סגולות משלי פרק יב

קוד: סגלות משלי יב בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: