איך השמים מספרים כבוד אל?

קוד: איך השמים מספרים כבוד אל בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

מזמור תהלים יט נפתח בטענה מוזרה (תהילם יט 2-3): "השמים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחוה דעת". הטענה היא מוזרה, כי הרי השמים לא יכולים לדבר, ואנחנו לא שומעים אותם, אז איך בדיוק הם מספרים כבוד אל?

הפסוק הבא מביע בדיוק את התמיהה הזאת (פסוק 4): "אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם!".

והפסוק הבא עונה (פסוק 5): "בכל הארץ יצא קַוָּם, ובקצה תבל מליהם - לשמש שם אוהל בהם": ההקבלה בין "קַוָּם" (קרניהם, קרני השמש הנראות כמו קוים) לבין "מליהם" הוא התשובה: המילים שבהן השמים מספרים כבוד אל - הן קרני השמש.

כי כבוד ה' מתגלה, לא רק בדברים הגדולים שהוא ברא בעולם, אלא בעיקר בפרטים הקטנים; בדאגה שלו לכך שכל חרק וכל עשב יוכל להתקיים. וקרני האור הן שמפנות את תשומת לבנו לכל הפרטים הקטנים האלה; כל קרן אור שנחה על עלה ביער - מפנה את תשומת לבנו לפרטים וליופי של אותו עלה, ובכך מספרת לנו את כבוד האל שברא אותו.

גם הפסוק הבא מדבר על אור השמש ועל השפעתו החיובית על הבריות.

תגובות