הלוא יתעו חורשי רע, וחסד ואמת חורשי טוב

קוד: ביאור:משלי יד22 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי יד22: "הֲלֹא יִתְעוּ חֹרְשֵׁי רָע, וְחֶסֶד וֶאֱמֶת חֹרְשֵׁי טוֹב

אנשים החורשים (מתכננים בסתר) מעשה רע, ופוגעים בזולת ללא התראה, בוודאי יטעו ויפגעו בחפים מפשע;   אולם אנשים החורשים בסתר מעשה טוב, ומיטיבים לזולת ללא פרסום ויחסי ציבור, יצליחו לעשות חסד אמיתי, מדוייק ולאורך זמן.

עצות

חורשים = מתכננים תוכניות עמוקות בסתר ליבם:

החצי הראשון של הפסוק קובע, שאסור לשמור בסוד תיכנונים העלולים לגרום נזק לזולת: הלוא יתעו - יטעו, יגרמו נזק מוגזם או יפגעו בחפים מפשע - חורשי רע - המתכננים לעשות מעשים רעים חֶרֶש, בסתר. אדם המתכנן לעשות דבר שעלול לפגוע בזולת, חייב להזהיר אותו כדי שיוכל להגן על עצמו (רעיון שנזכר גם בפסוקים נוספים).

החצי השני של הפסוק קובע, שמותר ואף רצוי לשמור בסוד מעשים טובים שהאדם עושה עם הזולת; ניתן לפרש אותו לפי כמה משמעויות של הביטוי חסד ואמת:

1. חסד ואמת = מעשה טוב שנעשה ללא ציפיה לקבלת גמול; כשהאדם שומר את מעשיו הטובים בסתר, הדבר מוכיח שהוא עושה חסד אמיתי, שלא על מנת לקבל פרס.

2. חסד ואמת = הבטחה וקיום ההבטחה; כשהאדם שומר את תוכניותיו הטובות בסתר, ואינו מתפאר בהן לפני שהוא יכול לבצען בפועל, הוא לא מסתכן בהבטחות ללא כיסוי, ההבטחה וקיומה באות יחד.

3. חסד ואמת = מעשה טוב שמתמיד באופן אמין לאורך זמן; אדם העושה מעשים טובים בסתר, ואינו עסוק בפרסומת ויחסי ציבור, יכול להשקיע יותר במעשים הטובים עצמם, וכך הוא מצליח להתמיד בהם גם כשהתקשורת משתעממת ומפסיקה לדבר עליו.

4. חסד ואמת = מעשה טוב שמגבילים אותו, כך שלא יפגע במידת האמת; אדם השומר את תוכניותיו הטובות בסוד, קל לו יותר לעשות מעשים טובים בצורה מדוייקת המתאימה לאישיותו של המקבל; הוא לא נתון ללחצים מסוג "למה נתת לו יותר מאשר לי?!".

דקויות

יתעו - מהשורש תעה = טעה = שגה, איבד את דרכו, התפזר:

1. חורשי-רע תועים - שוגים מבחינה מוסרית - כאשר הם מנסים לפגוע באדם בסתר, ללא התראה;

2. וענשם יהיה שהם יתעו - יאבדו את דרכם ויתפזרו לכל עבר (דעת מקרא).

תגובות