שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות א=ה

קוד: א=ה בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות