'נוצר התאנה' - גדעון נאור

קוד: 'נוצר התאנה' - גדעון נאור בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: גדעון נאור

אל: אהבה שאינה תלויה בדבר (ספר שירים)


מתוך הקובץ "אהבה שאינה תלויה בדבר", מאת גדעון נאור. כל הזכויות שמורות למשורר. התפרסם גם באתר ביכורים

החנטה התאנה?

הארד לשדה לקטוף את פרי הביכורים?

ראיתי אותה מלבלבת

מתפתחת וגדלה

הולכת ויפה, מבצבצת בינות העלים...

חששתי - האגע בה?

אולי אפצעה בציפורני החדות

או שמא יכאיבוה אצבעותיי המגושמות...

כה רכה היא...

לא, אחכה עוד קמעה,

אחכה עוד כמה שעות, ימים, שבועות...

אך כיצד אחכה,

הרי אם לא אגיע בזמן

אולי יגלה עוף דורס את אוצרי...

או אולי תולעת תכרסם את ליבה הרך...

אמרתי אל ליבי הפועם

ארדה השדה אבקרנה

אביט בה ממרחק

בזהירות

לא אסגיר את סודנו

עד אשר תסמיק לחיה...

ואז אקטפנה

תגובות