סגולות משלי פרק כ

קוד: סגלות משלי כ בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: