משפטים בספר משלי

קוד: משפטים בספר משלי בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל: סגלות משלי