ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קיב

1 הללו יה אשרי-איש ירא את-יהוה במצותיו חפץ מאד.
2 גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך.
3 הון-ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד.
4 זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק.
5 טוב-איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט.
6 כי-לעולם לא-ימוט לזכר עולם יהיה צדיק.
7 משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה.
8 סמוך לבו לא יירא עד אשר-יראה בצריו.
9 פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד.
10 רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות