סגולות משלי פרק כט

קוד: סגלות משלי כט בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: