סגולות משלי פרק כג

קוד: סגלות משלי כג בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: