אשר2

קוד: אשר2 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות