גרמי שמים

קוד: גרמי שמים בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

אותות השמים

ארובות השמיים

גד[ע]

הֵילֵל

חַמָּה

חֶרֶס1

ירֵח

כוכב

כוכבי השמים

כימה

כסיל3

לבָנָה

מאור[ע]

מזלות

מזרות

מזרים

מלכת-

מנִי

סַהַר

עַיִש

עצם בשמים - כללי (אסטרונומיה בתנ"ך)

עָש

שַחַק[מ]

שחקים

שמי השמים

שמים

שמֶש

תוספות ותגובות