סגולות משלי פרק יט

קוד: סגלות משלי יט בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: