סגולות משלי פרק כו

קוד: סגלות משלי כו בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: