה איננו שווה לי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ה14: מדוע חשב המן שהמלך יסכים להרוג את מרדכי? / ישראל מאיר ספרא, אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו01: נדדה שנת המלך כי היתה סכנה למלוכה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו02: מה שנמצא כתוב בספר של אחשורוש / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו03: נערי המלך משרתיו / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו04: ביאור:אסתר ו4 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו05: ביאור:אסתר ו5 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו06: מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו07: מחשבותיו הכמוסות של המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו08: ביאור:אסתר ו8 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו09: המן מציע למצוא איש שירכיב אותו על הסוס / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו10: הצעת המן מוצאת חן בעיני המלך / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו11: המן מרכיב את מרדכי על הסוס / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו12: המן היה יכול להשלים עם מרדכי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ו14: ביאור:אסתר ו14 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ז01: המלך והמן נכנסים אל אסתר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ז02: ביאור:אסתר ז2 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ז03: בקשתה של אסתר במשתה השני / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ז04: כי אין הצר שווה בנזק המלך / אורי מילר, אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ז05: המלך מתפלא שפורסמה פקודה בשמו / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ז06: איש צר ואויב, המן הרע הזה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ז07: המלך קם בחימה ונמלט להביא תגבורת / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ז09: חרבונה מגלה את תמיכתו במרדכי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ז10: המן נתלה בחול המועד פסח / אראל  אסתר ח01: המלך ממנה את מרדכי למשנה / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח02: מרדכי קצין המודיעין / אראל  אסתר ח03: תחינת אסתר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח04: אחשורוש מעלה את אסתר לדרגת שר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח05: בקשתה השניה של אסתר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח06: אסתר מאיימת בהתאבדות / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח07: המלך מסביר מדוע העניש את המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח08: למלך פרס אסור לשנות את דעתו / ישראל מאיר ספרא, אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח09: בחודש השלישי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח10: ויכתוב - ויחתום - וישלח / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח11: פקודת הגנה עצמית של מרדכי ואסתר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח12: ביום אחד / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח13: היהודים עתידים להינקם מאויביהם / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח14: הרצים יצאו מבוהלים ודחופים / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח15: ב??ל?בו?ש? מ?ל?כו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח16: ל?י??הו?ד?ים ה?י?ת?ה או?ר?ה ו?ש??מ?ח?ה ו?ש??ש??ן ו?יק?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ח17: ביאור:אסתר ח17 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט01: ש??ב??רו? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט02: נ?ק?ה?לו? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט03: מנשאים / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט04: כ??י ג?דו?ל מ?ר?ד??כ?י ב??ב?ית ה?מ??ל?ך? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט05: הרג ואבדן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט06: אבד / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט07: בני המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט08: בני המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט09: בני המן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט11: מדוע נתלו בני המן המתים? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט12: ביאור:אסתר ט12 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט13: מלחמת שושן / אראל  אסתר ט14: ויאמר המלך להעשות כן / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט15: ש??ל?ש? מ?או?ת א?יש? / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט16: ביאור:אסתר ט16 / ilans_lady -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט17: מ?ש??ת??ה ו?ש??מ?ח?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט18: מ?ש??ת??ה ו?ש??מ?ח?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט19: היהודים הפרוזים חגגו את פורים לפני מרדכי ואסתר / אראל  אסתר ט20: ו?י??כ?ת??ב מ?ר?ד??כ?י א?ת ה?ד??ב?ר?ים ה?א?ל??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט21: ל?ק?י??ם ע?ל?יה?ם ל?ה?יו?ת ע?ש??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט22: החשיבות הבטחונית של מנהגי פורים / אראל  אסתר ט23: ו?ק?ב??ל ה?י??הו?ד?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט24: פור וגורל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט25: משפט שבור / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט26: ע?ל כ??ן ק?ר?או? ל?י??מ?ים ה?א?ל??ה פו?ר?ים / Ori229 -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט27: ק?י??מו? וקבל (ו?ק?ב??לו?) ה?י??הו?ד?ים ע?ל?יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט28: המקור להבדלי המנהגים בעם ישראל / אראל  אסתר ט29: ו?ת??כ?ת??ב א?ס?ת??ר / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר ט30: התקנות של אסתר / אראל  אסתר ט31: התקנות של אסתר / אראל  אסתר ט32: ו?מ?א?מ?ר א?ס?ת??ר ק?י??ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר י01: וישם המלך אחשורוש מס על הארץ / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר י02: פרשת גדולת מרדכי / אילן סנדובסקי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  אסתר י03: רוב אחיו = אחיו הרבים / אורי -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א01: ב??ש??נ?ת ש??לו?ש? ל?מ?ל?כו?ת י?הו?י?ק?ים / אלקים ראיאל -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א02: ארץ שנער - היכן היא? / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א03: ל?ה?ב?יא מ?ב??נ?י י?ש??ר?א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א04: הילדים שעמדו לפני מלך בבל / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א05: ו?י?מ?ן ל?ה?ם ה?מ??ל?ך? ד??ב?ר יו?ם ב??יו?מו? מ?פ??ת ב??ג ה?מ??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א06: ד??נ?י??אל, ח?נ?נ?י?ה, מ?יש??א?ל ו?ע?ז?ר?י?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א07: שמותיהם של דניאל וחבריו / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א08: ו?י?ב?ק??ש? מ?ש???ר ה?ס??ר?יס?ים א?ש??ר ל?א י?ת?ג??א? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א09: ו?י??ת??ן ה?א?ל?ה?ים א?ת ד??נ?י??אל, ל?ח?ס?ד ו?ל?ר?ח?מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א10: ו?ח?י??ב?ת??ם א?ת ר?אש??י ל?מ??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א11: ו?י??אמ?ר ד??נ?י??אל א?ל ה?מ??ל?צ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א12: נ?ס נ?א א?ת ע?ב?ד?יך?, י?מ?ים ע?ש??ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א13: ו?כ?א?ש??ר ת??ר?א?ה, ע?ש??ה ע?ם ע?ב?ד?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א14: ו?י??ש??מ?ע ל?ה?ם ל?ד??ב?ר ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א15: נ?ר?א?ה מ?ר?א?יה?ם טו?ב ו?ב?ר?יא?י ב??ש??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א16: ו?י?ה?י ה?מ??ל?צ?ר נ?ש??א א?ת פ??ת-ב??ג?ם ו?י?ין מ?ש??ת??יה?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א17: ו?ד?נ?י??אל ה?ב?ין ב??כ?ל-ח?זו?ן ו?ח?ל?מו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א18: ו?י?ב?יא?ם ש??ר ה?ס??ר?יס?ים ל?פ?נ?י נ?ב?כ?ד?נ?צ??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א19: ו?י??ע?מ?דו? ל?פ?נ?י ה?מ??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א20: ו?י??מ?צ?א?ם ע?ש??ר י?דו?ת ע?ל כ??ל ה?ח?ר?ט?מ??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל א21: ו?י?ה?י ד??נ?י??אל ע?ד ש??נ?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב01: ח?ל?ם נ?ב?כ?ד?נ?צ??ר ח?ל?מו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב02: ל?ק?ר?א ל?ח?ר?ט?מ??ים ו?ל?א?ש???פ?ים ו?ל?מ?כ?ש???פ?ים ו?ל?כ??ש??ד??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב03: ח?לו?ם ח?ל?מ?ת??י ו?ת??פ??ע?ם רו?ח?י ל?ד?ע?ת א?ת ה?ח?לו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב04: ו?י?ד?ב??רו? ה?כ??ש??ד??ים ל?מ??ל?ך? א?ר?מ?ית / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב05: מ?ל??ת?ה מ?נ??י א?ז?ד??א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב06: ו?א?ם א?ת ה?ח?לו?ם ו?א?ת פ??ת?רו?נו? ת??ג??ידו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב07: ה?מ??ל?ך?, א?ת ה?ח?לו?ם י?אמ?ר ל?ע?ב?ד?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב08: ד??י א?ז?ד??א מ?נ??י מ?ל??ת?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב09: א?ל??א א?ת ה?ח?לו?ם א?מ?רו? ל?י, ו?א?ד?ע כ??י א?ת פ??ת?רו?נו? ת??ג??ידו?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב10: ע?נו? ה?כ??ש??ד??ים ל?פ?נ?י ה?מ??ל?ך? ו?או?מ?ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב11: א?ל??א א?ל?ה?ים א?ש??ר א?ין מ?דו?ר?ם ע?ם ב??ש??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב12: ה?ת?א?נ??ף ה?מ??ל?ך? ו?ק?צ?ף מ?א?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב13: ו?ע?מ?דו? ד??נ?י??אל ו?ח?ב?ר?יו ל?ה?ה?ר?ג / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב14: א?ז?י ד??נ?י??אל ה?ש??יב ע?צ?ה ו?ט?ע?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב15: ל?מ?ה ה?ד??ת ע?ז??ה מ?ל??פ?נ?י ה?מ??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב16: ד??י ז?מ?ן י?נ?ת??ן ל?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב17: א?ד?י?ן ד??נ?י??אל ל?ב?י?ת?ה? א?ז?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב18: ו?ר?ח?מ?ים ל?ב?ק??ש? מ?ל??פ?נ?י א?ל?ה?י ה?ש???מ?י?ם ע?ל ה?ר?ז ה?ז??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב19: א?ז?י נ?ג?ל?ה ה?ר?ז ל?ד?נ?י??אל ב??ח?ז?יו?ן ה?ל??י?ל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב20: י?ה?י ש??ם ה?א?ל?ה?ים מ?ב?ר?ך?, מ?ן ה?עו?ל?ם ו?ע?ד ה?עו?ל?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב21: נותן חכמה לחכמים / אראל  דניאל ב22: הו?א מ?ג?ל??ה א?ת ה?ע?מ?ק?ו?ת ו?א?ת ה?נ??ס?ת??רו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב23: ש??א?ת ד??ב?ר ה?מ??ל?ך? הו?ד?ע?ת??נו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב24: א?ת ח?כ?מ?י ב?ב?ל א?ל ת??א?ב?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב25: ד??י פ?ש??ר?א ל?מ?ל?כ??א י?הו?ד?ע / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב26: ל?הו?ד?ע?ת?נ?י ח?ל?מ?א ד?י ח?ז?ית ו?פ?ש??ר?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב27: ר?ז?א, ד??י מ?ל?כ??א ש??א?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב28: ח?לו?מ?ך? ו?ח?ז?יו?נו?ת ר?אש??ך? ע?ל מ?ש??כ??ב?ך? ז?ה הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב29: ו?מ?ג?ל??ה ה?ר?ז?ים הו?ד?יע?ך? מ?ה ש??י??ה?י?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב30: ל?א ב?ח?כ?מ?ה ש??י??ש? ב??י מ?כ??ל ה?ח?י??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב31: רו?א?ה ה?י?ית? ו?ה?נ??ה צ?ל?ם א?ח?ד ג??דו?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב32: ה?צ??ל?ם ה?הו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב33: תאור הצלם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב34: ש??נ??כ?ר?ת?ה א?ב?ן ש??ל??א ב?י?ד?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב35: ו?ה?א?ב?ן א?ש??ר ה?כ??ת?ה א?ת ה?צ??ל?ם ה?י?ת?ה ל?ה?ר ג??דו?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב36: ז?ה ה?ח?לו?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב37: א?ת??ה ה?מ??ל?ך?, מ?ל?ך? ה?מ??ל?כ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב38: א?ת??ה הו?א ר?אש? ה?ז??ה?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב39: ו?א?ח?ר?יך? ת??קו?ם מ?ל?כו?ת א?ח?ר?ת ש??פ?ל?ה מ?מ??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב40: כ??ל א?ל??ן ת??ד??ק ו?ת?ר?ע? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב41: מ?ל?כו?ת ח?לו?ק?ה ת??ה?י?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב42: מ?ק?צ?ת ה?מ??ל?כו?ת ת??ה?י?ה ח?ז?ק?ה, ו?מ?מ??נ??ה ת??ה?י?ה ש??בו?ר?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב43: ו?ל?א י?ה?יו? ד??ב?ק?ים ז?ה ב?ז?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב44: י?ק?ים א?ל?ה?י ה?ש???מ?י?ם מ?ל?כו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב45: ו?י?צ??יב ח?ל?מ?א, ו?מ?ה?ימ?ן פ??ש??ר?ה? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב46: ו?מ?נ?ח?ה ו?נ?יחו?ח?ים א?מ?ר ל?נ?ס??ך? לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב47: א?מ?ת כ??י א?ל?ה?יכ?ם הו?א א?ל?ה?י ה?א?ל?ה?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב48: א?ז?י ה?מ??ל?ך? א?ת ד??נ?י??אל ג??ד??ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ב49: ו?ד?נ?י??אל ב??ש??ע?ר ה?מ??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג01: נ?בו?כ?ד?נ?צ??ר ה?מ??ל?ך? ע?ש??ה צ?ל?ם ז?ה?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג02: ל?בו?א ל?ח?נ?כ??ת ה?צ??ל?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג03: א?ז?י מ?ת?כ??נ??ס?ים ה?א?ח?ש??ד??ר?פ??נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג04: ו?ה?כ??רו?ז קו?ר?א ב?כ?ח? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג05: ת??פ??לו? ג??ו?ת?ס?דו? ל?צ?ל?ם ה?ז??ה?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג06: ב??ה? ב??ש???ע?ה י?ש??ל?ך? ל?תו?ך? כ??ב?ש??ן ה?א?ש? ה?ב?ו?ע?ר?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג07: נו?פ?ל?ים כ??ל ה?ע?מ??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג08: ד??ב??ת?ם ש??ל ה?י??הו?ד?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג09: ה?מ??ל?ך? ל?עו?ל?מ?ים ח?י?ה - נבוכדנצר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג10: א?ת??ה ה?מ??ל?ך? ש??מ?ת?? צ?ו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג11: ומי שלא יפול וישתחווה יושלך לכבשן האש / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג12: ו?ל?צ?ל?ם ד??ה?ב?א ד??י ה?ק?ימ?ת?? ל?א ס?ג?ד?ין / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג13: א?ז?י נ?בו?כ?ד?נ?צ??ר ב??ר?ג?ז ו?ח?מ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג14: ו?ל?צ?ל?ם ה?ז??ה?ב א?ש??ר ה?ק?ימו?ת?י א?ינ?כ?ם סו?ג?ד?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג15: ו?מ?י הו?א א?לו?ה?? א?ש??ר י?צ??יל?כ?ם מ?י??ד?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג16: ל?א צ?ר?יכ?ים א?נ?ח?נו? ע?ל ד??ב?ר ז?ה ל?ה?ש??יב?ך?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג17: א?ם י?ש? א?ל?ה?ינו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג18: ל?אל?ה?יך? א?ין א?נ?ח?נו? עו?ב?ד?ים, ו?ל?צ?ל?ם ה?ז??ה?ב א?ש??ר ה?ק?ימו?ת? ל?א נ?ס?ג??ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג19: א?ז?י נ?בו?כ?ד?נ?צ??ר נ?ת?מ?ל??א ח?מ?ה, ו?ד?מו?ת פ??נ?יו ה?ש??ת??נ??ת?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג20: א?מ?ר ל?כ?פ??ת א?ת ש??ד?ר?ך?, מ?יש??ך? ו?ע?ב?ד נ?גו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג21: ו?ה?ש??ל?כו? ל?תו?ך? כ??ב?ש??ן ה?א?ש? ה?ב?ו?ע?ר?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג22: ק?ט??ל ה?מ?ו?ן ש??ב?יב?א ד??י נו?ר?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג23: ש??ד?ר?ך?, מ?יש??ך? ו?ע?ב?ד נ?גו?, נ?פ?לו? ל?תו?ך? כ??ב?ש??ן ה?א?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג24: ה?ל?א א?נ?ש??ים ש??ל?ש??ה ה?ש??ל?כ?נו? ל?תו?ך? ה?א?ש? כ??פו?ת?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג25: ה?נ??ה א?נ?י רו?א?ה א?נ?ש??ים א?ר?ב??ע?ה מ?ת??ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג26: ע?ב?ד?יו ש??ל ה?א?ל ה?ע?ל?יו?ן צ?או? ו?ב?או? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג27: ו?מ?ת?כ??נ??ס?ים ה?א?ח?ש??ד??ר?פ??נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג28: ב??רו?ך? א?ל?ה?יה?ם ש??ל ש??ד?ר?ך?, מ?יש??ך? ו?ע?ב?ד נ?גו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג29: א?ש??ר י?אמ?ר ת?ו?ע?ה ע?ל א?ל?ה?יה?ם ש??ל ש??ד?ר?ך?, מ?יש??ך? ו?ע?ב?ד נ?גו?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג30: א?ז?י ה?מ??ל?ך?, ה?צ?ל?יח? א?ת ש??ד?ר?ך?, מ?יש??ך? ו?ע?ב?ד נ?גו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג31: ש??לו?מ?כ?ם י?ר?ב??ה - נבוכדנצר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג32: נ?א?ה ל?פ?נ?י ל?ה?ג??יד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ג33: מ?ל?כו?ת ע?ל?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד01: ש??ל?ו ה?י?ית?י ב??ב?ית?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד02: ח?לו?ם ר?א?ית?י ו?י?פ?ח?יד?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד03: ש??פ??ת?רו?ן ה?ח?לו?ם יו?ד?יעו?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד04: ו?פ?ת?רו?נו? א?ין מו?ד?יע?ים ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד05: ו?ע?ד ל?א?ח?רו?נ?ה נ?כ?נ?ס ל?פ?נ?י ד??נ?י??אל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד06: ב??ל?ט?ש??אצ??ר ר?ב ה?ח?ר?ט?מ??ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד07: ו?ח?ז?יו?נו?ת ר?אש??י ע?ל מ?ש??כ??ב?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד08: ג??ד?ל ה?א?יל?ן ו?ח?ז?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד09: ו?מ?מ??נ?ו? י?ז?ו?ן כ??ל ב??ש??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד10: ו?ה?נ??ה מ?ל?א?ך? ו?ק?דו?ש? מ?ש???מ?י?ם יו?ר?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד11: ג??זו? ה?א?יל?ן ו?ק?צ??צו? ע?נ?פ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד12: ח?ל?קו? ב??ע?ש??ב ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד13: ל?ב?ו? מ?א?נו?ש? י?ש??נ?ו?, ו?ל?ב ח?י??ה י?נ??ת?ן לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד14: ל?מ?ע?ן א?ש??ר י?ד?עו? ה?ח?י??ים כ??י ש?ו?ל?ט ה?ע?ל?יו?ן ב??מ?ל?כו?ת א?נו?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד15: ו?א?נ?ת?? ב??ל?ט?ש??אצ??ר פ??ש??ר?א א?מ?ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד16: ה?ח?לו?ם ל?ש?ו?נ?א?יך? ו?פ?ת?רו?נו? ל?צ?ר?יך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד17: ה?א?יל?ן א?ש??ר ח?ז?י?ת? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד18: ו?מ?זו?ן ל?כ??ל ב?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד19: א?ת??ה הו?א ה?מ??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד20: ו?ד?י ח?ז?ה מ?ל?כ??א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד21: ו?ג?ז?ר?ת ע?ל?יו?ן ה?יא ש??ה?ג??יע?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד22: ו?ע?ש??ב כ??ש??ו?ר?ים או?ת?ך? י?א?כ?ילו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד23: ה?מ??ל?כו?ת ל?ך? ק?י??מ?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד24: ו?ח?ט?א?ך? ב??צ?ד?ק?ה פ?ר?ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד25: ה?כ??ל ה?ג??יע? א?ל נ?בו?כ?ד?נ?צ??ר ה?מ??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד26: ל?ק?ץ י?ר?ח?ים ש??נ?ים ע?ש??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד27: א?ש??ר א?נ?י ב?נ?ית?יה? ל?ב?ית מ?ל?כו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד28: ה?מ??ל?כו?ת ע?ב?ר?ה מ?מ??ך?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד29: ע?ד ש??ת??ד?ע, כ??י ש?ו?ל?ט ע?ל?יו?ן ב??מ?ל?כו?ת א?נו?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד30: ע?ד ש??ש???ע?רו? כ??נ?ש??ר?ים ג??ד?ל, ו?צ?פ??ר?נ?יו - כ??צ?פ??ר?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד31: א?ת ה?ע?ל?יו?ן ב??ר?כ?ת??י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד32: ו?כ?ר?צו?נו? עו?ש??ה ב??ח?יל ה?ש???מ?י?ם ו?ד?ר?י ה?א?ר?ץ / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד33: ו?ג?ד?ל??ה י?ת?ר?ה נו?ס?פ?ה ל?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ד34: כ??ע?ת א?נ?י נ?בו?כ?ד?נ?צ??ר, מ?ש??ב??ח? ו?מ?רו?מ?ם ו?מ?פ?א?ר א?ת מ?ל?ך? ה?ש???מ?י?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה01: בלשצר טעה בחשבון / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה02: בלשצר טעה בחשבון / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה03: מ?ן ה?יכ?ל?א ד??י ב?ית א?ל?ה?א ד??י ב?ירו?ש??ל?ם / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה04: ו?ש??ב??חו? א?ת א?ל?ה?י ה?ז??ה?ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה05: ו?ה?מ??ל?ך? רו?א?ה פ??ס י?ד א?ש??ר כ?ו?ת?ב?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה06: א?ז?י ה?מ??ל?ך? ז?יוו? נ?ש??ת??נ??ה לו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה07: ק?ר?א מ?ל?כ??א ב??ח?י?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה08: ו?א?ינ?ם י?כו?ל?ים א?ת ה?כ??ת?ב ל?ק?ר?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה09: א?ז?י ה?מ??ל?ך? ב??ל?ש??אצ??ר מ?א?ד נ?ב?ה?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה10: א?ל י?ב?ה?לו?ך? ר?ע?יו?נ?יך? ו?ז?יו?ך? א?ל י?ש??ת??נ??ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה11: י?ש? א?יש? ב??מ?ל?כו?ת?ך?, א?ש??ר רו?ח? א?ל?ה?ים ק?דו?ש??ים ב?ו? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה12: ע?ת??ה ד??נ?י??אל י?ק??ר?א ו?א?ת ה?פ??ת?רו?ן י?ג??יד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה13: א?ת??ה הו?א ד??נ?י??אל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה14: ד??י רו?ח? א?ל?ה?ין ב??ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה15: ו?א?ינ?ם י?כו?ל?ים פ??ש??ר ד??ב?ר ל?ה?ג??יד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה16: א?ם ת?ו?כ?ל א?ת ה?כ??ת?ב ל?ק?ר?א ו?פ?ת?רו?נו? ל?הו?ד?יע?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה17: מ?ת??נו?ת?יך? ל?ך? ת??ה?י?ינ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה18: ה?א?ל ה?ע?ל?יו?ן נ?ת?ן מ?ל?כו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה19: ה?יו? ז?ע?ים ו?יר?א?ים מ?פ??נ?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה20: ו?כ?א?ש??ר ר?ם ל?ב?בו? ו?רו?חו? ח?ז?ק?ה ל?ה?ז?יד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה21: ע?ד א?ש??ר י?ד?ע כ??י ש?ו?ל?ט ה?א?ל ה?ע?ל?יו?ן ב??מ?ל?כו?ת א?נו?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה22: ל?א ה?ש??פ??ל?ת?? ל?ב?ב?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה23: ו?ע?ל א?דו?נ?י ה?ש???מ?י?ם ה?ת?רו?מ?מ?ת?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה24: א?ז?י מ?פ??נ?יו נ?ש??ל?ח פ??ס ש??ל י?ד / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה25: מ?נ?א מ?נ?א ת??ק?ל ו?פ?ר?ס?ין / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה26: מ?נ?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה27: ת??ק?ל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה28: פ??ר?ס / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה29: א?ז?י צ?ו??ה ב??ל?ש??אצ??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ה30: ב?ו? ב??ל??י?ל?ה הו?מ?ת ב??ל?ש??אצ??ר / אלקים ראיאל -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו01: דריוש המדי / אראל  דניאל ו02: ש??פ?ר ק?ד?ם ד??ר?י?ו?ש? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו03: ו?ה?מ??ל?ך? ל?א י?ה?י?ה נ?ז??ק / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו04: א?ז?י ד??נ?י??אל ז?ה ה?י?ה ג?ו?ב?ר ע?ל ה?ו??ז?יר?ים ו?ה?א?ח?ש??ד??ר?פ??נ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו05: ו?כ?ל ע?ל?יל?ה ו?מ?ש??ח?ת א?ינ?ם י?כו?ל?ים ל?מ?צ?א / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו06: ש??ל??א נ?מ?צ?א ל?ד?נ?י??אל ז?ה כ??ל ע?ל?יל?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו07: א?ז?י ה?ו??ז?יר?ים ו?ה?א?ח?ש??ד??ר?פ??נ?ים ה?א?ל??ה ר?ג?ש?ו? א?ל ה?מ??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו08: ל?ה?ק?ים ק?י?ו?ם ה?מ??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו09: כ??ע?ת ה?מ??ל?ך? ת??ק?ים א?ת ה?א?ס??ר / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו10: כ??ל ק?ב?ל ד??נ?ה / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו11: הלכות תפילה שלומדים מדניאל / אראל  דניאל ו11: חוק דריוש ותפילת דניאל / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו12: מ?ב?ק??ש? ו?מ?ת?ח?נ??ן ל?פ?נ?י א?ל?ה?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו13: ה?ל?א א?ס??ר ר?ש??מ?ת?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו14: ל?א ש??ם ע?ל?יך? ה?מ??ל?ך? ל?ב ו?ע?ל ה?א?ס??ר א?ש??ר ר?ש??מ?ת?? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו15: חוק דריוש ותפילת דניאל / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו16: ד??ע ה?מ??ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו17: א?ל?ה?יך? א?ש??ר א?ת??ה עו?ב?ד או?תו? ת??מ?יד, הו?א י?צ??יל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו18: ש??ל??א י?ש??נ??ה ד??ב?ר ב??ד?נ?י??אל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו19: ו?ש??נ?תו? נ?ד?ד?ה ע?ל?יו / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו20: ו?ב?ה?ת?ב??ה?לו?ת א?ל ג??ב ה?א?ר?יו?ת ה?ל?ך? / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו21: ה?י?כו?ל ל?ה?צ??יל?ך? מ?ן ה?א?ר?יו?ת / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו22: ה?מ??ל?ך? ל?עו?ל?מ?ים ח?י?ה - דריוש / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו23: א?ל?ה?י ש??ל?ח מ?ל?א?כו? ו?ס?ג?ר א?ת פ??י ה?א?ר?יו?ת ו?ל?א ח?ב??לו?נ?י / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו24: ו?א?ת ד??נ?י??אל צ?ו??ה ל?ה?ע?לו?ת מ?ן ה?ג??ב / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו25: חוק דריוש ותפילת דניאל / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו26: ש??לו?מ?כ?ם י?ר?ב??ה - דריוש / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו27: ש??הו?א א?ל ח?י ו?ק?י??ם ל?עו?ל?מ?ים / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו28: מו?ש??יע? ו?מ?צ??יל / ilan sendowski -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ו29: מלכות דריוש ומלכות כורש / אראל  דניאל ז05: מלכי מדי ופרס בחזון דניאל / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ז07: מלכי רומי בחזון דניאל / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ז09: כיסאות למשפט האחרון / אראל  דניאל ז13: חזון דניאל לימי החשמונאים / חגי הופר  דניאל ז25: מועד ומועדים וחצי מועד / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ח02: שושן הבירה אשר בעילם המדינה / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ח08: מלכי יוון בחזון דניאל / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ח12: החיה הרומית / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ח14: ערב בוקר אלפיים ושלוש מאות / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דניאל ט01: דריוש בן אחשורוש / אראל  דניאל ט24: חזון דניאל לימי החשמונאים / חגי הופר  דניאל ט26: יכרת משיח ואין לו / אראל  דניאל ט27: יכרת משיח ואין לו / אראל  דניאל יא01: מאבק המלאכים בימי דריוש המדי / אראל  דניאל יב03: והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד / דוד אקסלרוד  דניאל יב07: נפץ יד עם קודש / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  עזרא א08: ששבצר - דניאל או זרובבל / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  עזרא ב01: בני ישראל העולים מבבל חזרו לנחלותיהם הישנות / אראל  עזרא ב65: משוררים ומשוררות בעליה השניה / אראל  עזרא ב70: בני ישראל העולים מבבל חזרו לנחלותיהם הישנות / אראל  עזרא ד08: סדר מלכי פרס / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  עזרא ו02: אחמתא - בירת מדי / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  עזרא ז07: בשנת שבע לארתחשסתא / אראל  עזרא ז08: בשנת שבע לארתחשסתא / אראל  עזרא ח15: איזה לויים עלו עם עזרא / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  עזרא י08: הפקר בית דין - הפקר / אראל  נחמיה ב01: סדר מלכי פרס / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  נחמיה ה10: האם נחמיה היה נושה? / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  נחמיה ה13: נחמיה עשה תשליך על-פי מנהג האר"י / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  נחמיה ה15: נחמיה לעומת הפחות שהיו לפניו / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  נחמיה ז01: ויהי כאשר נבנתה החומה - מתי? / תולדות אדם -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  נחמיה ז67: משוררים ומשוררות בעליה השניה / אראל  נחמיה ח14: העולים מגלים את חג הסוכות / אראל  נחמיה ח15: חמשת המינים בימי נחמיה / אראל  נחמיה ח16: עזרא ונחמיה מחברים את הסוכות למקדש / אראל  נחמיה יג10: התפטרות הלויים בימי נחמיה / אראל  נחמיה יג11: התפטרות הלויים בימי נחמיה / אראל  נחמיה יג12: התפטרות הלויים בימי נחמיה / אראל  נחמיה יג12: להביא מעשרות לאוצרות / אראל  דברי הימים א ב06: בני זרח / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברי הימים א ב21: בני מכיר / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברי הימים א ג21: בנים שנקראו על שם אביהם / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברי הימים א יז09: מקלט בטוח לעם ישראל הוא יעד חשוב בפני עצמו / אראל  דברי הימים א יח17: ובני דוד כהנים היו?! / אראל  דברי הימים א כא25: כמה עלה הר הבית? / אראל  דברי הימים ב טו03: האם המסורת השתכחה לאחר ימי שלמה? / יצחק צויג, פיידס -> דרישת ה' באמצעות חקר המקרא  דברי הימים ב יח26: לחם לחץ ומים לחץ / אראל  דברי הימים ב יח33: מות אחאב / אראל  דברי הימים ב כב08: מדוע נהרגו בני אחזיה / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברי הימים ב כו16: לא לך עוזיהו להקטיר / אראל  דברי הימים ב כו18: לא לך עוזיהו להקטיר / אראל  דברי הימים ב כט23: קרבנות בימי חזקיהו / ישראל מאיר ספרא -> ויקיטקסט (קישור חיצוני)  דברי הימים ב כט25: מה מקור המצוה להעמיד את הלויים לנגן בבית המקדש? / אראל (הגהה: עופר לביא)  דברי הימים ב ל01: פסח חזקיהו בחודש השני / אראל  דברי הימים ב ל02: פסח חזקיהו בחודש השני / אראל  דברי הימים ב לו20: הארץ תנוח, איתנו או בלעדינו / אראל 

    תוספות ותגובות