איך לכפר על שוחד

קוד: ביאור:משלי כא14 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

משלי כא14: "מַתָּן בַּסֵּתֶר יִכְפֶּה אָף, וְשֹׁחַד בַּחֵק חֵמָה עַזָּה"

מתנה, שאדם נותן בסתר לנזקק, מכפרת ומגנה עליו מפני אף (כעס) שה' כועס עליו;

אך שוחד, שהשופט מקבל ושומר בסתר בחיקו, מעורר עליו חמה עזה מאת ה'.

עצות

 לפי רוב הפירושים, הפסוק מלמד שעדיף לתת צדקה בסתר ולא בגלוי:

"מתן בסתר" הפך כבר לנורמה מבורכת בארגוני צדקה למיניהם. הטובה שבזה מעוגנת גם במחקר הפסיכולוגי: "אנשים נוטים יותר לבקש עזרה באופן חשאי או אנונימי, מאחר שעזרה כזאת אינה כרוכה בעלויות הנלוות בדרך כלל לבקשת העזרה. לפיכך, הם מעדיפים לבקש עזרה ממקור אנונימי, המאפשר גם להם להישאר בעילום שם. באופן זה לא מתפתחת תחושת תלות במקור העזרה, והפגיעה בדימוי העצמי מועטה יחסית" (האוניברסיטה הפתוחה, "פסיכולוגיה חברתית", כרך ג', עמ' 221). האבחנה גובתה בניסויים מאשרים (ע"פ חגי הופר).

מה הקשר בין מתן בסתר לבין שוחד?

1. חכמי התלמוד פירשו, שה"שוחד" בפסוק זה גם הוא כינוי לצדקה: "אמר רבי אלעזר: גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו: דאילו במשה רבינו כתיב (דברים ט יט) כי יגורתי מפני האף והחמה, ואילו בעושה צדקה כתיב מתן בסתר יכפה אף ושחד בחיק חמה עזה . ופליגא דרבי יצחק, דאמר רבי יצחק: אף כופה, חמה אינו כופה, שנאמר: ושחד בחיק חמה עזה: אף על פי ששוחד בחיק - חמה עזה. איכא דאמרי: אמר רבי יצחק: כל דיין שנוטל שחד - מביא חמה עזה לעולם, שנאמר: ושחד בחיק וגו'." (בבלי בבא בתרא ט ב, וכן פירש  רש"י על הפסוק): האדם הנותן צדקה כביכול "משחד" את ה' כדי שיסלח לו.

2. ויש שפירשו, ששני חצאי הפסוק מתארים את אותה פעולה בדיוק - בחצי הראשון היא נחשבת טובה ובחצי השני היא נחשבת רעה - הכל תלוי בכוונה:  "המעות הניתן בסתר, לפעמים הוא לטובה ולפעמים הוא לרע: שאם הוא מתן בסתר, שמתן מציין המתנה שנותנים שלא עבור דבר, כמו המעות שנותנים לעני, או המתן שנותנים לשרים ולעשירים, זה יכפה אף, שמתן הצדקה יכפה אף שלמעלה, ומתן לשופט ולשר יכפה אף שלמטה. אבל המעות שנותנים בסתר לפעול על-ידם עוות הדין והטיית המשפט, שזה נקרא שוחד שנותנים בחיק השופט, זה יעורר חמה עזה, אם למעלה, אם למטה בהודע הדבר למלך הארץ" (מלבי"ם).

3. ועל דרך הדרש, הפסוק מתייחס לשופט שלקח שוחד, ולאחר המשפט התחרט ורצה לחזור בתשובה. מה יעשה?

על-פי ספר משלי, ייתכן שהתשובה הנכונה היא ב [ללא הסמכה לפסיקת הלכה]:

אם השופט יתרום את הכסף, שקיבל בשוחד, לקופת צדקה, בלי שאף אחד יראה - מתן בסתר, הוא יבטל בכך את חרון אף ה', את הכעס שה' כעס עליו על כך שיש שוחד בחיקו, ואת חמתו העזה.

חיק = האויר שלפני הגוף, וגם משל להסתרה. כל עוד השופט מחזיק בחיקו את השוחד שקיבל - ה' כועס עליו; כדי לבטל את הכעס - הוא צריך לתרום את דמי-השוחד שבחיקו לטובת הציבור, והוא רשאי לעשות זאת בדרך של מתן בסתר.

נדגיש שוב שהכוונה רק למקרה שבו לא נגרם נזק לאף אחד. אם נגרם נזק, מתן בסתר כמובן אינו מספיק - ראו הסתרת החטאים.

דקויות

כפה -

הפועל כָּפָה נזכר בתנ"ך רק כאן:

1. לענ"ד יש לפרשו ע"פ לשון חז"ל: "כפה עליהם הר כגיגית" (בבלי שבת פח), "ענין כסוי" (מצודת ציון). לפי זה, השורש כפה דומה לשורש כפר, שמשמעותו כיסוי - כיסוי פיסי (כמו במילה כפורת) וכיסוי הכעס:

  • משלי ו35: "לֹא יִשָּׂא פְּנֵי כָל כֹּפֶר, וְלֹא יֹאבֶה כִּי תַרְבֶּה שֹׁחַד" (פירוט)
  • משלי יג8: "כֹּפֶר נֶפֶשׁ אִישׁ עָשְׁרוֹ, וְרָשׁ לֹא שָׁמַע גְּעָרָה" (פירוט)
  • משלי טז6: "בְּחֶסֶד וֶאֱמֶת יְכֻפַּר עון, וּבְיִרְאַת ה' סוּר מֵרָע" (פירוט)
  • משלי טז14: "חֲמַת מֶלֶךְ מַלְאֲכֵי מָוֶת, וְאִישׁ חָכָם יְכַפְּרֶנָּה" (פירוט)
  • משלי כא18: "כֹּפֶר לַצַּדִּיק רָשָׁע, וְתַחַת יְשָׁרִים בּוֹגֵד" (פירוט)

2. ויש שפירשו, בדומה ללשון ימינו, כפה = הכניע: "המתן, שיתן האדם בסתר למי שיכעס עליו, מכניע האף והחמה אשר לו עליו" (רלב"ג).

הקבלות

פסוק נוסף עם המילים שוחד וחיק, משלי יז23: "שֹׁחַד מֵחֵיק רָשָׁע יִקָּח, לְהַטּוֹת אָרְחוֹת מִשְׁפָּט" (פירוט)

תגובות

תגובות