טוב איש חונן ומלוה, יכלכל דבריו במשפט

קוד: ביאור:תהלים קיב5 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחד המאפיינים של אדם ירא ה' הוא:

תהילים קיב5: "טוֹב אִישׁ חוֹנֵן וּמַלְוֶה, יְכַלְכֵּל דְּבָרָיו בְּמִשְׁפָּט".

טוב איש חונן ומלוה = ירא ה' הוא איש טוב, הוא נותן מתנת חינם לנזקקים וגם מלוה לאנשים אחרים (וייתכן שההלוואה עצמה נחשבת ל"מתנת חינם" כי היא בלי ריבית).

יכלכל = מספק מזון וצרכים אחרים;

דבריו = דיבוריו;

במשפט = חוק או מנהג קבוע;

יכלכל דבריו במשפט = ירא ה' מספק מזון וכסף לאנשים אחרים, שהבטיח להם בדבריו מתנת-חינם או הלוואה, כלומר הוא עומד בדיבורו; והוא עושה זאת במשפט, לפי חוק או מנהג קבוע ומסודר שקבע לעצמו, כך שייתן למי שצריך לתת ולא ייתן למי שלא מגיע לו.

פירושים נוספים

רוב הפירושים שמצאתי לפסוק זה אינם מתאימים למשמעות המדוייקת של המילים המופיעות בו:

1. כלכל = סיפק מזון וצרכים אחרים, דבריו = ענייניו ועסקיו האישיים: ירא ה' מספק את הצרכים של עצמו במשפט, במידה ובצמצום. בעוד שלאחרים הוא נותן בחינם או מלוה בלי לעשות חשבונות (רש"י), "כי מקמץ לעצמו ומפזר לעניים" (מצודת דוד).

  • אולם, לפי זה היה מתאים יותר לכתוב, למשל, "יכלכל ביתו במשפט".
  • זה גם לא מתאים לעיקרון של "ואהבת לרעך כמוך", שלפיו אדם צריך לדאוג לעצמו כמו שהוא דואג לאחרים.
2. כלכל = ניהל וארגן, דבריו = ענייניו ומעשיו: ירא ה' מנהל את ענייניו על-פי הדין והמשפט, שלא לפגוע באף אחד. הוא אוחז בשלוש המידות: חסד (חונן, מתנת חינם), דין (משפט, לא לפגוע בזולת שלא בצדק) ואמת/רחמים (מלוה, נותן על-מנת להחזיר). (ע"פ מלבי"ם).
  • אולם, פירוש זה אינו מתאים למשמעות המקובלת של הפועל "כלכל", והיה ראוי יותר לכתוב, למשל, "יעשה דבריו במשפט"
3. כלכל = ניהל וארגן, דבריו = דיבוריו: ירא ה' מנהל את דיבוריו על-פי המשפט, שלא להגיד דבר רע (ע"פ דעת מקרא). הוא טוב במעשים (חונן ומלוה) ורק אחר-כך בדיבורים (יכלכל דבריו במשפט).
  • אולם, לפי פירוש זה היה ראוי יותר לכתוב " ידבר דבריו במשפט". 
4. יכלכל דבריו במשפט = ידבר ביושר ולעניין. האספקה, במובנה המרחבי, היא מאלהים, ובידי האדם - הכלכלה = להכין במידה, לחלק במידה, ולדבר במידה. לפי-כך, יכלכל דבריו במשפט = ידבר ביושר ולעניין (רמי ניר).

תגובות