סגולות משלי פרק יח

קוד: סגלות משלי יח בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: