עקב ענוה - יראת ה', עושר וכבוד וחיים

קוד: ביאור:משלי כב4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כב4: "עֵקֶב עֲנָוָה - יִרְאַת ה', עֹשֶׁר וְכָבוֹד וְחַיִּים"

בעקבות מידת הענוה כלפי אנשים אחרים, זוכה האדם הענו גם לענוה כלפי ה', ומכאן גם ליראת ה';   ובזכות הענוה ויראת ה', נותן לו ה' עושר וכבוד וחיים.

דקויות

עקב ענוה -

1. ע"פ הפשט, עֵקֶב = בעקבות, בגלל: "בשביל הענוה, יראת ה' באה" (רש"י פירוש ראשון), "כי מפני היותו שפל בעיניו, יתבונן מפני זה בנמצאים הנכבדים העליונים ממנו, וכאשר יראה עוצם השם יתברך, הנה יקנה מזה שיירא מהשם יתברך בתכלית מה שאפשר, ומזה יגיע אל שיקנה עושר בקניינים המדומים ובדעות, ויקנה גם-כן כבוד וחיים בעניינים המדיניים" (רלב"ג, וכן מלבי"ם, מצודות). מכאן הסיק ר' פינחס בן יאיר, ש ענוה מביאה לידי יראת חטא.

2. וע"פ הדרש, עָקֵב = אחורי כף הרגל, דבר משני בחשיבותו, "ענוה עיקר, והיראה טפילה ועקב לה, מדרס לרגליה" (רש"י פירוש שני)

הקבלות

1. רמ"ד וואלי פירש, שהפסוק כולו מתייחס למשה:

2. אולם ייתכן שהפסוק מתייחס דווקא לשלמה:

ראו:  עוד פסוקים על ענוה ויראת ה'עוד פסוקים על חסרונות של עושר.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • קטגוריה:משלי כב ד – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource: 29 יוני 2009 ... " עקב ענוה יראת ה ' עושר וכבוד וחיים", שורש הענוה מסתעף ממה שמשיג גדולתו של יוצר בראשית וכחו הגדול והמציאות אשר ברא, עד שישיג שהנהו כאין וכאפס לפני קצת ... (cache)
 • עבודת ה יראת שמים - Aspaklaria: עקב ענוה יראת ה ', עושר וכבוד וחיים. .... למדנו, מי שיצא מן היראה ונתלבש בענוה, ענוה יותר טוב, והוא נכלל בכולן, זה שאמר עקב ענוה יראת ה ', כל מי שיש בו יראת שמים זוכה לענוה, כל מי ...
 • עץ חיים-שער לח-פרק ג – ויקיטקסט: 14 פברואר 2007 ... והנה רז"ל פי' על פסוק עקב ענוה יראת ה ' מה שעשתה יראה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסולייתא ביאור הדברים האלה של ז"א שהם לאה ורחל נקרא ענוה ויראת ה'. (cache)
 • תכלית לימוד התורה: ואעפ"כ כל זמן שמוסיף להן הקב"ה גדולה וכבוד ונשיאות הן מוסיפין ענוה ונמיכות כענין שמפורש במדרש ילמדנו רבינו, שהתורה סולמה ענוה, דכתיב: (משלי כב) "עקב ענוה יראת ה '". (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: ותצא אש מלפני ה'. עקב ענוה יראת ה' - א"ר יצחק בר' אלעזר דקסרין: מה שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה סוליים לרגלה, שנאמר: ראשית חכמה יראת ה'. וכתיב: עקב ענוה יראת ה '. (cache)
 • ענוה ויראת ה': שני פסוקים בספר משלי מקשרים בין ענוה לבין יראת ה': משלי טו33: "יראת ה' - מוסר חכמה, ולפני כבוד - ענוה" (ראו סבלנות - הכבוד יגיע); משלי כב4: "עקב ענוה - יראת ה '; עושר וכבוד ... (cache)
 • ענווה- עקרונותיה וגבולותיה/ חגי דביר - ישיבת ההסדר אהבת ישראל: הרמב"ן באגרת המפורסמת ששלח לבנו נראה שסבר גם הוא כמו ריב"ל: וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על לבך מדת הענווה שהיא מדה טובה מכל המידות הטובות שנאמר עקב ענוה יראת ה '.
 • פרשת עקב - התמודדות עם חטא הגאוה: ... באמצעות מדת הענווה הרמוזה בשמה של הפרשה, דהיינו, שהאדם יחשוב כי הוא כמו "עקב" שהוא האבר התחתון שבאדם המסמל את הענוה, וכן נאמר: "עקב ענוה יראת ה '" (משלי, כ"ב, ד'). (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: ... לעושיהם, לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, וכל העוסק בתורה שלא לשמה - נוח לו שלא נברא. ומה שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה סוליתא לרגלה, שנאמר: עקב ענוה יראת ה ': (cache)
 • מדרש תנחומא - בראשית - Tsel Harim: ... יושביה אנכי תכנתי וגו' (תהלים ע"ה) זו התורה שפתח הקדוש ברוך הוא וזכה משה רבינו וקבלה לפי שהתורה סוליתה ענוה וכתרה יראה, סוליתה ענוה שנאמר עקב ענוה יראת ה' (משלי כב), ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- ירא בני את ה' ומלך - השער לעולם התורה: ... ענוה (שוליים) [סולייס] לרגלה, כתיב ראשית חכמה יראת ה' (תהלים קיא י), וכתיב להלן עקב ענוה יראת ה' (משלי כב ד), לכך אמר שלמה ירא את ה' בני ומלך, מהו ומלך, אלא המליכהו עליך". (cache)
 • משתמש:איתי/ארגז חול – ויקיציטוט: [עריכה] ענוה. "עקב ענוה יראת ה '" ~; "מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסוליתה" ~ ירושלמי שבת פ"א. [עריכה] יום הכיפרים. [עריכה] מתפילות החג. "על דעת המקום ועל ... (cache)
 • HebrewBooks.org - רמב"ם הלכות דעות פרק ב הלכה ב - פ' מדות ודעות: ... דכתיב (תהלים קי"א) ראשית חכמה יראת ה', זאת היא הראיה שיראת השם גדולה מן החכמה, והיא סבת מציאותה, ואומר (משלי כ"ב) עקב ענוה יראת ה ', כלומר שיראת השם תמצא בשולי ... (cache)
 • אגרת הרמב"ן, איגרת הרמב"ן, נוסח איגרת - עולם יהדות: וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על לבך מדת הענוה שהיא מדה טובה מכל המדות טובות, שנאמר: עקב ענוה יראת ה '. ובעבור הענוה תעלה על לבך מדת היראה, כי תתן אל לבך תמיד, מאין באת, ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - קהלת פרק ב´ פסוקים י"ב - י"ד: דכתיב: 'ראשית חכמה יראת ה'' וכתיב: 'עקב ענוה יראת ה ''"[6]. לא לחנם נאמרו על משה שתי התכונות, בזו אחר זו: "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי ... (cache)
 • אלף זעירא / פרשת ויקרא - הספרייה הלאומית: ... דכתיב, 'ראשית חכמה יראת ה' (תהלים קיא, י) עשתה ענוה עקב לסולייתה ' עקב ענוה יראת ה '' (משלי כב, ד). ומצינו שהעידה התורה על משה ש'עניו מאוד מכל האדם' (במדבר יב, ג) וכשאמר ... (cache)
 • ביאור:חכמה או ענווה - מה עדיף? – ויקיטקסט: 6 יולי 2012 ... סנדל לעקבה - שנאמר (משלי כב ד): "עקב ענוה יראת ה '". לכך נאמר: "יראת ה' מוסר חכמה". -- Erel Segal Halevi, 2012-06-20 07:48:05. יפה, תודה. וזה מקופל ... (cache)
 • על אגרת הרמב''ן - מעלה: שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות שנאמר " עקב ענוה יראת ה ' "(משלי כב,ד) ההסבר העיקרי ... כשכתוב " עקב ענוה יראת ה '", אין הכוונה שבעקבות הענווה באה היראה, אלא שהעקב של ... (cache)
 • דרך מנוחה - פירוש לאגרת הרמב''ן - ישיבת עטרת חכמים: עקב ענוה יראת ה ' בפסחים (דף ס''ו) כל אדם שכועס אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו, [ושם כל המתיהר אם חכם הוא מסתלקת ממנו] ובריש פרק ארבעה נדרים (דף כ''ב) אמר רבה בר רב ... (cache)
 • בלדה לאיש הקטן - ערכים: וזהו עקב ענוה יראת ה ', ר"ל כי נמשך אחר הענוה היראה כמו שנמשך העקב אחר הגוף כך נמשך היראה אחר הענוה". אמור מעתה: תכלית האדם – הדביקות בבורא כמאמרם ז"ל "עשה רצונך ... (cache)
 • דרך ה כמוקד לחינוך (עיון בבראשית יח,יז,יט\) - מכללת לפשיץ: "הצנע לכת" היא הענווה המביאה לידי יראה, ככתוב (משלי כב, ד): "עקב ענוה יראת ה '". וכן מבואר בתרגום שם: "והוי צניע להלכא בדחלא דא-להך" - ללכת ביראת ה', וזאת כדי להרחיק ... (cache)
 • קונטרס מידת הענווה - בית זלצר: 29 מרס 2012 ... המהר"ל (נתיבות עולם ח"ב, נתיב הענוה, פ"א) מבאר עפ"י המדרש רבה (שיר השירים רבה, פ"א) את דברי הפס' שאמר שלמה המלך עה"ש (משלי, כ"ב,) עקב ענוה יראת ה ' ... (cache)
 • ואנכי עפר ואפר - מעלות הענווה - ישיבת עטרת חכמים: וממנה יגיע להשיג יראת השם ברוך הוא, שנאמר [משלי כב, ד]: '' עקב ענוה יראת ה '''. השכינה שורה על הענוים, שנאמר [ישעיה נז, טו]: ''אשכון ואת דכא ושפל רוח''. הקדוש ברוך הוא הניח כל ... (cache)
 • יובל כאהן | תורה ועבודה: "עקב ענוה יראת ה '..." משלי כב 4. העיסוק בשאלת הדתיות בסביבה הפוסט-מודרנית תופס לאט לאט מקום של כבוד בסדר היום של הציבור הדתי המשכיל. אינני מעוניין לעסוק בכל מגוון ... (cache)
 • Un chemin de vie "ן: נוסח אגרת הרמב - Akadem: שנאמר.: וגם רשע ליום רעה. וכאשר. תנצל מן הכעס תעלה על לבך מדת הענוה שהיא מדה טובה מכל המדות טובות.,. שנאמר.: עקב ענוה יראת ה.` ובעבור הענוה תעלה על לבך מדת היראה ... (cache)
 • המתיקות של בני מררי - רביבים - ישיבת הר ברכה: 16 מאי 2013 ... בני מררי הם יראי שמיים וענוותנים, והיראה היא ראש לחוכמה, שנאמר: "ראשית חכמה יראת ה'" (תהלים קיא, י), והענווה עוד למעלה מזה, שנאמר: "עקב ענוה יראת ה '" ... (cache)
 • מדרש תנחומא בראשית א – ויקיטקסט: 18 מרס 2013 ... כב): עקב ענוה יראת ה ', וכתרה יראה שנא' (תהלים, קיא): ראשית חכמה יראת ה', ושניהם במשה רבינו שנא' (במדבר, יב): והאיש משה ענו מאד, יראה, דכתיב (שמות, ... (cache)
 • שמות, פרשות ויקהל-פקודי, תשס"א, ד"ר אברהם גוטליב - אוניברסיטת בר אילן: ... ואין רעה אלה גיהנם שנאמר: 'וגם רשע ליום רעה' (מש' טז ד). וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מדת הענוה שהיא מדה טובה מכל המדות טובות שנאמר: 'עקב ענוה יראת ה '' (מש' כב ד). (cache)
 • במדבר - הרב ליברמן-מוסדות זרע ברך: וענוה יתירה זו הוטבה בעיני ה', כי ענוה היא מקור הטהרה, ו-" עקב ענוה יראת ה '" (משלי כב, ד), והקב"ה 'שוכן את דכא'[6], וממילא נחשב יום זה שהוסיפו למתן תורה מצד הקב"ה ולא רק ... (cache)
 • מדרש חזית: ... חטא שנאמר משלי כב עקב ענוה יראת ה ', יראת חטא לידי חסידות שנאמר תהלים פט אז דברת בחזון לחסידיך, חסידות לידי רוה"ק שנאמר אז דברת בחזון לחסידך, רוה"ק לידי תחיית המתים ...
 • המתיקות של בני מררי - יהדות - ערוץ 7: 17 מאי 2013 ... בני מררי הם יראי שמיים וענוותנים, והיראה היא ראש לחוכמה, שנאמר: "ראשית חכמה יראת ה'" (תהלים קיא, י), והענווה עוד למעלה מזה, שנאמר: "עקב ענוה יראת ה '" ... (cache)
 • פרשת בהר-בחוקותיי-מה גנוז בהר סיני?/מאת:אהובה קליין.: 30 אפריל 2013 ... שנאמר:: עקב ענוה יראת ה ' ובעבור הענווה,תעלה על ליבך מידת היראה,כי תיתן אל ליבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך,ושאתה רימה ותולעה בחייך ואף במותך, ולפני מי ... (cache)
 • עוד יוסף חי - יין יצחק לפרשת ויצא: ... ושזהו תקון "העקב", בחינת "עקב יעקב" כנ"ל - "והיה עקב תשמעון", ריש פרשת "עקב" מרומז גם בפסוק (משלי כב, ד) "עקב ענוה יראת ה '". יעקב בענותנותו, עוקב אחר הזמנים המשתנים של ... (cache)
 • תיקוני זהר: וענוה קטירא בדחילו, הדא הוא דכתיב (משלי כ"ב) עקב ענוה יראת ה ', מאן דאית ביה יראת ה' אייתי ליה לידי ענוה דאיהי שכינתא עלאה, דיראת ה' עקב לגבה, ודא דרגא דמשה, דאתמר ביה ...
 • באורי אגדות סוטה - הלכה ברורה: וכתיב " עקב ענוה יראת ה '", וכתיב "פקודי ה' ישרים משמחי לב". ואין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו (כמו שאמרו סוטה כא ע"ב)... וע"י הענוה זוכין לדברי תורה שהם ... (cache)
 • ישמח משה פרשת ויקרא דבר תורה פרשת השבוע: שנאמר: ” עקב ענוה יראת ה '. מובא בגמרא (מסכת שבת): שענווה מביאה לזכייה בתורה, כמו שאמר רבי יהושע בן לוי: ”בשעה שירד משה מלפני הקב“ה, בא השטן ואמר לפניו: ריבונו של עולם! (cache)
 • שיר השירים רבה א א ט – ויקיטקסט: 1 אפריל 2009 ... ענוה לידי יראת חטא, שנאמר (משלי כב,): "עקב ענוה יראת ה '". יראת חטא לידי חסידות, שנאמר (תהילים פט,): "אז דברת בחזון לחסידיך". חסידות לידי רוח הקודש, שנאמר ... (cache)
 • ספר שערי קדושה: ... אל הענוה כמו שכתוב (משלי כ"ב ד') עקב ענוה יראת ה ', ומי שדעתו שפלה עליו כאלו הקריב כל הקרבנות שנאמר (תהלים נ"א י"ט) זבחי אלהים רוח נשברה, ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת ... (cache)
 • Chevras Thilim Chevra - חברת תהלים העולמי - דוד המלך - King David...: ומקרא מלא דבר הכתוב עקב ענוה יראת ה '. ונמצא זה וזה מתקיימים בידו. (הכתוב לחיים פלאג"י). ב כל דבר שבעולם נמצא ברש"י על תהלים. הגר"ש בנו של הגה"ק דסאכטשוב סיפר שמר אביו ... (cache)
 • מדרש משלי (בובר) פרשה כב | פרויקט השו"ת המקוון - Responsa: [ד - ה] עקב ענוה יראת ה ' עושר וכבוד וחיים. אמר ר' [חנין] אם זכה לקנות ענוה ויראת ה', זוכה לקנות עושר וכבוד וחיים, ואם לאו [ה] צנים פחים בדרך עקש, וכל מי שהוא ערום שומר נפשו יר. (cache)
 • more "עקב ענוה יראת ה' ":
 • more "ה' עשר וכבוד וחיים ":

תגובות